Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalibracja opryskiwacza sadowniczego"— Zapis prezentacji:

1 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
28/03/2017 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Ustawienie PRĘDKOŚCI SPRAWDŹ i napraw START Ustawienie WYDATEK dysz Obliczanie DAWKI cieczy Do kalibracji używaj tylko wody Regulacja dawki DOPASOWANIE opryskiwacza do uprawy Oprysk Przygotowanie mieszaniny 1 va-

2 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Materiały do kalibracji Estacas Tyczki Taśma miernicza m Menzurki 2 L Węże gumowe 30 cm (tyle ile kalibrowanych dysz) Notatnik Kalkulator Stoper Szczotka do dysz Papierki wodnoczółe Nóż Taśma kolorowa Miarka 2-3 m

3 Sprawdzenie opryskiwacza i naprawa uszkodzeń mechanicznych
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Przed kalibracją… Sprawdzenie opryskiwacza i naprawa uszkodzeń mechanicznych Pojemność zbiornika Stan przewodów Dysze Symetria prawej i lewej strony Ten sam rozmiar Ten sam typ Czyste dysze i filtry

4 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Przed kalibracji Napełnienie wodą (1/2 zbiornika czystej wody) Ustawienie obrotów na 540 ob./min (WOM). Włączenie pompy Otwarcie zaworów, włączenie rozpylaczy Wyczyszczenie rozpylaczy(filterki) podających zniekształcony strumień Zamknięcie dysz, nie mogą kapać Wymiana uszkodzonych dysz Sprawdzenie i naprawienie Wycieki Sprawność zaworów Mieszadłą Pomiar ciśnienia : bar (kg/cm2)

5 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
28/03/2017 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Pomiar prędkości ciągnika Stoper Notes Tyczki Taśma miernicza m Kalkulator Zaznaczyć odcinek100 m Napełnić zbiornik ½ wodą Ustawić prędkość (bieg, obroty np ob./min WOM) jak do oprysku Osiągnąć prędkość i obroty przed dojazdem do początku pomiaru. Jechać na stałych parametrach wybrany odcinek, tu 100 m Zmierzyć czas: _____ sek. (np.: 45 sek.) Obliczyć prędkość: np. 5,0 km/h Odległość 100 m Współczynnik 3.6 = X 5.0 km/h Pomiar czasu 72 sek. 5 va-

6 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Szacowanie wydatku dysz Dwie metody szacowanie wydatku dysz: Precyzyjna: Pomiar indywidualnego wydatku każdej dyszy w czasie 1 min. Ocena szacunkowa: Pomiar ubytku cieczy w zbiorniku po 5 min pracy.

7 (tyle ile kalibrowanych dysz)
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Pomiar wydatku pojedynczych dysz w czasie 1 min. Stoper Kalkulator Notes Menzurki 2 L Przewody 30 cm (tyle ile kalibrowanych dysz) dysza LEWA PRAWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total I Total II L/ min wszystkie L/min L/ min na dyszę W razie potrzeby do mocowania przewodów użyć taśmy lub zacisków Zmienność pomiędzy dyszami ni powinna być < +/- 5% od średniej pomiaru. Dysze o wydatku > +/- 5% powinny być wyczyszczone lub wymienione. Nastaw obroty wałka tak jak podczas pomiaru prędkości Otwórz zawory, rozpocząć pomiar Zbierz do menzurek wodę z każdej dyszy: 1 minuta pracy. Zapisz otrzymane wyniki z każdej dyszy Oblicz średni wydatek dyszy(l/min)

8 Punkty 1-3: nie zmieniaj położenia opryskiwacza
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Pomiar ubytku cieczy w zbiorniku po 5 min pracy. Punkty 1-3: nie zmieniaj położenia opryskiwacza Napełnić zbiornik do wyraźnego poziomu, np. poziom górny (zalać pompę.) Włączyć opryskiwacz Czas pracy: 5 min.; ciśnienie i obroty jak podczas normalnego zabiegu Zmierzyć ubytek cieczy Obliczyć wydatek pojedynczej dyszy Ubytek cieczy 80 L 1.6 L/min Wydatek dyszy = Czas oprysku 5 min Ilość dysz 10 szt X

9 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
28/03/2017 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Wydatek cieczy (l/ha) Dawka cieczy na ha Szerokość rzędów Wydatek dyszy 1.6 l/min Współczynnik 600 Ilość dysz 10 szt X X 480 l/ha = Szerokość rzędów 4 m Prędkość 5.0 km/h X 9 va-

10 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Dostosowanie ilości cieczy (l/ha) Jeśli wyliczona uprzednio dawka cieczy mieści się w zalecanym przedziale kontynuować punkt : dostosowanie opryskiwacza do uprawy Zalecana dawka cieczy Sprawdzenie informacji na etykiecie śor. Zwykle jest to przedział : 200-1,000 l/ha Unikać spływania cieczy Wykorzystuje się modele uwzględniające wysokość i szerokość korony drzew oraz szerokość międzyrzędzi Szerokość Wysokość uprawy Szerokość rzędów

11 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Jak dopasować wydatek cieczy (l/ha) ? Zmienić rozmiar dysz( gdy chcemy dokonać gruntownej zmiany): Dla istotnej zmiany wydatku cieczy zmieniamy dysze uwzględniając tabelę wydatku dysz Wyliczenia na następnych slajdach Zmienić prędkość ciągnika ( gdy dokonujemy istotnej ingerencji) : Wielkość wydatku można regulować istotnie, zmieniając prędkość ciągnika Zmienić ciśnienie w opryskiwaczu (drobna ingerencja): Nieznaczną zmianę wydatku dokonujemy regulując ciśnienie cieczy

12 Szerokość międzyrzędzi np. 4 m
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Zmiana dysz (gruntowna zmiana) Dysze dobiera się na podstawie wyliczeń opartych na zależności prędkości i docelowego wydatku cieczy Wybieranie odpowiedniego rozmiaru dysz / kolor, np. SZARY do 2,0 l / min. Pomiar Pomiar Zadany wydatek cieczy Wymagany wydatek X X = Prędkość np. 5.0 km/h Szerokość międzyrzędzi np. 4 m Wydatek cieczy 600 l/ha 2.0 l/min Współczynnik 600 X Ilość dysz np. 10 szt km/h – l/min Policzenie

13 Obecny wydatek cieczy 480 L/ha Docelowy wydatek cieczy
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Zmiana prędkości ciągnika (istotna zmiana dawki) Mniejsza prędkość zwiększa , a szybsza zmniejsza wydatek cieczy na hektar uprawy. Warunek : takie same odległości między rzędami Obecny wydatek cieczy 480 L/ha Obecna prędkość 5.0 km/h X Nowa prędkość 4.0 km/h = Docelowy wydatek cieczy 600 L/ha

14 Pierwotne ciśnienie 5 bar
28/03/2017 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Zmiana ciśnienia (drobna regulacja wydatku) Zawsze pozostajemy w optymalnym zakresie ciśnienia dysz. Zmiany ciśnienia zmienia wielkość kropli a to może powodować ich znoszenie lub spływu. Optymalny zakres ciśnienia: płaskostrumieniowe i stożkowe: 5-10 bar (kg/cm2) injectorowe (Anti-drift, ID nozzles: bar (kg/cm2) 2 Docelowy wydatek 600 l/ha Nowe ciśnienie 6.25 bar Pierwotne ciśnienie 5 bar x = Pierwotny wydatek 480 Llha 14 va-

15 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
Regulacja wentylatora Wydajność wentylatora (m3 / h), i prędkość ciągnika muszą być dostosowane do sadu w taki sposób, że rozpylona ciecz w całości pozostaje w koronie drzew Wydatek wentylatora zbyt duży: słabe pokrycie liści/owoców, znoszenie Wydatek wentylatora zbyt mały : Niedopryskane wnętrza koron

16 Wysokość ściany liści 3 m Współczynnik wydatku wentylatora WWW 3
Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Regulacja wydatku wentylatora Podczas zabiegu powietrze z wentylatora musi wypełnić wnętrza rzędów drzew Przykład Szer. międzyrzędzi 4 m x Wysokość ściany liści 3 m Prędkość 5 km/h Współczynnik 1,000 20,000 m3/h x x = Współczynnik wydatku wentylatora WWW 3 Szer. międzyrzędzi WWW silne korony: 2 standardowe korony: 3 wąskie korony: 4 Wysokość ściany liści m3/h

17 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
28/03/2017 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Regulacja kierunku powietrza Tyczki Dwie tyczki umieszczone co najmniej 50 cm powyżej wierzchołków drzew Umieścić tyczki w rzędzie drzew, zawiesić taśmę na 4 poziomach: 50 cm ponad wierzchołkiem Na wierzchołku drzew Na poziomie najniższych gałęzi 50 cm poniżej poziomy najniższych gałęzi Umieścić taśmy na skrajach szczeliny wentylatora Regulacja osłonami tak, by taśmy na skrajach tyczek były nieruchome. Taśmy wewnętrzne poruszają się z kierunkiem powietrza z went. Miarka 2-3 m Taśma Ponad drzewem: nie porusza się Wierzchołek drzewa Porusza się Dolny poziom drzewa: porusza się Poniżej dolnego poziomu: nie porusza się 17 va-

18 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego
28/03/2017 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego Test papierkami wodnoczułymi Papierki wodnoczułe i zszywacz Papierki umieszczamy w koronie drzew mocując je do pionowych tyczek lub bezpośrednio do liści. Sprawdzamy równomierność pokrycia roślin 18 va-

19 28/03/2017 19 va-


Pobierz ppt "Kalibracja opryskiwacza sadowniczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google