Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Safe Use Initiative START Oprysk Dokalibracji używaj tylko wody SPRAWDŹ i napraw Regulacja dawki Obliczanie DAWKI cieczy DOPASOWANIE opryskiwacza do uprawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Safe Use Initiative START Oprysk Dokalibracji używaj tylko wody SPRAWDŹ i napraw Regulacja dawki Obliczanie DAWKI cieczy DOPASOWANIE opryskiwacza do uprawy."— Zapis prezentacji:

1 Safe Use Initiative START Oprysk Dokalibracji używaj tylko wody SPRAWDŹ i napraw Regulacja dawki Obliczanie DAWKI cieczy DOPASOWANIE opryskiwacza do uprawy Przygotowanie mieszaniny 1 Ustawienie PRĘDKOŚCI Ustawienie WYDATEK dysz Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

2 Safe Use Initiative Estacas Szczotka do dysz Nóż Materiały do kalibracji Tyczki Menzurki 2 L Kalkulator Stoper Taśma miernicza 20-50 m Węże gumowe 30 cm (tyle ile kalibrowanych dysz) Notatnik 2 Papierki wodnoczółe Taśma kolorowa Miarka 2-3 m Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

3 Safe Use Initiative Przed kalibracją… Sprawdzenie opryskiwacza i naprawa uszkodzeń mechanicznych Pojemność zbiornika Stan przewodów Dysze Symetria prawej i lewej strony Ten sam rozmiar Ten sam typ Czyste dysze i filtry 3 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

4 Safe Use Initiative Napełnienie wodą (1/2 zbiornika czystej wody) Ustawienie obrotów na 540 ob./min (WOM). Włączenie pompy Otwarcie zaworów, włączenie rozpylaczy Wyczyszczenie rozpylaczy(filterki) podających zniekształcony strumień Zamknięcie dysz, nie mogą kapać Wymiana uszkodzonych dysz Sprawdzenie i naprawienie Wycieki Sprawność zaworów Mieszadłą Pomiar ciśnienia: bar (kg/cm 2 ) Przed kalibracji 4 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

5 Safe Use Initiative Pomiar prędkości ciągnika 1)Zaznaczyć odcinek100 m 2)Napełnić zbiornik ½ wodą 3)Ustawić prędkość (bieg, obroty np. 540 ob./min WOM) jak do oprysku 4)Osiągnąć prędkość i obroty przed dojazdem do początku pomiaru. Jechać na stałych parametrach wybrany odcinek, tu 100 m 5)Zmierzyć czas: _____ sek. (np.: 45 sek.) 6)Obliczyć prędkość: np. 5,0 km/h Odległość 100 m Współczynnik 3.6 X = Pomiar czasu 72 sek. 5.0 km/h Taśma miernicza 20-50 m Tyczki Notes Stoper Kalkulator 5 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

6 Safe Use Initiative Szacowanie wydatku dysz Dwie metody szacowanie wydatku dysz: Precyzyjna: Pomiar indywidualnego wydatku każdej dyszy w czasie 1 min. Ocena szacunkowa: Pomiar ubytku cieczy w zbiorniku po 5 min pracy. 6 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

7 Safe Use Initiative 7 Menzurki 2 L Stoper Notes Kalkulator Pomiar wydatku pojedynczych dysz w czasie 1 min. 1)Nastaw obroty wałka tak jak podczas pomiaru prędkości 2)Otwórz zawory, rozpocząć pomiar 3)Zbierz do menzurek wodę z każdej dyszy: 1 minuta pracy. 4)Zapisz otrzymane wyniki z każdej dyszy 5)Oblicz średni wydatek dyszy(l/min) Przewody 30 cm (tyle ile kalibrowanych dysz) dyszaLEWAPRAWA 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 Total I Total IIL/ min wszystkie L/minL/ min na dyszę W razie potrzeby do mocowania przewodów użyć taśmy lub zacisków Zmienność pomiędzy dyszami ni powinna być < +/- 5% od średniej pomiaru. Dysze o wydatku > +/- 5% powinny być wyczyszczone lub wymienione. Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

8 Safe Use Initiative 8 Pomiar ubytku cieczy w zbiorniku po 5 min pracy. Ubytek cieczy 80 L Czas oprysku 5 min 1.6 L/min Wydatek dyszy X Ilość dysz 10 szt = 1)Napełnić zbiornik do wyraźnego poziomu, np. poziom górny (zalać pompę.) 2)Włączyć opryskiwacz 3)Czas pracy: 5 min.; ciśnienie i obroty jak podczas normalnego zabiegu 4)Zmierzyć ubytek cieczy 5)Obliczyć wydatek pojedynczej dyszy Punkty 1-3: nie zmieniaj położenia opryskiwacza Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

9 Safe Use Initiative Dawka cieczy na ha Wydatek dyszy 1.6 l/min Współczynnik 600 Ilość dysz 10 szt Szerokość rzędów 4 m Prędkość 5.0 km/h 480 l/ha Wydatek cieczy (l/ha) 9 XX X = Szerokość rzędów Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

10 Safe Use Initiative Dostosowanie ilości cieczy (l/ha) 10 Jeśli wyliczona uprzednio dawka cieczy mieści się w zalecanym przedziale kontynuować punkt : dostosowanie opryskiwacza do uprawy Szerokość Wysokość uprawy Szerokość rzędów Zalecana dawka cieczy Sprawdzenie informacji na etykiecie śor. Zwykle jest to przedział : 200-1,000 l/ha Unikać spływania cieczy Wykorzystuje się modele uwzględniające wysokość i szerokość korony drzew oraz szerokość międzyrzędzi Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

11 Safe Use Initiative Jak dopasować wydatek cieczy (l/ha) ? 11 Zmienić rozmiar dysz( gdy chcemy dokonać gruntownej zmiany): Dla istotnej zmiany wydatku cieczy zmieniamy dysze uwzględniając tabelę wydatku dysz Wyliczenia na następnych slajdach Zmienić prędkość ciągnika ( gdy dokonujemy istotnej ingerencji) : Wielkość wydatku można regulować istotnie, zmieniając prędkość ciągnika Wyliczenia na następnych slajdach Zmienić ciśnienie w opryskiwaczu (drobna ingerencja): Nieznaczną zmianę wydatku dokonujemy regulując ciśnienie cieczy Wyliczenia na następnych slajdach Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

12 Safe Use Initiative Zmiana dysz (gruntowna zmiana) 1)Dysze dobiera się na podstawie wyliczeń opartych na zależności prędkości i docelowego wydatku cieczy 2)Wybieranie odpowiedniego rozmiaru dysz / kolor, np. SZARY do 2,0 l / min. Prędkość np. 5.0 km/h Szerokość międzyrzędzi np. 4 m X X Wydatek cieczy 600 l/ha X = Współczynnik 600 Ilość dysz np. 10 szt 2.0 l/min Zadany wydatek cieczy Pomiar Policzenie km/h – l/min Wymagany wydatek 12 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

13 Safe Use Initiative Obecna prędkość 5.0 km/h X Obecny wydatek cieczy 480 L/ha Docelowy wydatek cieczy 600 L/ha = Nowa prędkość 4.0 km/h Zmiana prędkości ciągnika (istotna zmiana dawki) Mniejsza prędkość zwiększa, a szybsza zmniejsza wydatek cieczy na hektar uprawy. Warunek : takie same odległości między rzędami 13 Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

14 Safe Use Initiative Zmiana ciśnienia (drobna regulacja wydatku) 14 Pierwotne ciśnienie 5 bar x Docelowy wydatek 600 l/ha Pierwotny wydatek 480 Llha Nowe ciśnienie 6.25 bar = 2 Optymalny zakres ciśnienia: płaskostrumieniowe i stożkowe: 5-10 bar (kg/cm 2 ) injectorowe (Anti-drift, ID nozzles: 10-14 bar (kg/cm 2 ) Zawsze pozostajemy w optymalnym zakresie ciśnienia dysz. Zmiany ciśnienia zmienia wielkość kropli a to może powodować ich znoszenie lub spływu. Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

15 Safe Use Initiative 15 Regulacja wentylatora Wydajność wentylatora (m 3 / h), i prędkość ciągnika muszą być dostosowane do sadu w taki sposób, że rozpylona ciecz w całości pozostaje w koronie drzew Wydatek wentylatora zbyt duży: słabe pokrycie liści/owoców, znoszenie Wydatek wentylatora zbyt mały : Niedopryskane wnętrza koron Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

16 Safe Use Initiative 16 Regulacja wydatku wentylatora Podczas zabiegu powietrze z wentylatora musi wypełnić wnętrza rzędów drzew x Szer. międzyrzędzi 4 m Wysokość ściany liści 3 m = x Prędkość 5 km/h Współczynnik wydatku wentylatora WWW 3 Współczynnik 1,000 20,000 m 3 /h Szer. międzyrzędzi Wysokość ściany liści m 3 /h x WWW silne korony: 2 standardowe korony: 3 wąskie korony: 4 Przykład Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

17 Safe Use Initiative Ponad drzewem: nie porusza się 1)Dwie tyczki umieszczone co najmniej 50 cm powyżej wierzchołków drzew 2)Umieścić tyczki w rzędzie drzew, zawiesić taśmę na 4 poziomach: a)50 cm ponad wierzchołkiem b)Na wierzchołku drzew c)Na poziomie najniższych gałęzi d)50 cm poniżej poziomy najniższych gałęzi 3)Umieścić taśmy na skrajach szczeliny wentylatora 4)Regulacja osłonami tak, by taśmy na skrajach tyczek były nieruchome. Taśmy wewnętrzne poruszają się z kierunkiem powietrza z went. Dolny poziom drzewa: porusza się Poniżej dolnego poziomu: nie porusza się Wierzchołek drzewa Porusza się Taśma Tyczki Regulacja kierunku powietrza 17 Miarka 2-3 m Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

18 Safe Use Initiative Papierki wodnoczułe i zszywacz Test papierkami wodnoczułymi 18 Papierki umieszczamy w koronie drzew mocując je do pionowych tyczek lub bezpośrednio do liści. Sprawdzamy równomierność pokrycia roślin Kalibracja opryskiwacza sadowniczego

19 Safe Use Initiative 19


Pobierz ppt "Safe Use Initiative START Oprysk Dokalibracji używaj tylko wody SPRAWDŹ i napraw Regulacja dawki Obliczanie DAWKI cieczy DOPASOWANIE opryskiwacza do uprawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google