Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednolita procedura techniczna likwidacji szkody w pojeździe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednolita procedura techniczna likwidacji szkody w pojeździe."— Zapis prezentacji:

1 Jednolita procedura techniczna likwidacji szkody w pojeździe

2 1 Celem prezentacji jest przekonanie Państwa do stosowania jednolitej procedury technicznej likwidacji szkód i w konsekwencji obniżenie wypłat z tytułu odszkodowań CEL PREZENTACJI

3 2 Kluczowymi przyczynami zawyżonych wypłat odszkodowań są: niejednolite zasady wyceny i rozliczenia szkody... Do wartości - pozostałość Czy jest stosowana amortyzacja cen części zamiennych w szkodach OC w starych samochodach? PRZYKŁADY Zawsze Czasem Rzadko Nigdy W jaki sposób wypłacane jest odszkodowanie za naprawę pojazdu w szkodach całkowitych? Do 80% wartości pojazdu Do 100% wartości pojazdu Powyżej 100% wartości pojazdu Inne* Sporadycznie podawane są praktyki niezgodne z o.w.u., np. rozliczanie szkód całkowitych w ubezpieczeniu AC w momencie gdy koszt naprawy brutto przekroczy 90% lub 100% wartości pojazdu PROCEDURY ROZLICZANIA SZKÓD W POJAZDACH ACOC % % %

4 3... i pozostawienie klientowi (warsztatowi) swobody wyboru, bez względu na ich ekonomiczne uzasadnienie Wybierze Pan kosztorys czy rachunki? ? Niech Pan wybierze rachunki Wybieram rachunki ZUPoszkodowanyWarsztat 1 2

5 4... niejasność interpretacji prawnych... PRZYKŁADOWE OPINIE NA TEMAT ROZLICZENIA SZKODY CAŁKOWITEJ W OC Prawnik w moim ZU ocenia, że w każdym wypadku udokumentowanej naprawy odszkodowanie może być równe 100% wartości samochodu Prawnik w moim ZU wydał opinię, że wyrównaniem szkody w takim przypadku jest wypłata wartość- pozostałość

6 5 Rozwiązaniem jest wprowadzenie jednolitej w całym Zakładzie procedury technicznej likwidacji szkody w pojeździe

7 6 Wyznaczenie wstępnej wartości pojazdu przed uszkodzeniem Kalkulacja maksymalnych kosztów naprawy brutto, tj. nie uwzględniających urealnienia cen części Tak Nie Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. Naprawy brutto Wartość pojazdu >= 70% Wyznaczenie dokładnej wartości pojazdu Sprawdzenie, czy dokumenty pojazdu wiarygodniają legalne pochodzenie Ustalenie wysokości szkody całkowitej Sprawdzenie, czy rozliczenie przez przejęcie pojazdu jest bardziej ekonomicznie uzasadnione niż szkoda całkowita Tak Nie Tak Nie SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT WYCENY I ROZLICZENIA SZKODY Szkoda częściowa Szkoda całkowita

8 7 Akceptacja klienta na wypłatę gotówkową Tak Nie Klient wraca z rachunkami Koniec Wypłata kwoty gotówkowej Klient wraca z rachunkami TakNie Koniec Rozliczenie na rachunki Akcep- tacja klienta Koniec Rachunki Eux/Aux+VAT Korekta rachunków do cen generalnych importerów Ewentualnie sąd Tak Nie Tak Nie

9 Wyznaczenie wstępnej wartości pojazdu przed uszkodzeniem SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT WYCENY I ROZLICZENIA SZKODY Urealnienie cen części zamiennych wg. stawek urealniających AC i zastosowanie odpowiedniej stawki rbg Złożenie oferty wypłaty gotówkowej zgodnie z urealnioną kalkulacją Informacja o maksymalnej wysokości kosztów naprawy na poziomie cen Aux/Eux + VAT, oraz zastrzeżenie prawa TU do dokonania oględzin w trakcje naprawy i po niej Akceptacja klienta na wypłatę gotówkową Tak Nie Kalkulacja maksymalnych kosztów naprawy brutto, tj. nie uwzględniających urealnienia cen części Tak Nie >= 70% Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. Naprawy brutto Wartość pojazdu Szkoda częściowa Szkoda całkowita

10 9 Sprawdzenie, czy dokumenty pojazdu wiarygodniają legalne pochodzenie Tak Nie Propozycja przejęcia pojazdu Propozycja rozliczenia szkody jako całkowitej Koniec Negocjacje z Nacz./Dyr. Akcep -tacja klienta Koniec Wypłata tylko do poziomu wartość- pozostałość (koniecznie przed naprawą samochodu) Propozycja przejęcia samochodu Ewentualnie sąd Negocjacje z klientem Nacz./Dyr. Koniec Akcep -tacja klienta KoniecWypłata do poziomu wartość- pozostałość TakNie Tak Nie TakNie TakNie TakNie

11 10 Oględziny zaczynamy od pełnej/prawidłowej identyfikacji pojazdu Niewłaściwa identyfikacja pojazdu powoduje: Ryzyko nadpłaty (gdy wycena jest zawyżona) Ryzyko nie zaakceptowania kosztorysu przez poszkodowanego (gdy wycena jest zaniżona) Niewłaściwą kwalifikację szkody jako całkowitej Można mylnie kwalifikować części do wymiany POGLĄDOWO VW Golf 2.0 GL VW Golf 2.0 GTI PLN KALKULACJA KOSZTÓW NAPRAWY DLA TAKIEGO SAMEGO ZAKRESU USZKODZEŃ

12 11 Po oględzinach należy sporządzić w pierwszej kolejności kalkulację a następnie protokół, przy czym kalkulacja może zastąpić protokół oględzin PROBLEMY SPOTYKANE PRZY WYKONANIU PROTOKÓŁU PRZED KALKULACJĄ Wykonanie kalkulacji bezpośrednio po oględzinach (przed wykonaniem protokółu) ma olbrzymie znaczenie dla promowania ekonomicznie uzasadnionych form rozliczenia szkody (decyzja o szkodzie całkowitej i promowanie kosztorysów - będzie omawiane w dalszej części szkolenia) Sporządzenie szczegółowego protokółu, w przypadku gdy z kalkulacji wynika, że szkoda jest całkowita, jest stratą czasu Zdarza się, że wpisuje się rozłącznie części zamienne, które stanowią całość (okular reflektora może być łącznie ze wzmocnieniem górnym) Zdarza się, że kwalifikuje się do wymiany część zamienną, która jest naprawialna Zdarza się, że zapisywana jest wymiana całego elementu w sytuacji gdy możliwa jest wymiana częściowa

13 12 Znaczne koszty administracyjne/likwidacji oraz nienależnych wypłat wynikały z braku formalnych procedur w sprawach trudnych i budzących podejrzenia o oszustwo Dzisiaj Jutro Już w momencie zgłoszenia szkody będą klasyfikowane jako "złożone" (trudne) i kwalifikowane do właściwego działu. Już przy zgłoszeniu/oględzinach likwidator/rzeczoznawca wypełnia Arkusz Segmentacji i kwalifikuje szkodę jako "złożoną/skomplikowaną" (budzącą podejrzenia) Już przy zgłoszeniu małe szkody, w których dostępna jest cała dokumentacja będą likwidowane "Ponieważ szkody przydzielane są losowo, często szkody trudne trafiają do osób nie- doświadczonych." Pracownik BUK "Z uwagi na brak formalnych metod wykrywania szkód budzących podejrzenia zdarza się, że dopiero przy końcowej akceptacji Naczelnik wychwytuje wątpliwości; wtedy zwykle jest za późno na podjęcie czynności" Likwidator z Białegostoku "Nawet małe i proste szkody, w których dostępne są wszystkie dokumenty, przechodzą "długą" procedurę likwidacji." Likwidator z Warszawy

14 13 W procentach Granicą opłacalności rozliczania szkód jako całkowitych jest wysokość kosztów naprawy brutto na poziomie 60-70% wartości rynkowej pojazdu Rozliczanie szkody jako całkowitej nieopłacalne Rozliczanie szkód jako całkowitych staje się opłacalne dla ubezpieczyciela od momentu, gdy wartość brutto kosztów naprawy wynosi 60-65% wartości rynkowej samochodu Rozliczanie szkody jako całkowitej opłacalne Zysk (strata) ubezpieczyciela z wyliczenia szkody jako całkowitej w stosunku do kosztorysu brutto Przewidywany koszt naprawy brutto jako procent wartości rynkowej pojazdu OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZANIA SZKÓD JAKO SZKODY CAŁKOWITE

15 14 W każdej szkodzie sprawdzany jest warunek, czy szkoda jest całkowita czy nie Szkoda częściowa Wyznaczenie wstępnej wartości pojazdu przed uszkodzeniem Kalkulacja maksymalnych kosztów naprawy brutto, tj. nie uwzględniających urealnienia cen części TakNie 70% Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. napr. brutto Wartość pojazdu Szkoda całkowita Gdy zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzeń ukrytych, należy w kalkulacji maksymalnych kosztów naprawy brutto uwzględnić 10% wzrostu kosztów

16 15 Wartość pojazdu należy ustalić w każdej szkodzie na podstawie notowań Eurotax-Autowert i Info- Ekspert PZMot Autowert "Autowert" Eurotax Info-Ekspert PZMot "Wartości rynkowe"

17 16 Kalkulacje maksymalnych kosztów naprawy brutto należy wykonać przy pomocy arkusza "Kosztorys Warsztatowy" KOSZTORYS MAKSYMALNYCH KOSZTÓW NAPRAWY (proszę wypełnić obramowane rubryki zapisane tekstem na czerwono) SZKODA NR:4711/99 Wartość pojazdu29,000 Urealnienie cen części%0 Współczynnki lak.%20 Kosztorys Ofertowy NETTOw dow. warsztaciew ASO (stawki 65zł/80zł) (stawki 80zł/100zł) Części zamienne180220 Robocizna blach.140222273 Robocizna lakiern.360586732 Mat. lakiernicze244372 Mat. drobne444 Razem9281,4041,602 Stosunek kosztów naprawy5%6% do wartości pojazdu* Koszt naprawy uwzględniający1,5441,762 uszkodzenia ukryte (+10%)* Stosunek kosztów naprawy5%6% do wartości pojazdu Akceptacja kosztorysuTAKTak/Nie * - zaznaczyć właściwe Maksymalny Koszt Naprawy BRUTTO

18 17 PRZYKŁAD WYZNACZENIA MAKSYMALNYCH KOSZTÓW NAPRAWY BRUTTO Uszkodzony pojazd PLW Golf III z 1994 r., wartość pojazdu Opis czynnościKwota Robocizna (stawka maksymalna RBG w ASO) Lakierowanie (stawka maksymalna RBG w ASO) Materiały lakiernicze Koszt części remontowych (nie urealniony) 2.000 zł 4.500 zł 2.500 zł 6.000 zł Łącznie +10% na ewentualne uszkodzenia ukryte 15.000 zł 1.500 zł Łącznie z ukrytymi uszkodzeniami ukrytymi VAT 16.500 zł 3.630 zł Łącznie z VAT Maksymalne koszty naprawy wartości pojazdu 20.130 zł 25.800 zł Iloraz (szkoda całkowita)78%

19 18 Gdy szkoda jest całkowita (kosztorys naprawy brutto 70%), nie dopuszczam do wypłaty odszkodowania do wysokości 100% wartości pojazdu TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ Informujemy poszkodowanego o nieopłacalności naprawy Nie wydajemy protokółu/kalkulacji Wykonujemy wyliczenie szkody całkowitej i przekazujemy klientowi Przekonująco oferujemy poszkodowanemu przyjęcie oferty rozliczenia szkody jako całkowitej (wg zasad i korzyści jak w szkoleniu efektywnego składania ofert kosztorysowych)

20 19 ZU Wartość pojazdu Szkoda całkowita Pozostałości (wrak) 7.000 zł 5.500 zł 1.500 zł W wielu wypadkach rozliczenie szkody jako całkowitej pozwala poszkodowanemu na korzystną sprzedaż pozostałości Szrot 1 1,500 złSzrot 2 2,000 złSzrot 3 2,500 zł

21 20 W szczególnym wypadku, gdy przejęcie jest bardziej ekonomicznie uzasadnione, a poszkodowany posiada dokumenty uwiarygadniające pochodzenie należy zaproponować przejęcie pojazdu Propozycja przejęcia pojazdu Propozycja rozliczenia szkody jako całkowitej Sprawdzenie, czy rozliczenie przez przejęcie pojazdu jest bardziej ekonomicznie uzasadnione niż szkoda całkowita TakNie Szkoda całkowita Tak Sprawdzenie, czy dokumenty pojazdu uwiarygadniają legalne pochodzenie

22 21 Szkoda częściowa to taka, w której kalkulacje maksymalnych kosztów naprawy <70% wartości pojazdu TakNie 70% Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. napr. brutto Wartość pojazdu Szkoda całkowita Urealnienie cen części zamiennych wg stawek urealniających AC i zastosowanie odpowiedniej stawki rbg Złożenie oferty wypłaty gotówkowej zgodnie z urealnioną kalkulacją Informacja o maksymalnej wysokości kosztów naprawy na poziomie cen Aux/Eux + VAT, oraz zastrzeżenie prawa TU do dokonania oględzin w trakcje naprawy i po niej Akceptacja klienta na wypłatę gotówkową Dla sprawdzenia warunków konieczne jest wykonanie kalkulacji bezpośrednio po oględzinach TakNie

23 22 Bez względu na akceptację oferty gotówkowej na bazie urealnionego kosztorysu szkody przygotowujemy rozliczenie i przekazujemy do wypłaty Jeżeli poszkodowany akceptuje wypłatę (bezpośrednio lub po kilku dniach) - następuje szybka wypłata (po ustaleniu odpowiedzialności) Jeżeli poszkodowany do końca nie akceptuje wypłaty na podstawie kosztorysu –Przekazujemy szkodę do wypłaty na podstawie kosztorysu jako kwoty bezspornej –Dopłata dokonywana jest na podstawie rachunków

24 23 Zawsze rób Przy stosowaniu jednolitej procedury technicznej trzeba pamiętać o kilku żelaznych zasadach Nigdy nie próbuj 1.Oceń związek uszkodzeń pojazdu z podanym opisem okoliczności 2.Analizuj opłacalność naprawy porównując maksymalne koszty naprawy (na podstawie kalkulacji) z wartością pojazdu 1.Rozliczać szkody całkowitej jako częściowej 2.Wydawać kalkulacji/protokółu, gdy naprawa jest nieopłacalna 3.Aktywnie/efektywnie promuj ekonomicznie uzasadnione metody rozliczania szkody 3.Sporządzać kalkulacji lub protokółu bez pełnej identyfikacji pojazdu

25 24 Dzisiaj... przyspieszeniu i uproszczeniu rozliczenia szkody Jutro


Pobierz ppt "Jednolita procedura techniczna likwidacji szkody w pojeździe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google