Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL PREZENTACJI Celem prezentacji jest przekonanie Państwa do stosowania jednolitej procedury technicznej likwidacji szkód i w konsekwencji obniżenie wypłat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL PREZENTACJI Celem prezentacji jest przekonanie Państwa do stosowania jednolitej procedury technicznej likwidacji szkód i w konsekwencji obniżenie wypłat."— Zapis prezentacji:

0 Jednolita procedura techniczna likwidacji szkody w pojeździe

1 CEL PREZENTACJI Celem prezentacji jest przekonanie Państwa do stosowania jednolitej procedury technicznej likwidacji szkód i w konsekwencji obniżenie wypłat z tytułu odszkodowań

2 PROCEDURY ROZLICZANIA SZKÓD W POJAZDACH
Kluczowymi przyczynami zawyżonych wypłat odszkodowań są: niejednolite zasady wyceny i rozliczenia szkody . . . PROCEDURY ROZLICZANIA SZKÓD W POJAZDACH Czy jest stosowana amortyzacja cen części zamiennych w szkodach OC w starych samochodach? W jaki sposób wypłacane jest odszkodowanie za naprawę pojazdu w szkodach całkowitych? PRZYKŁADY AC OC Zawsze Do wartości - pozostałość Czasem Do 80% wartości pojazdu Rzadko Do 100% wartości pojazdu Nigdy Powyżej 100% wartości pojazdu Inne* % % % Sporadycznie podawane są praktyki niezgodne z o.w.u., np. rozliczanie szkód całkowitych w ubezpieczeniu AC w momencie gdy koszt naprawy brutto przekroczy 90% lub 100% wartości pojazdu

3 Wybierze Pan kosztorys czy rachunki? Niech Pan wybierze rachunki
. . . i pozostawienie klientowi (warsztatowi) swobody wyboru, bez względu na ich ekonomiczne uzasadnienie 1 ZU Poszkodowany Warsztat Wybierze Pan kosztorys czy rachunki? Niech Pan wybierze rachunki ? 2 Wybieram rachunki

4 PRZYKŁADOWE OPINIE NA TEMAT ROZLICZENIA SZKODY CAŁKOWITEJ W OC
. . . niejasność interpretacji prawnych . . . PRZYKŁADOWE OPINIE NA TEMAT ROZLICZENIA SZKODY CAŁKOWITEJ W OC Prawnik w moim ZU ocenia, że w każdym wypadku udokumentowanej naprawy odszkodowanie może być równe 100% wartości samochodu Prawnik w moim ZU wydał opinię, że wyrównaniem szkody w takim przypadku jest wypłata wartość-pozostałość

5 Rozwiązaniem jest wprowadzenie jednolitej w całym Zakładzie procedury technicznej likwidacji szkody w pojeździe

6 Wyznaczenie wstępnej wartości pojazdu przed uszkodzeniem
SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT WYCENY I ROZLICZENIA SZKODY Kalkulacja maksymalnych kosztów naprawy brutto, tj. nie uwzględniających urealnienia cen części Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. Naprawy brutto Wartość pojazdu >= 70% Szkoda częściowa Szkoda całkowita Tak Nie Wyznaczenie dokładnej wartości pojazdu Ustalenie wysokości szkody całkowitej Sprawdzenie, czy rozliczenie przez przejęcie pojazdu jest bardziej ekonomicznie uzasadnione niż szkoda całkowita Tak Nie Sprawdzenie, czy dokumenty pojazdu wiarygodniają legalne pochodzenie Tak Nie

7 Akceptacja klienta na wypłatę gotówkową Tak Nie
Wypłata kwoty gotówkowej Klient wraca z rachunkami Klient wraca z rachunkami Tak Nie Koniec Rachunki  Eux/Aux+VAT Nie Tak Rozliczenie na rachunki Korekta rachunków do cen generalnych importerów Koniec Akcep-tacja klienta Tak Nie Koniec Ewentualnie sąd

8 Wyznaczenie wstępnej wartości pojazdu przed uszkodzeniem
SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT WYCENY I ROZLICZENIA SZKODY Kalkulacja maksymalnych kosztów naprawy brutto, tj. nie uwzględniających urealnienia cen części Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. Naprawy brutto Wartość pojazdu Szkoda całkowita Szkoda częściowa Tak Nie >= 70% Urealnienie cen części zamiennych wg. stawek urealniających AC i zastosowanie odpowiedniej stawki rbg Złożenie oferty wypłaty gotówkowej zgodnie z urealnioną kalkulacją Informacja o maksymalnej wysokości kosztów naprawy na poziomie cen Aux/Eux + VAT, oraz zastrzeżenie prawa TU do dokonania oględzin w trakcje naprawy i po niej Akceptacja klienta na wypłatę gotówkową Tak Nie

9 Sprawdzenie, czy dokumenty pojazdu wiarygodniają legalne pochodzenie
Tak Propozycja rozliczenia szkody jako całkowitej Propozycja przejęcia pojazdu Akcep-tacja klienta Akcep-tacja klienta Tak Nie Tak Nie Koniec Negocjacje z Nacz./Dyr. Koniec Negocjacje z klientem Nacz./Dyr. Akcep-tacja klienta Tak Nie Akcep-tacja klienta Tak Nie Koniec Propozycja przejęcia samochodu Koniec Wypłata tylko do poziomu wartość- pozostałość (koniecznie przed naprawą samochodu) Akcep-tacja klienta Tak Nie Koniec Wypłata do poziomu wartość-pozostałość Ewentualnie sąd

10 KALKULACJA KOSZTÓW NAPRAWY DLA TAKIEGO SAMEGO ZAKRESU USZKODZEŃ
Oględziny zaczynamy od pełnej/prawidłowej identyfikacji pojazdu POGLĄDOWO KALKULACJA KOSZTÓW NAPRAWY DLA TAKIEGO SAMEGO ZAKRESU USZKODZEŃ PLN Niewłaściwa identyfikacja pojazdu powoduje: Ryzyko nadpłaty (gdy wycena jest zawyżona) Ryzyko nie zaakceptowania kosztorysu przez poszkodowanego (gdy wycena jest zaniżona) Niewłaściwą kwalifikację szkody jako całkowitej Można mylnie kwalifikować części do wymiany VW Golf 2.0 GL VW Golf 2.0 GTI

11 PROBLEMY SPOTYKANE PRZY WYKONANIU PROTOKÓŁU PRZED KALKULACJĄ
Po oględzinach należy sporządzić w pierwszej kolejności kalkulację a następnie protokół, przy czym kalkulacja może zastąpić protokół oględzin PROBLEMY SPOTYKANE PRZY WYKONANIU PROTOKÓŁU PRZED KALKULACJĄ Wykonanie kalkulacji bezpośrednio po oględzinach (przed wykonaniem protokółu) ma olbrzymie znaczenie dla promowania ekonomicznie uzasadnionych form rozliczenia szkody (decyzja o szkodzie całkowitej i promowanie kosztorysów - będzie omawiane w dalszej części szkolenia) Sporządzenie szczegółowego protokółu, w przypadku gdy z kalkulacji wynika, że szkoda jest całkowita, jest stratą czasu Zdarza się, że wpisuje się rozłącznie części zamienne, które stanowią całość (okular reflektora może być łącznie ze wzmocnieniem górnym) Zdarza się, że kwalifikuje się do wymiany część zamienną, która jest naprawialna Zdarza się, że zapisywana jest wymiana całego elementu w sytuacji gdy możliwa jest wymiana częściowa

12 Znaczne koszty administracyjne/likwidacji oraz nienależnych wypłat wynikały z braku formalnych procedur w sprawach trudnych i budzących podejrzenia o oszustwo Dzisiaj Jutro "Ponieważ szkody przydzielane są losowo, często szkody trudne trafiają do osób nie- doświadczonych." Pracownik BUK Już w momencie zgłoszenia szkody będą klasyfikowane jako "złożone" (trudne) i kwalifikowane do właściwego działu. "Z uwagi na brak formalnych metod wykrywania szkód budzących podejrzenia zdarza się, że dopiero przy końcowej akceptacji Naczelnik wychwytuje wątpliwości; wtedy zwykle jest za późno na podjęcie czynności" Likwidator z Białegostoku Już przy zgłoszeniu/oględzinach likwidator/rzeczoznawca wypełnia Arkusz Segmentacji i kwalifikuje szkodę jako "złożoną/skomplikowaną" (budzącą podejrzenia) "Nawet małe i proste szkody, w których dostępne są wszystkie dokumenty, przechodzą "długą" procedurę likwidacji." Likwidator z Warszawy Już przy zgłoszeniu małe szkody, w których dostępna jest cała dokumentacja będą likwidowane

13 OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZANIA SZKÓD JAKO SZKODY CAŁKOWITE
Granicą opłacalności rozliczania szkód jako całkowitych jest wysokość kosztów naprawy brutto na poziomie 60-70% wartości rynkowej pojazdu OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZANIA SZKÓD JAKO SZKODY CAŁKOWITE W procentach Zysk (strata) ubezpieczyciela z wyliczenia szkody jako całkowitej w stosunku do kosztorysu brutto Rozliczanie szkody jako całkowitej opłacalne Rozliczanie szkód jako całkowitych staje się opłacalne dla ubezpieczyciela od momentu, gdy wartość brutto kosztów naprawy wynosi 60-65% wartości rynkowej samochodu Rozliczanie szkody jako całkowitej nieopłacalne Przewidywany koszt naprawy brutto jako procent wartości rynkowej pojazdu

14 W każdej szkodzie sprawdzany jest warunek, czy szkoda jest całkowita czy nie
Wyznaczenie wstępnej wartości pojazdu przed uszkodzeniem Gdy zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzeń ukrytych, należy w kalkulacji maksymalnych kosztów naprawy brutto uwzględnić 10% wzrostu kosztów Kalkulacja maksymalnych kosztów naprawy brutto, tj. nie uwzględniających urealnienia cen części  70% Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. napr. brutto Wartość pojazdu Tak Nie Szkoda całkowita Szkoda częściowa

15 Wartość pojazdu należy ustalić w każdej szkodzie na podstawie notowań Eurotax-Autowert i Info-Ekspert PZMot Autowert Info-Ekspert "Autowert" Eurotax Info-Ekspert "Wartości rynkowe" PZMot

16 Kalkulacje maksymalnych kosztów naprawy brutto należy wykonać przy pomocy arkusza "Kosztorys Warsztatowy" KOSZTORYS MAKSYMALNYCH KOSZTÓW NAPRAWY (proszę wypełnić obramowane rubryki zapisane tekstem na czerwono) SZKODA NR: 4711/99 Wartość pojazdu 29,000 Urealnienie cen części % Współczynnki lak. % 20 Kosztorys Ofertowy Maksymalny Koszt Naprawy BRUTTO NETTO w dow. warsztacie w ASO (stawki 65zł/80zł) (stawki 80zł/100zł) Części zamienne 180 220 220 Robocizna blach. 140 222 273 Robocizna lakiern. 360 586 732 Mat. lakiernicze 244 372 372 Mat. drobne 4 4 4 Razem 928 1,404 1,602 Stosunek kosztów naprawy 5% 6% do wartości pojazdu* Koszt naprawy uwzględniający 1,544 1,762 uszkodzenia ukryte (+10%)* Stosunek kosztów naprawy 5% 6% do wartości pojazdu Akceptacja kosztorysu TAK Tak/Nie * - zaznaczyć właściwe

17 PRZYKŁAD WYZNACZENIA MAKSYMALNYCH KOSZTÓW NAPRAWY BRUTTO
Uszkodzony pojazd PLW Golf III z 1994 r., wartość pojazdu Opis czynności Kwota Robocizna (stawka maksymalna RBG w ASO) Lakierowanie (stawka maksymalna RBG w ASO) Materiały lakiernicze Koszt części remontowych (nie urealniony) 2.000 zł 4.500 zł 2.500 zł 6.000 zł Łącznie +10% na ewentualne uszkodzenia ukryte 1.500 zł Łącznie z ukrytymi uszkodzeniami ukrytymi VAT 3.630 zł Łącznie z VAT Maksymalne koszty naprawy wartości pojazdu Iloraz (szkoda całkowita) 78%

18 TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ
Gdy szkoda jest całkowita (kosztorys naprawy brutto 70%), nie dopuszczam do wypłaty odszkodowania do wysokości 100% wartości pojazdu TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ Informujemy poszkodowanego o nieopłacalności naprawy Nie wydajemy protokółu/kalkulacji Wykonujemy wyliczenie szkody całkowitej i przekazujemy klientowi Przekonująco oferujemy poszkodowanemu przyjęcie oferty rozliczenia szkody jako całkowitej (wg zasad i korzyści jak w szkoleniu efektywnego składania ofert kosztorysowych)

19 W wielu wypadkach rozliczenie szkody jako całkowitej pozwala poszkodowanemu na korzystną sprzedaż pozostałości Szrot 1 1,500 zł ZU Wartość pojazdu Szkoda całkowita Pozostałości (wrak) 7.000 zł 5.500 zł 1.500 zł Szrot 2 2,000 zł Szrot 3 2,500 zł

20 W szczególnym wypadku, gdy przejęcie jest bardziej ekonomicznie uzasadnione, a poszkodowany posiada dokumenty uwiarygadniające pochodzenie należy zaproponować przejęcie pojazdu Szkoda całkowita Sprawdzenie, czy rozliczenie przez przejęcie pojazdu jest bardziej ekonomicznie uzasadnione niż szkoda całkowita Tak Nie Sprawdzenie, czy dokumenty pojazdu uwiarygadniają legalne pochodzenie Tak Nie Propozycja przejęcia pojazdu Propozycja rozliczenia szkody jako całkowitej

21 Złożenie oferty wypłaty gotówkowej zgodnie z urealnioną kalkulacją
Szkoda częściowa to taka, w której kalkulacje maksymalnych kosztów naprawy <70% wartości pojazdu Dla sprawdzenia warunków konieczne jest wykonanie kalkulacji bezpośrednio po oględzinach  70% Sprawdzenie, czy: Kalk. maks. koszt. napr. brutto Wartość pojazdu Tak Nie Szkoda całkowita Urealnienie cen części zamiennych wg stawek urealniających AC i zastosowanie odpowiedniej stawki rbg Złożenie oferty wypłaty gotówkowej zgodnie z urealnioną kalkulacją Informacja o maksymalnej wysokości kosztów naprawy na poziomie cen Aux/Eux + VAT, oraz zastrzeżenie prawa TU do dokonania oględzin w trakcje naprawy i po niej Akceptacja klienta na wypłatę gotówkową Tak Nie

22 Dopłata dokonywana jest na podstawie rachunków
Bez względu na akceptację oferty gotówkowej na bazie urealnionego kosztorysu szkody przygotowujemy rozliczenie i przekazujemy do wypłaty Jeżeli poszkodowany akceptuje wypłatę (bezpośrednio lub po kilku dniach) - następuje szybka wypłata (po ustaleniu odpowiedzialności) Jeżeli poszkodowany do końca nie akceptuje wypłaty na podstawie kosztorysu Przekazujemy szkodę do wypłaty na podstawie kosztorysu jako kwoty bezspornej Dopłata dokonywana jest na podstawie rachunków

23 Przy stosowaniu jednolitej procedury technicznej trzeba pamiętać o kilku żelaznych zasadach
Zawsze rób Nigdy nie próbuj 1. Oceń związek uszkodzeń pojazdu z podanym opisem okoliczności 1. Rozliczać szkody całkowitej jako częściowej 2. Analizuj opłacalność naprawy porównując maksymalne koszty naprawy (na podstawie kalkulacji) z wartością pojazdu 2. Wydawać kalkulacji/protokółu, gdy naprawa jest nieopłacalna 3. Sporządzać kalkulacji lub protokółu bez pełnej identyfikacji pojazdu 3. Aktywnie/efektywnie promuj ekonomicznie uzasadnione metody rozliczania szkody

24 . . . przyspieszeniu i uproszczeniu rozliczenia szkody
Dzisiaj Jutro


Pobierz ppt "CEL PREZENTACJI Celem prezentacji jest przekonanie Państwa do stosowania jednolitej procedury technicznej likwidacji szkód i w konsekwencji obniżenie wypłat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google