Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3 Office Grafika prezentacyjna Edycja tekstu - MS Word Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3 Office Grafika prezentacyjna Edycja tekstu - MS Word Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 3 Office Grafika prezentacyjna Edycja tekstu - MS Word Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1

2 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE wersje: starsze, XP, 2003, 2007, 2010 Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) 2

3 W skład pakietu MS Office Basic wchodzą: Microsoft Word (edytor tekstu) Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) Ponadto: Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazów, prosta edycja zdjęć) Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) Microsoft Visio (edytor schematów) Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy) 3

4 Grafika prezentacyjna MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: -tekst -grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matematyczne) -dźwięk, hiperłącza, wideo Możliwości: - sterowanie tempem - efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów) 4

5 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie Podział edytorów tekstu ASCIIdokumentu redagowanego NC-edit Notatnik vi - unix MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect Tech Works AmiPro Open Office Write WordStar ChiWriter TAG inne 5

6 Pośrednictwo użytkownika edytora MS Word możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) masz to co widzisz 6

7 podział logiczny: sekcje - wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty (rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe) znaki sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 Z n a k i operacje: Wstaw Znak podziału Sekcji Wstaw Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe Enter - koniec akapitu 7

8 podział redakcyjny: Istota: automatyczny podział tekstu na strony automatyczny podział tekstu na wiersze strony wiersze Ale podział na sekcje nie jest automatyczny ! 8

9 9 Układ strony Najważniejsze opcje: - Rozmiar - Orientacja - Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

10 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu. ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po) 10

11 Położenie akapitów wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się marginesy strony Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit wcięcie 1-go wiersza 11

12 Odstępy wewnątrz akapitu - spacja - NORMALNA - NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) - tabulatory (większe odstępy) - kolumny - tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać) SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu 12

13 Formatowanie czcionki – łatwe ale.... x 2 - indeksy górne i dolne - Wstaw symbol italic 13

14 Nawigacja w dokumencie typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5 KlawiszeSkok kursora o znak o wiersz CTRL+ CTRL+ o słowo w prawo, lewo Home/Endna początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUpo ekran CRTL+Home CTRL+Endpoczątek/koniec dokumentu 14

15 Zaznaczanie i operacje edycyjne Ważniejsze operacje typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace) 15

16 Widoki dokumentu widok roboczy – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp. 16

17 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki na bieżąco: Narzędzia Opcje Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów 17

18 Szukanie i zastępowanie operacje: Edycja ZnajdźlubCtrl-F (ang. Find) Edycja ZamieńlubCtrl-H (ang. cHange) Wstawianie obiektów (grafika i inne) menu Wstawianie Narzędzia główne 18

19 Style (okienko stylów) tworzenie nowych modyfikacja istniejących stosowanie z narzędzia listy zapis zestawu stylów Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania Styl – nazwany zestaw parametrów (akapit, czcionka, obramowania, język, numerowanie itp.) Ułatwia jednolite formatowanie Zmiany definicji stylu wpływają na wszystkie elementy w tym stylu

20 Równania matematyczne Bezpośrednio dostępne w Office 2007(2010) w menu Wstawianie Dawniej Wstaw Obiekt Microsoft Equation 3.0, Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy) a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska 20

21 Tabele Sposoby wstawiania tabeli: · Narzędzie Wstaw tabelę lub Menu Tabela Wstaw tabelę komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) 21

22 Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Typy tabulatorów: Wyrównanie do lewej Wyrównanie do prawej Wyrównanie do środka Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego NazwiskoDataCecha Premia Kowalski wysoki 1500,00 Nowak niski 1456,50 Malinowski średni 50,90 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu 22

23 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia: Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90 o ) Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) 23

24 wyliczanie numerowanie (w tym konspekty numerowane - wielopoziomowe) Listy – menu Format – wyliczanie numerowanie Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – konieczny styl nagłówkowy (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji 24

25 25 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie


Pobierz ppt "Wykład 3 Office Grafika prezentacyjna Edycja tekstu - MS Word Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google