Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1
Wykład 3 Office Grafika prezentacyjna Edycja tekstu - MS Word

2 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE
Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) wersje: starsze, XP, 2003, 2007, 2010

3 W skład pakietu MS Office Basic wchodzą:
− Microsoft Word (edytor tekstu) − Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) − Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) − Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) Ponadto: − Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazów, prosta edycja zdjęć) − Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). − Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) − Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) − Microsoft Visio (edytor schematów) − Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) − Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy)

4 Grafika prezentacyjna MS Powerpoint
Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: tekst grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matematyczne) dźwięk, hiperłącza, wideo Możliwości: sterowanie tempem efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów)

5 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie
Podział edytorów tekstu ASCII dokumentu redagowanego MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect NC-edit Notatnik vi - unix Tech Works AmiPro Open Office inne Write WordStar ChiWriter TAG

6 WYSIWYG (what you see is what you get)
Pośrednictwo użytkownika edytora MS Word możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) „masz to co widzisz”

7 Z n k i sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 podział logiczny:
sekcje wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty (rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe) znaki operacje: Wstaw  Znak podziału  Sekcji Wstaw  Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe Enter - koniec akapitu sekcja 1 sekcja 2 Z sekcja 3 n k i a

8 Ale podział na sekcje nie jest automatyczny !
podział redakcyjny: strony wiersze Istota: automatyczny podział tekstu na strony automatyczny podział tekstu na wiersze Ale podział na sekcje nie jest automatyczny !

9 Układ strony Najważniejsze opcje: Rozmiar Orientacja
Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

10 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu.
ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po)

11 Położenie akapitów marginesy strony wcięcie 1-go wiersza wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit

12 Odstępy wewnątrz akapitu
spacja NORMALNA NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) tabulatory (większe odstępy) kolumny tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać) SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu

13 italic      - Wstaw symbol x2 - indeksy górne i dolne
Formatowanie czcionki – łatwe ale.... x2 - indeksy górne i dolne      - Wstaw symbol italic

14 Nawigacja w dokumencie
typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec Klawisze Skok kursora   o znak   o wiersz CTRL+  CTRL+  o słowo w prawo, lewo Home/End na początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUp o ekran CRTL+Home CTRL+End początek/koniec dokumentu inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja  Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5

15 Ważniejsze operacje Zaznaczanie i operacje edycyjne
typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace)

16 Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶
Widoki dokumentu widok roboczy – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp.

17 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki
na bieżąco: Narzędzia  Opcje  Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia  Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów

18 Szukanie i zastępowanie
operacje: Edycja Znajdź lub Ctrl-F (ang. Find) Edycja Zamień lub Ctrl-H (ang. cHange) Narzędzia główne Wstawianie obiektów (grafika i inne) menu Wstawianie

19 Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania
Styl – nazwany zestaw parametrów (akapit, czcionka, obramowania, język, numerowanie itp.) Ułatwia jednolite formatowanie Zmiany definicji stylu wpływają na wszystkie elementy w tym stylu Style (okienko stylów) tworzenie nowych modyfikacja istniejących stosowanie z narzędzia listy zapis zestawu stylów

20 Równania matematyczne
Bezpośrednio dostępne w Office 2007(2010) w menu Wstawianie Dawniej Wstaw ObiektMicrosoft Equation 3.0, Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy) a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska

21 Tabele Sposoby wstawiania tabeli:
·       Narzędzie Wstaw tabelę lub Menu Tabela  Wstaw tabelę Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką

22 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej
Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Typy tabulatorów: ·       Wyrównanie do lewej ·      Wyrównanie do prawej ·      Wyrównanie do środka ·    Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego Nazwisko Data Cecha Premia Kowalski wysoki 1500,00 Nowak niski 1456,50 Malinowski średni ,90 Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu

23 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia:
Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90o)  Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów)

24 Listy – menu Format – wyliczanie numerowanie
numerowanie (w tym konspekty numerowane - wielopoziomowe) Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – konieczny styl nagłówkowy (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy

25 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy
Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie


Pobierz ppt "Technologie informacyjne ZIiP zaoczne sem. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google