Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi w systemie komórkowym trzeciej generacji UMTS prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, dr inż. Maciej Nawrocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi w systemie komórkowym trzeciej generacji UMTS prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, dr inż. Maciej Nawrocki."— Zapis prezentacji:

1 Usługi w systemie komórkowym trzeciej generacji UMTS prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, dr inż. Maciej Nawrocki

2 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 2 Plan prezentacji Założenia do opracowania systemu UMTS oraz środowisko pracy systemu Założenia do opracowania systemu UMTS oraz środowisko pracy systemu Koncepcja realizacji usług w UMTS Koncepcja realizacji usług w UMTS Architektura systemu UMTS Architektura systemu UMTS Idea realizacji usług w systemie UMTS Idea realizacji usług w systemie UMTS Podział usług w systemie UMTS Podział usług w systemie UMTS Wymagania stawiane usługom Wymagania stawiane usługom Klasy QoS usług przenoszenia Klasy QoS usług przenoszenia Łańcuch dostawców usług w systemach 3G Łańcuch dostawców usług w systemach 3G Przykłady usług w UMTS Przykłady usług w UMTS Podsumowanie Podsumowanie

3 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 3 Do 2 Mbit/s Do 384 kbit/s Komutacja kanałów Komutacja pakietów 3G Zwiększenie przepływności danych Założenia do opracowania systemu UMTS Wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość korzystania z usług począwszy od transmisji mowy aż do szybkiej transmisji danych. Asynchroniczne przesyłanie danych.

4 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 4 Koncepcja realizacji usług w UMTS Sieci 3G (UMTS) umożliwiają połączenie w jedną integralną architekturę sieci, które do tej pory funkcjonowały oddzielnie, w celu świadczenia abonentom różnorodnych usług Sieci 3G (UMTS) umożliwiają połączenie w jedną integralną architekturę sieci, które do tej pory funkcjonowały oddzielnie, w celu świadczenia abonentom różnorodnych usług Usługi świadczone w tradycyjnych sieciach telekomunikacyjnych Usługi świadczone w sieciach 3G Realizacja tego zadania wymaga odpowiedniej architektury systemu zorientowanej na realizację usług o określonych parametrach jakościowych w ramach możliwości technicznych platformy transmisyjnej systemu Realizacja tego zadania wymaga odpowiedniej architektury systemu zorientowanej na realizację usług o określonych parametrach jakościowych w ramach możliwości technicznych platformy transmisyjnej systemu

5 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 5 Środowisko pracy systemu UMTS Koncepcja obsługi użytkowników w różnych klasach komórek o zróżnicowanych zasięgach: segment naziemny - wnętrza budynków, obszary miejskie, podmiejskie i wiejskie. segment naziemny - wnętrza budynków, obszary miejskie, podmiejskie i wiejskie. segment satelitarny - morza, oceany, pustynie, góry oraz tych, obszary bez lub słabo rozwiniętą naziemną infrastrukturą telekomunikacyjną segment satelitarny - morza, oceany, pustynie, góry oraz tych, obszary bez lub słabo rozwiniętą naziemną infrastrukturą telekomunikacyjną

6 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 6 Środowisko pracy systemu UMTS

7 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 7 Architektura systemu UMTS Podstawowe elementy architektury systemu: sieć szkieletowa CN (Core Network), sieć szkieletowa CN (Core Network), naziemna sieć dostępu radiowego UTRAN (UMTS Terrestial Radio Access Network), naziemna sieć dostępu radiowego UTRAN (UMTS Terrestial Radio Access Network), satelitarna sieć dostępu radiowego USRAN (UMTS Satellite Radio Access Network), satelitarna sieć dostępu radiowego USRAN (UMTS Satellite Radio Access Network), wyposażenie użytkownika UE (User Equipment) wyposażenie użytkownika UE (User Equipment) Interfejs sieciowy (S-Iu) Interfejs radiowy (S-Uu) - Sieć satelitarnego dostępu radiowego (USRAN) Wyposażenie użytkownika (UE) Sieć szkieletowa (CN) Interfejs sieciowy (Iu) Interfejs radiowy (Uu) Sieć dostepu radiowego (UTRAN) Sieć dostępu radiowego (UTRAN) Wyposażenie użytkownika (UE)

8 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 8 Interfejs radiowy systemu UMTS Zastosowano technikę szerokopasmowego wielodostępu kodowego z bezpośrednim rozpraszaniem widma WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) oraz dupleksem częstotliwościowym FDD lub dupleksie czasowym TDD Zastosowano technikę szerokopasmowego wielodostępu kodowego z bezpośrednim rozpraszaniem widma WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) oraz dupleksem częstotliwościowym FDD lub dupleksie czasowym TDD UMTS umożliwia adaptację przepływności bitowej w łączu radiowym, poprzez odpowiedni dobór długości kodów rozpraszających i liczby strumieni. UMTS umożliwia adaptację przepływności bitowej w łączu radiowym, poprzez odpowiedni dobór długości kodów rozpraszających i liczby strumieni.

9 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 9 Idea realizacji usług w systemie UMTS System UMTS zorientowany jest na świadczenie usług użytkownikom końcowym, które są definiowane parametrami jakościowymi QoS (end-to-end QoS). System UMTS zorientowany jest na świadczenie usług użytkownikom końcowym, które są definiowane parametrami jakościowymi QoS (end-to-end QoS). Zapewnienie jakości świadczonej usługi możliwa jest dzięki warstwowej architekturze usługowej oraz adaptacji przepływności bitowej w łączu radiowym. Zapewnienie jakości świadczonej usługi możliwa jest dzięki warstwowej architekturze usługowej oraz adaptacji przepływności bitowej w łączu radiowym. System UMTS tworzy platformę transmisyjną przystosowaną do rozwoju usług w dziedzinie oprogramowania bez konieczności wprowadzania zmian w dziedzinie urządzeń. System UMTS tworzy platformę transmisyjną przystosowaną do rozwoju usług w dziedzinie oprogramowania bez konieczności wprowadzania zmian w dziedzinie urządzeń. W ramach możliwości technicznych systemu UMTS (przepływności do 2 Mb/s) będzie można zrealizować każdą usługę bez zmian platformy transmisyjnej. W ramach możliwości technicznych systemu UMTS (przepływności do 2 Mb/s) będzie można zrealizować każdą usługę bez zmian platformy transmisyjnej. Rozwiązanie to zabezpiecza producentów infrastruktury przed nietrafnym wytypowaniem zbioru usług realizowanych w systemie UMTS. Rozwiązanie to zabezpiecza producentów infrastruktury przed nietrafnym wytypowaniem zbioru usług realizowanych w systemie UMTS. Do wprowadzenia nowej usługi niezbędne jest zdefiniowanie wymaganych dla jej realizacji parametrów jakościowych – atrybutów (np.: szybkość transmisji, stopę błędów, dopuszczalne opóźnienie lub jego zmiana itp.), z którymi powiązane są odpowiednie procedury doboru klasy usługi, kodów rozpraszających, protokołów komunikacyjnych, typu transmisji z potwierdzeniem. Do wprowadzenia nowej usługi niezbędne jest zdefiniowanie wymaganych dla jej realizacji parametrów jakościowych – atrybutów (np.: szybkość transmisji, stopę błędów, dopuszczalne opóźnienie lub jego zmiana itp.), z którymi powiązane są odpowiednie procedury doboru klasy usługi, kodów rozpraszających, protokołów komunikacyjnych, typu transmisji z potwierdzeniem.

10 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 10 Podział usług w systemie UMTS W procesie standaryzacyjnym systemu UMTS przyjęto, że usługi telekomunikacyjne będą podzielone na dwie podstawowe kategorie: usługi przenoszenia BS (Bearer Service) - związane z transportem informacji przez sieć, określające możliwości sieci w zakresie transmisji informacji cyfrowej pomiędzy punktami dostępowymi w różnych trybach, z różną przepływnością i dla różnych protokołów transmisji usługi przenoszenia BS (Bearer Service) - związane z transportem informacji przez sieć, określające możliwości sieci w zakresie transmisji informacji cyfrowej pomiędzy punktami dostępowymi w różnych trybach, z różną przepływnością i dla różnych protokołów transmisji teleusługi TS (Teleservices) - realizowane poprzez usługi przenoszenia obejmują usługi warstw wyższych, które umożliwiają korzystanie z takich funkcji, jak: przekazywanie danych pomiędzy użytkownikami końcowymi lub dostęp do informacji teleusługi TS (Teleservices) - realizowane poprzez usługi przenoszenia obejmują usługi warstw wyższych, które umożliwiają korzystanie z takich funkcji, jak: przekazywanie danych pomiędzy użytkownikami końcowymi lub dostęp do informacji Zarówno usługi przenoszenia, jak i teleusługi mogą być rozszerzone o usługi dodatkowe, które mogą funkcjonować tylko z usługami podstawowymi (nie istnieją samodzielnie). Usługi dodatkowe modyfikują usługi podstawowe w celu: poprawienia komfortu korzystania z sieci, poprawienia komfortu korzystania z sieci, wygodniejszego zarządzania połączeniami, wygodniejszego zarządzania połączeniami, umożliwiają realizację funkcji związanych z tajnością połączeń. umożliwiają realizację funkcji związanych z tajnością połączeń.

11 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 11 Usługi przenoszenia w trybie komutacji pakietów W systemie UMTS zdefiniowane dwa typy usług przenoszenia w trybie transmisji danych z komutacją pakietów: usługi punkt-punkt PTP (Point-To-Point) - wymiana informacji następuje tylko pomiędzy dwoma punktami, usługi punkt-punkt PTP (Point-To-Point) - wymiana informacji następuje tylko pomiędzy dwoma punktami, usługi punkt-wiele punktów PTM (Point-To-Multipoint) –informacje są rozsyłane z jednego punktu w sieci do wszystkich abonentów, dla których dana usługa jest świadczona. usługi punkt-wiele punktów PTM (Point-To-Multipoint) –informacje są rozsyłane z jednego punktu w sieci do wszystkich abonentów, dla których dana usługa jest świadczona. Dla usług przenoszenia w trybie transmisji danych z komutacją pakietów tworzy się tzw. profil QoS, który w pełni charakteryzuje usługę przenoszenia pod względem jakości jej świadczenia. Na profil składają się: klasa priorytetu transmisji – określająca prawa pierwszeństwa do utrzymania usług (service precedence) – priorytety: wysoki, normalny i niski, klasa priorytetu transmisji – określająca prawa pierwszeństwa do utrzymania usług (service precedence) – priorytety: wysoki, normalny i niski, klasa opóźnienia transmisji - określająca wymagania aplikacji, dotyczące parametrów transmisji, klasa opóźnienia transmisji - określająca wymagania aplikacji, dotyczące parametrów transmisji, klasę niezawodności - określającą czas przekazywania pakietów pomiędzy dwoma terminalami ruchomymi klasę niezawodności - określającą czas przekazywania pakietów pomiędzy dwoma terminalami ruchomymi szybkość transmisji - definiowana przez: maksymalną i średnią przepływność bitową szybkość transmisji - definiowana przez: maksymalną i średnią przepływność bitową

12 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 12 Klasy QoS usług przenoszenia w trybie komutacji pakietów Klasy niezawodności transmisji dla usług przenoszenia wykorzystujących tryb pracy z komutacją pakietów. Klasy niezawodności transmisji dla usług przenoszenia wykorzystujących tryb pracy z komutacją pakietów.

13 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 13 QoS a środowisko propagacyjne v – prędkość terminalu względem powierzchni Ziemi

14 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 14 Zdefiniowane klasy QoS dla aplikacji KLASY QoS Przesyłanie głosu Streaming audio i video Streaming audio i video Konwersacyjne Faks E-commerce, przeglądanie WWW E-commerce, przeglądanie WWW FTP obrazy stałe FTP obrazy stałe Telnet, gry interaktywne Potwierdzienie dostarczenia poczty E-mail Potwierdzienie dostarczenia poczty E-mail Aplikacje tolerujące błędy Konwersacyjne (opóźn. < 1s) Interaktywne (opóźn. ok. 1s) Strumieniowe (opóźn. < 10s) Działające w tle (opóźn. > 10s) Aplikacje Nie tolerujące błędów

15 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 15 UsługiPrzepływnośćOpóźnienieNiezawodność głosowe 4 – 25 kbit/s < 150 ms < 3% FER* wideotelefonia 32 – 384 kbit/s < 150 ms < 1% FER* Telemetria(kontrola) < 28,8 kbit/s < 250 ms ~ 0% FER* ~ 0% FER* gry < 1 kbit/s < 250 ms < 3% FER* Klasa QoS dla usług konwersacyjnych

16 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 16 UsługiPrzepływnośćOpóźnienieNiezawodność strumieńaudio 32 – 384 kbit/s < 10 ms < 1% FER* wideo 32 – 384 kbit/s < 10 ms < 1% FER* telemetria(monitoring) < 28,8 kbit/s < 10 ms ~ 0% FER* ~ 0% FER* Klasa QoS dla usług strumieniowych

17 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 17 UsługiPrzepływnośćOpóźnienieNiezawodność wiadomościgłosowe 4 – 13 kbit/s < 1 ms < 3% FER* przeszukiwarki stron www - 4 sek/strona - e - commerce - 4 sek < 3% FER* < 3% FER* Klasa QoS dla usług interaktywnych

18 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 18 UsługiPrzepływnośćOpóźnienieNiezawodność Przesyłaniewiadomości SMS SMS e - mail Urządzenie docelowe nie oczekuje danych w określonym przedziale czasu – niewrażliwość na opóźnienia transmisji Klasa QoS dla usług działających w tle

19 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 19 Łańcuch dostawców usług w systemach 3G 2G 3G - Użytkownik NO SP VASP Dostawca zawartości Dostawca aplikacji Dostawcy zawartości NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu

20 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 20 Dostawca aplikacji Dostawcy zawartości NO MVNO SP M - ISP Dostawca portaluPOSIADA: licencję, widmo częstotliwości, infrastrukturę dostępową; ŚWIADCZY: dostęp do usług telekomunikacyjnych; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: sprzedaż abonentom usług własnych, sprzedaż łącza innym dostawcom usług Operator sieci – NO Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (2)

21 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 21 Dostawca aplikacji NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu Dostawcy zawartościPOSIADA: infrastrukturę dostępową, widmo częstotliwości; ŚWIADCZY: dostęp do usług telekomunikacyjnych; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: sprzedaż abonentom usług własnych. Operator sieci wirtualnej – MVNO Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (3)

22 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 22 Dostawca aplikacji NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu Dostawcy zawartości ŚWIADCZY: sprzedaż usług, udostępnia karty SIM, dokonuje rozliczeń z użytkownikiem ; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: dostarczanie usług do abonenta. Dostawca usług – SP Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (4)

23 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 23 Dostawca aplikacji NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu Dostawcy zawartościPOSIADA: interfejs umożliwiający dostęp abonenta do internetu; ŚWIADCZY: dostarcza adresy IP użytkownikom; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: sprzedaż adresów IP. Dostawca internetu – M-ISP Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (5)

24 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 24 Dostawca aplikacji NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu Dostawcy zawartościPOSIADA: stronę domową (mobile homepage); ŚWIADCZY: dostęp do różnych serwisów; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: reklamy, współpraca z dostawcą zawartości. Dostawca portalu Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (6)

25 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 25 Dostawca aplikacji NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu Dostawcy zawartości ZAPEWNIA: oprogramowanie usług nabywanych przez użytkownika; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: współpraca z dostawcą portalu. Dostawca aplikacji Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (7)

26 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 26 Dostawca aplikacji NO MVNO SP M - ISP Dostawca portalu Dostawcy zawartości ZAPEWNIA: zawartość merytoryczną portali; ŹRÓDŁO DOCHODÓW: współpraca z dostawcą portali, reklama. Dostawca zawartości Łańcuch dostawców usług w systemach 3G (8)

27 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 27 Komunikacja ruchowa Transmisja danych Głos Serwis informacyjno – rozrywkowy Internet Przesyłanie wiadomości Serwis lokalizacyjny Rich Voice, Simple Voice Przykłady usług w UMTS

28 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 28 INTERNE T Sieć 3G oferuje szybszy dostęp do internetu z przepływnościami umożliwiającymi szybki transfer plików. Przykłady usług w UMTS (2)

29 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 29 Dostęp do portali niezależnie od miejsca i czasu; Możliwość swobodnego przeglądania zawartości oraz manipulowania danymi; INFOTAINMEN T Przykłady usług w UMTS (3)

30 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 30INFORMACYJNY wiadomości, dowcipy, horoskopy, prognoza pogody, wyniki rozgrywek sportowych, możliwość sprawdzenia wysokości rachunku telefonicznego ROZRYWKOWY dzwonki, grafiki, gry, muzyka, hazard M-COMMERCE Zakupu on-line CHAT chat na kształt internetowego BAZA DANYCH wyszukiwanie adresów, numerów telefonów PODRÓŻ dostęp do informacji o lotach z możliwością rezerwacji bądź zakupu biletu Przykłady usług w UMTS (4)

31 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 31 LOCATIONBASE D Nawigacja i serwis informacyjny Serwis trankingowy Serwis sponsorowany Śledzenie pojazdów Przykłady usług w UMTS (5)

32 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 32 Przesyłane wiadomości to nie tylko tekst lub głos, lecz również elementy grafiki, fotografie, animacje, dźwięk audio, film wideo. MMS MMMMSS MMMMSS Dzięki połączeniu właściwości serwisu MMS oraz serwisu lokalizacyjnego, zakres usług oferowanych przez sieć 3G zakres usług: telematycznych, telemetrycznych oraz monitorowania o: alarm i ochrona monitorowanie pracy maszyn kontrola atmosfery serwis komunalny serwis transportowy Przykłady usług w UMTS (6)

33 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 33 RICH&SIMPLEV OICE SIMPLE VOICE: podstawowa usługa głosowa. RICH VOICE: wideokonferencje, przesyłanie głosu uzupełnionego o składniki interaktywne, wideotelefonia, telemedycyna. Przykłady usług w UMTS (7)

34 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 34 System opłat za korzystanie z usług Za czas połączenia (np. wideotelefonia, połączenia głosowe, szybka transmisja danych); Za ilość odebranych informacji (np. transmisja danych); Za dostęp do zawartości; Za zakupione usługi; Usługi sponsorowane, reklamy

35 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 35 W przyszłości transmisja danych przewyższy transmisję głosu … … ale transmisja głosu nadal będzie głównym źródłem dochodów Data Voice 2000 Zysk operatorów ?PODSUMOWANIE System UMTS tworzy platformę transmisyjną przystosowaną do rozwoju usług w dziedzinie oprogramowania bez konieczności wprowadzania zmian w dziedzinie urządzeń System UMTS tworzy platformę transmisyjną przystosowaną do rozwoju usług w dziedzinie oprogramowania bez konieczności wprowadzania zmian w dziedzinie urządzeń System UMTS zorientowany jest na świadczenie usług użytkownikom końcowym, które są definiowane parametrami jakościowymi QoS (end-to-end QoS). System UMTS zorientowany jest na świadczenie usług użytkownikom końcowym, które są definiowane parametrami jakościowymi QoS (end-to-end QoS). Nowe usługi to nowe możliwości zysku, lecz należy jednak zachować dotychczasowe źródło dochodów. Nowe usługi to nowe możliwości zysku, lecz należy jednak zachować dotychczasowe źródło dochodów.

36 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 36 Pierwsze komercyjne sieci UMTS Japonia – sieć FOMA (operator NTT DoCoMo) – 2001 r. Japonia – sieć FOMA (operator NTT DoCoMo) – 2001 r. Pokryty obszar: Tokyo, Yokohama, Kawasaki (30 km od centrum Tokyo), Pokryty obszar: Tokyo, Yokohama, Kawasaki (30 km od centrum Tokyo), W momencie startu 4500 użytkowników, W momencie startu 4500 użytkowników, Usługi: Usługi: i-mode (do 384 kb/s w łączu w dół), i-mode (do 384 kb/s w łączu w dół), Wideo-telefonia (64 kb/s), Wideo-telefonia (64 kb/s), Transmisja danych: Transmisja danych: Pakietowo: łącze w dół 384 kb/s, łącze w górę 64 kb/s,Pakietowo: łącze w dół 384 kb/s, łącze w górę 64 kb/s, Tryb połączeniowy: 64 kb/s w obu kierunkach,Tryb połączeniowy: 64 kb/s w obu kierunkach, Jednoczesne połączenie głosowe (kodek AMR) oraz transmisja danych. Jednoczesne połączenie głosowe (kodek AMR) oraz transmisja danych. Japonia – sieć AU (operator KDDI) – kwiecień 2002 r. Japonia – sieć AU (operator KDDI) – kwiecień 2002 r. Analogiczny zakres usług. Analogiczny zakres usług.

37 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 37 Pierwsze komercyjne sieci UMTS cz.2 Europa – Mobilkom Austria – wrzesień 2002 r. Europa – Mobilkom Austria – wrzesień 2002 r. Na starcie pokrycie 25% obszaru kraju. Na starcie pokrycie 25% obszaru kraju. Europa – wyspa MAN, Wielka Brytania (operator Manx Telecom) – 2001 r. Europa – wyspa MAN, Wielka Brytania (operator Manx Telecom) – 2001 r. Europa – Monaco – 2002 r. Europa – Monaco – 2002 r. Powierzchnia pokrycia: 2 km 2, Powierzchnia pokrycia: 2 km 2, Liczba stacji bazowych: 7, Liczba stacji bazowych: 7, Usługi transmisja danych: łącze w dół 384 kb/s, łącze w górę 64 kb/s. Usługi transmisja danych: łącze w dół 384 kb/s, łącze w górę 64 kb/s.......

38 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 38 Sieci pilotowe UMTS Obecnie większość operatorów europejskich zbudowała własne sieci pilotowe UMTS, które są intensywnie testowane (kilkadziesiąt instalacji testowych), m.in..: Obecnie większość operatorów europejskich zbudowała własne sieci pilotowe UMTS, które są intensywnie testowane (kilkadziesiąt instalacji testowych), m.in..: Vodafone-Omnitel Włochy (przenoszenie połączeń 2G 3G), Vodafone-Omnitel Włochy (przenoszenie połączeń 2G 3G), Radiolinja Finlandia (dokładna lokalizacja abonenta), Radiolinja Finlandia (dokładna lokalizacja abonenta), Hutchinson Whampoa, T-mobile, Telia,... Hutchinson Whampoa, T-mobile, Telia,... Szczególny nacisk został położony na: Szczególny nacisk został położony na: Media strumieniowe (zapewnienie odpowiedniej jakości transm. QoS), Media strumieniowe (zapewnienie odpowiedniej jakości transm. QoS), Dostęp korporacyjny dla firm (zagadnienia bezpieczeństwa), Dostęp korporacyjny dla firm (zagadnienia bezpieczeństwa), Usługi lokalizacyjne, Usługi lokalizacyjne, Szybką transmisję danych w trybie pakietowym i połączeniowym jako podstawę wymienionych usług (DL: 384 kb/s, UL: 64 kb/s). Szybką transmisję danych w trybie pakietowym i połączeniowym jako podstawę wymienionych usług (DL: 384 kb/s, UL: 64 kb/s).

39 Usługi w systemie trzeciej generacji UMTS 39 Sieci pilotowe UMTS w Polsce Polscy operatorzy są w trakcie testów własnych sieci pilotowych UMTS zbudowanych w większych miastach Polski: Polscy operatorzy są w trakcie testów własnych sieci pilotowych UMTS zbudowanych w większych miastach Polski: m.in. Polska Telefonia Cyfrowa (ERA): m.in. Polska Telefonia Cyfrowa (ERA): 5 stacji trójsektorowych bazowych, 5 stacji trójsektorowych bazowych, Połączenia głosowe AMR 12.2 kb/s, Połączenia głosowe AMR 12.2 kb/s, Pakietowa transmisja danych 384 kb/s, Pakietowa transmisja danych 384 kb/s, Obsługa terminali różnych typów i o różnym przeznaczeniu. Obsługa terminali różnych typów i o różnym przeznaczeniu. Celem testów jest: Celem testów jest: Integracja poszczególnych elementów sieci, Integracja poszczególnych elementów sieci, Implementacja usług i aplikacji istniejących (GSM) oraz nowych, charakterystycznych dla sieci UMTS, Implementacja usług i aplikacji istniejących (GSM) oraz nowych, charakterystycznych dla sieci UMTS, Weryfikacja metodologii planowania sieci. Weryfikacja metodologii planowania sieci.


Pobierz ppt "Usługi w systemie komórkowym trzeciej generacji UMTS prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, dr inż. Maciej Nawrocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google