Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.. O FIRMIE Spółka rozpoczęła projekt inwestycyjny w 2011 r. MIT ma na celu poszukiwanie i finansowanie nowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.. O FIRMIE Spółka rozpoczęła projekt inwestycyjny w 2011 r. MIT ma na celu poszukiwanie i finansowanie nowych."— Zapis prezentacji:

1 MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

2 O FIRMIE Spółka rozpoczęła projekt inwestycyjny w 2011 r. MIT ma na celu poszukiwanie i finansowanie nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w obszarach: e-commerce, e-commerce, nowoczesne technologie, nowoczesne technologie, IT, IT, sprzedaż prowadzona na odległość oraz rozwiązania w zakresie dystrybucji towarów i usług. sprzedaż prowadzona na odległość oraz rozwiązania w zakresie dystrybucji towarów i usług.

3 MISJA Głównym zadaniem Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego jest … wyszukiwanie, przyjmowanie i umożliwianie komercyjnego wdrożenia innowacyjnych pomysłów … na polskim i międzynarodowym rynku.

4 DLA KOGO? Projekt adresujemy do osób będących pomysłodawcami lub właścicielami innowacyjnych technologii informatycznych (w tym mobilnych). Osób, które posiadają pomysły, wiedzą jak rozkręcić biznes", ale często z powodu braku gotówki, wsparcia doświadczonych managerów, czy kontaktów na rynku mają utrudniony start. Osób, które posiadają pomysły, wiedzą jak rozkręcić biznes", ale często z powodu braku gotówki, wsparcia doświadczonych managerów, czy kontaktów na rynku mają utrudniony start. Przedsiębiorców, którzy posiadają już własny biznes, lecz nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej Przedsiębiorców, którzy posiadają już własny biznes, lecz nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej skali bez dodatkowego wsparcia.

5 DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ? Mazowiecki Inkubator Technologiczny przy pomocy środków finansowych, wsparcia merytorycznego i wielu doświadczeń pomaga przełamać wszelkie bariery, tak aby przedsiębiorca mógł zorganizować biznes rentowny i efektywnie go rozwijać. PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ ZAWSZE PRZEZ PRYZMAT NASZEGO WSPÓLNEGO SUKCESU !

6 CO NAS WYRÓŻNIA? MIT współtworzą członkowie zarządów/rad nadzorczych/właściciele różnorodnych spółek. Oprócz wiedzy i doświadczenia naszego zespołu mamy do dyspozycji zaplecze merytoryczne i biznesowe grupy kapitałowej Arteria S.A.:

7 NASZE DZIAŁANIA Inkubator wspiera powstawanie nowych firm na bazie innowacyjnych pomysłów na zasadzie inwestycji kapitałowej. Oznacza to, ze wspólnie z Pomysłodawcą zakładamy spółkę, która realizuje projekt. Oferujemy nie tylko kapitał na uruchomienie projektu, ale także szkolenia z zakresu zakładania, organizacji i prowadzenia firmy oraz pomoc w przygotowaniu biznes planu.

8 FINANSOWANIE Na rozwój inkubowanych przedsiębiorstw mamy do dyspozycji dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" (prawie 7 mln złotych). Planujemy także pozyskać dodatkowe środki od prywatnych inwestorów zainteresowanych ciekawymi i innowacyjnymi pomysłami.

9 O PROJEKCIE… Czas trwania programu inwestycyjnego wynosi łącznie 30 miesięcy licząc od dnia 1 października 2011 roku. Wielkość pojedynczej inwestycji (nowa firma) wyniesie maksymalnie równowartość 200 tys. Euro, stanowiących poniżej 50% udziałów objętych przez MIT. Pomysłodawca staje się również współwłaścicielem nowej firmy.

10 WŁASNY BIZNES W TRZECH KROKACH… 1)Selekcja (wstępny wybór) 2)Preinkubacja (business plan) 3)Założenie = Wejście kapitałowe

11 SELEKCJA (1) Na stronie www.e-mit.pl udostępniamy pomysłodawcom prosty formularz zgłoszeniowy. www.e-mit.pl

12 SELEKCJA (2) Wybór do 2 etapu zostanie dokonany w oparciu o: ocenę doświadczenia biznesowego zespołu, ocenę doświadczenia biznesowego zespołu, ocenę innowacyjności pomysłu oraz różnic/przewag w stosunku do dotychczas oferowanych produktów / usług, ocenę innowacyjności pomysłu oraz różnic/przewag w stosunku do dotychczas oferowanych produktów / usług, ocenę perspektyw rynkowych, a szczególności wielkości rynku i popytu, ocenę perspektyw rynkowych, a szczególności wielkości rynku i popytu, ocenę technologiczną. ocenę technologiczną.

13 PREINKUBACJA Na tym etapie nasz zespół przeprowadzi szczegółową analizę biznesową, technologiczną oraz prawną planowanego przedsięwzięcia (min. 30 pomysłów). Wynikiem każdego procesu preinkubacji będzie Biznes Plan, stanowiący podstawę do ewentualnego wyboru projektu do wejścia kapitałowego.

14 ZAŁOŻENIE Ostatni etap projektu, w czasie którego wybieramy przedsięwzięcia, w oparciu o które zostaną założone nowe spółki (wsparcie finansowe uzyska co najmniej 10 projektów), III faza obejmuje: –prace badawczo-rozwojowe związane z rozwojem technologii –doradztwo i informacja prowadzone przez Zespół Rozwoju biznesu –przygotowanie dokumentacji i umowy inwestycyjnej, powołanie i rejestracja spółki.

15 WEJŚCIE KAPITAŁOWE Wejście kapitałowe następować będzie w najbardziej obiecujące projekty, dające najwyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków. Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji) trafiać będą z powrotem do MIT, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim samym charakterze.

16 ZAKRES WSPARCIA DLA WSPÓŁWŁAŚCICIELA ! Ustalenie wstępnej wielkości i kompetencji zespołu, Ustalenie wstępnej wielkości i kompetencji zespołu, Przygotowanie podstawowych funkcji działalności przedsiębiorstwa, Przygotowanie podstawowych funkcji działalności przedsiębiorstwa, Ustalenie sposobu i zakresu produkcji oprogramowania, Ustalenie sposobu i zakresu produkcji oprogramowania, Ustalenie kwestii marketingowych w zakresie pozycjonowania firmy i produktu, budowy i rozwoju kanałów sprzedażowych, Ustalenie kwestii marketingowych w zakresie pozycjonowania firmy i produktu, budowy i rozwoju kanałów sprzedażowych, Przygotowanie budżetów oraz kontroli ich wykonania, Przygotowanie budżetów oraz kontroli ich wykonania, Pozyskanie dodatkowego finansowania. Pozyskanie dodatkowego finansowania.

17 WSPÓŁPRACA INKUBOWANYCH SPÓŁEK Planujemy także podjąć działania ukierunkowane na uzyskanie komplementarności w produktach i usługach wszystkich inkubowanych spółek, m.in. prowadzić wymianę informacji, co do najlepszych sposobów prowadzenia biznesu w ramach technologii informatycznych, wykorzystywać wspólne kanały sprzedaży, bazy klientów, jak również infrastrukturę i zasoby (np. biuro, księgowość, zaplecze badawcze).

18 NASI EKSPERCI (1) MAREK MACZUGA (Kierownik Projektu): W ostatnich latach kierował spółką SP Management Sp. z o.o. zajmującą się zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi oraz wsparciem dla start-upów. SEBASTIAN PIELACH (Kierownik Rozwoju Biznesu): Od wielu lat piastuje stanowiska operacyjne i zarządcze w spółkach technologicznych oraz usług outsourcingowych. W tej chwili pełni rolę szefa pionu sprzedaży aktywnej, gdzie z ramienia Arteria SA wspiera i nadzoruje wybrane spółki zależne, projekty unijne oraz nowo realizowane przedsięwzięcia. Formalnie w zarządach kilku spółek.

19 NASI EKSPERCI (2) BOLESŁAW GIDZIŃSKI (Kierownik Zespołu B+R): Doświadczenie zdobył w spółkach technologicznych, One2One Communication Sp. z o.o. (obecnie Sellpoint Sp. z o.o.) oraz Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab S.A). W ostatniej pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Odpowiada w Grupie Kapitałowej Arteria S.A. za operacyjne zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. MARCIN MARZEC (Kierownik Zespołu Inwestycyjnego): Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej oraz budowaniu i rozwijaniu firm z obszaru usług nowoczesnych technologii, wsparcia sprzedaży i informatycznej obsługi procesów biznesowych.

20 NASI EKSPERCI (3) c.d. Poprzednio związany ze spółkami One2One Communication Sp. z o.o. (obecnie Sellpoint Sp. z o.o.) oraz Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab S.A), w których łączył funkcje założyciela, głównego udziałowca i Prezesa Zarządu. Jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za operacyjne zarządzanie Grupą Kapitałową Arteria S.A. WOJCIECH BIEŃKOWSKI (Członek Komitetu Inwestycyjnego) Od 14 lat związany z rynkiem sprzedaży usług i produktów. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe, realizując projekty o charakterze pionierskim (m.in. na rynku usług telewizji cyfrowej, sprzedaży bezpośredniej oraz produktów bankowych). Zarządzał kanałami sprzedaży o zasięgu ogólnopolskim (detal, mobilni handlowcy, call center).

21 NASI EKSPERCI (4) c.d. Pełnił m.in. funkcje Management Associated w Citibanku (Poland), Dyrektora Sprzedaży Detalicznej Wizji TV oraz Dyrektora Sprzedaży w Astercity. Od 2002 roku związany ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. Od 2005 Dyrektor Zarządzający w Arterii S.A., w roku następnym powołany na Prezesa Zarządu. MAREK SEKRETNY (Członek Komitetu Inwestycyjnego) Niezależny doradca, wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się strategicznym zarządzaniem marketingowym oraz doradza w tej przestrzeni. Doświadczenie zdobył pracując na rynkach zachodnich i w Polsce począwszy od rodzinnych działalności gospodarczych aż po firmy o zasięgu globalnym.

22 KONTAKT Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. ul. Miodowa 1 00-080 Warszawa TEL. 509 398 256 E-mail: biuro@e-mit.pl www.e-mit.pl


Pobierz ppt "MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.. O FIRMIE Spółka rozpoczęła projekt inwestycyjny w 2011 r. MIT ma na celu poszukiwanie i finansowanie nowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google