Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki i sygnały drogowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki i sygnały drogowe"— Zapis prezentacji:

1 Znaki i sygnały drogowe

2 Przejście dla pieszych
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

3 Przejazd dla rowerów Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

4 Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

5 Przystanek trolejbusowy Przystanek autobusowy
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli. Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

6 Początek pasa ruchu Koniec pasa ruchu
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu. Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

7 Koniec obszaru zabudowanego
Obszar zabudowany Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.  Oznacza wjazd na obszar zabudowany.  Koniec obszaru zabudowanego

8 Koniec strefy zamieszkania
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefa zamieszkania

9 Koniec strefy parkowania
Oznacza wyjazd ze strefy parkowania. Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Strefa parkowania

10 Koniec drogi wewnętrznej
Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Droga wewnętrzna

11 Zmiana pierwszeństwa Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

12 Pobór opłat Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.

13 Koniec tunelu Tunel Oznacza wyjazd z tunelu.
Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania. Tunel

14 Schody ruchome w górę Schody ruchome w dół
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Schody ruchome w dół

15 Przejście nadziemne dla pieszych
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku. Przejście podziemne dla pieszych

16 Informacja radiowa o ruchu drogowym
Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

17 Punkt informacji turystycznej
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

18 Schronisko młodzieżowe
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

19 Pole biwakowe Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

20 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

21 Obozowisko (camping) Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

22 Hotel (motel) Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

23 Restauracja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

24 Bufet lub kawiarnia Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

25 Natrysk Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

26 Toaleta publiczna Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

27 Wulkanizacja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

28 Stacja obsługi technicznej
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

29 Poczta Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

30 Telefon Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

31 Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

32 Stacja paliwowa Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

33 Punkt opatrunkowy Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

34 Policja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

35 Koniec postoju taksówek
Oznacza miesjsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19. Postój taksówek

36 Parking - miejsce zastrzeżone
Parking zadaszony Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Parking - miejsce zastrzeżone Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

37 Parking Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

38 Koniec drogi ekspresowej
Droga ekspresowa Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty. Koniec drogi ekspresowej Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.

39 Pas ruchu dla autobusów
Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.

40 Początek pasa ruchu dla autobusów
Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.

41 Wykonała: Natalia Magas


Pobierz ppt "Znaki i sygnały drogowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google