Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWOLUCJA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Danuta Kowalczyk p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A. Centrum Falenty, 09 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWOLUCJA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Danuta Kowalczyk p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A. Centrum Falenty, 09 października."— Zapis prezentacji:

1

2 EWOLUCJA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Danuta Kowalczyk p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A. Centrum Falenty, 09 października 2008 r.

3 BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE prawie 150 lat tradycji, polski kapitał. działalność bankowa, wpływ na rozwój gospodarczy wsi i miasteczek, udział w przeobrażeniach społeczno-gospodarczych.

4 HISTORIA czerwiec 1975 r., luty 1982 r. - ustawa Prawo bankowe - zmiany strukturalne w polskim systemie bankowym, wrzesień 1982 r. - ustawa Prawo spółdzielcze, styczeń 1989 r. - ustawa Prawo bankowe - zasadnicze przemiany w systemie bankowym, czerwiec 1994 – ustawa o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ S.A. oraz o zmianie niektórych ustaw – zasadniczy kształt systemu spółdzielczości bankowej, grudzień 2000 r. – ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (wymogi kapitałowe). BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE

5 LICZBA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 1612 – początek 1995 roku, 680 – początek 2001 roku, 581 – grudzień 2007 roku, 579 – 2008 rok. BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE

6 Bank Polskiej Spółdzielczości (+ współpracujący KBS), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. – 152, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. – 77, OBECNIE

7 BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE grudzień 2003 rokczerwiec 2008 rok Suma bilansowa mln zł mln zł Fundusze własne2.619 mln zł5.078 mln zł Depozyty mln zł mln zł Kredyty mln zł mln zł Zysk netto282 mln zł488,5 mln zł Liczba placówek Zatrudnienie osób osób

8 PRZYGOTOWANIA DO AKCESJI negocjacje akcesyjne rozpoczęte w marcu 1998 roku, Traktat przyjęty w trakcie szczytu UE w Nicei w 2000 roku, wejście w życie 1 lutego 2003 roku, Traktat Akcesyjny, określający warunki przystąpienia Polski (i pozostałych krajów przystępujących do UE) podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. 1 maja 2004 r. BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE

9 PRZYGOTOWANIA DO AKCESJI CYKL SZKOLEŃ – ARiMR - DOPŁATY BEZPOŚREDNIE – rozliczanie, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH : –SAPARD, –PHARE, –PROGRAMY OPERACYJNE (Fundacja Fundusz Współpracy ze środków projektu Program Agrolinia na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej– granty), NOWE PRODUKTY, NOWE ROZWIĄZANIA W BANKACH, INFORMACJE, PROMESY KREDYTOWE, KREDYTY. BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE

10 PRZYGOTOWANIA DO AKCESJI SAPARD, np. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych; Inwestycje w gospodarstwach rolnych; Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich; Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, PHARE, rozwój sektora prywatnego, restrukturyzacja rolnictwa, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIE, kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich związanych z agroturystyką, rozwojem przedsiębiorczości, mikrokredyty, FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY - AGROLINIA, finansowanie projektów realizowanych przez kredytobiorców w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa, agroturystyce, rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE

11 AKCESJA PUNKTY DORADZTWA UNIJNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SPECJALISTYCZNE KOMÓRKI W BANKACH ZRZESZAJĄCYCH SPOTKANIA INFORMACYJNE Z BENEFICJENTAMI KONFERENCJE STRONY INTERNETOWE PROGRAMY KOMPUTEROWE, PŁYTY CD PRODUKTY BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE

12 BANK SPÓŁDZIELCZY PO AKCESJI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE INFORMACJE, POMOC PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW, PROGRAMY KOMPUTEROWE – na nośniku CD, RACHUNKI, LOKATY,

13 OBSŁUGA BENEFICJENTÓW INFORMACJA DORADZTWO RACHUNEK BANKOWY PROMESA KREDYTOWA KREDYT GWARANCJE I PORĘCZENIA MONITORING OBSŁUGA ROZLICZEŃ INNE PRODUKTY I USŁUGI.

14 OBSŁUGA BENEFICJENTÓW POMOCY UE OKRES PROGRAMOWANIA 2004 – 2006 m.in. -SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW -2.3 – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, – Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji -SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH -1.1 INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, -1.5 POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH -ZINTEGROWNY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO -3.4 MIKROPRZEDSIEBIORSTWA -PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH -6. DOSTOSOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ

15 OBSŁUGA BENEFICJENTÓW POMOCY UE OKRES PROGRAMOWANIA m.in.: -REGIONALNE PROGRAMY OPERCYJNE, -PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, -PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, -PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

16 OBSŁUGA BENEFICJENTÓW POMOCY KRAJOWEJ (przepisy pomocy krajowej dostosowane do UE): –KREDYTY INWESTYCYJNE, –KREDYTY KLĘSKOWE INWESTYCYJNE I OBROTOWE, –GWARANCJE I PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH I KLĘSKOWYCH.

17 NOWA ROLA WSPIERANIE ADMINISTRACJI, UCZESTNIK PROGRAMÓW, BENEFICJENT, INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI. NOWE WYZWANIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, NOWOCZESNE PRODUKTY, INNE…

18 KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU UE ZRZESZENIA: STOSUJĄ NOWE TECHNOLOGIE, WPROWADZAJĄ NOWE PRODUKTY, INWESTUJĄ W NOWE SYSTEMY, KSZTAŁCĄ KADRY. WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZRZESZENIAMI BANK SPÓŁDZIELCZY PO AKCESJI

19 ZMIANA INFRASTRUKTURY TECHNICZEJ NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE na przykładzie Zrzeszenia MR Banku S.A. -System bankowości internetowej MR BANK ONLINE, -MULTICENTAUR - umożliwia prowadzenie masowych rozliczeń operacji, -Aktywne uczestnictwo w systemie EuroELIXIR i SORBNET-EURO; MC INTRA, -Dla rozliczeń w walutach wymienialnych innych niż EUR - system bankowości korespondencyjnej - nieaktywne kody SWIFT, -Autorski system do autodealingu Delta (zarządzanie płynnością w skali Zrzeszenia), -Pakiet Płynnościowy – zestaw produktów o charakterze lokacyjno-kredytowym, ułatwiających optymalizację wskaźnika, -KARTY (ON LINE) - Bezpośrednie połączenie z systemem księgowym.

20 ZMIANA OFERTY PRODUKTOWEJ NOWE PRODUKTY na przykładzie Zrzeszenia MR Banku S.A. -OFERTA KREDYTOWA: NOWOCZESNE KREDYTY KOMERCYJNE, HIPOTECZNE, KREDYTY Z DOPŁATAMI PAŃSTWA (PREFERENCYJNE), POMOC WSPÓLNOTOWA (NP. UNIKREDYT , UNIKREDYT PROW ), -OFERTA DEPOZYTOWA: ROR Z SEGMENTACJĄ, PRODUKTY SŁUŻĄCE ZARZĄDZANIU ŚRODKAMI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM, KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE. -ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI KART O USŁUGĘ CASHBACK.

21 ZMIANA OFERTY PRODUKTOWEJ cd… NOWE PRODUKTY na przykładzie Zrzeszenia MR Banku S.A. –IMPLEMENTACJA KARTY KREDYTOWEJ Z MIKROPROCESOREM –ZMIANY W PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA PORĘCZEŃ I GWARANCJI, –FAKTORING rozwój systemu obsługi transakcji faktoringowych, dostępność produktu w sieci Zrzeszenia, customizacja systemu księgowo-operacyjnego pod kątem obsługi faktoringu, spodziewane efekty: rozwój faktoringu w bankach spółdzielczych, zapewnienie kompleksowej obsługi klientom instytucjonalnym.

22 . ZMIANA OFERTY PRODUKTOWEJ cd… NOWE PRODUKTY na przykładzie Zrzeszenia MR Banku S.A. -PRODUKTY POWIERZONE Akwirowanie na rzecz wiodącego OFE, Sprzedaż ubezpieczeń w formie bankassurance oraz ubezpieczeń grupowych, kompleksowy leasing dla rolników i przedsiębiorców, międzynarodowe przekazy pieniężne - współpraca Zrzeszenia z liderem rynku światowych przekazów pieniężnych (Western Union).

23 SEPA SYSTEM ROZLICZENIOWY, UMOŻLIWIAJĄCY DOKONYWANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PŁATNOŚCI NA RACHUNKI KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WYSYŁANYCH PRZEZ KLIENTÓW INNYCH BANKÓW Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ; ZALETY SYSTEMU: szybkość dokonywania transakcji, zmniejszone koszty operacyjne obsługi w stosunku do dotychczas funkcjonującego systemu bankowości korespondenckiej (loro-nostro), wyeliminowanie wysokich prowizji banków pośredniczących.

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EWOLUCJA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Danuta Kowalczyk p.o. Prezesa Zarządu MR Banku S.A. Centrum Falenty, 09 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google