Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku.

2 Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja
WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

3 Aktualizacja bazy KS-BLOZ.
Apteka posiadająca połączenie z Internetem: Apteka nie posiadająca połączenia z Internetem: WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

4 Apteka posiadająca połączenie z Internetem.
Uruchamiamy funkcję „Pełny KS-BLOZ” Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że dostępna baza BLOZ zawiera najnowsze zmiany. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

5 Odpowiadamy twierdząco.
WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

6 Uruchamiamy funkcję „Aktualizacja bazy BLOZ” w menu „Narzędzia”.
Apteka nie posiadająca dostępu do Internetu, baza BLOZ dostarczona na nośniku danych. POMIŃ Plik z bazą BLOZ najlepiej przekopiować do katalogu TRANSFER (domyślnie C:\KS\APW\TRANSFER). Uruchamiamy funkcję „Aktualizacja bazy BLOZ” w menu „Narzędzia”. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

7 Jeśli przekopiowaliśmy plik z bazą BLOZ do folderu TRANSFER, w wyświetlonym oknie wybieramy „TAK”.
W przeciwnym wypadku wybieramy „NIE” oraz wskazujemy lokalizację pliku z bazą BLOZ. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

8 Przed rozpoczęciem poprawy listy leków
i przeceny towarów należy wyczyścić rezerwacje i kolejki oraz bufor faktur zakupów. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

9 Uruchamiamy moduł APW14-Magazyn Na komputerze administracyjnym.
WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

10 „Poprawa leków i zakupów”
Uruchamiamy funkcję „Poprawa leków i zakupów” (tzw. „pajączek”). WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

11 Jeżeli uruchomimy funkcję „Poprawa leków i zakupów” na dzień przed planowanym terminem wejścia zmian w życie, program wyświetli komunikat z informacją na temat bazy BLOZ buforowej. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

12 Upewniamy się, że pobrana baza BLOZ zawiera najnowsze zmiany.
WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

13 [F5] „Tworzenie bufora z aktualizacją”.
Uruchamiamy funkcję [F5] „Tworzenie bufora z aktualizacją”. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

14 Zaznaczamy punkty jak na rysunku i zatwierdzamy przyciskiem
Sposób aktualizacji cen urzędowych podczas przeceny należy wcześniej określić za pomocą ustawienia w module APW41-Admin  Opcje modułów  AP14-Magazyn  opcja nr 14. Do wyboru mamy następujące sposoby aktualizacji: Program zaktualizuje wszystkie ceny. Program zaktualizuje tylko te ceny detaliczne, które byłyby wyższe od nowych cen urzędowych. Program zaktualizuje ceny tak jak w sposobie 2 oraz zaktualizuje ceny tych towarów, których nowa cena urzędowa jest inna niż stara na karcie leku (do bufora trafią tylko te karty zakupu, dla których zmieniła się cena urzędowa). Program zaktualizuje ceny tak jak w sposobie 2 oraz zaktualizuje ceny tych towarów, dla których zmieniła się cena urzędowa, a ceny detaliczne na kartach zakupów są równe starej cenie urzędowej (do bufora trafią tylko te karty zakupu, których cena nie była obniżana przez użytkownika). Zaznaczamy punkty jak na rysunku i zatwierdzamy przyciskiem [F2] „Zatwierdź”. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

15 Czekamy na utworzenie buforów
(może to potrwać nawet kilkanaście minut). WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

16 [F4] oraz [F3] dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian.
Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny należy odpowiednio przyciskami [F4] oraz [F3] dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

17 Po zakończeniu sprzedaży 15 listopada 2011 roku i przed rozpoczęciem sprzedaży 16 listopada 2011 roku zatwierdzamy zmiany przyciskiem [F9] „Korekta łączna”. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

18 Jeżeli użytkownik spróbuje zatwierdzić zmiany wcześniej niż planowa data wejście w życie zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Jeżeli nie będzie już prowadzona sprzedaż do daty obowiązywania zmian, wybieramy „Tak”. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

19 Po zatwierdzeniu zmian nastąpi usunięcie Bloza buforowego.
WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

20 Aby wydrukować protokół zmian cen detalicznych wybieramy „Tak”.
WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ

21 Jeżeli aktualizacja przebiegnie poprawnie w polach „BAZA LEKÓW” oraz „BAZA ZAKUPÓW” będzie wyświetlona aktualna data, natomiast pola „BUFOR LEKÓW” oraz „BUFOR PRZECENY” zostaną „opróżnione”. WSTECZ DALEJ Aktualizacja KS-BLOZ


Pobierz ppt "Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google