Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Prawo Saya i ekonomia klasyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Prawo Saya i ekonomia klasyczna."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Prawo Saya i ekonomia klasyczna

2 Wallusch, WTE Prawo Saya – mechanizm równoważenia rynków: koszty określają popyt, a popyt określa cenę Jean Baptiste Say ________________________________________________________________________________ Prawo Saya: samoistnie podaż samoistnie stwarza potrzebny do sprzedaży popyt koszty produkcji koszty produkcji stanowią przychody innych producentów Mechanizm działania prawa Saya:

3 Wallusch, WTE Koszt określa wielkość popytu – wydatki przedsiębiorstwa f są przychodami pieniężnymi przedsiębiorstwa zaopatrującego firmę f Jean Baptiste Say ________________________________________________________________________________ koszt – cena – zysk KOSZTY I ZYSKI – macierz przepływów międzygałęziowych zysk przedsiębiorstwa f: c(.) element c(.) stanowi koszty firmy f, ale jednocześnie także określa zysk innego przedsiębiorcy

4 Możliwości zanegowania prawa Saya przedstawione przez Saya: 1. klęski elementarne oraz działania rządu (jakie?); 2. przekroczenie potrzeb społeczeństwa i wyprodukowanie nadmiernej ilości towarów; 3. problemy w innych gałęziach; Jean Baptiste Say ______________________________________________________________________________ Niespójności logiczne w wywodzie Saya przekroczenie innych Wallusch, WTE Działalność produkcyjna przedsiębiorstw państwowych jako element zniekształcający strukturę rynku koszt – cena – zysk

5 Pierwszy warunek funkcjonowania prawa Saya maxymalizacja zysku: minimalizacja kosztów Czy optymalnie działająca firma może ograniczyć koszty na tyle, by ograniczyć zysk dostawców? [przykład: Stocznia Szczecińska i HCP(?)] Struktura kosztów ponoszonych przez firmę f: ~ inwestycje (dobra zakupione w firmie I) ~ koszty stałe [c s (y f )] Jean Baptiste Say ______________________________________________________________________________ koszt – cena – zysk Wallusch, WTE Cena czyszcząca rynek – cena zapewniająca zrównanie podaży z popytem, kształtowana wskutek gry rynkowej

6 redukcjonistyczny redukcjonistyczny model gospodarki: 1. przedsiębiorstwo produkujące y I dobro inwestycyjne y I 2. przedsiębiorstwo produkujące y f dobro konsumpcyjne y f M 3. trzecie dobro - pieniądz M 4. cena pieniądza = 1 5. trzy rynki (dobra inwestycyjnego, finalnego i pieniądza) Jean Baptiste Say ______________________________________________________________________________ koszt – cena – zysk Wallusch, WTE Cena czyszcząca rynek – cena zapewniająca zrównanie podaży z popytem, kształtowana wskutek gry rynkowej dlaczego?

7 funkcja zysku: Jean Baptiste Say ____________________________________________________________________________________________________________ element p I ay I – zużycie dóbr inwestycyjnych przy produkcji dóbr konsumpcyjnych warunek optimum: Wallusch, WTE Cena czyszcząca rynek – cena zapewniająca zrównanie podaży z popytem, kształtowana wskutek gry rynkowej wyprowadzenie warunku funkcjonowania różniczkujemy i przyrównujemy do 0

8 cena maxymalizująca zysk przedsiębiorstwa f: cena maxymalizująca zysk nie może przekroczyć ponoszonych kosztów – wyższa cena oznacza brak optymalizacji wyższa cena oznacza brak optymalizacji!!! Jean Baptiste Say ____________________________________________________________________________________________________________ wyprowadzenie warunku funkcjonowania Wallusch, WTE Cena czyszcząca rynek – cena zapewniająca zrównanie podaży z popytem, kształtowana wskutek gry rynkowej

9 Jean Baptiste Say ______________________________________________________________________________ pozostałe warunki Pieniądz jako taki nie może się przydać do czego innego niż zrobienia zakupów pieniądz jako środek mierzenia wartości i pośredniczenia w transakcjach Drugi warunek funkcjonowania prawa Saya: Wallusch, WTE Pieniądz nie pełni funkcji tezauryzacji. Oszczędności jako konsumpcja przeniesiona do okresów późniejszych Oszczędności są odroczoną w czasie konsumpcją

10 Jean Baptiste Say ______________________________________________________________________________ pozostałe warunki Zrównoważony rynek pieniężny Trzeci warunek funkcjonowania prawa Saya: Wallusch, WTE Równowaga na rynku pieniądza decyduje o zrównaniu się popytu na dobra z podażą dóbr. Literatura uzupełniająca: Lange, Oskar (1990), Prawo Saya. Nowe sformułowanie i krytyka, w: Wybór pism...; Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej, s równowaga na rynkach dóbr I oraz f może istnieć wyłącznie wtedy, gdy zrównoważony jest rynek pieniądza

11 Wallusch, WTE Jean Baptiste Say ___________________________________________________________________________________________ w obronie prawa Saya historyczny Kontext historyczny: rzadkie spadki popytu w świecie oglądanym przez Saya metodologiczny Kontext metodologiczny: własności modelu Saya decydują o uzyskanych wynikach analiza Saya jest redukcjonistycznakrótkookresowastatyczna redukcjonistyczna, krótkookresowa i statyczna

12 Wallusch, WTE Niepewność cenowa: przedsiębiorstwa prywatne nie wiedzą jaki jest poziom ceny rynkowej ze względu na możliwość sprzedawania towarów przez firmy państwowe po cenie niższej, niż cena równowagi Jean Baptiste Say ________________________________________________________________________________ efekt wypychania Rząd a wypychanie przedsiębiorstw prywatnych: 1. państwo jest przedsiębiorcą posiadającym zbyt wiele pieniędzy, nie zainteresowanym zyskiem szoki cenowe 2. dotacje generują szoki cenowe niepewności cenowej 3. wzrost niepewności cenowej wywołuje straty u pozostałych przedsiębiorców

13 Rola rządu wg Saya: Inwestycje infrastrukturalne; Szkolnictwo; Bezpieczeństwo publiczne; Jean Baptiste Say ______________________________________________________________________________ rola rządu Wallusch, WTE Przykład inwestycji infrastrukturalnych zwiększających możliwości konsumpcyjne: połączenie kolejowe Górny Śląsk-Berlin umożliwiające sprzedaż węgla w Berlinie i sprowadzanie wyrobów konsumpcyjnych do Kattowitz Działania te ułatwiają sprzedaż produkcji: drogi żelazne dostarczają wykształconym i żyjącym w poczuciu bezpieczeństwa obywatelom towarów, których nie konsumowaliby chłopi pańszczyźniani


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Prawo Saya i ekonomia klasyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google