Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH
CERTYFIKACJA I ROZPOZNAWANIE JAKOŚCI ORAZ BUDOWANIE MARKI PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH Izabella Byszewska Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego WYRÓŻNIANIE I ROZPOZNAWANIE JAKOŚCI PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH Systemy jakościowe Żywność ekologiczna System „Jakość Tradycja” Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

2 JAKOŚĆ – „pewien stopień doskonałości” (Platon) oceniany obiektywnie: kształt, masa i subiektywnie: zapach, smak. Oznaczanie jakości produktów Informacja dla konsumentów Pochodzenie Użyte surowce Technologia Warunki wytwarzania 2. Wartość dodana dla producentów

3 Przykłady Systemów jakościowych:
Produkty regionalne i tradycyjne Produkty ekologiczne System „Jakość Tradycja” Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

4 Logo "rolnictwo ekologiczne" zostało wprowadzone w marcu 2000
roku przez Komisję Europejską. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty tym znakiem. Użycie logo jest dobrowolne. Znak "rolnictwo ekologiczne”: chroni interesy producentów chroni interesy konsumentów (mają gwarancję, że kupują produkty najwyższej jakości, o znanym pochodzeniu Logo "rolnictwo ekologiczne" oznacza, że: przynajmniej 95% składników tego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, produkt spełnia wymogi oficjalnego systemu certyfikacji.

5 System „Jakość Tradycja”

6 Bardzo ważne:związek znaku z regionem:
Uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności. Posiadacze znaku liczą na zdobycie renomy u klientów i zwiększoną sprzedaż. Bardzo ważne:związek znaku z regionem: Wielkopolski ser smażony Masło Wielkopolskie Ser twarogowy naturalny z Warmii, Mazur i Powiśla Masło naturalne z Warmii, Mazur i Powiśla Użytkownicy znaku JT: 1.OSM TOP TOMYŚL z Nowego Tomyśla 2.SM „Jana” ze Środy Wlkp. 3.SM w Gostyniu 4.OSM w Olecku 5.OSM w Suszu 6.SM w Elblągu Oczekują na przyznanie znaku 4 podmioty (wędliny, olej tłoczony na zimno, nalewki, chrzan tarty, ogórki konserwowe)

7 Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość.
System stawia na: - Jakość produktu: do systemu będą przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku. - Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. - Otwartość Systemu: do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. spełniają kryteria określone w regulaminie. Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne. - Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji.

8 POTWIERDZANIE JAKOŚCI
Certyfikat dokument stwierdzający zgodność wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach. Certyfikaty wydawane są na ogół przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje. Jednostki certyfikujące, akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprawnione do kontroli zgodności ze specyfikacją: 1) PNG Sp. z o.o. Jednostce Certyfikującej PNG w Zajączkowie, 2) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, 3) COBICO Sp.z o.o., numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL, Kraków, 4) BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych do kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją upoważniony jest również Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

9 MARKA – nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach
POTWIERDZANIE JAKOŚCI MARKA – nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Jest świadectwem produktu i oznacza, że: producent nie wstydzi się swego wyrobu, a używając marki identyfikującej, gwarantuje jego jakość. Marka daje reputację i uznanie Poszukiwacze marki: Turyści Klienci lokalnej gastronomii Sieć sprzedaży

10 Uznane marki lokalne: Jabłka Łąckie Powidła z Doliny Dolnej Wisły
Sery korycińskie Pisanki lipskie Tkanina janowska „Kuźnia Kurpiowska” Pniewy Powidła krzeszowskie Kiełbasa markowska

11 Zagroda Handzlowianka - lokalna współpraca

12 Promocja miejsca poprzez tradycję - Ulanów

13 Budowanie lokalnej marki – Ruda Różaniecka

14 Budowanie lokalnej marki produktu i miejsca
Lokalne organizacje Gospodarstwa agroturystyczne biznes Stowarzyszenie „Kobiety Razem” Nowa Sarzyna TKKKR Boguchwała

15 Region w „sieci” – budowanie wspólnej marki dla 10 gmin w Bawarii
Członkowie Sieci Rolnicy, młynarze, przetwórcy – piekarnie, serowarnie, masarze; kupcy, konsumenci, samorządy, organizacje pozarządowe

16 Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wspólna marka ponad granicami

17 której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe.
Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 1995 r. - południowo-wschodnia Skania w Szwecji i duńska wyspa Bornholm. Do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego należą regiony z różnych części Europy. Cele: promocja i poprawa jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. Regionalna sieć, zrzeszająca producentów uczestniczących w sieci. Regiony członkowskie mi.in. Bornholm (Dania), Rugia (Niemcy), Dzukija (Litwa), Galicja (Hiszpania), Gotlandia i Skania (Szwecja) oraz Warmia, Mazury, Powiśle (Polska)

18 Wyróżnianie żywności wysokiej jakości
Wydzielone miejsca sprzedaży Certfikaty, znaki, loga Uczestnictwo w sieci Oznaczone opakowania Reputacja Kontrola Przestrzeganie reguł

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google