Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10--

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10--"— Zapis prezentacji:

1

2 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika /032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10-- Rzeczowe aktywa trwałe [%] 76,471,370,1105,4100,5 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe [%] --5,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [%] -1,6---

3 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW OBROTOWYCH W LATACH 2002/2004

4 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa obrotowe StrukturaDynamika /032004/02 Aktywa obrotowe [%] 23,627,124,998,7115,9 Zapasy [%] 3,01,51,284,942,7 Należności krótkoterminowe [%] 9,48,78,099,493,4 Inwestycje krótkoterminowe [%] 10,916,415,7102,4157,5 Rozliczenia międzyokresowe [%] 0,30,50,112,826,3

5 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW OBROTOWYCH W LATACH 2002/2004

6 STRUKTURA I DYNAMIKA PASYWÓW Pasywa StrukturaDynamika /032004/02 Kapitał własny [%] 79,071,672,1107,9100,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania [%] 21,128,427,9105,3145,5 I. Rezerwy na zobowiązania [%] 0,26,57,5124,34546,8 II. Zobowiązania długoterminowe [%] III. Zobowiązania krótkoterminowe [%] 8,912,012,2108,8149,6 IV. Rozliczenia międzyokresowe [%] 12,09,98,288,775,4

7 STRUKTURA I DYNAMIKA PASYWÓW W LATACH 2002/2004

8 STRUKTURA KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWA Nazwa wskaźnika Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym [%] 103,398,196,0 Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym [%] 117,5 112,5

9 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe

10 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Koszty Koszty sprzedanych produktów i materiałów Koszty sprzedaży --- Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe

11 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002/2004

12 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Zestawienie Przychody Koszty

13 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody StrukturaDynamika /032004/02 Przychody netto ze sprzedaży produktów, tworzyw i materiałów [%] 96,297,897,0118,4129,5 Pozostałe przychody operacyjne [%] 3,11,72,3165,396,0 Przychody finansowe 0,70,50,7165,5121,1

14 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Koszty StrukturaDynamika /032004/02 Koszty sprzedanych produktów, tworzyw i materiałów [%] 48,151,948,5107,9126,7 Koszty ogólnego zarządu [%] 50,848,050,3120,9124,5 Pozostałe koszty operacyjne 1,00,11,22078,1143,5 Koszty finansowe 0,10 012,6

15 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002/2004

16 WSTĘPNA ANALIZA CASH FLOW Przypływy środków pieniężnych z działalności Operacyjnej +++ Inwestycyjnej --- Finansowej +++

17 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Nazwa wskaźnika Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 2,31,91,7 Wskaźnik płynności przyspieszonej 2,01,81,6 Wskaźnik środków pieniężnych 1,1 1,0

18 OCENA AKTUALNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Nazwa wskaźnika Cykl kapitały obrotowego netto Cykl zapasów w dniach -9,34,8 Cykl zapasów surowców i materiałów w dniach Cykl zapasów wyrobów w dniach -8,64,2 Cykl należności w dniach -37,630,7 Cykl zobowiązań bieżących -51,155,1 Cykl zobowiązań krótkoterminowych -43,744,6 Cykl zobowiązań wobec dostawców -41,143,3 Cykl środków pieniężnych --4,2-19,6

19 OCENA AKTUALNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W LATACH 2002/2004

20 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY Rentowność sprzedaży Nazwa wskaźnika Stopa marży brutto [%] 50,747,151,8 Rentowność sprzedaży [%] -1,3-1,81,8 Rentowność operacyjna sprzedaży [%] 0,9-0,22,9 Rentowność sprzedaży brutto [%] 1,50,33,6 Rentowność sprzedaży netto [%] 1,40,33,6 Rentowność brutto [%] 1,60,33,6 Gotówkowa rentowność sprzedaży [%] 7,29,012,6

21 RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY W LATACH 2002/2004

22 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY Rentowność aktywów Nazwa wskaźnika Rentowność aktywów [%] -0,33,7 ROAo [%] --0,13,0 ROA [%] -6,310,2 Rentowność aktywów trwałych [%] -0,45,0 Rentowność aktywów obrotowych [%] -1,214,2 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów [%] -7,912,5 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów trwałych [%] -10,516,9 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów obrotowych [%] -31,048,2

23 RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW W LATACH 2002/2004

24 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY Rentowność kapitału Nazwa wskaźnika Rentowność kapitału własnego (ROE) [%] -0,45,1 Rentowność kapitału stałego (ROI) [%] --- Pieniężna stopa zwrotu kapitału własnego [%] -10,417,4 Pieniężna stopa zwrotu kapitału stałego [%] -9,014,7

25 RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU W LATACH 2002/2004

26 ANALIZA CZYNNIKOWA RENTOWNOŚCI W OPARCIU O MODEL DUPONTA Wyniki finansowe netto Przychody netto ze sprzedaży Aktywa ogółem Rentowność sprzedaży netto ,01450,00340,0371 Rotacja aktywów ,80980,86690,9571 Zobowiązania ogółem Kapitał ogółem Rentowność aktywów ,01170,00290,0355 Struktura kapitału (u) Rentowność kapitału własnego : : x : : (1 - u)

27


Pobierz ppt "STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10--"

Podobne prezentacje


Reklamy Google