Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10--

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10--"— Zapis prezentacji:

1

2 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10-- Rzeczowe aktywa trwałe [%] 76,471,370,1105,4100,5 Należności długoterminowe ----- Inwestycje długoterminowe [%] --5,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [%] -1,6---

3 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW OBROTOWYCH W LATACH 2002/2004

4 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa obrotowe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 Aktywa obrotowe [%] 23,627,124,998,7115,9 Zapasy [%] 3,01,51,284,942,7 Należności krótkoterminowe [%] 9,48,78,099,493,4 Inwestycje krótkoterminowe [%] 10,916,415,7102,4157,5 Rozliczenia międzyokresowe [%] 0,30,50,112,826,3

5 STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW OBROTOWYCH W LATACH 2002/2004

6 STRUKTURA I DYNAMIKA PASYWÓW Pasywa StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 Kapitał własny [%] 79,071,672,1107,9100,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania [%] 21,128,427,9105,3145,5 I. Rezerwy na zobowiązania [%] 0,26,57,5124,34546,8 II. Zobowiązania długoterminowe [%] ----- III. Zobowiązania krótkoterminowe [%] 8,912,012,2108,8149,6 IV. Rozliczenia międzyokresowe [%] 12,09,98,288,775,4

7 STRUKTURA I DYNAMIKA PASYWÓW W LATACH 2002/2004

8 STRUKTURA KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWA Nazwa wskaźnika 200220032004 Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym [%] 103,398,196,0 Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym [%] 117,5 112,5

9 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody 200220032004 4.682.0925.036.4526.012.249 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4.502.0204.926.7445.830.835 Pozostałe przychody operacyjne 145.91684.712140.053 Przychody finansowe 34.15624.99641.361

10 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Koszty 200220032004 4.610.9875.019.5465.795.824 Koszty sprzedanych produktów i materiałów 2.218.0012.605.1832.811.215 Koszty sprzedaży --- Koszty ogólnego zarządu 2.341.0452.411.0502.915.264 Pozostałe koszty operacyjne 47.9893.31368.846 Koszty finansowe 3.9520499

11 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002/2004

12 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Zestawienie200220032004 Przychody 4.682.0925.036.4526.012.249 Koszty 4.610.9875.019.5465.795.824

13 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 Przychody netto ze sprzedaży produktów, tworzyw i materiałów [%] 96,297,897,0118,4129,5 Pozostałe przychody operacyjne [%] 3,11,72,3165,396,0 Przychody finansowe 0,70,50,7165,5121,1

14 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Koszty StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 Koszty sprzedanych produktów, tworzyw i materiałów [%] 48,151,948,5107,9126,7 Koszty ogólnego zarządu [%] 50,848,050,3120,9124,5 Pozostałe koszty operacyjne 1,00,11,22078,1143,5 Koszty finansowe 0,10 012,6

15 ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002/2004

16 WSTĘPNA ANALIZA CASH FLOW Przypływy środków pieniężnych z działalności 200220032004 Operacyjnej +++ Inwestycyjnej --- Finansowej +++

17 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Nazwa wskaźnika 200220032004 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 2,31,91,7 Wskaźnik płynności przyspieszonej 2,01,81,6 Wskaźnik środków pieniężnych 1,1 1,0

18 OCENA AKTUALNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Nazwa wskaźnika 200220032004 Cykl kapitały obrotowego netto 595335 Cykl zapasów w dniach -9,34,8 Cykl zapasów surowców i materiałów w dniach -9796 Cykl zapasów wyrobów w dniach -8,64,2 Cykl należności w dniach -37,630,7 Cykl zobowiązań bieżących -51,155,1 Cykl zobowiązań krótkoterminowych -43,744,6 Cykl zobowiązań wobec dostawców -41,143,3 Cykl środków pieniężnych --4,2-19,6

19 OCENA AKTUALNEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W LATACH 2002/2004

20 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY Rentowność sprzedaży Nazwa wskaźnika 200220032004 Stopa marży brutto [%] 50,747,151,8 Rentowność sprzedaży [%] -1,3-1,81,8 Rentowność operacyjna sprzedaży [%] 0,9-0,22,9 Rentowność sprzedaży brutto [%] 1,50,33,6 Rentowność sprzedaży netto [%] 1,40,33,6 Rentowność brutto [%] 1,60,33,6 Gotówkowa rentowność sprzedaży [%] 7,29,012,6

21 RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY W LATACH 2002/2004

22 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY Rentowność aktywów Nazwa wskaźnika 200220032004 Rentowność aktywów [%] -0,33,7 ROAo [%] --0,13,0 ROA [%] -6,310,2 Rentowność aktywów trwałych [%] -0,45,0 Rentowność aktywów obrotowych [%] -1,214,2 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów [%] -7,912,5 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów trwałych [%] -10,516,9 Pieniężna stopa zwrotu z aktywów obrotowych [%] -31,048,2

23 RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW W LATACH 2002/2004

24 RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻY Rentowność kapitału Nazwa wskaźnika 200220032004 Rentowność kapitału własnego (ROE) [%] -0,45,1 Rentowność kapitału stałego (ROI) [%] --- Pieniężna stopa zwrotu kapitału własnego [%] -10,417,4 Pieniężna stopa zwrotu kapitału stałego [%] -9,014,7

25 RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU W LATACH 2002/2004

26 ANALIZA CZYNNIKOWA RENTOWNOŚCI W OPARCIU O MODEL DUPONTA Wyniki finansowe netto 200220032004 65.180 Przychody netto ze sprzedaży 200220032004 4.502.0204.926.7445.830.835 Aktywa ogółem 200220032004 5.559.7055.683.3726.092.013 Rentowność sprzedaży netto 200220032004 0,01450,00340,0371 Rotacja aktywów 200220032004 0,80980,86690,9571 Zobowiązania ogółem 200220032004 1.168.5291.614.3881.700.238 Kapitał ogółem 200220032004 5.559.7055.683.3726.092.013 Rentowność aktywów 200220032004 0,01170,00290,0355 Struktura kapitału (u) 200220032004 Rentowność kapitału własnego 200220032004 : : x : : (1 - u)

27


Pobierz ppt "STRUKTURA I DYNAMIKA AKTYWÓW Aktywa trwałe StrukturaDynamika 2002200320042004/032004/02 76,473,075,1110,3107,6 Wartości niematerialne i prawne [%] 00,10--"

Podobne prezentacje


Reklamy Google