Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy FOREX Tam gdzie są pieniądze, są i ludzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy FOREX Tam gdzie są pieniądze, są i ludzie."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy FOREX Tam gdzie są pieniądze, są i ludzie.
Gdzie są ludzie, muszą być emocje.

2 Interaktywny spis treści
Czym jest forex ? …………………………………. Dlaczego warto ? …………………………………. Grupy uczestników rynku …………………….. Forex vs. Giełda …………………………………... Jak zacząć? ………………………………………….. Podstawowe pojęcia ……………………………. Zlecenia oczekujące …………………………….. Pary walut …………………………………………… Obliczenia ………………………………………….. Forex w praktyce ………………………………… Kilka kłamstw o Forexie ……………………… FX-Trading …………………………………………..

3 Czym jest forex? To największy rynek finansowy świata
Przedmiotem obrotu są waluty Jest to rynek pozagiełdowy - Over the Counter Brak fizycznej lokalizacji Funkcjonuje 24 h/dobę przez 5 dni/tydzień Większość krajów świata Wielkość dziennych obrotów przekracza 1,9 biliona USD (trzykrotność łącznych obrotów na amerykańskim rynku akcji i obligacji) Transakcje za pomocą łączy telefonicznych i innych elektronicznych systemów obrotu banków, brokerów, przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych Powrót do spisu >

4 Dlaczego warto? (1/2) Łatwy dostęp - Dziś czasy gdy na Forexie grały tylko instytucje finansowe są już historią. Zniesienie barier wejścia i wyjścia spowodowało otwarcie rynku na mniejsze jednostki, w tym prywatnych inwestorów. Stało się tak z powodu rozwoju technologii internetowych i informatycznych. Aby zacząć grę potrzeba niekiedy już tylko 2 tys. zł i możliwość połączenia się z Internetem. Wyjątkowa płynność - Forex jest tak ogromnym rynkiem, że problem płynności występuje tu w znikomym stopniu lub wcale. Składając więc zlecenie mamy pewność że zostanie ono zrealizowane dokładnie w danym momencie i po pożądanej przez nas cenie. Kursy odporne na manipulowanie. Tu jest zupełnie inaczej niż na giełdzie. Obroty są tak ogromne, że z pewnością nie ma takiego pojedynczego „gracza” który w dłuższym terminie mógłby sterować różnicami kursowymi. Dla prywatnych inwestorów to gwarancja uczciwości rynku oraz bezpieczeństwa. . Handel 24h/dobę - W odróżnieniu od innych rynków czy giełd papierów wartościowych, Forex jest czynny od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę. Do gry możesz przyłączyć się o dowolnie wybranej porze dnia lub… nocy. Powrót do spisu >

5 Dlaczego warto? (2/2) Zarabianie na spadkach – duża przewagą rynku walutowego nad akcjami jest możliwość zarabiania w trendzie spadkowym. Co to oznacza? Zarabiasz zarówno gdy dana waluta zyskuje jak i traci na wartości. Duża dźwignia finansowa – na poziomie najczęściej 100 : 1. oznacza, że depozytem w wysokości np zł. można kontrolować kupno lub sprzedaż walut o wartości zł. Jeśli przy takim lewarze kurs zakupionej przez Ciebie waluty wzrośnie tylko o 0,5%, zysk wyniesie (0,5% z zł = 100 zł.). Licząc od strony realnych pieniędzy - Twój zysk z zainwestowanych 2000 zł wyniesie więc 100zł – 5% zysku w transakcji trwającej kilka godzin, czy nawet często kilka minut! Forex tworzy więc zupełnie nowe możliwości dla rządnych szybkich zysków inwestorów, ale przy takiej dźwigni - i szybkich strat. Powrót do spisu >

6 Grupy uczestników rynku
Market makers - animatorzy rynku instytucje pośredniczące w obrocie walutowym, w transakcjach pomiędzy spekulantami i zabezpieczającymi są to banki, brokerzy, dealerzy walutowi czy internetowe platformy obrotu. Hedgers – zabezpieczający przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością exportowo-importową lub finansujące się w walutach obcych, których zamiarem jest ograniczanie ryzyka. W większości średnie i duże firmy handlu zagranicznego, także prywatnych inwestorów. Speculators – spekulanci firmy i osoby fizyczne, które inwestują środki w celu zarabiania na różnicach cen kontraktów terminowych. Arbitragers - arbitrażyści inwestorzy o dużym kapitale, którzy zawierają transakcje jednocześnie na minimum dwóch rynkach w celu wykorzystania różnic kursowych. Powrót do spisu >

7 Czym FOREX różni się właściwie od dobrze znanej nam giełdy ?
Mają wiele wspólnego - Głównym celem jest zarabianie pieniędzy Zasady składania zleceń są identyczne Do dyspozycji zlecenia market, limit, stop loss, take-profit FOREX GIEŁDA Obrót 24h/dobę Zarabianie na wzrostach i spadkach 100:1 dźwignia finansowa Start już od 1000 zł Największa płynność finansowa Silne i wyraźne trendy Zdecentralizowane transakcje 7,5 h/dobę Na akcjach zarabiasz tylko na wzrostach Na akcjach brak jest dźwigni Start od kilku tysięcy zł Ograniczona płynność Mniej zdecydowane ruchy rynku Scentralizowane transakcje Powrót do spisu >

8 Jak zacząć? Wybór Brokera
Najważniejsze jest Bezpieczeństwo Twoich funduszy Dowiedz się, czy dana firma się reklamuje w powszechnie znanych i uznanych pismach branżowych, telewizji. Reklamy wyłącznie w Internecie mogą być wyjątkowo złudne. Wystrzegaj się pośredników, którzy zalecają dokonywanie płatności wyłącznie za pomocą karty kredytowej. Sprawdź potencjalnego pośrednika zadając mu kilka pytań telefonicznie lub em. Nie wierz w zapewnienia o braku ryzyka. Nie istnieją inwestycje pozbawione ryzyka, Bądź ostrożny jeśli ktoś obiecuje Ci osiągnięcie szybko dużych zysków, Poświęć swój czas Gdy chcesz założyć konto za granicą: Możesz mieć zaufanie do brokerów licencjonowanych przez komisje rządowe Stanów Zjednoczonych (CFTC) i Wielkiej Brytanii (FSA). Każdego licencjonowanego brokera w Stanach Zjednoczonych i GB należy sprawdzić na stronie internetowej NFA. Wsparcie i pomoc Podstawą jest dostęp do polskojęzycznej platformy transakcyjnej, Szukaj firm które oferują doradztwo i opiekę na bieżąco. Usługi najlepszych przedstawicieli są darmowe i nie powodują zmian cen jakichkolwiek transakcji. Najlepsi często dodają do usług swoje własne analizy, raporty i dane do programów analitycznych. Narzędzia Wybierając platformę i usługi odpowiedniego brokera zwróćmy uwagę na kwotowane pary walut i wielkość dźwigni, minimalną wielkość transakcji Jakie są różnice między cenami kupna i sprzedaży (spread)? Czy broker daje możliwość założenia konta demo ? Bardzo ważny jest również dostęp do rachunku inną drogą niż poprzez Internet Najwięksi brokerzy na rynku nie pobierają również prowizji od realizowanych zleceń. Powrót do spisu >

9 Podstawowe pojęcia (1/2)
LOT - kontrakt na rynku FOREX opiewający, zazwyczaj na USD przy wykorzystaniu dźwigni finansowej. PIPS - minimalna wartość, o którą może zmienić się cena waluty, dla większości walut oznacza czwarte miejsce po przecinku. BID - cena oferowana przez kupującego waluty lub inne instrumenty finansowe. ASK - Cena po której waluta lub inny instrument finansowy jest oferowany. SPREAD - (Widełki cenowe) - różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. LONG POSITION - (Długa pozycja) – zajęta na rynku przez kupno instrumentów finansowych. Pozycja długa jest stosowana przez inwestorów oczekujących wzrostów cen. SHORT POSITION – (Krótka pozycja) - zajęta na rynku przez sprzedaż instrumentów finansowych. Pozycja krótka jest stosowana przez inwestorów oczekujących spadków cen. STOP-LOSS ORDER - (Zlecenie stop loss) – zlecenie mające na celu zamknięcie po określonej cenie pozycji przynoszącej stratę. TAKE PROFIT - zlecenie realizujące zyski. Powrót do spisu >

10 Podstawowe pojęcia (2/2)
MARGIN - depozyt zabezpieczający. DAY TRADING - jest to strategia inwestycyjna polegająca na wielokrotnym zawieraniu transakcji tego samego dnia często na tym samym instrumencie (walucie). ROLLOVER – (rolowanie) przedłużenie czasu zapadalności kontraktu o kolejny okres połączone z uaktualnieniem jego wartości wyliczonym na podstawie różnic w oprocentowaniu walut z pary (według punktów swapowych). Powrót do spisu >

11 Zlecenie oczekujące „day-trading doesn't mean daily-trading”
"day-trading nie oznacza, że musisz robić to każdego dnia” George Kleinman szef Futures Magazine Buy Limit –kupno danego instrumentu po cenie niższej niż obecna. Kiedy? Gdy spodziewam się wzrostu ceny danego instrumentu, jednak zanim to nastąpi przewiduje jego spadek. Ten spadek pozwoli mu kupić go taniej, niż po bieżącej cenie w chwili składania zlecenia; Sell Limit – sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Analogia do Buy Limit, lecz dotyczy sprzedaży. Kiedy? Gdy spodziewam się spadku ceny danego instrumentu, jednak zanim to nastąpi przewidujemy wzrost jego ceny. Ten wzrost pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna, w chwili składani zlecenia; Buy Stop – kupno instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny. Kiedy? Gdy zakładam wzrost ceny instrumentu. Przebicie pewnego górnego poziomu potwierdzi moje przewidywania co do dalszego wzrostu ceny instrumentu. Sell Stop – sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Kiedy ? Gdy spodziewam się spadku ceny instrumentu, przebicie pewnego niższego poziomu upewni mnie, co do podjętej decyzji. Realizacja tych zleceń następuje w momencie osiągnięcia przez rynek zdefiniowanych cen.  Powrót do spisu >

12 Pary walut EUR / USD Powrót do spisu >
Służy do obliczania wartości depozytu. Jest to 1% wartości kontraktu czyli dla 1 lota = 1000 euro Bazowa Służy do obliczania wartości pipsa. Dla 1 lota jest to zawsze wartość 10 czyli tutaj 10 USD Kwotowana Kurs walutowy można określić jako wyrażona w walucie kwotowanej wartość jednostki waluty bazowej. Walutą bazową nazywana jest waluta, której symbol występuje jako pierwszy dla danej pary, druga waluta określana jest jako waluta kwotowana. Powrót do spisu >

13 Obliczanie wartości 1 pipsa
Przykład na USD/PLN Liczymy od drugiej waluty w parze Wielkość 1 pipsa dla tej pary to 0,0001 1 pips = 0,0001 * PLN = 10 PLN O taką wartość zmieni się rachunek inwestora przy zmianie kwotowania o 0,0001 Powrót do spisu >

14 Forex w praktyce (1/2) Inwestor spodziewa sie umocnienia euro w stosunku do dolara. W dniu r. ceny przedstawiają się następująco: Para walut (godzina) Cena BID (sprzedaż) Cena ASK (kupno) EUR/USD (12:00) 1,5742 1,5744 EUR/PLN (12:00) 3,3821 3,3846 Inwestor o godzinie dokonuje zakupu 3 kontraktów EUR/USD po cenie 1,5744, czyli kupuje prawo do EUR. Wysokość depozytu zabezpieczającego, która jest zablokowana na koncie wynosi: 1% * wartość nominalna kontraktu = 1% * 3 loty = 1% * 3 * EUR = EUR Przeliczając na PLN mamy: 3 000 EUR * ((3,3821+3,3845)/2) = 10149,9 PLN; Inwestor obserwuje rynek i decyduje sie, że o godzinie zamyka otwartą długą pozycję, dokonuje tego po cenie 1,5842. Powrót do spisu >

15 Forex w praktyce (1/2) Para walut (godzina) Cena BID (sprzedaż)
O godzinie 20:00 gdy inwestor zamyka pozycje, sytuacja na rynku jest następująca: Jego zysk jest następujący: (1, ,5744) * 3 * = 2940 USD W przeliczeniu na walutę depozytową mamy: 2940 * (3,3841+3,3866)/2 = 9952,93 PLN Jak pokazuje przykład zakupu dokonujemy po cenie ASK, czyli wyższej natomiast sprzedajemy po niższej cenie BID. Ta różnica miedzy ceną BID i ASK nosi nazwę SPREAD’u. Licząc STOPĘ ZWROTU Z INWESTYCJI : (zysk w PLN / depozyt zabezpieczający) *100% (9952,93/10149,9)*100% = 98,06% Para walut (godzina) Cena BID (sprzedaż) Cena ASK (kupno) EUR/USD (12:00) 1,5842 1,5844 EUR/PLN (12:00) 3,3841 3,3866 Powrót do spisu >

16 Skąd tak ogromna stopa zwrotu?
Tak ogromne stopy zwrotu przy zaangażowaniu małej części naszego kapitału są możliwe dzięki dużej dźwigni finansowej (100:1) Spójrz ile zarobiłbyś, gdyby dźwigni tej nie było (np. w kantorze): Wymagany kapitał do zakupu EUR: EUR * (3,3821+3,3845)/2 = PLN Zysk wyniósłby tyle samo czyli 9 952,93 PLN. Stopa zwrotu: (9 952,93 / ) * 100% = 0,98 % Powrót do spisu >

17 FOREX i mity Ogromne ryzyko – tylko teoretycznie. Kluczem jest odpowiednie zarządzanie kapitałem. Mocna psychika – bzdura. Odpowiednia strategia gry pozwala wyłączyć wszelkie zgubne emocje. Obszerna wiedza – mniejsza niż Ci się wydaje. Wystarczy znajomość pewnych prawidłowości, komputer z Internetem, wykres giełdowy i oczywiście Ty - najdoskonalsza istota żyjąca we wszechświecie. Powrót do spisu >

18 Inteligencja Inwestycyjna
Biznes Portfolio & BLOG | rylski.com Firmowa strona | fx-masters.pl Newsletter finansowy | BogactwoWiedzy.pl WKRÓTCE: Inteligencja Inwestycyjna Trening psychologiczno-motywacyjny dla inwestorów giełdowych Zachęcam do kontaktu


Pobierz ppt "Rynek walutowy FOREX Tam gdzie są pieniądze, są i ludzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google