Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM."— Zapis prezentacji:

1 USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

2 EWIDENCJA W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO Krok 1 – ewidencja kosztów w układzie rodzajowym Krok 2 – ewidencja przychodów z sprzedaży Krok 3 – ewidencja kosztów własnych sprzedaży Krok 4 – rozliczenie kosztów rodzajowych w układzie funkcjonalnym Krok 5 – przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie w części dotyczącej bieżącego okresu

3 EWIDENCJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO Krok 6 – przeniesienie kosztów rodzajowych na konto 860 Wynik finansowy Krok 7 – przeniesienie przychodów ze sprzedaży na konto 860 Wynik finansowy Krok 8 – przeniesienie sald kont zespołu 5, 7 i 6 na konto 490 Rozliczenie kosztów – ustalenie zmiany stanu produktów Krok 9 – przeniesienie salda konta 490 Rozliczenie kosztów na konto 860 Wynik finansowy Krok 10 – ustalenie wyniku finansowego

4 Krok 1 – ewidencja kosztów w układzie rodzajowym Księgowanie na kontach zespołu 4 w korespondencji z kontami zespołu 2 i 3. Koszty rodzajowe Różne konta Zespół 4 zespół 2, 3

5 Krok 2 – ewidencja przychodów ze sprzedaży Księgowanie na kontach przychodowych w korespondencji z kontami rozrachunkowymi. Rozrachunki z odbiorcami Przychody ze sprzedaży

6 Krok 3 – ewidencja kosztów własnych sprzedaży Księgowanie kosztów własnych sprzedanych towarów na konto zespołu 7 w korespondencji z kontami zespołu 3 – Zapasy. Koszy własny sprzedaży Zapasy

7 Krok 4 – rozliczenie kosztów w układzie funkcjonalnym Księgowanie kosztów rodzajowych w układzie funkcjonalnym na konta zespołu 5 w korespondencji z kontem 490 Rozliczenie kosztów. 490 Rozliczenie kosztów Koszty produkcji Koszty zarządu Koszty sprzedaży

8 Krok 5 – przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie Przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie przypadających na okres bieżących z konta 640 Rozliczenia międzyokresowe na konto 490 Rozliczenie kosztów lub na odpowiednie konto zespołu 5. 640490 RMK Rozliczenie kosztów

9 Krok 6 – przeniesienie kosztów rodzajowych na konto 860 Na koniec roku obrotowego koszty rodzajowe z kont zespołu 4 przenosi się na konto 860 Wynik finansowy. Koszty rodzajowe 860 Zespół 4Wynik finansowy

10 Krok 7 – przeniesienie przychodów na konto 860 Na koniec roku obrotowego przychody ze sprzedaży przenosi się na konto 860 Wynik finansowy. 860 Przychody z sprzedaży Wynik finansowy

11 Krok 8 – ustalenie zmiany stanu produktów Przeniesienie sald kont zespołu 5 i 7 na konto 490 Rozliczenie kosztów. 490 Rozliczenie kosztów Koszty produkcji Koszty zarządu Koszty sprzedaży Koszty własny

12 Krok 9 – przeniesienie zmiany stanu produktów na konto 860 Saldo konta 490 Rozliczenie kosztów przenosi się na konto 860 Wynik finansowy. Saldo kredytowe koryguje przychody ze sprzedaży in plus, a saldo debetowe - in minus. 490 860 Rozliczenie kosztów Wynik finansowy saldo kredytowe saldo debetowe (-)

13 Krok 10 – ustalenia wyniku finansowego 860 Wynik finansowy Koszty rodzajowePrzychody ze sprzedaży 490 Rozliczenie kosztów in plus in minus saldo kredytowesaldo debetowe ZYSK STRATA


Pobierz ppt "USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google