Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008

2 1/ Najważniejsze wydarzenia 2/ 2/ Otoczenie rynkowe 3 / Sprzedaż i przekazania 4 / Wyniki finansowe 5 / Projekty w realizacji i w przygotowaniu Agenda 2

3 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Najważniejsze wydarzenia 3 Koncentracja na płynności finansowej Redukcja wydatków o 1,5 mld zł w porównaniu do budżetu 2008 i wstępnego harmonogramu wydatków na rok 2009 w tym: Zakup gruntów 852 mln Wydatki na budowę 594 mln Inne 51 mln Razem1 497 mln Koncentracja na płynności finansowej Redukcja wydatków o 1,5 mld zł w porównaniu do budżetu 2008 i wstępnego harmonogramu wydatków na rok 2009 w tym: Zakup gruntów 852 mln Wydatki na budowę 594 mln Inne 51 mln Razem1 497 mln

4 Otoczenie rynkowe

5 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Na jakim rynku działamy? 5

6 Sprzedaż i przekazania

7 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Wolniejsze tempo sprzedaży, marginalny udział rezygnacji klientów Ponieważ nigdy nie stosowaliśmy systemu 10/90 mamy niski poziom rezygnacji i uważamy że nasza historyczna sprzedaż jest bezpieczna. KWARTALNA SPRZEDAŻ NETTO 1Q 20072Q 20073Q 20074Q 20071Q 20082Q 20083Q 2008 Mieszkania popularne 372441299292241291186 Apartamenty o podw stand. 105944651865935 Pozostałe 1120121 SPRZEDAŻ NETTO OGÓŁEM 478536347343328352222 7 225 – sprzedaż do rynku 127 – sprzedaż do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 1Q 20072Q 20073Q 20074Q 20071Q 20082Q 20083Q 2008 Liczba rezygnacji klientów 35171691412

8 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Utrzymujemy pozycję lidera na warszawskim rynku mieszkaniowym 11 największych deweloperów w Warszawie pod względem udziału w liczbie transakcji zawartych na rynku w ciągu roku (lipiec 2007 – czerwiec 2008) Źródło: szacunki REAS; liczba transakcji rozumiana jest jako saldo podpisanych i rozwiązanych umów przedwstępnych lub rezerwacyjnych płatnych 8 Dom Development

9 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Konsekwentnie zwiększamy swój udział w rynku KWARTALNE PRZEKAZANIA DO KLIENTA – Dom Development 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4 Q 2007 1 Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 OGÓŁEM403158311570674348552 9 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4 Q 2007 1 Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 OGÓŁEM2 8562 1814 1516 5412 9436 1045 605 MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WARSZAWIE 20071-3Q 2008 UDZIAŁ % 9%11% Słabsza koniunktura na rynku mieszkaniowym jest sprawdzaniem dla uczestników rynku i sprzyja umacnianiu pozycji rynkowej najlepszych spółek. W 2007 roku udział w rynku naszej spółki mierzony liczbą przekazanych do klientów mieszkań w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w Warszawie wyniósł 9%. Po 3 kwartałach 2008 roku udział ten wzrósł do 11%. Słabsza koniunktura na rynku mieszkaniowym jest sprawdzaniem dla uczestników rynku i sprzyja umacnianiu pozycji rynkowej najlepszych spółek. W 2007 roku udział w rynku naszej spółki mierzony liczbą przekazanych do klientów mieszkań w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w Warszawie wyniósł 9%. Po 3 kwartałach 2008 roku udział ten wzrósł do 11%. % UDZIAŁ DD W RYNKU WARSZAWSKIM

10 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Nasze ceny transakcyjne pomimo spowolnienia na rynku wykazują nieznaczne zmiany Low end 10 Low end + - 1,6% Ceny transakcyjne od początku 2008 roku odnotowały spodziewane wcześniej kilkuprocentowe spadki ze względu na stosowane zachęty dla klientów i działania wspierające sprzedaż. Średnia cena dla segmentu mid end ze względu na duże różnice cenowe poszczególnych apartamentów wykazuje duże wahania kwartalne. Ceny transakcyjne od początku 2008 roku odnotowały spodziewane wcześniej kilkuprocentowe spadki ze względu na stosowane zachęty dla klientów i działania wspierające sprzedaż. Średnia cena dla segmentu mid end ze względu na duże różnice cenowe poszczególnych apartamentów wykazuje duże wahania kwartalne. Źródło: obliczenia własne * Dane nie uwzględniają transakcji dla WAM - 3,7%

11 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Kredyty z dopłatą do odsetek – możliwość zmniejszenia kosztów kredytu dla klientów Kredyt udzielany w walucie polskiej Przeznaczony dla małżeństw i osób samotnie wychowującym dzieci Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 pierwszych lat i mogą stanowić do 50% kwoty należnych odsetek Kredyt udzielany jest na zakup mieszkania o pow. do 75m2 i cenie do 6 632,60 zł (dla Warszawy) Charakterystyka kredytu z dopłatą do odsetek DD posiada w swojej ofercie ok. 500 mieszkań spełniających kryteria dla kredytu z dopłatą do odsetek, co stanowi ok. ¼ ogólnej puli takich mieszkań w Warszawie. Nasza oferta daje klientom możliwość zmniejszenia kosztów kredytu poprzez uzyskanie dopłaty od państwa Zapewniamy doradztwo i pomoc w uzyskaniu tego rodzaju kredytu pod zakup mieszkania z naszej oferty Współpracujemy z wiodącymi bankami udzielającymi takie kredyty (PKO BP, Pekao S.A.) Kredyt z dopłatą do odsetek a DD 11

12 Wyniki finansowe

13 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Wyniki finansowe 1-3Q 2007 i 1-3Q 2008 (w mln zł) ZYSK NETTO: PRZYCHODY: Spowolnienie na rynku po raz pierwszy w tym kwartale widać w wynikach finansowych naszej spółki. Dostosowana do sytuacji rynkowej a tym samym zmniejszona skala operacji wpłynęła na obniżenie poziomu przychodów i zysków. Spowolnienie na rynku po raz pierwszy w tym kwartale widać w wynikach finansowych naszej spółki. Dostosowana do sytuacji rynkowej a tym samym zmniejszona skala operacji wpłynęła na obniżenie poziomu przychodów i zysków. 13 ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

14 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Rentowność operacyjna naszej spółki pozostaje wciąż na wysokim poziomie 3 kwartał 2008 przyniósł przewidywane obniżenie marż. Marża zysku brutto ze sprzedaży pozostała jednak wciąż na wysokim poziomie. KWARTALNE MARŻE: 14

15 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Dane bilansowe (mln zł) – solidne fundamenty finansowe i niski poziom zadłużenia 15 Dom Development wkroczył w spowolnienie na rynku w roku 2008 bez zadłużenia.

16 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Kredyty i obligacje wg terminu zapadalności KREDYTY URUCHOMIONE na dzień 30/09/2008 Zadłużenie na dzień 30/09/2008 (tys. PLN) Zapadalność Do 1 roku Powyżej 1 roku do 2 lat Powyżej 2 lat PKO BP5 069 ING39 613 PKO BP100 00020 00022 500 57 500 BOŚ overdraft9 200 Kredyty uruchomione - SUMA 153 88273 88222 50057 500 Obligacje200 000 OGÓŁEM 353 88273 88222 500257 500 16 KREDYTY DOSTĘPNE od 30/09/2008 (tys. PLN) Do 1 roku Powyżej 1 roku do 2 lat Powyżej 2 lat PKO BP100 00022 50077 500 BOŚ100 00025 02074 980 PKO BP overdraft40 000 BOŚ overdraft30 800 OGÓŁEM270 8000118 320152 480 OGÓŁEM KREDYTY I OBLIGACJE (uruchomione i dostępne) 624 68273 882140 820409 980

17 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Struktura aktywów (w mln PLN) pokazuje duży potencjał rozwoju ZAPASY 3 KWARTAŁ 2008 2 KWARTAŁ 2008 17 ZAPASY Razem ziemia i zaliczki na ziemię – 654,8 mln złRazem ziemia i zaliczki na ziemię – 669,7 mln zł

18 Projekty w realizacji i w przygotowaniu

19 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Projekty – skala działalności Spółki Ilość mieszkań Stan na dzień 12/08/2008 Stan na dzień 11/11/2008 Zmiana Projekty ukończone 11 48812 282+ 794 Projekty w realizacji 2 6072 027- 580 Projekty w przygotowaniu 7 8198 305+ 486 Spółka ukończyła realizację projektów składających się z prawie 12 300 mieszkań i domów. Obecnie Spółka realizuje inwestycje obejmujące ponad 2 000 mieszkań i apartamentów o wartości ok. 1,4 mld zł i łącznej wielkości PUM 148 000. Spółka Dom Development posiada 8 305 mieszkań i domów w projektach w przygotowaniu o łącznej wielkości PUM 521 000. Wartość tych projektów to ok. 4,3 mld zł. Spółka ukończyła realizację projektów składających się z prawie 12 300 mieszkań i domów. Obecnie Spółka realizuje inwestycje obejmujące ponad 2 000 mieszkań i apartamentów o wartości ok. 1,4 mld zł i łącznej wielkości PUM 148 000. Spółka Dom Development posiada 8 305 mieszkań i domów w projektach w przygotowaniu o łącznej wielkości PUM 521 000. Wartość tych projektów to ok. 4,3 mld zł. 19

20 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Projekty w sprzedaży (stan na 11/11/2008) – duży stock ofertowy umożliwia stabilną, planowaną sprzedaż w ramach już rozpoczętych projektów Projekty w realizacji Lokalizacja L. jednostek PUM Zaawans. % sprzedaży (ilośc.) - 30/09/2008 Zaawans. budowy – 30/09/2008 Planowane przychody (mln PLN) Rozpocz. projektu Zakończ. projektu Mieszkania popularne Regaty 1, 2, 3Białołęka55630 70073% (1,2); 5% (3)89% (1,2); 30% (3)1733Q 20073Q 2009 Derby 13Białołęka17410 40034%54%634Q 20073Q 2009 Derby 18Białołęka824 50071%39%281Q 20082Q 2009 Róża WiatrówTargówek18412 00036%37%881Q 20084Q 2009 Derby 16Białołęka27615 50019%40%921Q 20084Q 2009 Akacje 11Białołęka774 70016%19%352Q 20083Q 2009 * Derby 20 Białołęka604 600Projekt zawieszony * Oaza (Wrocław) Krzyki24312 500Projekt zawieszony Winnica etap 1Białołęka21412 6000%1%883Q 20081Q 2010 Apartamenty o podwyższonym standardzie GrzybowskaŚródmieście28733 90014%25%5391Q 20084Q 2009 Domy jednorodzinne Laguna 2Ursynów264 9004%31%411Q 20083Q 2009 Regaty 2 etap 9Białołęka8815 4002%36%772Q 20084Q 2009 Projekty ukończone Lokalizacja L. jednostek PUM Zaawans.% sprzedaży (ilośc.) – 30/09/2008 Zaawans. budowy – 30/09/2008 Planowane przychody (mln PLN) Rozpocz. projektu Zakończ. projektu Mieszkania popularne Olbrachta 1 i 2Wola44828 00088%94%2122Q 20074Q 2008 Apartamenty o podwyższonym standardzie Patria 1 i 2Śródmieście24229 90095%100%3273Q 20053Q 2007 GdańskiŚródmieście26021 30087%100%1761Q 20063Q 2007 BrunaMokotów24719 40090%100%2252Q 20061Q 2008 Zawiszy 1 i 2Wola35525 50093%100%2034Q 20063Q 2008 20

21 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Projekty w przygotowaniu (stan na dzień 11/11/2008) – duży potencjał rozwoju 21 Numer projektuMIESZKANIA POPULARNELICZBA JEDN.PIERWOTNA DATA ROZPOCZĘCIAZMIENIONA DATA ROZPOCZĘCIA 1Derby 9234 3Q 2009 2010 2Derby 11851Q 20093Q 2009 3Derby 14696 4Q 20092010 4Derby 20603Q 20082009 5Regaty 4-6507 2Q 2009 6Akacje 10 faza 2631Q 2010 7Przy Ratuszu (Górczewska)362 1Q 20102010 8Regaty 2 etap 8196 1Q 20102011 9Rondo Wiatraczna6241Q 20104Q 2011 10Winnica 1 etap 2 i 36262Q 20094Q 2010 11Winnica 2 faza 11252Q 20091Q 2012 12Gocław15962Q 20092010 13Klasyków4913Q 2009 1Q 2009 14Jugosłowiańska7173Q 2010 3Q 2009 15Oaza (Wrocław)4603Q 20082009 16Anody NOWY196-3Q 2010 17Targówek NOWY669-2010 RAZEM7 707 APARTAMENTY O PODW. STANDARDZIE 18Lanciego2692Q 20102010 19Spartańska NOWY160-2Q 2011 RAZEM429 APARTAMENTY LUKSUSOWE 20Opera 211 3Q 2009 2010 21Kam. Raczyńskiego562Q 2010 RAZEM67 DOMY 22Malwa 4161Q 2010 23Klasyków861Q 2010 RAZEM102 OGÓŁEM8 305

22 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Podsumowanie Zaostrzona polityka banków i mniejsza dostępność kredytów hipotecznych Nadwyżka podaży nad popytem Odkładanie decyzji o zakupie mieszkania przez klientów Perspektywa krótkoterminowa – trudny i wymagający rynek Celem strategicznym DD na trudnym i wymagającym rynku jest zwiększanie udziału w rynku tak jak to zrobiliśmy w trakcie spowolnienia na rynku w roku 2001 i 2002 Półtora roku temu wprowadziliśmy strategię polegającą na skoncentrowaniu się na segmencie mieszkań popularnych, w którym upatrujemy naturalny, fundamentalny popyt Jesteśmy nastawieni na płynność. Posiadamy mocną pozycję finansową poprzez dobrą współpracę z największymi polskimi bankami i zapewnione finansowanie dla wszystkich prowadzonych projektów W ramach dostosowania skali operacji do koniunktury i zorientowania na płynność zredukowaliśmy wydatki o około 1,5 mld zł w porównaniu do budżetu 2008 i wstępnego harmonogramu wydatków na rok 2009. Maksymalizujemy naszą sprzedaż na trudnym rynku poprzez specjalne programy kredytowe dla klientów, kredyty z dopłatą do odsetek przez Skarb Państwa i wzbogacenie oferty o mieszkania wykończone pod klucz Działania podjęte przez DD Deficyt mieszkań w Polsce i niska jakość większości zasobów mieszkaniowych stanowi fundamentalną przesłankę dla ożywienia popytu. Wyczerpanie się oferty mieszkań spekulacyjnych skieruje popyt z tego rynku z powrotem na rynek pierwotny. Perspektywa długoterminowa –duży potencjał rozwoju 22

23 Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Ewa Plichta Investor Relations Manager Tel.: +48 22 351 68 49 email: ewa.plichta@domdevelopment.com.plewa.plichta@domdevelopment.com.pl Dom Development S.A. Relacje Inwestorskie http://inwestor.domdevelopment.pl/ 23


Pobierz ppt "Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008 Dom Development S.A. Prezentacja wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google