Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET KLIMATYCZNY UE SZANSA CZY ZAGROŻENIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET KLIMATYCZNY UE SZANSA CZY ZAGROŻENIE"— Zapis prezentacji:

1 PAKIET KLIMATYCZNY UE SZANSA CZY ZAGROŻENIE
Zbigniew M. KARACZUN PAKIET KLIMATYCZNY UE SZANSA CZY ZAGROŻENIE Ustroń

2 ZAKRES Uwarunkowania Pakiet UE Sektor energetyczny w Polsce
Polityka klimatyczna Szansa czy zagrożenie

3 UWARUNKOWANIA Cel UNFCCC - cel: stabilizacja atmosfery IV Raport IPCC:
Zmiany klimatyczne % przez człowieka Niezbędne działania - redukcja o 20-30% w 2020 60-80% do 2050

4 UWARUNKOWANIA Zobowiązania redukcyjne – Protokół z Kioto (5,2%)
Problemy redukcyjne – większość Stron Aneksu I W UE trzy grupy państw: Duża redukcja emisji (Nowi członkowie) Wywiązywanie się z zobowiązań Kraje, które nie wywiążą się samodzielnie z zobowiązań (np. Hiszpania)

5 CZY MUSIMY DZIAŁAĆ ? Muir Glacier, Alaska, 1941-2004
Sierpień roku Sierpień roku NSIDC/WDC for Glaciology, Boulder, compiler. 2002, updated Online glacier photograph database. Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

6 CZY MUSIMY DZIAŁAĆ ?

7 PROBLEM 100% aukcji dla sektora EE od 2013 r
PAKIET 20% redukcji CO2 20% OZE w energii finalnej (PL 15%) 20% wzrost efektywności energetycznej 10% biopaliw w rynku paliw płynnych PROBLEM 100% aukcji dla sektora EE od 2013 r

8 PAKIET Aukcje na sprzedaż uprawnień dla wszystkich sektorów (energetyka 100 % od 2013, inne stopniowo). Dochody z aukcji – do budżetu krajowego 21% mniej uprawnień na rynku w 2020 roku (w ramach ETS) Redukcja emisji także poza ETS (dla Polski wzrost poza ETS o 14%)

9 Obecnie – emisja GHG mniejsza o ok. 29%. Ale rośnie
PL - POLITYKA Obecnie – emisja GHG mniejsza o ok. 29%. Ale rośnie Polityka klimatyczna – 40% redukcji do 2020 NSRR - wzrost o 30% bo fundusze UE IV Raport dla UNFCCC % redukcja w 2020 Nowa polityka energetyczna PL – zeroenergetyczny wzrost gospodarczy Brak polityki w odniesieniu do EE i OZE

10 Ewolucja stanowiska Polski wobec OZE (03.2007 – 09.2008)
Marzec 2007: Zatwierdzenie pakietu 3 x 20% 9% Grudzień 2007: Ekspertyza „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020” przekazana do MG 9-11% Styczeń 2008: Krajowa konferencja OŹE Potwierdzone 11% Czerwiec 2008: Wstępne założenia Polityki Energetycznej Polski do 2030 13% Wrzesień 2008: Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2030 15% Założenia krajowego „action planu” odnośnie OŹE Scenariusze: 13, 15%, 17%

11 POLSKA - MOŻLIWOŚCI sprawność elektrowni wynosi 36,5%, w Polsce a 46,5% w UE-15 Polska 2,4 razy mniej efektywna w użytkowaniu energii niż UE –27 20% sieci ciepłowniczych ma rury preizolowane techniczna możliwości OZE 46% zużycia energii, a obecnie to 5%,

12 PAKIET - ZAGROŻENIE 100% auctioningu - konieczność zakupienia ok mln tCO2/rok uprawnień (ok mld €/rok) koszta paliw 3.2 mld €/rok zakup uprawnień do emisji oznacza więc zwiększenie kosztów energetyki zastąpienie zużytych bloków w elektrowniach nowymi blokami MW/rok, to koszt ok.. 1 mld €/rok

13 PAKIET - ZAGROŻENIE Ważne pytanie – co zrobiono przez ostatnie 15 lat
Brak wymiany (modernizacji) mocy Brak modernizacji sieci Brak instrumentów wspierających modernizację (w miejsce kontraktów długoterminowych) Od tego roku Polska importerem węgla !!!

14 PAKIET - SZANSA nadwyżki w stosunku do limitów z Kioto - 2 mld € rocznie od 2008r., 7 mld € w 2013 roku do 10 mld € w 2020 ze sprzedaży uprawnień na aukcji bodziec dla rozwoju OZE i EE bodziec dla innowacyjności

15 PYTANIA Czy Rząd ma wolę realizacji założonego celu polityki klimatycznej ? Czy EE i OZE są elementami budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju ? W jaki sposób powinno być tworzone stanowisko Rządu wobec Pakietu ? Czy Rząd ma środki na ograniczanie strat spowodowanych zmianami klimatu ?

16 PYTANIA Czy bez Pakietu gospodarka i energetyka będą się modernizować ? Kto odniesie korzyść jeśli Pakietu nie będzie ? Społeczeństwo czy wybrane grupy interesu ? Czy bez Pakietu – Polska dobrym gospodarzem COP/MOP w Poznaniu ? Czy wejście w życie Pakietu nie oznacza w Polsce Energetyki jądrowej ?

17 W prezentacji wykorzystano materiały
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ W prezentacji wykorzystano materiały Andrzeja Kassenberga Grzegorza Wiśniewskiego


Pobierz ppt "PAKIET KLIMATYCZNY UE SZANSA CZY ZAGROŻENIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google