Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadowolony Klient to zysk dla firmy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadowolony Klient to zysk dla firmy"— Zapis prezentacji:

1 Zadowolony Klient to zysk dla firmy
STREFA KAS Zadowolony Klient to zysk dla firmy Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6.

2 „Złota Strefa” Jest to ostatnie miejsce, do którego udaje się Klient. Właśnie w tym miejscu nasz Klient płaci za swoje zakupy. Strefa ta ma największe znaczenie przy sprzedaży produktów impulsowych, produktów za jedną monetę. Strefa przykasowa

3 do naszych ekologicznych toreb.
Dzięki tej strefie możemy podnieść obroty w sklepie a nasz Klient będzie zadowolony, że na sam koniec udanych zakupów w Tesco może jeszcze poprawić sobie humor np. czymś dobrym do zjedzenia lub zapakować swoje produkty do naszych ekologicznych toreb. Strefa przykasowa

4 Dobrze funkcjonująca strefa przykasowa to kierowanie się przede wszystkim metodą Merchandising oraz dobrze ułożonymi produktami Impulsowymi. Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

5 Merchandising to metoda sprzedaży, która pozwala najlepiej eksponować,
a tym samym maksymalizować sprzedaż określonych produktów.  To sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży przez wykorzystanie topografii sklepu i zasad psychologii społecznej, prezentacji produktów, budowania skojarzeń. Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

6 Impulsy – tak nazywają się produkty, które mają skusić klienta.
Wprawdzie nie zamierzał niczego kupować, ale tak jakoś wpadł mu w oko ten czy inny towar… Dlatego ważne, żeby dla „impulsów” znaleźć właściwe miejsce w sklepie. Najlepiej w strefie kasy i trzymać się przy tym reguł merchandisingu. Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

7 Dobre praktyki w dobrej strefie przykasowej.
Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

8 Ważną kwestią podczas zatowarowywania strefy przykasowej jest zgodność
z planogramem. Jednakże dozwolone są pewne modyfikacje dostosowane do specyfiki sprzedaży a co za tym idzie zwiększenia zysków: najczęściej używane kasy nie powinny być zatowarowane lekami lub prezerwatywami, tylko słodyczami, które przyciągają zarówno najmłodszych i tych troszkę starszych Klientów Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

9 Przykład prawidłowego zatowarowania
przy kasie głównej.

10 a wiemy, że będą dobrze się sprzedawać
zastąpienie produktów z niższą marżą produktami o wyższej marży, których nie ma w planogramie a wiemy, że będą dobrze się sprzedawać eksponowanie produktów sezonowych czyli modyfikacja strefy przykasowej w zależności od potrzeb np.: pory roku - ustawienie lodówek mroźniczych z lodami latem, sezonu świątecznego panujących warunków atmosferycznych – stojak z parasolami Strefa przykasowa

11 poprawne zatowarowanie dobry asortyment ograniczenie strat
Dobra ekspozycja to: poprawne zatowarowanie dobry asortyment ograniczenie strat Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

12 ZATOWAROWANIE Ekspozycja w strefie przykasowej powinna być przemyślana i czytelna. Każdy produkt powinien mieć swoje miejsce i cenę. Budując taką strefę musimy kierować się kilkoma zasadami: widoczność produktu i jego logiczne uporządkowanie z podziałem na kategorie asortymentowe. pełne zatowarowanie produktami – nie sprzedajemy „dziur” . poprawne ceny. Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

13 ASORTYMENT GUMY DO ŻUCIA BATERIE
Strefa przykasowa

14 PÓŁKI DLA DOROSŁYCH KLIENTÓW
ASORTYMENT PÓŁKI DLA DOROSŁYCH KLIENTÓW Strefa przykasowa

15 NA ZMIANĘ PRZY KAŻDEJ KASIE
ASORTYMENT EKOLOGICZNE TORBY NA ZAKUPY UMIESZCZONE NA ZMIANĘ PRZY KAŻDEJ KASIE Strefa przykasowa

16 ASORTYMENT PÓŁKA PROMOCYJNA
Zatowarowana produktami np. z aktualnej promocji, oznaczona odpowiednim posem.

17 OGRANICZENIE STRAT Towarując podajniki przekładamy produkty
z rzadziej używanych kas na główne w celu uniknięcia przeterminowania produktów. Nie wykładamy produktów w foliowych opakowaniach. Dotyczy to przede wszystkim gum do żucia. Produkty delikatne umieszczamy na wyższych półkach aby nie uległy uszkodzeniu. Strefa przykasowa

18 mieszanie produktów tego samego asortymentu nietematyczne ułożenie
ZŁE PRAKTYKI mieszanie produktów tego samego asortymentu „bezcenna” dziura Animated dotted line with fade-in text (Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. produkt bez ceny nietematyczne ułożenie

19 Podsumowanie Strefa przykasowa Animated dotted line with fade-in text
(Basic) To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. Strefa przykasowa

20 Tworząc „Złotą Strefę” kieruj się trzema zasadami:
Czytelnie: najpierw zaplanuj a potem buduj eksponuj artykuły powszechne i często kupowane pamiętaj o cenach przy każdym produkcie

21 Tworząc „Złotą Strefę” kieruj się trzema zasadami:
Estetycznie: pamiętaj żeby artykuły zawsze były poukładane i w należytym porządku na bieżąco dokładaj produkty - dziura się nie sprzedaje twórz wrażenie obfitości i dużego wyboru Strefa przykasowa

22 Tworząc „Złotą Strefę” kieruj się trzema zasadami
Czysto: na bieżąco czyść stojaki przykasowe i strefę kas - kurz odstrasza klientów umieść sprzątanie stojaków i kas w cotygodniowym grafiku sprzątania wprowadź rutyny związane z kasami Strefa przykasowa

23 Animated dotted line with fade-in text (Basic)
To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6.

24 KONIEC Animated dotted line with fade-in text (Basic)
To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box, and then on the slide, drag to draw a text box that spans the entire width of the slide. On the Insert tab, in the Symbols group, click Symbol. In the Symbol dialog box, do the following: In the Font list, select (normal text). In the Subset list, select General Punctuation. In the Character Code box, enter 2022 to select BULLET, and then click Insert. Click Insert 33 more times until there is a row of 34 bullets in the text box. In the text box, select the text, and then on the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Arial Black. In the Font Size box select 44 pt. In the Font Color list, under Theme Colors select White, Background 1 (first row, the first option from the left). On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow below Arrange, under Position Objects, point to Align, and then do the following: Select Align to Slide. Select Align Center. Select Align Middle. On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. Drag to draw a text box on the slide. Enter and select the text. On the Home tab, in the Font group do the following: In the Font list select Corbel. In the Font Size box enter 50 pt. Click Bold. On the Home tab, in the Paragraph group click Center. Select the second text box. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider, and customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 on the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Blue, Accent 1, Darker 25% (fifth row, fifth option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the first text box (containing the bullets) and do the following: On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fly In. In the Animation group, click Effect Options. Under Direction, click From Left. In the Timing group, do the following: In the Start list, select With Previous. In the Speed list, select In the Delay box enter 10. In the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the first animation effect (bullet entrance effect) and click Effect Options. In the Fade dialog box, on the Effect tab, click the arrow at the Animate text list and click By Letter. In the % delay between letters box enter 10. In the Advanced Animation group, click Add Animation, and under Exit, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow to the right of the fade exit effect (second effect) and select Effect Options. In the Fade dialog box, do the following: On the Timing tab, and then under Enhancements do the following: In the Start list ,select With Previous. In the Delay box, enter In the Animation Pane, do the following: Click the arrow at the second animation effect (bullet exit effect) and click Effect Options. On the slide, select the second text box (containing text), and do the following. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow to expand the effects gallery, and then under Entrance, click Fade. In the Delay box enter Click the arrow at the third animation effect (text entrance effect) and click Effect Options. In the % delay between letters box enter 6. KONIEC


Pobierz ppt "Zadowolony Klient to zysk dla firmy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google