Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System POCZTA kierunki rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System POCZTA kierunki rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 System POCZTA kierunki rozwoju
Mariusz Dąbrowski Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.

2 Obszary obsługi w UP

3 Obszary informatycznego wsparcia działalności Poczty Polskiej

4 Wsparcie sprzedaży Usług i Produktów - dziś
System e-Poczta – wdrożony w 114 placówkach pocztowych w ORJ Poznań Miasto System POCZTA 2000 – eksploatowany w około 7 tys. placówek pocztowych System POCZTA Gdańsk – wycofywany/wycofany z eksploatacji

5 System POCZTA - dziś e-Handel CKP MBP MKP e-Poczta
Urzędy typu „A” – UP I, II, III klasy pozostające w zasięgu sieci WAN Urzędy typu „B” – pozostałe UP pozostające w zasięgu sieci WAN Urzędy typu „C” – urzędy V klasy, oddziały urzędów pocztowych i agencje łączące się z siecią WAN za pomocą dostępu wydzwanianego (dial-up) Urzędy typu „D” – urzędy V klasy, oddziały urzędów pocztowych i agencje pracujące za pośrednictwem sieci Internet WERSJA STARTOWA HARMONOGRAM Etap I – Opracowanie aplikacji Zakres prac:  Opracowanie szczegółowego projektu rozwiązania  Przygotowanie aplikacji Czas trwania:  5 miesięcy od dnia podpisania umowy Etap II – Stabilizacja rozwiązania  Testy akceptacyjne  Instalacja i parametryzacja systemu po stronie serwera  2 miesiące od dnia zakończenia Etapu I Etap III – Przekazanie do eksploatacji i wdrożenie (urzędy typu „A”)  Uruchamianie systemu w placówkach Poczty Polskiej  Uruchomienie systemu w Banku Pocztowym  Zgodnie z harmonogramem uruchamiania systemu Poczta 2000

6 System POCZTA - jutro e-Handel CKP MBP MKP Serwer e-Poczta
Urzędy typu „A” – UP I, II, III klasy pozostające w zasięgu sieci WAN Urzędy typu „B” – pozostałe UP pozostające w zasięgu sieci WAN Urzędy typu „C” – urzędy V klasy, oddziały urzędów pocztowych i agencje łączące się z siecią WAN za pomocą dostępu wydzwanianego (dial-up) Urzędy typu „D” – urzędy V klasy, oddziały urzędów pocztowych i agencje pracujące za pośrednictwem sieci Internet WERSJA STARTOWA HARMONOGRAM Etap I – Opracowanie aplikacji Zakres prac:  Opracowanie szczegółowego projektu rozwiązania  Przygotowanie aplikacji Czas trwania:  5 miesięcy od dnia podpisania umowy Etap II – Stabilizacja rozwiązania  Testy akceptacyjne  Instalacja i parametryzacja systemu po stronie serwera  2 miesiące od dnia zakończenia Etapu I Etap III – Przekazanie do eksploatacji i wdrożenie (urzędy typu „A”)  Uruchamianie systemu w placówkach Poczty Polskiej  Uruchomienie systemu w Banku Pocztowym  Zgodnie z harmonogramem uruchamiania systemu Poczta 2000

7 System POCZTA - obsługa placówki pocztowej
Podstawowe źródło informacji o wszystkich usługach świadczonych w placówkach pocztowych Codzienne rozliczenia finansowe i ilościowe placówek pocztowych Jednolity i powszechnie znany interfejs użytkownika – znana obsługa systemów Obsługa Urzędu Pocztowego historycznie jest pierwszym obszarem obecności POSTDATA w Poczcie Polskiej Główną cechą rozwiązań POSTDATA jest jednorodny jeden interfejs do obsługi wszystkich operacji realizowanych w okienku pocztowym w odniesieniu do klientów Poczty Polskiej W celu realizacji sprzedaży różnorodnych usług w jednym rozwiązaniu informatycznym niezbędna była bardzo silna integracja Systemów Obsługi UP z systemami dziedzinowymi odpowiedzialnymi za dalszą realizację usług. W tym celu powstało rozwiązanie w postaci jednorodnej szyny komunikacyjnej – SEDI. Za pomocą tej warstwy pośredniej możliwa jest realizacja zarówno tradycyjnej komunikacji off-line służącej do dystrybucji słowników oraz przesyłania zestawień operacji i raportów lecz również bezpośrednia realizacja usług biznesowych on-line – w ten sposób System Obsługi Urzędu Pocztowego umożliwia między innymi wykonywanie operacji np. wypłaty gotówki autoryzowanej on-line przez system informatyczny Banku Pocztowego, czy też realizacja innych usług – głównie finansowych System obsługi UP to nie tylko realizacja usług klienta lecz również wsparcie dla pozostałych procesów zachodzących w UP, przede wszystkim wsparcie dla rozliczenia UP. Historycznie w okresie gdy wdrażanie Systemu było inicjatywą oddolną UP finansowaną często ze środków własnych UP były dwa główne argumenty za wdrażaniem Systemu. Po pierwsze skrócenie czasu obsługi klienta przy okienku, po drugie skrócenie czasu rozliczenia UP, czyli po zamknięciu UP dla klientów zakończenie pracy przez pracowników UP może nastąpić szybciej. Mając na uwadze liczną ponad 30 tys. rzeszę pracowników okienkowych nawet niewielka kliku procentowa optymalizacja czasu poszczególnych czynności jest niezwykle istotna. 7

8 System POCZTA - obsługa placówki pocztowej
Jednolita funkcjonalność wersji on-line i off-line. Nie ma znaczenia, z której wersji systemu pochodzą dane System on-line wdrażany tam, gdzie istnieją możliwości techniczne Urząd macierzysty z Systemem on-line rozlicza oddział lub agencję z Systemem off-line Optymalizacja kosztów rozwoju i utrzymania Obsługa Urzędu Pocztowego historycznie jest pierwszym obszarem obecności POSTDATA w Poczcie Polskiej Główną cechą rozwiązań POSTDATA jest jednorodny jeden interfejs do obsługi wszystkich operacji realizowanych w okienku pocztowym w odniesieniu do klientów Poczty Polskiej W celu realizacji sprzedaży różnorodnych usług w jednym rozwiązaniu informatycznym niezbędna była bardzo silna integracja Systemów Obsługi UP z systemami dziedzinowymi odpowiedzialnymi za dalszą realizację usług. W tym celu powstało rozwiązanie w postaci jednorodnej szyny komunikacyjnej – SEDI. Za pomocą tej warstwy pośredniej możliwa jest realizacja zarówno tradycyjnej komunikacji off-line służącej do dystrybucji słowników oraz przesyłania zestawień operacji i raportów lecz również bezpośrednia realizacja usług biznesowych on-line – w ten sposób System Obsługi Urzędu Pocztowego umożliwia między innymi wykonywanie operacji np. wypłaty gotówki autoryzowanej on-line przez system informatyczny Banku Pocztowego, czy też realizacja innych usług – głównie finansowych System obsługi UP to nie tylko realizacja usług klienta lecz również wsparcie dla pozostałych procesów zachodzących w UP, przede wszystkim wsparcie dla rozliczenia UP. Historycznie w okresie gdy wdrażanie Systemu było inicjatywą oddolną UP finansowaną często ze środków własnych UP były dwa główne argumenty za wdrażaniem Systemu. Po pierwsze skrócenie czasu obsługi klienta przy okienku, po drugie skrócenie czasu rozliczenia UP, czyli po zamknięciu UP dla klientów zakończenie pracy przez pracowników UP może nastąpić szybciej. Mając na uwadze liczną ponad 30 tys. rzeszę pracowników okienkowych nawet niewielka kliku procentowa optymalizacja czasu poszczególnych czynności jest niezwykle istotna. 8

9 Współpraca wersji on-line i off-line Systemu POCZTA

10 Dziś – centralna obsługa obszaru usług finansowych - 1
System Analizy Danych Finansowych (SADF) Podsystem Centralnej Komórki Przelewów Moduł Kontroli Przekazów Moduł Bankowości Pocztowej Tresus Sprzedaż usług i produktów

11 Dziś - centralne rozwiązania dla usług finansowych - 2
Obsługa Przelewów (CKP) – 1 mln wpłat dziennie, obsługa ok instytucji, tys. zawartych umów Bankowość Pocztowa (MBP) – wdrożone prawie w 1300 placówkach Poczty Polskiej Moduł Kontroli Przekazów (MKP) Uruchomiona obsługa PZW – wypłata po 30 minutach w dowolnym urzędzie pocztowym w kraju Docelowo przetwarzanie ponad 7 mln przekazów miesięcznie

12 Dziś - centralne rozwiązanie dla usług handlowych
System eHandel wdrożony w 14 ORJ umożliwiający roczną obsługę ok. 400 tys. dokumentów magazynowych

13 Dziś – centralne rozwiązania dla usług pocztowych
MRUm wdrożony w 14 CP OR, rozlicza ok. 50 tys. umów miesięcznie System e-Poczta

14 Jutro – centralne rozwiązania dla usług pocztowych
Portal Usług Pocztowych Centralna Baza Przesyłek Dalsza integracja z Systemem ZST

15 Dziś - rozwiązania wspierające zarządzanie strategiczne
System Analizy Danych dla Obszaru Usług Finansowych – system informacji zarządczej w zakresie realizowanych przez Pocztę usług finansowych

16 Jutro - rozwiązania wspierające zarządzanie strategiczne
System Analizy Danych rozwój SADF dodanie Obszaru Usług Pocztowych dodanie Obszaru Usług Handlowych

17 Mariusz Dąbrowski POSTDATA S.A
Dziękuję za uwagę Mariusz Dąbrowski POSTDATA S.A


Pobierz ppt "System POCZTA kierunki rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google