Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Afryka&Arabia– inwestycja na nieodkrytych jeszcze rynkach przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Afryka&Arabia– inwestycja na nieodkrytych jeszcze rynkach przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*"— Zapis prezentacji:

1 Afryka&Arabia– inwestycja na nieodkrytych jeszcze rynkach przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*

2 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Charakterystyka produktu Produkt oparty o:2 fundusze inwestycyjne: JP Morgan Middle East Equity Fund Julius Bär Northern Africa Fund Okres inwestycji:4 lata Gwarancja kapitału:*100% Potencjalny zysk:nieograniczony Partycypacja we wzroście:100% brutto odpowiada partycypacji 81% netto Minimalna kwota:10.000 zł Okres subskrypcji:01.07.2008 – 14.08.2008 Ryzyko walutowe:brak Forma prawna:polisa, dzięki której produkt zwolniony jest z podatku Belki*** Uśrednianie wyniku:średnia z 4 rocznych obserwacji Do czasu zakupienia opcji:pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 7% p.a. Możliwość zaciągnięcia kredytu w MetroBanku na min. 80.000 zł na 73 - 88 % wartości inwestycji pod zabezpieczenie cesji z tego produktu

3 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dlaczego warto inwestować w tym regionie Przykład Dubaju

4 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? MENA – region o ogromnym nieodkrytym jeszcze przez inwestorów potencjale wzrostu (1) Analiza atrakcyjności regionu Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu wskazuje na wiele bardzo silnych czynników wzrostu: W ostatnim czasie kraje regionu podjęły wiele reform gospodarczych, społecznych i politycznych w celu zliberalizowania gospodarki, zmniejszenia i usprawnienia biurokracji, zwiększenia konkurencyjności sektora finansowego, zwiększania otwartości gospodarek na globalną konkurencję. Mimo że pierwsze reformy zostały przeprowadzone już w latach 90tych, dopiero niedawne (dotyczące zrównania w prawach inwestorów zagranicznych) uznaje się za wystarczające do wywołania boomu inwestycji zagranicznych i prywatnych Szacuje się, że kraje regionu posiadają 65% światowych rezerw ropy naftowej i 45% światowych rezerw gazu ziemnego Utrzymujące się od lat bardzo wysokie ceny surowców pozwoliły zgromadzić olbrzymie nadwyżki finansowe, które stały się stabilnym źródłem finansowanie olbrzymiej skali inwestycji infrastrukturalnych, które stale zwiększają konkurencyjność gospodarek. Należy bowiem pamiętać, że w przeciwieństwie do pierwszego boomu naftowego w latach 70tych gdy olbrzymie nadwyżki inwestowano poza regionem (głównie w USA i Europie Zachodniej) obecnie znaczna część inwestycji skoncentrowana jest na rynkach regionu

5 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dlaczego warto inwestować w tym regionie Przykład Dubaju

6 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Obok inwestycji infrastrukturalnych olbrzymie znaczenia ma fakt, że duża część inwestycji dotyczą nowoczesnych technologii, np. branża IT należy do najdynamiczniej się rozwijającej (13% w 2007 roku). Prognozy wzrostu sektora technologii w takich krajach jak Egipt, Arabia Saudyjska czy Kuwejt na przestrzeni najbliższych 5 lat to odpowiednio 14,1%, 12,8% i 11,9% Bardzo silnie w ostatnich latach rozwijają się takie branże jak energetyka, lotnictwo, nieruchomości i sprzedaż detaliczna. Także coraz większą rolę odgrywa w tych krajach sektor publiczny wprowadzając stabilizację Po raz pierwszy w historii największą rolę we wzroście gospodarczym odgrywa popyt wewnętrzny, uniezależniając w dużym stopniu koniunkturę od globalnej gospodarki i tym samym kryzysu amerykańskiej gospodarki Dynamika wzrostu spółek w regionie przewyższa nawet często tą notowaną w krajach azjatyckich. Top 150 spółek z regionu odnotowało w ostatnich 5 latach stopę wzrostu przychodów rzędu 40% średniorocznie, a prognozy na rok 2008 to aż 20% MENA – region o ogromnym nieodkrytym jeszcze przez inwestorów potencjale wzrostu (2)

7 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dlaczego warto inwestować w tym regionie Przykład Dubaju

8 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Stabilność regionu zaskakuje wielu analityków. Jednakże jest to nic dziwnego w czasie, gdy świat stoi na krawędzi spowolnienia a linie kredytowe praktycznie się zamknęły, gospodarka Bliskiego Wschodu cieszy się rozkwitem i niezmierzoną płynnością finansową. Te czynniki które są dla globalnej gospodarki problemem: rosnące ceny surowców i spadające ceny akcji dla krajów tego regionu są okazją do finansowania inwestycji i możliwości kupna przecenionych aktywów w USA, szczególnie w branżach do których dotychczas z przyczyn politycznych nie byli dopuszczani Jednym z głównych powodów przyciągających inwestorów do krajów Rego regionu jest niska korelacja regionu z globalną gospodarką. Dzięki temu jest to obecnie jedna z najpilniej poszukiwanych inwestycji przez inwestorów budujących swoje portfele w ujęciu długoterminowym. Wg analityków w ciągu roku większość dużych międzynarodowych firm zarządzających będzie oferować fundusze MENA. Region ten zostaje coraz bardziej postrzegany jako samodzielny obszar inwestycyjny. Używa się nawet określenia, że MENA jest kolejnym BRIC O perspektywach tego trendu świadczy fakt, że w ostatnim czasie wiele światowych firm zarządzających otworzyło swoje biura w tym regionie: SEI, Picet Asset Management, Schroders, Pioneer Investments, szwajcarski prywatny bank Clariden Leu i agencja Standard & Poors MENA – region o ogromnym nieodkrytym jeszcze przez inwestorów potencjale wzrostu (3)

9 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dlaczego warto inwestować w tym regionie Przykład Dubaju

10 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dlaczego warto inwestować w tym regionie Przykład Dubaju

11 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Wielkie firmy inwestycyjne szacują, że kraje MENA mają nadwyżkę finansową, która od 2003 roku do 2006 wzrosła z 1,5% PKB do 14,5% PKB. Przykładowo Narodowy Bank Kuwejtu przewiduje wzrost tegorocznej nadwyżki budżetowej z 30 do 33 mld USD O ogromie przyszłych inwestycji niech świadczy fakt, że tylko sześć krajów Zatoki Perskiej planuje wydać na infrastrukturę w ciągu najbliższych pięciu lat 97 mld EUR. Wartość wszystkich zarządzanych aktywów w krajach Zatoki Perskiej i w Egipcie oceniana jest na koniec 2007 roku na ponad 1,6 bln USD, z czego ponad 90% stanowią aktywa instytucjonalne a 6,89% indywidualne. Jedyną rzeczą trudną do przewidzenia jest czy większą dynamiką będą się cechować pierwsze czy drugie z nich MENA – region o ogromnym nieodkrytym jeszcze przez inwestorów potencjale wzrostu (4)

12 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dlaczego warto inwestować w tym regionie Przykład Dubaju

13 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Indeks Bazowy JP Morgan Middle East Equity Fund JP Morgan to jeden z najstarszych, największych i najbardziej znanych holdingów finansowych na świecie wyspecjalizowany głównie w bankowości inwestycyjnej i zarządzaniem kapitałem. Obecnie z aktywami o wartości 1,6 bln USD uznawany jest za 3 największy bank na świecie. Najważniejsze informacje o funduszu: Waluta bazowa: USD Data rozpoczęcia działalności: 18.05.1998 r. Wielkość funduszu: 748,3 mln USD

14 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Indeks bazowy Julius Bär Northern Africa Fund Julius Bär jest grupą kapitałową skoncentrowaną wokół jednego z najbardziej renomowanych i prestiżowych szwajcarskich banków świadczących usługi w zakresie bankowości prywatnej (private banking). Historia banku sięga roku 1890, obecnie grupa ta jest jedną z największych niezależnych firm zajmujących się wealth management w Szwajcarii. Najważniejsze informacje o funduszu: Waluta bazowa / klasy funduszu : EUR / USD Data rozpoczęcia działalności: 27.09.2007r. Strategia inwestycyjna: osiąganie długoterminowego wzrostu wartości poprzez inwestowanie w akcje spółek północnej Afryki. Strategia zakłada podejście bottom-up przy selekcji spółek oraz podejście top-down przy selekcji krajów i sektorów. Wynik historyczny: 27.09.2007 – 31.03.2008r. 18,64 %

15 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Wyniki historyczne 19.10.1998 – 15.04.2008r.** Poniższy wykres przedstawia zachowanie się indeksów wybranych giełd regionu MENA na przestrzeni niemalże ostatnich 10 lat. Szczególnie zwraca uwagę fakt, że w okresie 17.09.2002 – 15.04.2008r. średnio indeksy 4 istniejących wtedy giełd urosły o 535,2 %, co pokazuje potencjał wzrostowy jaki drzemie w tych rynkach

16 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Jak zachowały się indeksy tego regionu w ciągu ostatnich miesięcy?** Wyniki ostatnich miesięcy pokazują bardzo dużą odporność giełd tego regionu na zawirowania na światowych rynkach. Poniższy wykres prezentuje zachowanie się średniej z tych indeksów (wykres pojedynczych indeksów z uwagi na ich zbieżność byłby bardzo nieczytelny) na tle polskiej giełdy w okresie 1.07.2007 – 15.04.2008r.

17 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Arfyka&Arabia Dlaczego warto zainwestować ? Bezpośredni beneficjenci wzrostu cen ropy naftowej dysponują nadwyżkami gotówki szacowanymi na setki miliardów dolarów. Pieniądze te są inwestowane na miejscu lub w krajach regionu. Duża niezależność od koniunktury globalnej widoczna zarówno w gospodarce, jak i w notowaniach giełdowych. Nawet dwie trzecie wzrostu gospodarczego opiera się na sektorach innych niż wydobycie i sprzedaż ropy. Wartość inwestycji zagranicznych wzrosła w regionie z 18 do 90 mld USD w latach 2001-2005 (w 2006 było to 50 mld).

18 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Najważniejsze korzyści Do najważniejszych zalet produktu należą: olbrzymi potencjał wzrostu przy jednoczesnej bardzo niskiej korelacji regionu z globalną koniunkturą, co pozwala na znaczne podniesienie efektywności portfela inwestycyjnego umożliwienie inwestorowi partycypacji we wzroście rynku, na którym inwestycji były dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla największych inwestorów 100 % gwarancji kapitału* brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z podatku Belki dzięki formie prawnej*** brak ryzyka walutowego wysokie oprocentowanie środków w przypadku wpłaty przed zakończeniem subskrypcji mechanizm uśredniania zabezpieczający inwestora przed zakończeniem inwestycji w złym momencie

19 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? Dla kogo jest ten produkt ? Inwestor: zainteresowany bardzo wyszukaną inwestycją zainteresowany produktem nisko skorelowanym z globalną koniunkturą zainteresowany inwestycją o ekstremalnie wysokim potencjale zysków zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń

20 Jak wygląda sytuacja finansowa typowego Polaka? * Inwestycja Afryka&Arabia nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Commerzbank AG, dane za okres 19.10.1998 – 15.04.2008r.. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. *** Zgodnie z art.. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Afryka&Arabia– inwestycja na nieodkrytych jeszcze rynkach przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału*"

Podobne prezentacje


Reklamy Google