Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012

2 DOCHODY 29.025.633,55 zł plan 30.323.532,36/ 95.72% /

3 Dochody majątkowe 1.RPO – 1.451.722zł 2. Gmina Ustrzyki Dolne – 252.000zł 3. Urząd Wojewódzki- 200.000zł 4.Gmina Lutowiska – 200.000zł 5. Sprzedaż majątku- 102.702zł 6. PGNiG Sanok- 60.000zł

4 DOCHODY BIEŻĄCE 2 6.759.192,58

5 Subwencje Subwencja oświatowa - 7.997.798zł Subwencja wyrównawcza-2.735.962zł Subwencja równoważąca-1.250.415zł Subwencja uzupełniająca – 53.114zł PIT- 2.028.983zł CIT- 72.923zł

6 DOTACJE Administracja rządowa- 4.972.610zł DPS – 4.926.624zł Powodziówki- 301.214zł PUP – 326.222zł PCPR- 232.319zł Rodziny zastępcze – 277.323zł BZSZ- 191.856zł Zalesianie – 54.052zł Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – 20.000zł

7 Dochody własne Opłata komunikacyjna- 555.574zł Z najmu i dzierżawy – 257.779zł Sprzedaż map, wypisy – 183.644zł Dochody szkół- 198.635zł Pozostałe – 31.187zł

8 WYDATKI 28.938.062,03zł plan30.425.549,36-95.11% /nadwyżka 87.571,82 zł

9 WYDATKI BIEŻĄCE 26.372.100zł Doch.b. - Wyd.b =387.092zł

10 OŚWIATA Subwencja – 7.997.798zł Dochody szkół- 198.635 zł Projekt BZSZ – 191.856 zł Wydatki – 8.925.005zł R-m 8.388.290zł – 8.925.005zł= -536.715zł

11 INWESTYCJE - 2012 2.565.961 zł Dotacje UE – 1.652.736 Dotacje /gminy.N-ctwo,PGNIG- 522.000 Śr.własne-390.815zł Droga Zawadka- 259.161 /dotacje/ Przepust Leszczowate – 93.886zł R-m 2.919.008 zł

12 INWESTYCJE 2012

13 PRZEBUDOWA DROGI SMOLNIK - ZATWARNICA w km 5+470 – km 13+241 o łącznej długości odcinków 2,4 km Wartość inwestycji: 1.199.923,77 PLN Gmina Lutowiska: 200.000,00PLN, Dotacja: 837546,79PLN Śr. wł. 163.376,98PLN

14 REMONT DRÓG Droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 oraz Czarna – Michniowiec w km 6+800-7+800 Wartość inwestycji: 656873,57zł WKŁAD WŁASNY: 42696,78 zł. DOTACJA: 614,176,79 zł

15 PRZEBUDOWA DROGI LESZCZOWATE Wartość inwestycji: 209.994,92PLN – km 5+250 do km 5+600 Gmina Ustrzyki Dolne: 100.000,00PLN, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne: 10.000,00PLN PGNiG 60.000,00 PLN Wkład własny 49.994,92 PLN

16 REMONT DROGI WAŃKOWA - LESZCZOWATE – ŁODYNA w miejscowości Leszczowate w km 5+650 przebudowa przepustu Wartość inwestycji 93.886,32 PLN

17 REMONT DROGI ROZPUCIE – ROPIENKA w miejscowości Zawadka w km 2+800-4+500 na długości 1 km Wartość inwestycji 259 161,00 PLN Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne 10 000,00 PLN, DOTACJA: 207 328,00 PLN, Wkład własny: 41 883,00 PLN

18 W 2012 roku przebudowano 6,5 km Od 2007r. – 44km

19 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA przy ul. Pionierskiej 10 WARTOŚĆ INWESTYCJI: 25 425,34 PLN

20 ZAKUP KARETKI POGOTOWIA dla SP ZOZ WARTOŚĆ INWESTYCJI: 344 704,16 PLN Gmina Ustrzyki Dolne: 50 000,00 zł, DOTACJE: 200 000,00 PLN, Wkład własny: 94 704,16 PLN

21 1.SZYB WINDOWY dla SP ZOZ WARTOŚĆ INWESTYCJI: 97 000,00 zł (Gmina Ustrzyki Dolne) 2.PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - 1 193,85 zł 3.Projekt techniczny- MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO –REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 1, 3, 4 I 5 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH-15.000zł 4.Projekt techniczny w BZPSW – 6.000zł 5. Klimatyzator – 4.846zł 6. Przyczepa dla PSP – 5.000zł

22 ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców Całkowita wartość projektu – 813.793,86 zł Wykonanie w 2012 r. – 76. 837,17 zł

23 Powiatowy Urząd Pracy Projekt Profesjonalna aktywizacja zawodowa w powiecie bieszczadzkim (01.01.2010 - 31.12.2013) Całkowita wartość projektu – 6 901 000,00 zł, Wydatki w 2012 roku – 1 022 100,00 zł Projekt Więcej szans w powiecie bieszczadzkim (01.01.2008 do 31.12.2013) Wydatki w 2012 roku – 1 022 100,00 zł Projekt "Aktywność szansą na zatrudnienie" (01.08.2012 r. do 31.07.2014 ) Całkowita wartość projektu – 751 307,94 zł,

24 ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim Wartość projektu w 2012 r. – 268 750,00 zł Dofinansowanie PO KL – 240 531,10 zł

25 Zadłużenie 42,7%, 9.6% Przychody plan. 2.061.217,54- wyk. 1.853.845zł /207.372.54zł/


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google