Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012

2 DOCHODY ,55 zł plan ,36/95.72%/ 2 2

3 Dochody majątkowe 1.RPO – 1.451.722zł
2. Gmina Ustrzyki Dolne – zł 3. Urząd Wojewódzki zł 4.Gmina Lutowiska – zł 5. Sprzedaż majątku zł 6. PGNiG Sanok zł

4 DOCHODY BIEŻĄCE ,58 4 4

5 Subwencje Subwencja oświatowa - 7.997.798zł
Subwencja wyrównawcza zł Subwencja równoważąca zł Subwencja uzupełniająca – zł PIT zł CIT zł

6 DOTACJE Administracja rządowa- 4.972.610zł DPS – 4.926.624zł
„Powodziówki” zł PUP – zł PCPR zł Rodziny zastępcze – zł BZSZ zł Zalesianie – zł Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – zł

7 Dochody własne Opłata komunikacyjna- 555.574zł
Z najmu i dzierżawy – zł Sprzedaż map, wypisy – zł Dochody szkół zł Pozostałe – zł

8 WYDATKI 28.938.062,03zł plan30.425.549,36-95.11% /nadwyżka87.571,82zł

9 WYDATKI BIEŻĄCE 26.372.100zł Doch.b. - Wyd.b =387.092zł

10 OŚWIATA Subwencja – 7.997.798zł Dochody szkół- 198.635 zł
Projekt BZSZ – zł Wydatki – zł R-m zł – zł= zł 10

11 Dotacje/gminy.N-ctwo,PGNIG-522.000
INWESTYCJE Dotacje UE – Dotacje/gminy.N-ctwo,PGNIG Śr.własne zł Droga Zawadka /dotacje/ Przepust Leszczowate – zł R-m zł 11

12 INWESTYCJE 2012 12

13 PRZEBUDOWA DROGI SMOLNIK - ZATWARNICA w km 5+470 – km 13+241 o łącznej długości odcinków 2,4 km
Wartość inwestycji: ,77 PLN Gmina Lutowiska: ,00PLN, Dotacja: 837546,79PLN Śr. wł ,98PLN 13

14 REMONT DRÓG Droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704
oraz Czarna – Michniowiec w km Wartość inwestycji: ,57zł WKŁAD WŁASNY: 42696,78 zł. DOTACJA: 614,176,79 zł 14

15 PRZEBUDOWA DROGI LESZCZOWATE Wartość inwestycji: 209
PRZEBUDOWA DROGI LESZCZOWATE Wartość inwestycji: ,92PLN – km do km   Gmina Ustrzyki Dolne: ,00PLN, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne: 10.000,00PLN PGNiG ,00 PLN Wkład własny ,92 PLN 15

16 REMONT DROGI  WAŃKOWA - LESZCZOWATE – ŁODYNA w miejscowości Leszczowate w km przebudowa przepustu Wartość inwestycji ,32 PLN 16

17 REMONT DROGI ROZPUCIE – ROPIENKA
w miejscowości Zawadka w km na długości 1 km Wartość inwestycji ,00 PLN Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ,00 PLN, DOTACJA: ,00 PLN, Wkład własny: ,00 PLN 17

18 W 2012 roku przebudowano 6,5 km Od 2007r. – 44km

19 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA przy ul
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA przy ul. Pionierskiej 10 WARTOŚĆ INWESTYCJI: ,34 PLN 19

20 ZAKUP KARETKI POGOTOWIA dla SP ZOZ WARTOŚĆ INWESTYCJI: ,16 PLN Gmina Ustrzyki Dolne: ,00 zł, DOTACJE: ,00 PLN, Wkład własny: ,16 PLN 20

21 2.PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - 1 193,85 zł
1.SZYB WINDOWY dla SP ZOZ WARTOŚĆ INWESTYCJI: ,00 zł (Gmina Ustrzyki Dolne) 2.PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej ,85 zł 3.Projekt techniczny- „MODERNIZACJA PARKU REHABILITACYJNO –REKREACYJNEGO, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA BUDYNKU NR 1 ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 1, 3, 4 I 5 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH” zł 4.Projekt techniczny w BZPSW – 6.000zł 5. Klimatyzator – 4.846zł 6. Przyczepa dla PSP – 5.000zł 21

22 ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych Projekt pn. ” Podkarpacie stawia na zawodowców” Całkowita wartość projektu – ,86 zł Wykonanie w 2012 r. – ,17 zł 22

23 Powiatowy Urząd Pracy Projekt „Profesjonalna aktywizacja zawodowa w powiecie bieszczadzkim” ( ) Całkowita wartość projektu – ,00 zł, Wydatki w 2012 roku – 1 022 100,00 zł Projekt „Więcej szans w powiecie bieszczadzkim” ( do ) Projekt „"Aktywność szansą na zatrudnienie" ( r. do ) Całkowita wartość projektu – ,94 zł, 23

24 ZREALIZOWANE PROJEKTY PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” Wartość projektu w 2012 r. – ,00 zł Dofinansowanie PO KL – ,10 zł 24

25 Przychody plan. 2.061.217,54- wyk. 1.853.845zł /207.372.54zł/
Zadłużenie 42,7%, 9.6% Przychody plan ,54- wyk zł / zł/ 25


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google