Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze zmiany w nowej wersji 11.0

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze zmiany w nowej wersji 11.0"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze zmiany w nowej wersji 11.0

2 ELEMENTY WSPÓLNE

3 Nowy interfejs (BETA) Wersja 11.0 dostępna jest w dwóch wersjach interfejsowych: dotychczasowej, odświeżonej, bazującej na bazie nowej wersji technologii, na której oparty jest Comarch ERP XL (wersja BETA) Nowa wersja interfejsu to m.in.: Wprowadzenie menu wstęgowego, Możliwość dodawania skrótów pod wstążką, Elastyczna możliwość zarządzania wielkością czcionek, Ułatwienia w pracy z kolumnami na listach, m.in. sortowanie po kolumnach, definiowanie układu kolumn.

4 Nowy interfejs (BETA) - przykłady
Wygląd modułu: Sprzedaż, w nowym interfejsie ze wstążką (ribbonem) Dodawanie wybranych funkcji do paska skrótów Sortowanie na liście zamówień po kolumnie: Akronim

5 Integracja z iBard24 Udostępnienie bezpośrednio w systemie Comarch ERP XL opcji tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych za pomocą usługi iBard24 Specjalna cena za konto 30 GB – teraz 20% taniej, za jedyne 359 zł Kopia bezpieczeństwa bazy odbywa się z wykorzystaniem specjalnego przycisku

6 Obszary wspólne – inne istotne zmiany
Poprawa ergonomii wyboru magazynu w oknach – ujednolicono i rozwinięto sposób wyboru magazynu w całym Systemie Dostosowanie systemu do współpracy z Comarch ERP e-Sklep24 w wersjach 6.0 i 6.3

7 LOGISTYKA

8 Nowa funkcjonalność promocji pakietowych
Możliwość definiowania promocji łączonych, np.: 2 towary + 1 gratis, 2 towary + 1 za pół ceny, przy zakupie x szt. towarów z wybranej grupy klient otrzymuje rabat 10% na towary z tej grupy, przy zamówieniu za 1000 PLN klient otrzymuje dodatkowo 5% rabatu itp. Faktura sprzedaży (FS) z włączoną opcją obsługi promocji pakietowych

9 Możliwość definiowania promocji dla wybranego magazynu
Nowa zakładka „Magazyny” na karcie promocji

10 Oznaczenie kartoteki towaru jako złom
Obrót złomem Możliwość rejestracji obrotu złomem zgodnie z obowiązującymi przepisami – to nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, który jednocześnie stanowi dla niego podatek naliczony) Oznaczenie kartoteki towaru jako złom

11 Kody kreskowe Możliwość przypisywania wielu kodów kreskowych dla danego towaru bez potrzeby dodawania jednostek pomocniczych Zakładka Jednostki i kody\Kody kreskowe na karcie towaru – wiele kodów kreskowych

12 Zmiany w obszarze funkcjonalności koncesji
Udostępnienie możliwości zdefiniowania wielu rodzajów koncesji i ich przypisania do towaru, a także zdefiniowania kilku koncesji oraz określenia daty ich ważności dla kontrahenta Karta kontrahenta – lista koncesji kontrahenta

13 Współpraca z wirtualną drukarką firmy InPost
Funkcjonalność pozwala na korzystanie z usługi tzw. poczty hybrydowej. Umożliwia ona użytkownikowi nadawanie korespondencji z poziomu komputera poprzez drukowanie na wirtualnej drukarce. Taki dokument zostaje przesłany przez Internet do firmy InPost, gdzie następnie dokument jest fizycznie wydrukowany, zakopertowany i dostarczony do odbiorcy przez wybranego operatora pocztowego. W ten sposób od wersji Comarch ERP XL 11.0 wysyłane mogą być dokumenty: Faktura sprzedaży Faktura sprzedaży korekta Faktura eksportowa Faktura eksportowa korekta Faktura zaliczkowa Faktura zaliczkowa korekta

14 KSIĘGOWOŚĆ I ŚRODKI TRWAŁE

15 Zmiany w rejestrach kasowych/bankowych walutowych (tzw. magazyn walut)
Możliwość wyceny poprzez wskazanie, obsługa kredytu na rachunkach walutowych Zmiany w sposobie ujmowania różnic kursowych w stanie raportu kasowo/bankowego

16 Operacje seryjne na rejestrach VAT
Udostępniono: Seryjną zmianę rejestru VAT Seryjną zmianę parametrów VAT Seryjną zmianę daty deklaracji VAT Seryjną zmianę daty potwierdzenia odbioru korekty Seryjne usuwanie faktur z rejestrów VAT Okno seryjnej zmiany z rejestru sprzedaży Okno seryjnej zmiany z rejestru zakupu

17 Zmiany w Bilansie Otwarcia
Możliwość stworzenia bilansu otwarcia na podstawie zapisów w buforze, dzięki czemu możliwe jest tworzenie tzw. bilansu wstępnego. Wybór odpowiedniego parametru w konfiguracji decyduje, czy możliwe będzie tworzenie BO z uwzględnieniem zapisów w buforze

18 Zaliczki Zmiany w rozliczaniu zaliczek pracowników, m.in. automatyczna możliwość wyświetlania zapisów przychodowych.

19 Nowe wydruki księgowe Tabela amortyzacji – stan środków trwałych w danym okresie Faktury sprzedaży/zakupu ujęte wg pól deklaracji VAT-7(12)

20 Leasing - rozwój Rozbudowanie funkcjonalności związanej z ewidencją umówi leasingowych, m.in. o: Wyliczenie planowanych kwot podatku VAT Możliwość importu harmonogramu umowy Harmonogram umowy leasingowej

21 PRODUKCJA

22 Nowe funkcje w planowaniu produkcji
Konfigurowalne bufory czasu planowanego przed i po czynności - możliwość definiowania buforów między kolejnymi operacjami, które zadecydują o progu czasowym, od którego rozpocznie się planowanie następnej operacji Dobieranie tego samego zasobu do kolejnych czynności produkcyjnych - możliwość definiowania ciągłości operacji, dzięki której zasoby będą dobierane do kolejnych czynności

23 Produkcja – inne zmiany
Sekwencyjność wykonywania zadań, m.in. blokada generowania PW jeśli brak RW Zmiany ergonomiczne, m.in.: udostępnienie opcji „edit – in – place” na zleceniu produkcyjnym, generowanie ZP z ZS na produkt bez technologii, jedna korekta RW do wielu realizacji „Edit-in-place” na zleceniu produkcyjnym

24 CRM

25 Zmiany w kampaniach CRM
Możliwość umieszczenia kontrahenta w dalszym etapie kampanii, z pominięciem etapów pośrednich, bez konieczności zakończenia go w istniejącym etapie Możliwość wyboru osoby kontaktowej przypisanej do wskazanego akwizytora podczas operacji przypisywania kontrahenta do etapu kampanii Planowanie kosztów kampanii w oparciu o koszty kontrahentów Przenoszenie kontrahenta do kolejnego etapu bez konieczności zakończenia go w obecnym etapie Wybór osoby kontaktowej przypisanej do wskazanego akwizytora podczas przypisywania kontrahenta do etapu kampanii

26 CRM – inne zmiany Zmiany w rejonach sprzedaży, m.in.: umożliwienie przepięcia rejonu jako podrejon do innego istniejącego rejonu Rozwój mechanizmu wiązania dokumentów z obiektami CRM o możliwość wiązania konkretnych pozycji dokumentu

27 OBIEG DOKUMENTÓW

28 Obieg dokumentów Powiększenie listy generowanych dokumentów z poziomu dokumentu znajdującego się w obiegu oraz przenoszenie danych na dokumenty generowane Prezentowanie dokumentów z obiegu w historii związanych dokumentów handlowych Rozwój obsługi serii dla dokumentów w obiegu – możliwość ustalania domyślnej serii na typie dokumentu w obiegu Wprowadzenie mechanizmu stopniowania ważności dokumentów w obiegu

29 PULPIT KONTRAHENTA

30 Pulpit Kontrahenta Umożliwienie dodawania towarów do maksymalnie trzech koszyków jednocześnie – przyspieszenie kompletowania zamówień Możliwość zmiany formy płatności i magazynu z poziomu koszyka (pod warunkiem odpowiednich uprawnień użytkownika) Obsługa języka norweskiego Katalog towarów z trzema koszykami

31 BUSINESS INTELLIGENCE

32 Nowa platforma analityczna Comarch ERP XL BI Start
Uproszczona wersja modułu analitycznego BI oparta o technologię in-memory 8 raportów wzorcowych oraz ponad 43 raporty standardowe Szerokie opcje tworzenia i manipulacji raportami oraz ich prezentacji na ponad 40 rodzajach wykresów Zarządzanie uprawnieniami do uruchamiania raportów, obsługa zarówno kont domenowych, jak i loginów SQL, organizacja raportów w folderach Możliwość tworzenia subskrypcji wysyłających wiadomości z raportami do wybranych użytkowników na podstawie harmonogramu Wygląd modułu Comarch ERP XL BI Start

33 Alokacja kosztów Mechanizm pozwala rozbijać koszty ogólne według kluczy podziałowych i przypisywać je do istniejących w bazie OLAP miar lub prezentować jako nową miarę. Definiowanie procesu alokacji

34 Nowe narzędzie Comarch ERP Mobilny BI
Rozwiązanie analityczne stworzone z myślą o użytkownikach urządzeń z platformą Android Możliwość przeglądania raportów w formie wykresów lub tabel na urządzeniu mobilnym Użytkownik może korzystać z raportów w trybie offline – dane mogą być obrabiane z poziomu urządzenia

35 Rozwój funkcjonalny raportów OLAP
Opcja „pokaż miary w wierszach” Opcja formatowania sum – lepsza wizualizacja danych prezentowanych na raporcie Funkcjonalność modyfikacji etykiet na osiach wykresów - mechanizm wyświetlania hierarchicznego na osi X Migrator raportów OLAP OWC, pozwalający na dokonanie automatycznej zamiany raportów OLAP OWC na OLAP (UWAGA! wersja 11.0 jest ostatnią wersją, w której raporty OLAP OWC będą dostępne)

36 Rozwój obszarów analitycznych
Najważniejsze zmiany: Możliwość analizowania raportów obecności i konkurencji towarów (Wizyty i transport) Umożliwienie przeprowadzania analiz promocji pakietowych (Logistyka) Udostępnienie nowej miary „Liczba Prospektów Plan Kampania” (CRM) Możliwość analizowania stanu kas (Płatności)

37 BI – pozostałe zmiany Dodanie mapy Austrii w raportach typu mapa
Zmiany w mechanizmie subskrypcji – możliwość wskazania załączników, jakie będą dodawane do maila wysyłanego za pośrednictwem subskrypcji

38 Dziękuję


Pobierz ppt "Najważniejsze zmiany w nowej wersji 11.0"

Podobne prezentacje


Reklamy Google