Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wykorzystania filmu na języku polskim w szkole ponadgimnazjalnej Anna Kondracka-Zielińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wykorzystania filmu na języku polskim w szkole ponadgimnazjalnej Anna Kondracka-Zielińska"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wykorzystania filmu na języku polskim w szkole ponadgimnazjalnej Anna Kondracka-Zielińska

2 Literatura o filmie w szkole Przewodnik dla licealistów, Film. Pod red. B. Żmichowskiej. Seria Most. Stentor, Warszawa Przewodnik dla licealistów, Film. Pod red. B. Żmichowskiej. Seria Most. Stentor, Warszawa B. Drabek, I. Rowińska, Dzieło filmowe jako tekst kultury. MAC Edukacja S.A. Kielce B. Drabek, I. Rowińska, Dzieło filmowe jako tekst kultury. MAC Edukacja S.A. Kielce E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic. Stentor, Warszawa E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic. Stentor, Warszawa A. Regiewicz, Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Gdańsk A. Regiewicz, Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Gdańsk B. Bernacki, M. Wiśniewska, E. Wyszyńska, Propozycje filmowe. Scenariusze lekcji do podręczników z serii Język polski. Słowa i teksty oraz Człowiek w kulturze. Wiedza o kulturze. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa [brak roku]. B. Bernacki, M. Wiśniewska, E. Wyszyńska, Propozycje filmowe. Scenariusze lekcji do podręczników z serii Język polski. Słowa i teksty oraz Człowiek w kulturze. Wiedza o kulturze. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa [brak roku]. Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Pod red. M. Hajdukiewicz i S. Żmijewskiej-Kwiręg. Warszawa Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze. Pod red. M. Hajdukiewicz i S. Żmijewskiej-Kwiręg. Warszawa 2010.

3 Analiza i interpretacja tekstów kultury – w tym filmu PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO LICEUM – POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Cele ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie, dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu, rozpoznaje funkcje i środki językowe służące ich realizacji, ma świadomość poprawności językowej. 2. Analiza i interpretacja tekstu kultury: Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki, w interpretacji wykorzystuje wiedzę o kontekstach, dokonuje interpretacji porównawczej. 3. Tworzenie wypowiedzi: Uczeń poznaje niezbędne dla tekstu fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki, buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności, stosuje zasady logiki i retoryki, ma świadomość własnej kompetencji językowej.

4 Propozycja I - Dzień świra Tropy interpretacyjne: etos inteligenta, samotność/alienacja, konflikt Młodych i Starych, nieszczęśliwa miłość, podróż, niezgoda na świat, konflikt życia i literatury,... Tropy interpretacyjne: etos inteligenta, samotność/alienacja, konflikt Młodych i Starych, nieszczęśliwa miłość, podróż, niezgoda na świat, konflikt życia i literatury,... Informacje o filmie: Informacje o filmie: Rok i kraj produkcji: Polska 2002 Reżyseria i scenariusz: Marek Koterski Obsada: M. Kondrat, P. Machalica, A. Przybylska, E. Ziętek, A. Grabowski... Wybrane nagrody: najlepszy film roku 2002, najlepszy film XXVIII festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, nagroda za najlepszą rolę męską, nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich dla reżysera. Kontekst: romantyzm (Sonety krymskie; Dziady cz. 3 A. Mickiewicza; Etiuda rewolucyjna F. Chopina), modernizm (Ludzie bezdomni S. Żeromskiego). Kontekst: romantyzm (Sonety krymskie; Dziady cz. 3 A. Mickiewicza; Etiuda rewolucyjna F. Chopina), modernizm (Ludzie bezdomni S. Żeromskiego). Największa jazda, na jaką się w życiu zdobyłem, najbardziej zakręcony tekst, jaki napisałem. (Marek Koterski o swoim filmie) Największa jazda, na jaką się w życiu zdobyłem, najbardziej zakręcony tekst, jaki napisałem. (Marek Koterski o swoim filmie)

5 Temat lekcji: Kryzys wieku średniego polskiego inteligenta, skażonego romantyzmem i modernizmem (Dzień świra). Cele lekcji: uczeń analizuje postawy bohaterów w kontekście kulturowym, odnajduje symbole wskazujące odniesienia do romantyzmu (np. samotność, poczucie klęski, cierpienie indywidualne, konfrontacja misji z rzeczywistością), określa funkcję konwencji filmu na tle uniwersalnej problematyki. Cele lekcji: uczeń analizuje postawy bohaterów w kontekście kulturowym, odnajduje symbole wskazujące odniesienia do romantyzmu (np. samotność, poczucie klęski, cierpienie indywidualne, konfrontacja misji z rzeczywistością), określa funkcję konwencji filmu na tle uniwersalnej problematyki. Metody i formy pracy: oglądanie filmu (fragmentów lub całości), pyt./odp., wypełnianie karty pracy, dyskusja. Metody i formy pracy: oglądanie filmu (fragmentów lub całości), pyt./odp., wypełnianie karty pracy, dyskusja. Środki dydaktyczne: fragmenty filmu na płycie CD; karty pracy. Środki dydaktyczne: fragmenty filmu na płycie CD; karty pracy. Pojęcia kluczowe: fobie, czynności powtarzalne, obsesja, kompleksy, pragnienie akceptacji, determinanty (rodzina: matka, syn, żona; środowisko: praca, mieszkanie w bloku, otoczenie)... Pojęcia kluczowe: fobie, czynności powtarzalne, obsesja, kompleksy, pragnienie akceptacji, determinanty (rodzina: matka, syn, żona; środowisko: praca, mieszkanie w bloku, otoczenie)... Szczególnie ważne sceny: sąsiad słuchający Chopina, sąsiadka z dzieckiem rzucającym piłką o podłogę, ćwierkanie zamiast głosów kobiet, robotnicy pod oknem, sąsiad napraszający się z cytatem z Konrada Wallenroda, kobieta, której pies zostawił ślad pod oknem Adasia; Szczególnie ważne sceny: sąsiad słuchający Chopina, sąsiadka z dzieckiem rzucającym piłką o podłogę, ćwierkanie zamiast głosów kobiet, robotnicy pod oknem, sąsiad napraszający się z cytatem z Konrada Wallenroda, kobieta, której pies zostawił ślad pod oknem Adasia; Czas: 1 godzina (po wcześniejszym obejrzeniu filmu w domu) lub 2 godziny (wspólne oglądanie wybranych fragmentów, podczas oglądania wypełnianie karty pracy). Czas: 1 godzina (po wcześniejszym obejrzeniu filmu w domu) lub 2 godziny (wspólne oglądanie wybranych fragmentów, podczas oglądania wypełnianie karty pracy). Przebieg lekcji: 1. pyt./odp. (wstęp do lekcji); 2. wypełnianie karty pracy; 3. sprawdzenie zadania z lekcji. Przebieg lekcji: 1. pyt./odp. (wstęp do lekcji); 2. wypełnianie karty pracy; 3. sprawdzenie zadania z lekcji.

6 Karta pracy – Dzień świra Wyjaśnij znaczenie imienia i nazwiska bohatera. (Adaś Miauczyński) Wyjaśnij znaczenie imienia i nazwiska bohatera. (Adaś Miauczyński) Jakie znaczenie dla wymowy filmu mają cytowane w nim: muzyka (Etiuda rewolucyjna F. Chopina), teksty literackie (np. Sonety krymskie, Konrad Wallenrod A. Mickiewicza)? Jakie znaczenie dla wymowy filmu mają cytowane w nim: muzyka (Etiuda rewolucyjna F. Chopina), teksty literackie (np. Sonety krymskie, Konrad Wallenrod A. Mickiewicza)? Kim są Młodzi i Starzy w filmie M. Koterskiego? Kim są Młodzi i Starzy w filmie M. Koterskiego? Adaś i bohater romantyczny/modernistyczny – podobieństwa Adaś i bohater romantyczny/modernistyczny – podobieństwa i różnice. Co w zachowaniach Adasia uznałbyś/-łabyś za typowo polskie? Co w zachowaniach Adasia uznałbyś/-łabyś za typowo polskie? Jaką rolę pełnią w filmie obrazy rzeczywistości (kłótnie Polaków, rozrywanie Polski)? Jaką rolę pełnią w filmie obrazy rzeczywistości (kłótnie Polaków, rozrywanie Polski)? Świr – kim jest i kto go tak nazwał? Świr – kim jest i kto go tak nazwał? Dlaczego język w filmie jest tak wulgarny? Określ jego funkcję. Dlaczego język w filmie jest tak wulgarny? Określ jego funkcję. Modlitwa Polaka – co mówi o naszym narodzie? Modlitwa Polaka – co mówi o naszym narodzie? Relacje Adasia z otoczeniem (kobiety w pociągu, miłośnik Chopina, sąsiadka, kobieta z psem, w sklepie, robotnicy przed domem). Relacje Adasia z otoczeniem (kobiety w pociągu, miłośnik Chopina, sąsiadka, kobieta z psem, w sklepie, robotnicy przed domem).

7 Wnioski – Dzień świra muzyka Chopina wyraża tęsknotę Adasia za przemianą; muzyka Chopina wyraża tęsknotę Adasia za przemianą; bohater wciąż uprawia rytuał samotnika odrzuconego przez świat; bohater wciąż uprawia rytuał samotnika odrzuconego przez świat; postawa Adasia, zawodowo skrzywionego polonisty, który uwielbia romantyzm, przypomina kreacje znane z literatury romantycznej; postawa Adasia, zawodowo skrzywionego polonisty, który uwielbia romantyzm, przypomina kreacje znane z literatury romantycznej; konflikt pokoleń jest zjawiskiem uniwersalnym: społeczeństwo nie rozumie postawy bohatera; konflikt pokoleń jest zjawiskiem uniwersalnym: społeczeństwo nie rozumie postawy bohatera; język bohatera – forma terapii zastępczej, artykułowanie złości, wynik wulgaryzacji życia; język bohatera – forma terapii zastępczej, artykułowanie złości, wynik wulgaryzacji życia; aluzje do innych tekstów kultury: Leon zawodowiec (film), Sonety krymskie, Dziady, Ludzie bezdomni; aluzje do innych tekstów kultury: Leon zawodowiec (film), Sonety krymskie, Dziady, Ludzie bezdomni; znajomość literatury może wzbogacać odbiór współczesnego tekstu kultury (opowieści o zbyt późno urodzonym romantyku); znajomość literatury może wzbogacać odbiór współczesnego tekstu kultury (opowieści o zbyt późno urodzonym romantyku); gatunek: nie jest to prosta i śmieszna komedia! Raczej utwór intertekstualny z elementami satyry, parodii i tragedii/tragifarsy. gatunek: nie jest to prosta i śmieszna komedia! Raczej utwór intertekstualny z elementami satyry, parodii i tragedii/tragifarsy.

8 Propozycja II – Wesele (Wojciecha Smarzowskiego i Andrzeja Wajdy) Tropy interpretacyjne: wesele kluczem do ukazania społeczeństwa polskiego, awans społeczny, polska prowincja, wieś/miasto… Tropy interpretacyjne: wesele kluczem do ukazania społeczeństwa polskiego, awans społeczny, polska prowincja, wieś/miasto… Informacje o filmie: Informacje o filmie: Kraj i rok produkcji: Polska Reżyseria i scenariusz: Wojciech Smarzowski. Obsada: Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Maciej Sturh, Paweł Wilczak, Bartłomiej Topa… Wybrane nagrody: 29 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2004), Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 2005 (najlepszy film, scenariusz, rola męska, drugoplanowa kobieca)… Konteksty: Wesele S. Wyspiańskiego, fragm. Chłopów W. S. Reymonta… Konteksty: Wesele S. Wyspiańskiego, fragm. Chłopów W. S. Reymonta… Tropy interpretacyjne: wesele pretekstem do charakterystyki i oceny polskiego społeczeństwa, relacje chłopi/artyści, ludomania, rozrachunek z historią, małżeństwo/miłość... Tropy interpretacyjne: wesele pretekstem do charakterystyki i oceny polskiego społeczeństwa, relacje chłopi/artyści, ludomania, rozrachunek z historią, małżeństwo/miłość... Informacje o filmie: Informacje o filmie: Kraj i rok produkcji: Polska Reżyseria i scenariusz: Andrzej Wajda (reż.), Andrzej Kijowski (scen.). Obsada: Ewa Ziętek, Marek Perepeczko, Andrzej Łapicki, Daniel Olbrychski, Emilia Krakowska… Konteksty: postaci historyczne i symbole (np. Zawisza Czarny, Wernyhora, złoty róg, czapka z pawim piórem), epoki: średniowiecze (Zawisza), renesans (Stańczyk), oświecenie (Reytan)...

9 Temat lekcji: Ile jest Wesela (Andrzeja Wajdy) w Weselu (Wojtka Smarzowskiego)? Wprowadzenie: możliwość potraktowania jako podsumowania wiadomości o dramacie Wyspiańskiego, a także – w klasie trzeciej (maturalnej) – do pokazania kontekstu filmowego. Możliwość wykorzystania obu tekstów przy prezentacji maturalnej na ustnej maturze. Cele lekcji: uczeń analizuje postawy bohaterów, odnajduje symbole wskazujące na odniesienia do tekstu Wyspiańskiego, analizuje porównawczo oba (właściwie trzy) teksty, określa funkcję konwencji filmu na tle uniwersalnej problematyki. Metody i formy pracy: praca w grupach, dyskusja; przykład prezentacji maturalnej. Środki dydaktyczne: tabela do wypełnienia, film na CD/DVD. Pojęcia kluczowe: symbolika wesela (tańce, alkohol, biała suknia, samochód)… Czas: 1 (po wcześniejszym obejrzeniu filmów, bez prezentacji) lub 2 godziny (z przykładową prezentacją maturalną). Przebieg lekcji: przypomnienie faktów o tekście Wyspiańskiego, wprowadzenie do filmu Smarzowskiego, można obejrzeć wybrane sceny; wypełnianie w grupach tabeli; wspólne sprawdzanie zadania; prezentacja motywu wesela (analiza porównawcza tekstu/filmów).

10 Analiza porównawcza Wesele (autor: S. Wyspiański; reż. A. Wajda)Wesele (reż. W. Smarzowski) Czas i miejsce akcji1901 rok, Kraków/BronowicePodkarpacka wieś, czasy współczesne Państwo młodzi L. Rydel (krakowski inteligent, profesor uniwersytetu, literat) i J. Mikołajczykówna (najmłodsza siostra, wychodząca za inteligenta z Krakowa) Córka Wiesława Wojnara, bogatego ogrodnika, wychodzi za mąż, chociaż nie kocha swojego narzeczonego (Kasia, studia w mieście, ciąża, kocha chłopaka z miasta) Goście weselni Goście z Krakowa (inteligenci, artyści, przyjaciele Pana Młodego), ksiądz, Żyd Singer i córka Pepa, chłopi, drużbowie… Rodzina i ludzie ze wsi, ksiądz, gangster z samochodem... Powód weselaModa (chłopomania/ludomania) Ciąża dziewczyny, ojciec chce się pokazać w okolicy Rekwizyty/symbole Biały koń, chochoł, krew (Jakub Szela), zbroja, postawy (Stańczyk, Zawisza, Rejtan), złota podkowa i złoty róg… Luksusowy samochód, eksplodujący klozet, ślubny wystrój sali (serce z gołąbkami i obrączkami)… Obraz społeczeństwa Niezdolność do czynu i zjednoczenia, dominacja prywaty nad dobrem publicznym, mrzonki o powstaniach, pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość, uleganie modom (ludomania)… Przez sto lat od Wesela Wyspiańskiego niewiele się zmieniło... KontekstyMalarski, muzyczny, historyczny Kulturowy (popularna, masowa, ludowa/wiejska), muzyczny (Rota M. Konopnickiej) Podobieństwa i różnice P: wesele jako klucz do oceny społeczeństwa polskiego, podczas zabawy dzieją się ważne wydarzenia, rola rekwizytów… R: czas akcji, powody ślubu, postaci nowożeńców, brak rozrachunku z przeszłością…

11 Wnioski – Wesele (W. S.) i Wesele (A. W.) Film współczesny Smarzowskiego może być interesującym kontekstem wobec tekstu literackiego dawnej epoki. Film współczesny Smarzowskiego może być interesującym kontekstem wobec tekstu literackiego dawnej epoki. Uniwersalność tekstu Wyspiańskiego ze względu na podejmowane tematy (aluzje do historii) i obraz społeczeństwa polskiego. Uniwersalność tekstu Wyspiańskiego ze względu na podejmowane tematy (aluzje do historii) i obraz społeczeństwa polskiego. Adaptacja Wajdy wzbogaca tekst literacki poprzez kontekst malarski (Matejko, Malczewski, Gierymski, Wyspiański), muzyczny (Niemen) i dodanie fragmentów (ślub w Kościele Mariackim i droga do Bronowic). Adaptacja Wajdy wzbogaca tekst literacki poprzez kontekst malarski (Matejko, Malczewski, Gierymski, Wyspiański), muzyczny (Niemen) i dodanie fragmentów (ślub w Kościele Mariackim i droga do Bronowic). Możliwość wykorzystania fragmentów filmowych podczas prezentacji maturalnej (tematy z cyklu: Związki literatury…). Możliwość wykorzystania fragmentów filmowych podczas prezentacji maturalnej (tematy z cyklu: Związki literatury…).

12 Film na stronach

13 Dziękuję za uwagę! Życzę sukcesów podczas pracy z filmami w szkole ponadgimnazjalnej... Zapraszamy do odwiedzania naszej strony (www.zcdn.edu.pl) i platformy przedmiotowej (Język polski)…


Pobierz ppt "Możliwości wykorzystania filmu na języku polskim w szkole ponadgimnazjalnej Anna Kondracka-Zielińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google