Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej dr Anna Kufel - Siemińska Katedra Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna w Poznaniu anna.kufel-sieminska@ae.poznan.pl

2 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Plan prezentacji Wprowadzenie Broker jako przedsiębiorca Role brokerów ubezpieczeniowych na polskim i unijnym rynku ubezpieczeń Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich brokerów ubezpieczeniowych

3 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Przedmiot prezentacji Działalność brokerów ubezpieczeniowych Podstawowe uwarunkowania specyfiki brokerów reasekuracyjnych: odmienność dystrybuowanych usług: usługi reasekuracyjne odmienność usługobiorców (zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji): ograniczona liczba instytucjonalnych klientów

4 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Struktura zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej według zakresu prowadzonej działalności Liczba wydanych zezwoleń w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, według stanu na koniec lat 1998 - 2002 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNUIFE

5 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Cechy działalności gospodarczej brokera ubezpieczeniowego jako przedsiębiorcy określony rodzaj prowadzonej działalności - działalność brokerska prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły prowadzenie działalności we własnym imieniu i na własny rachunek zróżnicowane cele działania działanie w warunkach niepewności ograniczona racjonalność gospodarowania ograniczona autonomia działania

6 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Struktura zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

7 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Przychody brokerów ubezpieczeniowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

8 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Ograniczenia autonomii brokera ubezpieczeniowego

9 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Broker ubezpieczeniowy jest uczestnikiem kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych - podmiotem, przy pomocy którego świadczona jest usługa ubezpieczeniowa Uczestnicy kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych - kryterium formalno - prawne

10 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Produkcja usługi ubezpieczeniowej

11 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Procedura przygotowawcza procesu świadczenia usług ubezpieczeniowych ocena ryzyka ubezpieczeniowego sformułowanie warunków nawiązywanego stosunku ubezpieczeniowego dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia

12 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Broker ubezpieczeniowy uczestniczyć może w przepływach wszystkich strumieni przepływających przez kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych

13 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Z usług brokera ubezpieczeniowego korzystają: - usługobiorcy usług ubezpieczeniowych (podmioty szukające ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający, ubezpieczeni i uposażeni) - usługodawcy (zakłady ubezpieczeń). Stąd tzw. podwójne usytuowanie prawne brokera ubezpieczeniowego

14 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Uczestnicy kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych Uczestnicy sensu stricto Uczestnicy sensu stricto usługodawcy – zakłady ubezpieczeń pośrednicy ubezpieczeniowi usługobiorcy brokerzy ubezpieczeniowi agenci ubezpieczeniowi agenci ubezpieczeniowi agenci zawodowi agenci zawodowi agenci okazjonalni agenci okazjonalni Uczestnicy sensu largo Uczestnicy sensu largo rzeczoznawcy agencje badań rynku agencje badań rynku agencje reklamowe agencje reklamowe media giełdy firmy consultingowe komisarze awaryjni banki targi sklepy detaliczne sklepy detaliczne dealerzy samochodowi biura podróży biura podróży poczta likwidatorzy szkód przedsiębiorstwa kurierskie

15 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Uczestnicy kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych i ich usługi

16 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Proces świadczenia usługi brokerskiej

17 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Usługa agencyjna, a usługa brokerska - pozycjonowanie

18 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu I na rynkach wybranych państwach europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

19 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu II na rynkach wybranych państwach europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

20 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Bank jako uczestnik kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych

21 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Na polskim rynku ubezpieczeniowym wzrasta udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

22 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń ogółem bez PZU S.A. i PZU Życie S.A. w roku 2002 przewyższył udział bezpośrednich kanałów dystrybucji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

23 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń działu I, zarówno z, jak i bez PZU Życie S.A., jest niewielki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

24 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Dość spory jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń grupowych działu I, bez PZU Życie S.A. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

25 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Znikomy jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych działu I Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

26 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Największy jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń działu II Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

27 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

28 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu I na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

29 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu II na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

30 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Integracja, a hierarchia systemów gospodarczych

31 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Podstawowe szanse i zagrożenia wynikające z integracji z Unią Europejską

32 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Konsekwencje integracji

33 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Liczba zakładów ubezpieczeń działających na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEA

34 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Integracja, a asymilacja rynków Bariery asymilacji Aktywność uczestników Czas Nowi potencjalni uczestnicy kanałów dystrybucji Nowi uczestnicy kanałów dystrybucji IntegracjaAsymilacja

35 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Bariery asymilacji wzrost niepewności ograniczający racjonalność gospodarowania asymetria informacji brak (trwałych) więzi

36 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej Strategia A Działanie na dotychczasowym rynku, możliwa niezamierzona obecność poza jego granicami Strategia B Działanie poza granicami dotychczasowego rynku

37 Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Dziękuję za uwagę Pytania, uwagi, komentarze: anna.kufel-sieminska@ae.poznan.pl


Pobierz ppt "Katedra Ubezpieczeń 2004 © dr Anna Kufel - Siemińska VII Kongres Brokerów, Mikołajki 2004 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google