Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Anna Kufel - Siemińska Katedra Ubezpieczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Anna Kufel - Siemińska Katedra Ubezpieczeń"— Zapis prezentacji:

1 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej
dr Anna Kufel - Siemińska Katedra Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Broker jako przedsiębiorca
Role brokerów ubezpieczeniowych na polskim i unijnym rynku ubezpieczeń Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich brokerów ubezpieczeniowych

3 Przedmiot prezentacji Działalność brokerów ubezpieczeniowych
Podstawowe uwarunkowania specyfiki brokerów reasekuracyjnych: odmienność dystrybuowanych usług: usługi reasekuracyjne odmienność usługobiorców (zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji): ograniczona liczba instytucjonalnych klientów

4 Struktura zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej według zakresu prowadzonej działalności Liczba wydanych zezwoleń w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, według stanu na koniec lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNUIFE

5 Cechy działalności gospodarczej brokera ubezpieczeniowego jako przedsiębiorcy
określony rodzaj prowadzonej działalności - działalność brokerska prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły prowadzenie działalności we własnym imieniu i na własny rachunek zróżnicowane cele działania działanie w warunkach niepewności ograniczona racjonalność gospodarowania ograniczona autonomia działania

6 Struktura zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

7 Przychody brokerów ubezpieczeniowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

8 Ograniczenia autonomii brokera ubezpieczeniowego

9 Broker ubezpieczeniowy jest uczestnikiem kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych - podmiotem, przy pomocy którego świadczona jest usługa ubezpieczeniowa Uczestnicy kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych - kryterium formalno - prawne

10 Produkcja usługi ubezpieczeniowej

11 Procedura przygotowawcza procesu świadczenia usług ubezpieczeniowych
ocena ryzyka ubezpieczeniowego sformułowanie warunków nawiązywanego stosunku ubezpieczeniowego dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia

12 Broker ubezpieczeniowy uczestniczyć może w przepływach wszystkich strumieni przepływających przez kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych

13 Z usług brokera ubezpieczeniowego korzystają: - usługobiorcy usług ubezpieczeniowych (podmioty szukające ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający, ubezpieczeni i uposażeni) - usługodawcy (zakłady ubezpieczeń). Stąd tzw. podwójne usytuowanie prawne brokera ubezpieczeniowego

14 Uczestnicy kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
sensu stricto usługodawcy – zakłady ubezpieczeń pośrednicy ubezpieczeniowi usługobiorcy brokerzy ubezpieczeniowi agenci ubezpieczeniowi zawodowi okazjonalni sensu largo rzeczoznawcy agencje badań rynku reklamowe media giełdy firmy consultingowe komisarze awaryjni banki targi sklepy detaliczne dealerzy samochodowi biura podróży poczta likwidatorzy szkód przedsiębiorstwa kurierskie

15 Uczestnicy kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych i ich usługi

16 Proces świadczenia usługi brokerskiej

17 Usługa agencyjna, a usługa brokerska - pozycjonowanie

18 Udział banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu I na rynkach wybranych państwach europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

19 Udział banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu II na rynkach wybranych państwach europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

20 Bank jako uczestnik kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych

21 Na polskim rynku ubezpieczeniowym wzrasta udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

22 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń ogółem bez PZU S.A. i PZU Życie S.A. w roku 2002 przewyższył udział bezpośrednich kanałów dystrybucji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

23 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń działu I, zarówno z, jak i bez PZU Życie S.A., jest niewielki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

24 Dość spory jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń grupowych działu I, bez PZU Życie S.A Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

25 Znikomy jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych działu I Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

26 Największy jest udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń działu II Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUNU i KNUiFE

27 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

28 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu I na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

29 Udział brokerów ubezpieczeniowych w sprzedaży usług ubezpieczeniowych działu II na rynkach ubezpieczeniowych wybranych państw europejskich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEA i KNUiFE

30 Integracja, a hierarchia systemów gospodarczych

31 Podstawowe szanse i zagrożenia wynikające z integracji z Unią Europejską

32 Konsekwencje integracji

33 Liczba zakładów ubezpieczeń działających na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEA

34 Integracja, a asymilacja rynków
Bariery asymilacji Aktywność uczestników Czas Nowi potencjalni uczestnicy kanałów dystrybucji Nowi uczestnicy kanałów dystrybucji Integracja Asymilacja

35 Bariery asymilacji wzrost niepewności ograniczający racjonalność gospodarowania asymetria informacji brak (trwałych) więzi

36 Polski broker ubezpieczeniowy na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Unii Europejskiej
Strategia A Działanie na dotychczasowym rynku, możliwa niezamierzona obecność poza jego granicami Strategia B Działanie poza granicami dotychczasowego rynku

37 Dziękuję za uwagę Pytania, uwagi, komentarze: anna. kufel-sieminska@ae
Dziękuję za uwagę Pytania, uwagi, komentarze:


Pobierz ppt "dr Anna Kufel - Siemińska Katedra Ubezpieczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google