Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie."— Zapis prezentacji:

1

2 ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie przetargu ustnego (aukcji), prowadzonej przez JFPK

3 ILOŚĆ UDZIAŁÓW - wartości nominalna 500 złotych każdy _jarocin

4 AKTUALIZACJA WYCENY _jarocin Aktualizacji wyceny przedsiębiorstwa dokonano następującymi metodami: metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), metodą skorygowanych aktywów netto, metodą niemiecką. Aktualizacja wyceny sporządzona została przez zespół, którego koordynatorem był: dr Marian Brzeziński BIEGŁY SĄDU OKRĘGOWEGO w Poznaniu (ds. ANALIZ I OCEN PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH) A /08

5 _jarocin Rekomendowana wartość Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o ustalona została w wysokości: zł Rekomendowana wartość 1 udziału Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o na r. ustalona została w wysokości: 613,04 zł Aktualizacja wyceny sporządzona została przez zespół, którego koordynatorem był: WARTOŚĆ Z WYCENY NA R.

6 _jarocin Rekomendowana wartość Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o na r. ustalona została w wysokości: zł Rekomendowana wartość 1 udziału Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o na r. ustalona została w wysokości: 648,98 zł Aktualizacja wyceny sporządzona została przez zespół, którego koordynatorem był: AKTUALIZACJA WYCENY

7 _jarocin Intencją Sprzedających jest sprzedaż Udziałów Spółki w ramach jednego pakietu, jednemu nabywcy. Wyklucza się sprzedaż mniejszej ilości Udziałów. WARTOŚĆ Z WYCENY NA R. - aktualizacja wyceny

8 _jarocin Procedura sprzedaży Udziałów składa się z następujących etapów: publiczne ogłoszenie o przetargu ustnym, udostępnienie zainteresowanym niniejszych warunków, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z działalnością ZGO-NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie i projektem umowy sprzedaży Udziałów, wpłacenie wadium ( zł) przez zainteresowane podmioty, parafowanie projektu umowy sprzedaży Udziałów, licytacja (postąpienie zł), zawarcie umowy sprzedaży Udziałów. PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

9 _jarocin Publikacja ogłoszenia r. Dzień, od którego dostępne będą szczegółowe informacje na stronie internetowej r. Udostępnienie ZGO NOVA do badania przez zainteresowanych: od r. do r. Termin wpłaty wadium w wysokości ,00 zł do r. HARMONOGRAM PRZEBIEGU ZBYCIA UDZIAŁÓW

10 _jarocin Data przetargu r. godz Termin zapłaty ceny za udziały dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów (liczy się data wpływu środków na rachunek wskazany przez zbywającego) Termin zawarcia umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi nie później niż do r. HARMONOGRAM PRZEBIEGU ZBYCIA UDZIAŁÓW

11 _jarocin Dziennik Gazeta Prawna – NR 2018 (3608 W2) – 12 listopada 2013r. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

12 _jarocin Strona internetowa JFPK Sp. z o.o. – PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

13 _jarocin Strona internetowa ZGO Sp. z o.o. – PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

14 _jarocin JTBS Sp. z o.o PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

15 _jarocin Strona internetowa EKO-DBAJ Sp. z o.o. – PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

16 _jarocin 4. Prywatyzacja mienia komunalnego - zbycie hotelu Jarota jako podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec prywatnych przedsiębiorców (w wycenie hotelu należy uwzględnić wartość majątku, ale i lokalizację obiektu i jego atrakcyjność dla grup sportowych) - zbycie spółki ZGO Nova wraz z posiadanym rynkiem odbioru śmieci - zbycie gruntów posiadanych przez Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych (przy ul. Powstańców Wielkopolskich, działek budowlanych między Jarocinem a Roszkowem) ROBERT KAŹMIERCZAK O POTRZEBIE PRYWATYZACJI ZGO Nova PROGRAM DZIAŁAŃ – źródło:

17 URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE Al. Niepodległości 10, Jarocin tel / fax


Pobierz ppt "ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google