Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie."— Zapis prezentacji:

1

2 ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie przetargu ustnego (aukcji), prowadzonej przez JFPK

3 ILOŚĆ UDZIAŁÓW - wartości nominalna 500 złotych każdy 10.10.2020_jarocin

4 AKTUALIZACJA WYCENY 10.10.2020_jarocin Aktualizacji wyceny przedsiębiorstwa dokonano następującymi metodami: metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), metodą skorygowanych aktywów netto, metodą niemiecką. Aktualizacja wyceny sporządzona została przez zespół, którego koordynatorem był: dr Marian Brzeziński BIEGŁY SĄDU OKRĘGOWEGO w Poznaniu (ds. ANALIZ I OCEN PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH) A - 0132 - 1/08

5 10.10.2020_jarocin Rekomendowana wartość Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o ustalona została w wysokości: 2 664 290 zł Rekomendowana wartość 1 udziału Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o na 31.12.2012 r. ustalona została w wysokości: 613,04 zł Aktualizacja wyceny sporządzona została przez zespół, którego koordynatorem był: WARTOŚĆ Z WYCENY NA 31.12.2011R.

6 10.10.2020_jarocin Rekomendowana wartość Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o na 31.07.2013 r. ustalona została w wysokości: 2 820 460 zł Rekomendowana wartość 1 udziału Spółki ZGO-Nova Sp. z o.o na 31.07.2013 r. ustalona została w wysokości: 648,98 zł Aktualizacja wyceny sporządzona została przez zespół, którego koordynatorem był: AKTUALIZACJA WYCENY

7 10.10.2020_jarocin Intencją Sprzedających jest sprzedaż Udziałów Spółki w ramach jednego pakietu, jednemu nabywcy. Wyklucza się sprzedaż mniejszej ilości Udziałów. WARTOŚĆ Z WYCENY NA 31.12.2011R. - aktualizacja wyceny

8 10.10.2020_jarocin Procedura sprzedaży Udziałów składa się z następujących etapów: publiczne ogłoszenie o przetargu ustnym, udostępnienie zainteresowanym niniejszych warunków, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z działalnością ZGO-NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie i projektem umowy sprzedaży Udziałów, wpłacenie wadium (100.000 zł) przez zainteresowane podmioty, parafowanie projektu umowy sprzedaży Udziałów, licytacja (postąpienie 30.000 zł), zawarcie umowy sprzedaży Udziałów. PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

9 10.10.2020_jarocin Publikacja ogłoszenia 12.11.2013r. Dzień, od którego dostępne będą szczegółowe informacje na stronie internetowej 18.11.2013r. Udostępnienie ZGO NOVA do badania przez zainteresowanych: od 18.11.2013r. do 10.12.2013r. Termin wpłaty wadium w wysokości 100.000,00 zł do 10.12.2013r. HARMONOGRAM PRZEBIEGU ZBYCIA UDZIAŁÓW

10 10.10.2020_jarocin Data przetargu 13.12.2013r. godz. 10.00 Termin zapłaty ceny za udziały dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów (liczy się data wpływu środków na rachunek wskazany przez zbywającego) Termin zawarcia umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi nie później niż do 27.12.2013r. HARMONOGRAM PRZEBIEGU ZBYCIA UDZIAŁÓW

11 10.10.2020_jarocin Dziennik Gazeta Prawna – NR 2018 (3608 W2) – 12 listopada 2013r. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

12 10.10.2020_jarocin Strona internetowa JFPK Sp. z o.o. – www.jfpk.jarocin.com.pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

13 10.10.2020_jarocin Strona internetowa ZGO Sp. z o.o. – www.zgo-jarocin.pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

14 10.10.2020_jarocin JTBS Sp. z o.o PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

15 10.10.2020_jarocin Strona internetowa EKO-DBAJ Sp. z o.o. – www.eko-dbaj.pl PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

16 10.10.2020_jarocin 4. Prywatyzacja mienia komunalnego - zbycie hotelu Jarota jako podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec prywatnych przedsiębiorców (w wycenie hotelu należy uwzględnić wartość majątku, ale i lokalizację obiektu i jego atrakcyjność dla grup sportowych) - zbycie spółki ZGO Nova wraz z posiadanym rynkiem odbioru śmieci - zbycie gruntów posiadanych przez Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych (przy ul. Powstańców Wielkopolskich, działek budowlanych między Jarocinem a Roszkowem) ROBERT KAŹMIERCZAK O POTRZEBIE PRYWATYZACJI ZGO Nova PROGRAM DZIAŁAŃ – źródło: http://www.robertkazmierczakjarocin.pl http://www.robertkazmierczakjarocin.pl

17 URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin tel. +48 62 749 96 50 / fax +48 62 747 22 25 e-mail: office@jarocin.pl www.jarocin.pl


Pobierz ppt "ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO NOVA przez 4 udziałowców JFPK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o., JTBS Sp. z o.o., EKO DBAJ Sp. z o.o., w trybie publicznym – w trybie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google