Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klaudia Jankowska, kl. III TH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klaudia Jankowska, kl. III TH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 1."— Zapis prezentacji:

1

2 Klaudia Jankowska, kl. III TH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 1

3 2

4 3 Prywatyzacja – to nic innego jak akt przekazania państwowego mienia prywatnemu właścicielowi.

5 Odbywa się przy likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw państwowych, znajdujących się w złej sytuacji finansowej. Jest dobrowolną decyzją zarządu bądź danego przedsiębiorstwa. Dawniej nosiła nazwę prywatyzacji likwidacyjnej, ponieważ przedsiębiorstwo przestaje istnieć zarówno pod względem prawnym, jak i fizycznym. 4

6 Sprzedaż przedsiębiorstwa – dostępna dla wszystkich, zalecana jednak słabszym firmom. Wniesienie do spółki - stosowane w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, do spółki zostaje włączony aport, czyli dane przedsiębiorstwo. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce – spółka ta ponosi opłaty wiążące się z zobowiązaniami na rzecz Skarbu Państwa. 5

7 1. Przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostaje w spółkę prawa handlowego, w której jedynym właścicielem akcji jest Skarb Państwa. 2. Następnie odbywa się sprzedaż akcji Skarbu państwa poprzez przetargi lub ofertę publiczną. 6

8 Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał poprzez utworzenie (inaczej wyemitowanie) nowych akcji. Walne Zgromadzenie spółki określa adresatów emisji. Każda nowa akcja ma swoją wartość nominalną. 7

9 Argumenty za prywatyzacją.Argumenty przeciwko prywatyzacji. 1. Własność prywatna najlepszym sposobem na najkorzystniejszą alokację kapitału. 2. Rola państwa w gospodarce maleje. 3. Tworzy się dobrze rozwinięty sektor prywatny. 4.Wzrasta efektywność przedsiębiorstw. 5. Zmniejszają się wydatki Państwa, zostaje więcej pieniędzy na inne różnego rodzaju inwestycje. 6. Wzrost dochodów Skarbu Państwa (sprzedaż). 1. Wykorzystywanie prywatyzacji przez niektórych inwestorów do odnoszenia nieuczciwych zysków. 2. Zanikanie tzw. marek rodzimych na skutek wpływu wielu zagranicznych przedsiębiorców. 3. Duża liczba osób zatrudnionych w tzw. ramach restrukturyzacji i tak traci pracę. 4. Powstawanie fali prywatyzacyjnej, niekiedy prywatyzacja jest wymuszona aby uzyskać kredyty przez niektóre państwa tzw. wschodzących rynków. 8

10 9

11 Własność – zdolność właściciela do posiadania, korzystania i rozporządzania daną rzeczą z wyłączeniem osób trzecich. Właściciel posiada uprawnienia do jej użytkowania. 10

12 11 Wyróżniamy dwa najważniejsze rodzaje własności: Własność prywatną, Własność państwową

13 Jest elementem gospodarki rynkowej. Polskie prawo gwarantuje każdemu z nas ochronę naszej własności. Jest podstawą wolności. 12

14 Zapewnia efektywność przedsiębiorstw i jest źródłem dochodów budżetu państwa. Obecnie wyróżnia się własność państwową jako własność Skarbu Państwa lub własność innych państwowych osób prawnych. 13

15 Własność prywatna zazwyczaj zapewnia o wiele lepsze gospodarowanie niż własność państwowa. Jej główny cel to maksymalizacja zysków. Efektem zaś jest zwiększenie jakości i produktywności. Dlatego, uważam własność prywatną za lepszą. Jednak każdy z nas jest inny i może na to patrzeć inaczej. 14

16 15 KONIEC!


Pobierz ppt "Klaudia Jankowska, kl. III TH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google