Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl. © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl. © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów."— Zapis prezentacji:

1 © 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl

2 © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów. FAKTURY: - Zapotrzebowania zakupowe, - Generowanie i obieg zamówień, - Dekretacja zamówień, - Elektroniczna akceptacja dokumentów. ZAMÓWIENIA: - Struktura i przypisanie organizacyjne, - Szczegóły zatrudnienia pracowników, - Ścieżki hierarchiczne i projektowe. STRUKTURA ORG: -Zarządzanie środkami trwałymi - Obiegi i akceptacje dokumentów, ŚRODKI TRWAŁE: -Harmonogramy użytkowników, -Planowanie i kontrola zajętości. SCP: -Wnioski o różne rodzaje zaliczek, - Rozliczenia zaliczek. ZALICZKI: -Wnioski i polecenia wyjazdów, - Rozliczenia delegacji kraj. zagr. - Ewidencja przebiegu pojazdów. DELEGACJE: - Wnioski urlopowe, - Plany urlopowe, - Akceptacja dokumentów. URLOPY:

3 © 2011 Floppy Computer Systems Koncepcja rozwiązania SSC Master Księgowość Kadry i płace

4 © 2011 Floppy Computer Systems

5 Urlopy - problemy biznesowe do rozwiązania Konieczność scentralizowania i przyspieszenia obiegów wniosków i planów urlopowych, Potrzeba kontroli limitów i sald urlopowych pracowników, Konieczność analizy i monitoringu nieobecności wszystkich pracowników, Zagubione lub wystawiane post factum wnioski urlopowe,

6 © 2011 Floppy Computer Systems Nagłówek dokumentu Ścieżki akceptacji Szczegóły wniosku urlopowego Szczegóły planu urlopowego Szczegóły aplikacji SSC Master Urlopy

7 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE WNIOSKU 1

8 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

9 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU 2 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

10 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

11 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu AKTUALIZACJA DANYCH W SYSTEMACH ERP i SCP 3 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

12 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

13 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu ODWOŁANIE/WYCOFANIE WNIOSKU 4 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

14 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

15 © 2011 Floppy Computer Systems Automatyzacja obiegu planów i wniosków urlopowych, Automatyczna kontrola limitów i przekierowania do zwierzchników na kilku poziomach struktury organizacyjnych, Scentralizowana obsługa planów i monitorowanie realizacji, Wymiana danych z systemem ERP i SCP, Raportowanie i bieżące podglądy własnych urlopów, planów działu itd.. Udostępnianie informacji o zajętości danych użytkowników systemowi SCP, SSC Master Urlopy – Korzyści biznesowe

16 © 2011 Floppy Computer Systems SSC Master Urlopy

17 © 2011 Floppy Computer Systems

18 Delegacje - problemy biznesowe do rozwiązania Konieczność usprawnienia procesu wnioskowania, obiegu i rozliczania wyjazdów służbowych, Konieczność analizy i monitoringu kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, Potrzeba automatyzacji procesu rozliczania diet krajowych i zagranicznych przysługujących pracownikom, Konieczność śledzenia i zarządzania ewidencją przebiegu pojazdów, Konieczność rejestrowania nieobecności związanych z wyjazdami służbowymi

19 © 2011 Floppy Computer Systems Nagłówek dokumentu Ścieżki akceptacji Szczegóły delegacji Szczegóły aplikacji SSC Master Delegacje Ewidencja przebiegu pojazdów

20 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE WNIOSKU 1

21 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

22 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU 2

23 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

24 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu WNIOSEK O ZALICZKĘ 3

25 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

26 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu ROZLICZENIE DELEGACJI 4

27 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

28 © 2011 Floppy Computer Systems Przyśpieszenie procesu rozliczania, obiegu i akceptacji dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi, Automatyzacja rozliczeń diet krajowych i zagranicznych przysługujących pracownikowi, Zmniejszenie obciążenia pracowników działu administracji i księgowości, Wymiana danych z systemem ERP i SCP, Raportowanie szczegółowych informacji dotyczących kosztów podróży służbowych, Śledzenie i zarządzanie ewidencją przebiegu pojazdów, SSC Master Delegacje – Korzyści biznesowe Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami ERP,

29 © 2011 Floppy Computer Systems SSC Master Delegacje

30 © 2011 Floppy Computer Systems

31 SCP - problemy biznesowe do rozwiązania Konieczność usprawnienia i przyśpieszenia planowania i rozliczania czasu pracy, Konieczność zautomatyzowania procesu planowania i rozliczania czasu pracy, Zapewnienie zgodności procesu planowania i rozliczania z obowiązującymi przepisami prawa pracy, Stworzenie uniwersalnego systemu raportowania danych z systemu czasu pracy, Zmniejszenie zatrudnienia uzyskane dzięki optymalnemu planowaniu czasu pracy, Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami, Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,

32 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegóły aplikacji SSC Master SCP

33 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE GRAFIKU 1

34 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg harmonogramu czasu pracy Okres rozliczeniowy Wybór osób Planowanie harmonogramu Obieg akceptacyjny

35 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu MODYFIKACJA HARMONOGRAMU 2

36 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegóły modyfikacji harmonogramu czasu pracy Formularz pracownika Modyfikacja z reguły Modyfikacja manualna Podsumowanie Zmiana osoby

37 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu ROZLICZENIE HARMONOGRAMU 3

38 © 2011 Floppy Computer Systems Rozliczenie harmonogramu czasu pracy Modyfikacje z reguły Modyfikacje manualne Zakończenie planowania Generowanie rozliczenia

39 © 2011 Floppy Computer Systems Usprawnienie i przyśpieszenie planowania i rozliczania czasu pracy w poszczególnych zespołach pracowniczych, Prowadzenie rozliczeń czasu pracy w sposób zautomatyzowany, ograniczający czasochłonność operacji oraz ryzyka błędnych wyliczeń, Planowanie i rozliczanie czasu pracy w sposób zgodny z normami określonymi w przepisach prawa pracy, Zapewnienie systemu raportowania danych czasu pracy jako funkcjonalności zarządczej dla menedżerów poszczególnych obszarów, Ograniczenie kosztów działu personalnego związanych z rozliczeniem czasu pracy, Optymalizacja zatrudnienia uzyskiwana dzięki mechanizmom wspierającym harmonogramowanie czasu pracy, SSC Master SCP – Korzyści biznesowe Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami RCP oraz ERP, Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami, Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,

40 © 2011 Floppy Computer Systems SSC Master SCP

41 © 2011 Floppy Computer Systems

42

43 Zbiór filmów prezentujących działanie Waplane na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych oraz praktyczne możliwości jego wykorzystania. www.youtube.com/user/FloppyPoland Wersja demonstracyjna Waplane www.waplane.pl Strona internetowa producenta rozwiązania SSC Master www.floppy.pl DEMO

44

45 © 2011 Floppy Computer Systems


Pobierz ppt "© 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl. © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google