Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.floppy.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.floppy.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 STRUKTURA ORG: ZAMÓWIENIA: FAKTURY: SCP: ŚRODKI TRWAŁE: ZALICZKI:
- Struktura i przypisanie organizacyjne, Szczegóły zatrudnienia pracowników, Ścieżki hierarchiczne i projektowe. STRUKTURA ORG: - Zapotrzebowania zakupowe, - Generowanie i obieg zamówień, Dekretacja zamówień, Elektroniczna akceptacja dokumentów. ZAMÓWIENIA: - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów. FAKTURY: Harmonogramy użytkowników, Planowanie i kontrola zajętości. SCP: Zarządzanie środkami trwałymi Obiegi i akceptacje dokumentów, ŚRODKI TRWAŁE: Wnioski o różne rodzaje zaliczek, Rozliczenia zaliczek. ZALICZKI: Wnioski urlopowe, Plany urlopowe, Akceptacja dokumentów. URLOPY: Wnioski i polecenia wyjazdów, Rozliczenia delegacji kraj. zagr. Ewidencja przebiegu pojazdów. DELEGACJE:

3 Koncepcja rozwiązania SSC Master
Księgowość Kadry i płace

4

5 Urlopy - problemy biznesowe do rozwiązania
Konieczność scentralizowania i przyspieszenia obiegów wniosków i planów urlopowych, Potrzeba kontroli limitów i sald urlopowych pracowników, Konieczność analizy i monitoringu nieobecności wszystkich pracowników, Zagubione lub wystawiane post factum wnioski urlopowe,

6 Szczegóły planu urlopowego Szczegóły wniosku urlopowego
Szczegóły aplikacji SSC Master Urlopy Nagłówek dokumentu Ścieżki akceptacji Szczegóły planu urlopowego Szczegóły wniosku urlopowego

7 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego
Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE WNIOSKU 1

8 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

9 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego
Prezentacja przykładowego procesu OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU 2

10 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

11 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego
Prezentacja przykładowego procesu AKTUALIZACJA DANYCH W SYSTEMACH ERP i SCP 3

12 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

13 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego
Prezentacja przykładowego procesu ODWOŁANIE/WYCOFANIE WNIOSKU 4

14 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

15 SSC Master Urlopy – Korzyści biznesowe
Automatyzacja obiegu planów i wniosków urlopowych, Automatyczna kontrola limitów i przekierowania do zwierzchników na kilku poziomach struktury organizacyjnych, Scentralizowana obsługa planów i monitorowanie realizacji, Wymiana danych z systemem ERP i SCP, Raportowanie i bieżące podglądy własnych urlopów, planów działu itd.. Udostępnianie informacji o zajętości danych użytkowników systemowi SCP,

16 SSC Master Urlopy

17

18 Delegacje - problemy biznesowe do rozwiązania
Konieczność usprawnienia procesu wnioskowania, obiegu i rozliczania wyjazdów służbowych, Konieczność analizy i monitoringu kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, Potrzeba automatyzacji procesu rozliczania diet krajowych i zagranicznych przysługujących pracownikom, Konieczność śledzenia i zarządzania ewidencją przebiegu pojazdów, Konieczność rejestrowania nieobecności związanych z wyjazdami służbowymi

19 Ewidencja przebiegu pojazdów
Szczegóły aplikacji SSC Master Delegacje Nagłówek dokumentu Ścieżki akceptacji Szczegóły delegacji Ewidencja przebiegu pojazdów

20 Prezentacja przykładowego procesu
UTWORZENIE WNIOSKU 1

21 Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

22 OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU
Prezentacja przykładowego procesu OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU 2

23 Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

24 Prezentacja przykładowego procesu
WNIOSEK O ZALICZKĘ 3

25 Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

26 ROZLICZENIE DELEGACJI
Prezentacja przykładowego procesu ROZLICZENIE DELEGACJI 4

27 Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

28 SSC Master Delegacje – Korzyści biznesowe
Przyśpieszenie procesu rozliczania, obiegu i akceptacji dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi, Automatyzacja rozliczeń diet krajowych i zagranicznych przysługujących pracownikowi, Zmniejszenie obciążenia pracowników działu administracji i księgowości, Wymiana danych z systemem ERP i SCP, Raportowanie szczegółowych informacji dotyczących kosztów podróży służbowych, Śledzenie i zarządzanie ewidencją przebiegu pojazdów, Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami ERP,

29 SSC Master Delegacje

30

31 SCP - problemy biznesowe do rozwiązania
Konieczność usprawnienia i przyśpieszenia planowania i rozliczania czasu pracy, Konieczność zautomatyzowania procesu planowania i rozliczania czasu pracy, Zapewnienie zgodności procesu planowania i rozliczania z obowiązującymi przepisami prawa pracy, Zmniejszenie zatrudnienia uzyskane dzięki optymalnemu planowaniu czasu pracy, Stworzenie uniwersalnego systemu raportowania danych z systemu czasu pracy, Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy, Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami,

32 Szczegóły aplikacji SSC Master SCP

33 Prezentacja przykładowego procesu
UTWORZENIE GRAFIKU 1

34 Szczegółowy obieg harmonogramu czasu pracy
Planowanie harmonogramu Okres rozliczeniowy Wybór osób Obieg akceptacyjny

35 MODYFIKACJA HARMONOGRAMU
Prezentacja przykładowego procesu MODYFIKACJA HARMONOGRAMU 2

36 Szczegóły modyfikacji harmonogramu czasu pracy
Modyfikacja manualna Zmiana osoby Formularz pracownika Modyfikacja z reguły Podsumowanie

37 ROZLICZENIE HARMONOGRAMU
Prezentacja przykładowego procesu ROZLICZENIE HARMONOGRAMU 3

38 Rozliczenie harmonogramu czasu pracy
Zakończenie planowania Modyfikacje manualne Modyfikacje z reguły Generowanie rozliczenia

39 SSC Master SCP – Korzyści biznesowe
Usprawnienie i przyśpieszenie planowania i rozliczania czasu pracy w poszczególnych zespołach pracowniczych, Prowadzenie rozliczeń czasu pracy w sposób zautomatyzowany, ograniczający czasochłonność operacji oraz ryzyka błędnych wyliczeń, Planowanie i rozliczanie czasu pracy w sposób zgodny z normami określonymi w przepisach prawa pracy, Optymalizacja zatrudnienia uzyskiwana dzięki mechanizmom wspierającym harmonogramowanie czasu pracy, Zapewnienie systemu raportowania danych czasu pracy jako funkcjonalności zarządczej dla menedżerów poszczególnych obszarów, Ograniczenie kosztów działu personalnego związanych z rozliczeniem czasu pracy, Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy, Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami, Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami RCP oraz ERP,

40 SSC Master SCP

41 Partnerstwo

42 Promocje: Zamówienia złożone do włącznie – analityka biznesowa gratis Specjalne warunki cenowe dla pilotaży Do każdego zamówienia – książka (Dan Roam, David Allen, inni …) Szczegóły Monika Smulewicz, FPA Krzysztof Baczyński, Floppy

43 Zapraszamy! Zbiór filmów prezentujących działanie Waplane na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych oraz praktyczne możliwości jego wykorzystania. DEMO Wersja demonstracyjna Waplane Strona internetowa producenta rozwiązania SSC Master

44 Krzystof Łapacz Monika Smulewicz krzysztof.lapacz@floppy.pl

45 Myślenie wizualne


Pobierz ppt "Www.floppy.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google