Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl. © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl. © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów."— Zapis prezentacji:

1 © 2011 Floppy Computer Systems

2 © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów. FAKTURY: - Zapotrzebowania zakupowe, - Generowanie i obieg zamówień, - Dekretacja zamówień, - Elektroniczna akceptacja dokumentów. ZAMÓWIENIA: - Struktura i przypisanie organizacyjne, - Szczegóły zatrudnienia pracowników, - Ścieżki hierarchiczne i projektowe. STRUKTURA ORG: -Zarządzanie środkami trwałymi - Obiegi i akceptacje dokumentów, ŚRODKI TRWAŁE: -Harmonogramy użytkowników, -Planowanie i kontrola zajętości. SCP: -Wnioski o różne rodzaje zaliczek, - Rozliczenia zaliczek. ZALICZKI: -Wnioski i polecenia wyjazdów, - Rozliczenia delegacji kraj. zagr. - Ewidencja przebiegu pojazdów. DELEGACJE: - Wnioski urlopowe, - Plany urlopowe, - Akceptacja dokumentów. URLOPY:

3 © 2011 Floppy Computer Systems Koncepcja rozwiązania SSC Master Księgowość Kadry i płace

4 © 2011 Floppy Computer Systems

5 Urlopy - problemy biznesowe do rozwiązania Konieczność scentralizowania i przyspieszenia obiegów wniosków i planów urlopowych, Potrzeba kontroli limitów i sald urlopowych pracowników, Konieczność analizy i monitoringu nieobecności wszystkich pracowników, Zagubione lub wystawiane post factum wnioski urlopowe,

6 © 2011 Floppy Computer Systems Nagłówek dokumentu Ścieżki akceptacji Szczegóły wniosku urlopowego Szczegóły planu urlopowego Szczegóły aplikacji SSC Master Urlopy

7 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE WNIOSKU 1

8 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

9 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU 2 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

10 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

11 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu AKTUALIZACJA DANYCH W SYSTEMACH ERP i SCP 3 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

12 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

13 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu ODWOŁANIE/WYCOFANIE WNIOSKU 4 Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

14 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku urlopowego

15 © 2011 Floppy Computer Systems Automatyzacja obiegu planów i wniosków urlopowych, Automatyczna kontrola limitów i przekierowania do zwierzchników na kilku poziomach struktury organizacyjnych, Scentralizowana obsługa planów i monitorowanie realizacji, Wymiana danych z systemem ERP i SCP, Raportowanie i bieżące podglądy własnych urlopów, planów działu itd.. Udostępnianie informacji o zajętości danych użytkowników systemowi SCP, SSC Master Urlopy – Korzyści biznesowe

16 © 2011 Floppy Computer Systems SSC Master Urlopy

17 © 2011 Floppy Computer Systems

18 Delegacje - problemy biznesowe do rozwiązania Konieczność usprawnienia procesu wnioskowania, obiegu i rozliczania wyjazdów służbowych, Konieczność analizy i monitoringu kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, Potrzeba automatyzacji procesu rozliczania diet krajowych i zagranicznych przysługujących pracownikom, Konieczność śledzenia i zarządzania ewidencją przebiegu pojazdów, Konieczność rejestrowania nieobecności związanych z wyjazdami służbowymi

19 © 2011 Floppy Computer Systems Nagłówek dokumentu Ścieżki akceptacji Szczegóły delegacji Szczegóły aplikacji SSC Master Delegacje Ewidencja przebiegu pojazdów

20 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE WNIOSKU 1

21 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

22 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu OBIEG/AKCEPTACJA WNIOSKU 2

23 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

24 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu WNIOSEK O ZALICZKĘ 3

25 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

26 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu ROZLICZENIE DELEGACJI 4

27 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg wniosku i rozliczenia delegacji

28 © 2011 Floppy Computer Systems Przyśpieszenie procesu rozliczania, obiegu i akceptacji dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi, Automatyzacja rozliczeń diet krajowych i zagranicznych przysługujących pracownikowi, Zmniejszenie obciążenia pracowników działu administracji i księgowości, Wymiana danych z systemem ERP i SCP, Raportowanie szczegółowych informacji dotyczących kosztów podróży służbowych, Śledzenie i zarządzanie ewidencją przebiegu pojazdów, SSC Master Delegacje – Korzyści biznesowe Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami ERP,

29 © 2011 Floppy Computer Systems SSC Master Delegacje

30 © 2011 Floppy Computer Systems

31 SCP - problemy biznesowe do rozwiązania Konieczność usprawnienia i przyśpieszenia planowania i rozliczania czasu pracy, Konieczność zautomatyzowania procesu planowania i rozliczania czasu pracy, Zapewnienie zgodności procesu planowania i rozliczania z obowiązującymi przepisami prawa pracy, Stworzenie uniwersalnego systemu raportowania danych z systemu czasu pracy, Zmniejszenie zatrudnienia uzyskane dzięki optymalnemu planowaniu czasu pracy, Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami, Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,

32 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegóły aplikacji SSC Master SCP

33 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu UTWORZENIE GRAFIKU 1

34 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegółowy obieg harmonogramu czasu pracy Okres rozliczeniowy Wybór osób Planowanie harmonogramu Obieg akceptacyjny

35 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu MODYFIKACJA HARMONOGRAMU 2

36 © 2011 Floppy Computer Systems Szczegóły modyfikacji harmonogramu czasu pracy Formularz pracownika Modyfikacja z reguły Modyfikacja manualna Podsumowanie Zmiana osoby

37 © 2011 Floppy Computer Systems Prezentacja przykładowego procesu ROZLICZENIE HARMONOGRAMU 3

38 © 2011 Floppy Computer Systems Rozliczenie harmonogramu czasu pracy Modyfikacje z reguły Modyfikacje manualne Zakończenie planowania Generowanie rozliczenia

39 © 2011 Floppy Computer Systems Usprawnienie i przyśpieszenie planowania i rozliczania czasu pracy w poszczególnych zespołach pracowniczych, Prowadzenie rozliczeń czasu pracy w sposób zautomatyzowany, ograniczający czasochłonność operacji oraz ryzyka błędnych wyliczeń, Planowanie i rozliczanie czasu pracy w sposób zgodny z normami określonymi w przepisach prawa pracy, Zapewnienie systemu raportowania danych czasu pracy jako funkcjonalności zarządczej dla menedżerów poszczególnych obszarów, Ograniczenie kosztów działu personalnego związanych z rozliczeniem czasu pracy, Optymalizacja zatrudnienia uzyskiwana dzięki mechanizmom wspierającym harmonogramowanie czasu pracy, SSC Master SCP – Korzyści biznesowe Integracja aplikacji z zewnętrznymi systemami RCP oraz ERP, Usprawnienie komunikacji w zakresie informacji dot. czasu pracy pomiędzy działem kadr a poszczególnymi działami, Ograniczenie liczby godzin nadliczbowych dzięki efektywnemu planowaniu czasu pracy,

40 © 2011 Floppy Computer Systems SSC Master SCP

41 © 2011 Floppy Computer Systems

42

43 Zbiór filmów prezentujących działanie Waplane na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych oraz praktyczne możliwości jego wykorzystania. Wersja demonstracyjna Waplane Strona internetowa producenta rozwiązania SSC Master DEMO

44

45 © 2011 Floppy Computer Systems


Pobierz ppt "© 2011 Floppy Computer Systems www.floppy.pl. © 2011 Floppy Computer Systems - Elektroniczny obieg faktur, - Dekretacja faktur, - Akceptacje dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google