Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych
Krzysztof Janc Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Poznań, 26 maja 2011

2 CEL I STRUKTURA PREZENTACJI
Celem prezentacji jest przedstawienie wybranych sposobów analiz, możliwości interpretacji oraz oczekiwań, jakie można wiązać z analizami hiperlinków (odsyłaczy, hiperłączy) w badaniach przestrzennych. Pytanie badawcze „geografii hiperlinków”: czy funkcjonujące w cyberprzestrzeni powiązania nawiązują do granic obszarów (powiązań) w przestrzeni geograficznej? Badania, mające posłużyć jako podstawę do rozważań, zrealizowano dla serwisów samorządów lokalnych na Dolnym Śląsku. Wprowadzenie – webometria. Sposoby pozyskiwania danych. Geografia linków – powiązania pomiędzy serwisami. Geografia linków – powiązania w ujęci kategorii tematycznych. Podsumowanie – potencjalne pola badawcze.

3 WEBOMETRIA - PODSTAWY Internet stanowi największą bazę danych na świecie. Bazę danych, której sposoby eksploracji są niemal nieograniczone, a liczba możliwych do pozyskania informacji niemal niewyobrażalna. Badanie ilościowych aspektów budowy i użytkowania zasobów informacyjnych, struktury i technologii sieci w ujęciu bibliometrycznym i infometrycznym. Działania wchodzące w zakres webometrii koncentrują się na odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy możliwą jest kwantyfikacja Internetu? „Mierzenie sieci” odbywa się głównie poprzez analizę liczby i rodzaju powiązań pomiędzy stronami WWW (hiperlinki, linki), analizę struktury i wzorów użytkowania globalnej sieci. Z perspektywy badań przestrzennych można przeformułować postawione pytanie w następujące: czy możliwym jest przestrzenne analizowanie Internetu?

4 HIPERLINKI W WEBOMETRII
powołanie cytowanie prace cytowane prace cytujące praca cytująca praca cytująca praca cytowana praca cytowana powiązania bibliograficzne powiązania współcytowań

5 HIPERLINKI W WEBOMETRII
link wychodzący link przychodzący strony cytowane strona cytujące strona cytująca strona cytująca strona cytowana strona cytowana powiązania hiperlinkami współlinki (co-links)

6 STAN WIEDZY – HIPERLINKI vs. PRZESTRZEŃ
Thelwall (2002) – serwisy WWW brytyjskich szkół wyższych – uczelnie położone bliżej siebie częściej połączone są linkami niż te bardziej odległe. Bharat et al. (2001) – miliard stron – występuje tendencja do połączeń w obrębie jednego kraju. Dla połączeń „międzynarodowych” występuje tendencja do łączenia się ze stronami państw sąsiednich. Lin et al. (2007) - powiązania pomiędzy blogami w USA - najwięcej hiperlinków prowadzi do miejsc, które są związane z kulturowymi elitami, są opiniotwórcze; gęstość sieci powiązań pomiędzy tymi miejscami jest największa; występuje wyraźne związanie w obrębie obszarów metropolitalnych. Holmberg i Thelwall (2009) oraz Holmberg (2010) – serwisy WWW samorządów lokalnych w Finlandii Właściwej – powiązania pomiędzy stronami WWW często odzwierciedlają oficjalną współpracę pomiędzy samorządami.

7 ≠ ≠ POZYSKIWANIE DANYCH
Odwiedzenie danej strony WWW i manualne pozyskanie informacji odnośnie treści i linków. Korzystanie z tzw. robotów internetowych (robotów indeksujących, web crawler). Roboty internetowe są specjalnymi programami do realizacji konkretnych celów naukowych. wykorzystywanie zaawansowanych opcji w komercyjnych przeglądarkach internetowych.

8 SPOSOBY I NARZĘDZIA POZYSKANIA DANYCH
linki wychodzące 1. Stworzenie lustra strony www (tryb pracy offline). lustro strony offline – programy do tworzenia luster (obrazu) stron www WinHTTrack. 2. Pozyskiwanie linków offline - Offline Link Extractor + = lista wszystkich linków w obrębie serwisu linki przychodzące

9 HIPERLINKI – POWIATY - LOKALIZACJA
Warszawa 26 krawędzi (752 linków) Poznań 10 (21) Kraków 6 (20) Łódź 6 (9) Katowice 5 (10) Dolny Śląsk 273 (726) Wrocław 22 (245) Wrocław 698 linków Jelenia Góra 182 linków Legnica 69 linków

10 WYBRANE POWIATY – KŁODZKI miejscowości docelowe

11 WYBRANE POWIATY – WROCŁAWSKI miejscowości docelowe

12 REGION 11% 41% 30% 69% 11% 15%

13 WYBRANE GMINY Kąty Wrocławskie (n=67) Międzylesie (n=67) 10% 43% 7%
5% 22%

14 LINKI PRZYCHODZĄCE 66% 4% 3%

15 POWIATY - WYBRANE KATEGORIE – SAMORZĄD
miejscowości wyjściowe miejscowości docelowe

16 POWIATY - WYBRANE KATEGORIE – STOWARZYSZENIE
miejscowości wyjściowe miejscowości docelowe

17 PODSUMOWANIE – WYNIKI BADAŃ
Obszar rzeczywistego oddziaływania (faktyczny obszar działań), zazwyczaj pokrywa się z „obszarem” w cyberprzestrzeni. Silne związanie z lokalizacjami „zewnętrznymi” względem danego obszaru wynika z występujących w „świecie rzeczywistym” uwarunkowań, regulacji, zależności. Wyraźniejszy jest kontrast pomiędzy zróżnicowaniami występującymi w cyberprzestrzeni, a tymi w przestrzeni realnej - dominacja Warszawy i „omijanie” pozostałych ważnych miast w Polsce. Dystans ma znaczenie. Nie można stwierdzić, aby cyberprzestrzeń, rządziła się swoimi aprzestrzennymi regułami. Łatwość tworzenia linków, stanowi jedynie o tym, że również łatwość połączenia się z inną, odległą lokalizacją jest większa.

18 PODSUMOWANIE – MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁYCH BADAŃ
Rozszerzenie zakresu badań – czy istotność dowiązania serwisów WWW do głównego węzła kraju (Warszawy) potwierdza się na wszystkich poziomach odniesienia? Określenie istotności roli stolic państw, obszarów w cyberprzestrzeni. Należy upatrywać możliwości pozyskania interesujących danych z analizy stron WWW instytucji komercyjnych - określenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, obszaru ich oddziaływania etc. Można pokusić się o analizy powiązań pomiędzy uczelniami, tak jak w przypadku znakomitej części tego typu analiz za granicami Polski - rosnąca popularność badań scjentometrycznych w obrębie szeroko pojętych nauk zajmujących się analizą fenomenów przestrzennych. Analiza hiperlinków może służyć do określenia atrakcyjności miejscowości, regionów etc.

19 DZIĘKUJE


Pobierz ppt "Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google