Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Janc Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Janc Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Janc Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych Poznań, 26 maja 2011

2 CEL I STRUKTURA PREZENTACJI Wprowadzenie – webometria. Sposoby pozyskiwania danych. Geografia linków – powiązania pomiędzy serwisami. Geografia linków – powiązania w ujęci kategorii tematycznych. Podsumowanie – potencjalne pola badawcze. Celem prezentacji jest przedstawienie wybranych sposobów analiz, możliwości interpretacji oraz oczekiwań, jakie można wiązać z analizami hiperlinków (odsyłaczy, hiperłączy) w badaniach przestrzennych. Pytanie badawcze geografii hiperlinków: czy funkcjonujące w cyberprzestrzeni powiązania nawiązują do granic obszarów (powiązań) w przestrzeni geograficznej? Badania, mające posłużyć jako podstawę do rozważań, zrealizowano dla serwisów samorządów lokalnych na Dolnym Śląsku.

3 WEBOMETRIA - PODSTAWY Badanie ilościowych aspektów budowy i użytkowania zasobów informacyjnych, struktury i technologii sieci w ujęciu bibliometrycznym i infometrycznym. Działania wchodzące w zakres webometrii koncentrują się na odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy możliwą jest kwantyfikacja Internetu? Mierzenie sieci odbywa się głównie poprzez analizę liczby i rodzaju powiązań pomiędzy stronami WWW (hiperlinki, linki), analizę struktury i wzorów użytkowania globalnej sieci. Z perspektywy badań przestrzennych można przeformułować postawione pytanie w następujące: czy możliwym jest przestrzenne analizowanie Internetu? Internet stanowi największą bazę danych na świecie. Bazę danych, której sposoby eksploracji są niemal nieograniczone, a liczba możliwych do pozyskania informacji niemal niewyobrażalna.

4 HIPERLINKI W WEBOMETRII praca cytująca prace cytowane praca cytująca powiązania bibliograficzne praca cytowana prace cytujące praca cytowana powiązania współcytowań powołaniecytowanie

5 HIPERLINKI W WEBOMETRII strona cytująca strony cytowane strona cytująca strona cytowana strona cytujące strona cytowana powiązania hiperlinkamiwspółlinki (co-links) link wychodzącylink przychodzący

6 STAN WIEDZY – HIPERLINKI vs. PRZESTRZEŃ Thelwall (2002) – serwisy WWW brytyjskich szkół wyższych – uczelnie położone bliżej siebie częściej połączone są linkami niż te bardziej odległe. Bharat et al. (2001) – miliard stron – występuje tendencja do połączeń w obrębie jednego kraju. Dla połączeń międzynarodowych występuje tendencja do łączenia się ze stronami państw sąsiednich. Lin et al. (2007) - powiązania pomiędzy blogami w USA - najwięcej hiperlinków prowadzi do miejsc, które są związane z kulturowymi elitami, są opiniotwórcze; gęstość sieci powiązań pomiędzy tymi miejscami jest największa; występuje wyraźne związanie w obrębie obszarów metropolitalnych. Holmberg i Thelwall (2009) oraz Holmberg (2010) – serwisy WWW samorządów lokalnych w Finlandii Właściwej – powiązania pomiędzy stronami WWW często odzwierciedlają oficjalną współpracę pomiędzy samorządami.

7 POZYSKIWANIE DANYCH Odwiedzenie danej strony WWW i manualne pozyskanie informacji odnośnie treści i linków. Korzystanie z tzw. robotów internetowych (robotów indeksujących, web crawler). Roboty internetowe są specjalnymi programami do realizacji konkretnych celów naukowych. wykorzystywanie zaawansowanych opcji w komercyjnych przeglądarkach internetowych.

8 SPOSOBY I NARZĘDZIA POZYSKANIA DANYCH 1. Stworzenie lustra strony www (tryb pracy offline). lustro strony offline – programy do tworzenia luster (obrazu) stron www WinHTTrack. 2. Pozyskiwanie linków offline - Offline Link Extractor += lista wszystkich linków w obrębie serwisu linki wychodzące linki przychodzące

9 HIPERLINKI – POWIATY - LOKALIZACJA Warszawa 26 krawędzi (752 linków ) Poznań 10 (21) Kraków 6 (20) Łódź 6 (9) Katowice 5 (10) Dolny Śląsk 273 (726) Wrocław 22 (245) Wrocław 698 linków Jelenia Góra 182 linków Legnica 69 linków

10 WYBRANE POWIATY – KŁODZKI miejscowości docelowe

11 WYBRANE POWIATY – WROCŁAWSKI miejscowości docelowe

12 REGION 30%15%41%11% 69%

13 WYBRANE GMINY 10% 22% 7% Międzylesie (n=67)Kąty Wrocławskie (n=67) 43% 10% 5%5%

14 LINKI PRZYCHODZĄCE 66% 4% 3%

15 POWIATY - WYBRANE KATEGORIE – SAMORZĄD miejscowości wyjściowe miejscowości docelowe

16 POWIATY - WYBRANE KATEGORIE – STOWARZYSZENIE miejscowości wyjściowe miejscowości docelowe

17 PODSUMOWANIE – WYNIKI BADAŃ Obszar rzeczywistego oddziaływania (faktyczny obszar działań), zazwyczaj pokrywa się z obszarem w cyberprzestrzeni. Silne związanie z lokalizacjami zewnętrznymi względem danego obszaru wynika z występujących w świecie rzeczywistym uwarunkowań, regulacji, zależności. Wyraźniejszy jest kontrast pomiędzy zróżnicowaniami występującymi w cyberprzestrzeni, a tymi w przestrzeni realnej - dominacja Warszawy i omijanie pozostałych ważnych miast w Polsce. Dystans ma znaczenie. Nie można stwierdzić, aby cyberprzestrzeń, rządziła się swoimi aprzestrzennymi regułami. Łatwość tworzenia linków, stanowi jedynie o tym, że również łatwość połączenia się z inną, odległą lokalizacją jest większa.

18 PODSUMOWANIE – MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁYCH BADAŃ Rozszerzenie zakresu badań – czy istotność dowiązania serwisów WWW do głównego węzła kraju (Warszawy) potwierdza się na wszystkich poziomach odniesienia? Określenie istotności roli stolic państw, obszarów w cyberprzestrzeni. Należy upatrywać możliwości pozyskania interesujących danych z analizy stron WWW instytucji komercyjnych - określenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, obszaru ich oddziaływania etc. Można pokusić się o analizy powiązań pomiędzy uczelniami, tak jak w przypadku znakomitej części tego typu analiz za granicami Polski - rosnąca popularność badań scjentometrycznych w obrębie szeroko pojętych nauk zajmujących się analizą fenomenów przestrzennych. Analiza hiperlinków może służyć do określenia atrakcyjności miejscowości, regionów etc.

19 DZIĘKUJE


Pobierz ppt "Krzysztof Janc Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Możliwości wykorzystania hiperlinków w badaniach przestrzennych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google