Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co przed nami w projekcie Łatwiejszy start…? Faustyna Kaletka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co przed nami w projekcie Łatwiejszy start…? Faustyna Kaletka."— Zapis prezentacji:

1 Co przed nami w projekcie Łatwiejszy start…? Faustyna Kaletka

2 Przed nami jeszcze 16 miesięcy realizacji projektu Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Zakończenie projektu – 16 grudnia 2011 r.

3 W okresie 16 miesięcy w ramach projektu zostaną przeprowadzone: 832 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych z: -Matematyki -Języka polskiego -Języka angielskiego -Nauk przyrodniczych

4 832 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z: -Nauk matematyczno-przyrodniczych -Języków obcych -Stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej -Rozwijania umiejętności uczenia się, świadomości i ekspresji kulturalnej

5 208 godzin warsztatów doradztwa grupowego 26 godziny dyżurów doradztwa indywidualnego 141 godziny zajęć edukacyjno – profilaktycznych Spójrz inaczej na agresję 6 wyjazdów edukacyjnych

6 Oznakowanie sal W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia w ramach projektu bardzo ważne jest zamieszczenie plakatów na drzwiach z obu stron, tak by była to jasna i czytelna informacja, iż zajęcia odbywające się w sali są zajęciami w ramach Łatwiejszego startu …

7 Frekwencja na zajęciach Ważną rzeczą w projektach PO KL jest frekwencja na szkoleniach, bądź zajęciach. W razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia na zajęciach (poniżej 80%) powinien zrezygnować z zajęć, a w jego miejsce powinno się przyjąć ucznia, który był pierwszy na rezerwowej liście rekrutacyjnej.

8 Posługiwanie się pełną nazwą projektu i właściwą nazwą zajęć zgodnie z projektem.

9 Najważniejszą rzeczą w projekcie od strony rozliczania go i kontroli jest zgodność: -Harmonogramu -Dziennika zajęć -Karty czasu pracy -Rachunku

10 W ramach projektu powstała strona internetowa www.latwiejszystart.pl www.latwiejszystart.pl Aktualizowana na bieżąco -miejsce przedstawienia efektów realizacji projektu -prośba o nadsyłanie materiałów, sprawozdań, zdjęć, filmów z zajęć przez uczniów i nauczycieli na adres e-mailowy: kierownik@latwiejszystart.pl kierownik2@latwiejszystart.pl

11 Urząd Miasta Mszana Dolna podjął działania mające na celu objęcie unijnym wsparciem uczniów każdej podległej placówki oświatowej. W ramach otrzymanych środków: -przez 2 lata dzieci klas I-VI brały udział w projekcie Już pływam -w ubiegłym roku doposażyliśmy Zespoły Szkół Miejskich w kąciki zabaw w ramach Radosnej szkoły -Burmistrz Miasta Mszana Dolna podjął starania, aby uczniowie zdolni zakwalifikowani do projektu Diament nie musieli dojeżdżać do Powiatowego Ośrodka Wspierania Uczniów Zdolnych do Limanowej, tylko by takowy ośrodek powstał na terenie Miasta Mszana Dolna

12 Kolejnymi krokami jakie podjęło Miasto Mszana Dolna, by efektywnie wykorzystać możliwości jakie niosą ze sobą fundusze unijne było przygotowanie wniosków w ramach działania 9.5 PO KL. Wszystkie złożone wnioski w ramach w/w działania otrzymały dofinansowanie: -od 1.10.2010 r. rozpocznie realizację projekt Mały człowiek – wielka sprawa – rozwój usług edukacyjnych na terenie Miasta Mszana Dolna -od 1.10.2010 r. rozpocznie realizację projekt Atrakcyjna zerówka -od 1.02.2011 r. rozpocznie realizację projekt Atrakcyjne przedszkole

13 Seminarium podsumowujące projekt Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej odbędzie się w grudniu 2011 r. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Co przed nami w projekcie Łatwiejszy start…? Faustyna Kaletka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google