Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowe warsztaty samorządowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowe warsztaty samorządowe"— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowe warsztaty samorządowe
Jestem i działam Młodzieżowe warsztaty samorządowe dla uczniów szkół województwa świętokrzyskiego Opracował: Tomasz Witaszek klasa III „f”

2 Rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej skierowanej
Cel ogólny projektu: Rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów gimnazjum w obszarze edukacja obywatelska

3 Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich uczniów, budzenie więzi ze społecznością lokalną, przybliżenie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego, kształtowanie postawy zaangażowania w lokalne działania i wiary we własne siły, rozwijanie aktywności, inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów gminy, budzenie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu.

4 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu
Dyrektor: mgr Jerzy Nowak Wicedyrektor: mgr Wiesława Trojanowska

5 Koordynatorem działań w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Połańcu była
mgr Maria Kinga Orlicz

6

7 Nasze spotkania rozpoczęliśmy od zapoznania się ze schematem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Z wielkim zaangażowaniem rozszyfrowywaliśmy tajemnicze skróty kolejnych wydziałów funkcjonujących w naszym Urzędzie.

8

9 Poznaliśmy nazwiska osób Miasta i Gminy Połaniec
stanowiących o losie Miasta i Gminy Połaniec Burmistrz: Jacek Tarnowski Zastępca Burmistrza: Ernest Gałek Rada Miejska: Przewodniczący: Stanisław Lolo Wiceprzewodniczący: Zdzisław Kwiatkowski, Andrzej Wawrzyniec Członkowie Rady: Władysława Berycz, Edward Bobiński, Janusz Bugaj, Józef Cichoń, Maria Jednaki, Stanisław Juszczyk, Jolanta Nalepa, Jan Pławski, Zbigniew Rodenko, Marcin Spychała, Leonard Stramowski, Krzysztof Woźniak Sekretarz Gminy: Mieczysław Machulak Skarbnik Gminy: Henryk Błąd

10 11 listopada 2007 r., z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uczestniczyliśmy w Uroczystej Sesji Rady Miasta.

11

12

13

14 14 listopada 2007 r. postanowiliśmy na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

15

16 W pierwszej części naszej wizyty odbyliśmy spotkanie z sekretarzem
Miasta i Gminy Połaniec – - Panem Mieczysławem Machulakiem.

17 Zostaliśmy przyjęci w sali narad UMiG w Połańcu.

18

19

20 Tematyka minikonferencji obejmowała wiele zagadnień, np.:
historia gminy Połaniec, zadania Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, rola urzędnika w demokratycznym państwie, miasta partnerskie.

21 Mieliśmy również sposobność zapytać o wiele nurtujących nas kwestii,
takich jak, np.: priorytetowe działania obecnych władz miasta, potrzeby gminy w zakresie wykształcenia ludzi młodych, możliwość odbywania praktyk studenckich.

22 Zostaliśmy oprowadzeni po Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.
Odwiedzaliśmy kolejne pokoje i staraliśmy się poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

23

24

25 Rozmawialiśmy z dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania mgr Jadwigą Kralą na temat sytuacji placówek oświatowych w naszej gminie. Spotkaliśmy się ze skarbnikiem gminy Panem Henrykiem Błądem, który uświadomił nam, jakże trudnym zadaniem jest gospodarowanie finansami.

26 Odbyliśmy krótkie spotkanie z władzami:
Burmistrzem MiG Połaniec - Jackiem Tarnowskim (pierwszy z lewej), Wiceburmistrzem – Ernestem Gałkiem (drugi z prawej) oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej -Stanisławem Lolo (trzeci z prawej) i sekretarzem - Mieczysławem Machulakiem (pierwszy z prawej).

27 w fotelach ojców miasta.
Nasze koleżanki szybko zadomowiły się w fotelach ojców miasta.

28 Milena Gaj próbowała wcielić się w rolę burmistrza.

29 Katarzyna Jarkowska zasiadła w fotelu wiceburmistrza.

30 W ramach zajęć opracowaliśmy i przeprowadzili wśród uczniów drugich i trzecich klas naszego gimnazjum oraz nauczycieli wychowawców ankietę dotyczącą sytuacji lokalnej Miasta i Gminy Połaniec. W ankietowaniu wzięło udział 80 osób. Zadaliśmy następujące pytania.

31 1. Z jakich działań, przedsięwzięć realizowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, jesteś najbardziej zadowolony? 2. Jakie problemy, Twoim zdaniem, występują na terenie naszej gminy?

32 Z jakich działań, przedsięwzięć realizowanych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, jesteś najbardziej zadowolony? z wybudowania krytego basenu, z kompleksu boisk przy gimnazjum i organizowanych zawodów sportowych, z zajęć odbywających się w Centrum Kultury i Sztuki, z działań władz, z dbałości o spokój i estetykę miasta, z funkcjonowania biblioteki publicznej.

33 Jakie problemy, Twoim zdaniem, występują na terenie naszej gminy?
wandalizm, bezpańskie psy, brak parku miejskiego, brak zabezpieczenia placów zabaw dla dzieci, brak zatrudnienia dla młodzieży w czasie wakacji, źle oznakowane przejścia dla pieszych, brak dowozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia pozalekcyjne.

34 Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej problemom wskazanym przez respondentów.
Wybraliśmy dwa z nich: bezpańskie psy, brak zabezpieczenia placów zabaw dla dzieci.

35 I. Bezpańskie psy Problem obejmuje część osiedla, w obrębie ulic: Czarnieckiego, Kościuszki, Kołłątaja. Z naszych obserwacji wynika, że nie wszystkie psy są naprawdę bez właścicieli. Najwięcej psów pozostawionych bez opieki można spotkać w godzinach porannych. Psy zanieczyszczają plac zabaw dla dzieci (piaskownicę i tereny zielone). Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci.

36 Propozycje rozwiązania problemu:
1. Umieszczenie na tablicach ogłoszeń w blokach i słupach ogłoszeniowych oraz w miejscowej gazecie informacji na temat prawnych przepisów obowiązujących posiadaczy czworonogów.

37 2. Podjęcie przez radnych MiG Połaniec uchwały dotyczącej obowiązków posiadaczy psów, np.:
każdy posiadacz psa ma obowiązek wyprowadzać psa na smyczy i w kagańcu w miejscu publicznym, także w lesie (poza polowaniem). Należy odpowiednio zabezpieczyć posesję ogrodzeniem na tyle szczelnym, by pies nie mógł go podkopać i przez nie gryźć oraz ostrzeżeniem wywieszonym w widocznym miejscu. Zaniedbanie tych obowiązków podlega karze grzywny.

38 Obowiązujące akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U z 2003 r. Nr 77, poz. 687).  Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, abkash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

39 Kodeks Wykroczeń art. 77: Każdy właściciel lub osoba sprawująca nadzór nad psem, ma obowiązek zachować zwykłe lub nakazane środki ostrożności. Dodatkowo, na podstawie pkt. 4 tegoż artykułu, każde miasto i każda miejscowość może mieć swoje własne przepisy w tym zakresie. Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Wykroczenia z art. 77 k.w. może się dopuścić osoba, na której spoczywa obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

40 Podmiotem wykroczenia może być nie tylko właściciel zwierzęcia, ale każdy, na kim spoczywa obowiązek nadzoru nad nim. Czynu tego można się dopuścić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, gdyż wystarczające jest niezachowanie środków ostrożności. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Nakazane środki ostrożności mogą wynikać z przepisów prawa (zwłaszcza ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) jak również z polecenia funkcjonariuszy organów porządkowych (Policji, straży gminnej). Mogą być również określone w przepisach prawa miejscowego.

41 II. Brak zabezpieczenia placów zabaw dla dzieci
Propozycja stworzenia parku zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta: Ogrodzenie terenu w taki sposób, by uniemożliwić dostanie się tam psów. Wprowadzenie zakazu przebywania na terenie placu zabaw osób spożywających lub będących pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Zakaz palenia papierosów. Systematyczne dbanie o czystość i porządek wyznaczonego terenu (np. zatrudnienie stróża w godzinach otwarcia placu zabaw). Ustalenie godzin otwarcia parku.

42 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu


Pobierz ppt "Młodzieżowe warsztaty samorządowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google