Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOCZESNY URZĄD PRACY – PERSPEKTYWY ZMIAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOCZESNY URZĄD PRACY – PERSPEKTYWY ZMIAN"— Zapis prezentacji:

1 NOWOCZESNY URZĄD PRACY – PERSPEKTYWY ZMIAN
Elżbieta Kryńska LOKALNY WYMIAR GLOBALNYCH ZMIAN, CZYLI O PERSPEKTYWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW PRACY W GLOBALNEJ WIOSCE Konferencja NOWOCZESNY URZĄD PRACY – PERSPEKTYWY ZMIAN Gdańsk 25 stycznia 2012 r.

2 Rynek pracy – czy już światowy???
co dzieje się na jego stronie podażowej i popytowej?

3 Strona podażowa Źródło: Edukator. pl; http://www. edukator

4 DELOKALIZACJA MIEJSC PRACY
Globalizacja Postęp techniczny i technologiczny DELOKALIZACJA MIEJSC PRACY Strona popytowa Postęp techniczny i technologiczny Zmiana form zatrudniania i organizacji pracy Globalizacja Zmiana form zatrudniania i organizacji pracy

5 GLOBALIZACJA - Uwarunkowania
Instytucjonalne, stopniowe znoszenie znacznej części instrumentów protekcjonistycznych likwidujące bariery wymiany gospodarczej, otwierające rynki towarów i usług; uzgodnienia międzynarodowe dotyczące funkcjonowania rynków kapitałowych. Techniczne i technologiczne postęp techniczny i technologiczny, zwłaszcza w zakresie rozwoju ICT, ułatwiający koordynację produkcji jednej firmy w należących do niej zakładach zlokalizowanych na terytoriach wielu krajów; postęp w transporcie, zmniejszający w praktyce fizyczne odległości między krajami. Społeczno-kulturowe unifikacja wzorców konsumpcji; szybka przenośność wzorców konsumpcji w przestrzeni - efekt naśladownictwa. Gospodarcze zmiany w obszarze polaryzacji przedsiębiorstw, powstanie i rozwój wielkich korporacji wielonarodowych i ponadnarodowych; zmiana strategii wielkich korporacji .

6 POLARYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

7 Firmy globalne - działają jednocześnie w wielu krajach – sprzedając tam (i czasem także wytwarzając) takie same lub podobne produkty, choć często przystosowywane do gustów i specyfiki lokalnych klientów. Przykłady najbardziej „globalnych” marek produktów: COCA-COLA, restauracje McDonalds, IBM, MICROSOFT, HEWLETT-PACKARD - w USA, PHILIPS, CHANEL, NOKIA - w Europie SONY, TOYOTA - w Japonii.

8 POSTĘP TECHNICZNY A RYNEK PRACY
Wątpliwości - spadek czy wzrost popytu na pracę? Pewność – zmniejszenie odległości fizycznych i komunikacyjnych (ICT - ułatwiają koordynację produkcji jednej firmy w należących do niej zakładach zlokalizowanych na terytoriach wielu krajów) Pewność - wpływ na lokalizację przestrzenną przemysłu przetwórczego i niektórych usług - stają się uniwersalne i globalne nowa mapa miejsc pracy

9 ZMIANY FORM ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY
wzrost znacznie i skali zatrudnienia okresowego (kontraktowego, okazjonalnego) w miejsce zatrudnienia stałego. DLACZEGO???? Przyczyna 1. – nowe strategie wielkich korporacji: zmiana realizowanych strategii produktów (zaspokajanie potrzeb nie odbiorcy masowego, a indywidualnych nabywców, zmiana źródeł zysku – nie ze skali (wielkości) produkcji, a z rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb nabywców. Przyczyna 2. - zamiana organizacja przedsiębiorstw: postać „sieci pająka” – jądro: zespół twórczy, odkrywający i rozwiązujący strategiczne problem, pracownicy: do wynajęcia. odejście od zarządzania hierarchicznego na rzecz funkcjonalizacji i decentralizacji. Przyczyna 3. – koszty pracy…

10 ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

11 ZMIANY FORM ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY – konsekwencje dla rynku pracy
Korporacje wymagają stosunkowo niewielkiego zatrudnienia stałego; Na ich obrzeżach znajdują się firmy (pracownicy) angażowani do wykonywania określonych czynności, dostarczania określonych usług bądź nawet elementów majątku trwałego, Czas zaangażowania firm (pracowników) jest ściśle określony i dostosowany do koncepcji strategicznych zespołu twórczego. W świecie globalnego współzawodnictwa pracownik widziany bywa wyłącznie przez pryzmat kosztów – a więc: ograniczanie zatrudnienia stałego jest jednym ze sposobów osiągania i utrzymania konkurencyjności; rośnie niepewność zatrudnienia.

12 Delokalizacja – skutek globalizacji, postępu technicznego i zmian form zatrudnienia
Całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w jednym kraju, z równoczesnym otwarciem przedsiębiorstwa za granicą; przesunięcie całości lub części produkcji dóbr i usług z kraju do kraju przez BIZ lub outsourcing (offshoring); Dlaczego???? „Praca będzie lokowana i wykonana tam, gdzie ma to największy ekonomiczny sens” (Nandan Nilekani, prezes firmy Infosys Technologies), Uwaga - coraz częściej dotyczy nowych typów usług związanych z wykorzystaniem wiedzy i informacji.

13 I CO Z TEGO WYNIKA DLA URZĘDÓW PRACY????
UMIĘDZYNARODOWIENIE WIELOKULTUROWOŚĆ ZMIANA ROLI - APT? INDYWIDUALIZACJA WYKORZYSTANIE ICT


Pobierz ppt "NOWOCZESNY URZĄD PRACY – PERSPEKTYWY ZMIAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google