Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 1."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 1

2 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 2 Atradius Credit Insurance NV SA - Partner w zarządzaniu należnościami Łukasz Jakubowski - Dyrektor Regionu Krakowskiego Atradius Credit Insurance N.V. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Regionalne Forum Biznesu Katowice 10 października 2006 r.

3 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 3 1.Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność 2.Charaktrystyka produktu 3.Wsparcie procesu zarządzania należnościami 4.Administracja polisą 5.Nasza oferta Indeks

4 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 4 80 - letnich doświadczeń w zakresie ubezpieczeń wierzytelności koncernów NCM i Gerling. 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność GERLING Credit od 1954 NCM od 1925 1990Działalność głównie w Holandii 2001 BG Guarantee & Factoring, Dania 1991 ISG, Wielka Brytania 1993 Działalność ograniczona do Niemiec i Szwajcarii 2000 Comesec, Meksyk 2000 Groupe Etoile, Francja 1994 Namur, Belgia 1996SACREN, Francja 1996Uni Storebrand Kredittforsikring, Norwegia 1996 EKR Eksportkredit, Dania 1998 Smit Ommen, Holandia 1999 MNCIC, USA 1999 Eurocollect, Holandia 2000 Societá Italiana Cauzioni, Włochy 2000 Forenede Factors, Skandynawia Atradius Styczeń 2004 Fuzja Gerling i NCM 21 Sierpnia 2001

5 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 5 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność

6 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 6 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność Znacząca pozycja w branży zarządzania należnościami: n Udział w światowym rynku ubezpieczenia należności na poziomie 25% n Stabilność finansowa potwierdzona wysokim ratingiem: A według Standard & Poors A2 według Moodys n Globalna sieć 75 biur i przedstawicielstw w 40 krajach n Wartość ubezpieczonych transakcji: 350 miliardów euro n Dostęp do informacji na temat 45 milionów firm na całym świecie

7 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 7 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność n Atradius Polska: 8 lat doświadczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych na rynku polskim, wyodrebniony Dział Bieżącej Obsługi z dedykowanym Opiekunem Klienta decyzje kredytowe podejmowane w oparciu o kompleksową analizę wielu czynników przez działające w Polsce centrum analizy ryzyka szkolenia w zakresie administrowania polisą, konsultacje w sprawach problematycznych oraz nowoczesne kanały komunikacji (SERV@NET)

8 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 8 Kompleksowa ochrona na wypadek niewypłacalności dłużnika: n Niewypłacalność potwierdzona prawnie Upadłość z opcją układu Upadłość z opcją likwidacji majątku Bezskuteczność egzekucji komorniczej Pozasądowe ugody likwidacyjne n Niewypłacalność domniemana Przewlekła zwłoka dłużnika w spłacie należności n Maksymalna kwota odszkodowań sprecyzowana kwota maksymalnego odszkodowania daje pewność uzyskania odszkodowania także w początkowym okresie obowiązywania polisy przy kalkulacji maksymalnego odszkodowania zawsze ma zastosowanie wyższa kwota 2. Charakterystyka produktu – rodzaj udzielanej gwarancji

9 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 9 n Limity kredytowe nadawane przez Ubezpieczyciela: na podstawie własnej bazy danych danych finansowych w opraciu o raporty niezależnej wywiadowni gospodarczej n Limity Kredytowe nadawane przez Ubezpieczajacego w opraciu o doświadczenia płatnicze: limit równy sumie obrotów zrealizowanych z danym odbiorcą na określonych warunkach brak zdarzenia szkodowego brak wydarzenia szkodowego w okresie 12 miesięcy przez rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej brak odmiennej decyzji Ubezpieczyciela Ochrona mniejszych odbiorców o takim samym stopniu zabezpieczenia jak w przypadku odbiorców nazwanych. 2. Charakterystyka produktu – limity kredytowe

10 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 10 Bezpieczne zasady administrowania: n występowanie z wnioskiem o ubezpieczenie klienta, wobec którego wierzytelności przekraczają ustaloną kwotę brak sztywnego terminu wnioskowania niezależnie od terminu zawnioskowania limit obowiązuje od momentu wejścia w życie polisy n przekazywanie raportów o obrocie, niezbędnych do skalkulowania należnej składki n informowanie o przekroczeniu Maksymalnego Okresu Prolongaty Płatności i rozpoczęcie windykacji należności Ubezpieczający ma 30 dni na zgłoszenie tego faktu i rozpoczęcie windykacji 2. Charakterystyka produktu – udogodnienia w zakresie administrowania polisą

11 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 11 2. Charakterystyka produktu – limity kredytowe i rozliczenie szkody

12 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 12 LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN TERMIN PŁATNOŚCI Maksymalna Prolongata Płatności: 60 DNI ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WPŁATA OD DŁUŻNIKA 50 TPLN Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców przed wypłatą odszkodowania

13 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 13 LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN TERMIN PŁATNOŚCI Maksymalna Prolongata Płatności: 30 DNI ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WPŁATA OD DŁUŻNIKA 50 TPLN Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców przed wypłatą odszkodowania

14 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 14 LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN TERMIN PŁATNOŚCI Maksymalna Prolongata Płatności: 60 DNI ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ LIMIT OBEJMUJE CZĘŚĆ NALEŻNOŚCI DOTYCHCZAS NIE OBJĘTĄ UBEZPIECZENIEM !!! SALDO 100 TPLN Wpłata od odbiorcy w całości zmniejsza kwotę należności nie objętą ubezpieczeniem – kwota wpłaty przy kalkulacji odszkodowania nie zmniejsza odpowiedzialności Ubezpieczyciela Odszkodowanie zostanie wypłacone od kwoty wierzytelności PLN 100 tys. pomniejszonej o udział własny w wysokości 10% i będzie wynosiło PLN 90 tys. Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców przed wypłatą odszkodowania

15 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 15 LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN WYDARZENIE SZKODOWE WPŁATA OD DŁUŻNIKA 30 TPLN Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców po wydarzeniu szkodowym Szkoda Atradius: PLN 100 tys. – 10% = PLN 90 tys. Szkoda Ubezpieczającego: PLN 50 tys. + udział własny w wierzytelności ubezpieczonej = PLN 60 tys. Szkoda Ubezpieczającego po wpłacie: PLN 60 tys. - PLN 12 tys. = PLN 48 tys. Szkoda Atradius po wpłacie: PLN 90 tys. – PLN 18 tys. = PLN 72 tys.

16 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 16 3. Wsparcie procesu zarządzania należnościami Ubezpieczający otrzymuje rzetelnie sprawdzoną informację na temat wiarygodności finansowej odbiorców: n Decyzje kredytowe podejmowane w oparciu o: informacje zgromadzone w bazie danych Atradius dane uzyskane przez Zespół Wsparcia Informacyjnego dokumenty finansowe uzyskane za pośrednictwem największych wywiadowni gospodarczych w kraju i za granicą n Sprawnie zorganizowana procedura kredytowa: n nowoczesny, elektroniczny system przekazywania obiegu danych dotyczących limitów kredytowych n Kompleksowy monitoring branży, dzięki współpracy z innymi dostawcami: bieżąca aktualizacja danych na temat morale płatniczego odbiorców, spotkania analityków z odbiorcami w branży

17 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 17 3. Wsparcie procesu zarządzania należnościami Analityk Odbiorcy Dedykowany Analityk dla danego Klienta Zespół Wsparcia Informacyjnego Wywiadownie Gospodarcze Wniosek o Limit Kredytowy Decyzja Kredytowa SERV@NET Ubezpieczający

18 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 18 4. Polisa jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym n Bezpieczny wzrost na nowych rynkach i segmentach działalności n Informacja o ewentualnych zagrożeniach płatności n Dostosowanie ekspozycji kredytowej do sezonowości n Monitoring sytuacji finansowej odbiorców n Miernik otwartych zaangażowań kredytowych n Mocna pozycja negocjacyjna dostawcy n Uzupełnienie faktoringu

19 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 19 5. Kontakt Warszawa Poznań Wrocław Kraków Dyrektor Regionu: Paweł Szczepankowski Tel.: 0-22 395 43 23 Kom.: 600 282 856 Woj.: POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE, PODLASKIE, LUBELSKIE Dyrektor Regionu: Łukasz Jakubowski Tel.: 0-12 633 08 10 Kom.: 602 598 206 Woj.: ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE Dyrektor Regionu: Zbigniew Brzozowiec Tel.: 0-61 852 46 21 Kom.: 600 282 739 Woj.: WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE Dyrektor Regionu: Mariusz Pogorzała Tel.: 0-71 344 68 20 Kom.: 600 279 970 Woj.: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

20 Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 20 Jesteśmy do Państwa usług


Pobierz ppt "Regionalne Forum Biznesu 10 października 2006 r. Katowice - Strona 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google