Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atradius Credit Insurance NV SA - Partner w zarządzaniu należnościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atradius Credit Insurance NV SA - Partner w zarządzaniu należnościami"— Zapis prezentacji:

1

2 Atradius Credit Insurance NV SA - Partner w zarządzaniu należnościami
Łukasz Jakubowski - Dyrektor Regionu Krakowskiego Atradius Credit Insurance N.V. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Regionalne Forum Biznesu Katowice 10 października 2006 r.

3 Indeks Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność Charaktrystyka produktu Wsparcie procesu zarządzania należnościami Administracja polisą Nasza oferta

4 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność
80 - letnich doświadczeń w zakresie ubezpieczeń wierzytelności koncernów NCM i Gerling. GERLING Credit od 1954 NCM od 1925 1990 Działalność głównie w Holandii 2001 BG Guarantee & Factoring, Dania 1991 ISG, Wielka Brytania Działalność ograniczona do Niemiec i Szwajcarii Comesec, Meksyk Groupe Etoile, Francja 1994 Namur, Belgia 1996 SACREN, Francja 1996 Uni Storebrand Kredittforsikring, Norwegia 1996 EKR Eksportkredit, Dania 1998 Smit Ommen, Holandia 1999 MNCIC, USA Eurocollect, Holandia 2000 Societá Italiana Cauzioni, Włochy Forenede Factors, Skandynawia Atradius Styczeń 2004 Fuzja Gerling i NCM 21 Sierpnia 2001

5 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność

6 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność
Znacząca pozycja w branży zarządzania należnościami: Udział w światowym rynku ubezpieczenia należności na poziomie 25% Stabilność finansowa potwierdzona wysokim ratingiem: „A“ według Standard & Poor‘s „A2“ według Moody‘s Globalna sieć 75 biur i przedstawicielstw w 40 krajach Wartość ubezpieczonych transakcji: 350 miliardów euro Dostęp do informacji na temat 45 milionów firm na całym świecie

7 1. Atradius - globalne doświadczenie i finansowa stabilność
Atradius Polska: 8 lat doświadczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych na rynku polskim, wyodrebniony Dział Bieżącej Obsługi z dedykowanym Opiekunem Klienta decyzje kredytowe podejmowane w oparciu o kompleksową analizę wielu czynników przez działające w Polsce centrum analizy ryzyka szkolenia w zakresie administrowania polisą, konsultacje w sprawach problematycznych oraz nowoczesne kanały komunikacji

8 2. Charakterystyka produktu – rodzaj udzielanej gwarancji
Kompleksowa ochrona na wypadek niewypłacalności dłużnika: Niewypłacalność potwierdzona prawnie Upadłość z opcją układu Upadłość z opcją likwidacji majątku Bezskuteczność egzekucji komorniczej Pozasądowe ugody likwidacyjne Niewypłacalność domniemana Przewlekła zwłoka dłużnika w spłacie należności Maksymalna kwota odszkodowań sprecyzowana kwota maksymalnego odszkodowania daje pewność uzyskania odszkodowania także w początkowym okresie obowiązywania polisy przy kalkulacji maksymalnego odszkodowania zawsze ma zastosowanie wyższa kwota

9 2. Charakterystyka produktu – limity kredytowe
Limity kredytowe nadawane przez Ubezpieczyciela: na podstawie własnej bazy danych danych finansowych w opraciu o raporty niezależnej wywiadowni gospodarczej Limity Kredytowe nadawane przez Ubezpieczajacego w opraciu o doświadczenia płatnicze: limit równy sumie obrotów zrealizowanych z danym odbiorcą na określonych warunkach brak zdarzenia szkodowego brak wydarzenia szkodowego w okresie 12 miesięcy przez rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej brak odmiennej decyzji Ubezpieczyciela Ochrona mniejszych odbiorców o takim samym stopniu zabezpieczenia jak w przypadku odbiorców nazwanych.

10 2. Charakterystyka produktu – udogodnienia w zakresie administrowania polisą
Bezpieczne zasady administrowania: występowanie z wnioskiem o ubezpieczenie klienta, wobec którego wierzytelności przekraczają ustaloną kwotę brak sztywnego terminu wnioskowania niezależnie od terminu zawnioskowania limit obowiązuje od momentu wejścia w życie polisy przekazywanie raportów o obrocie, niezbędnych do skalkulowania należnej składki informowanie o przekroczeniu Maksymalnego Okresu Prolongaty Płatności i rozpoczęcie windykacji należności Ubezpieczający ma 30 dni na zgłoszenie tego faktu i rozpoczęcie windykacji

11 2. Charakterystyka produktu – limity kredytowe i rozliczenie szkody

12 Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców przed wypłatą odszkodowania
ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Maksymalna Prolongata Płatności: 60 DNI LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN TERMIN PŁATNOŚCI WPŁATA OD DŁUŻNIKA 50 TPLN

13 Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców przed wypłatą odszkodowania
ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Maksymalna Prolongata Płatności: 30 DNI LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN TERMIN PŁATNOŚCI WPŁATA OD DŁUŻNIKA 50 TPLN

14 Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców przed wypłatą odszkodowania
LIMIT OBEJMUJE CZĘŚĆ NALEŻNOŚCI DOTYCHCZAS NIE OBJĘTĄ UBEZPIECZENIEM !!! Wpłata od odbiorcy w całości zmniejsza kwotę należności nie objętą ubezpieczeniem – kwota wpłaty przy kalkulacji odszkodowania nie zmniejsza odpowiedzialności Ubezpieczyciela Odszkodowanie zostanie wypłacone od kwoty wierzytelności PLN 100 tys. pomniejszonej o udział własny w wysokości 10% i będzie wynosiło PLN 90 tys. ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Maksymalna Prolongata Płatności: 60 DNI LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN SALDO 100 TPLN TERMIN PŁATNOŚCI

15 Kalkulacja odszkodowania – zaliczanie wpłat od odbiorców po wydarzeniu szkodowym
Szkoda Ubezpieczającego: PLN 50 tys. + udział własny w wierzytelności ubezpieczonej = PLN 60 tys. Szkoda Ubezpieczającego po wpłacie: PLN 60 tys. - PLN 12 tys. = PLN 48 tys. Szkoda Atradius: PLN 100 tys. – 10% = PLN 90 tys. Szkoda Atradius po wpłacie: PLN 90 tys. – PLN 18 tys. = PLN 72 tys. LIMIT ATRADIUS 100 TPLN SALDO 150 TPLN WYDARZENIE SZKODOWE WPŁATA OD DŁUŻNIKA 30 TPLN

16 3. Wsparcie procesu zarządzania należnościami
Ubezpieczający otrzymuje rzetelnie sprawdzoną informację na temat wiarygodności finansowej odbiorców: Decyzje kredytowe podejmowane w oparciu o: informacje zgromadzone w bazie danych Atradius dane uzyskane przez Zespół Wsparcia Informacyjnego dokumenty finansowe uzyskane za pośrednictwem największych wywiadowni gospodarczych w kraju i za granicą Sprawnie zorganizowana procedura kredytowa: nowoczesny, elektroniczny system przekazywania obiegu danych dotyczących limitów kredytowych Kompleksowy monitoring branży, dzięki współpracy z innymi dostawcami: bieżąca aktualizacja danych na temat morale płatniczego odbiorców, spotkania analityków z odbiorcami w branży

17 3. Wsparcie procesu zarządzania należnościami
Zespół Wsparcia Informacyjnego Ubezpieczający Wniosek o Limit Kredytowy Dedykowany Analityk dla danego Klienta Analityk Odbiorcy Decyzja Kredytowa Wywiadownie Gospodarcze

18 4. Polisa jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Bezpieczny wzrost na nowych rynkach i segmentach działalności Informacja o ewentualnych zagrożeniach płatności Dostosowanie ekspozycji kredytowej do sezonowości Monitoring sytuacji finansowej odbiorców Miernik otwartych zaangażowań kredytowych Mocna pozycja negocjacyjna dostawcy Uzupełnienie faktoringu

19 5. Kontakt Poznań Warszawa Wrocław Kraków Dyrektor Regionu:
Paweł Szczepankowski Tel.: Kom.: Woj.: POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE, PODLASKIE, LUBELSKIE Dyrektor Regionu: Zbigniew Brzozowiec Tel.: Kom.: Woj.: WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE Poznań Warszawa Wrocław Dyrektor Regionu: Łukasz Jakubowski Tel.: Kom.: Woj.: ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE Dyrektor Regionu: Mariusz Pogorzała Tel.: Kom.: Woj.: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE Kraków

20 Jesteśmy do Państwa usług


Pobierz ppt "Atradius Credit Insurance NV SA - Partner w zarządzaniu należnościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google