Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia."— Zapis prezentacji:

1

2 Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Audity wewnętrzne (audity strony pierwszej) są przeprowadzane w celach wewnętrzych przez samą organizację lub w jej imieniu i mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią zgodności.

3 Audity strony drugiej – przeprowadzane są przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub inne osoby występujące w ich imieniu. Audity strony trzeciej – przeprowadzane są przez niezależne organizacje zewnętrzne. Organizacje takie prowadzą certfikację lub rejestrację na zgodność z wymaganiami, takimi jak podano w ISO 9001 i ISO 14001:2003. Audit połączony – razem przeprowadzona certfikacja ISO 9001 oraz ISO 14001:2003. Audit wspólny - przeprowadzenie auditu przez dwie lub więcej organizacje.

4 1. Analiza aktualnego stanu organizacji; 2. Analiza misji, celów i strategii firmy; 3. Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu; 4. Przeszkolenie menedżerów. 5. Zatrudnienie lub przeszkolenie pełnomocnika ds. ZJ 6. Ogólne szkolenie personelu. 7. Opracowanie procedur. 8. Szkolenie auditorów. 9. Wdrożenie rozwiązań. 10. Audit wewnętrzny – ocena stanu systemu. 11. Stwierdzenie gotowości systemu.

5 Ma na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację oczekiwań sformułowanych w określonych normach. Certyfikacja nie jest obowiązkowa, ale: - pozwala zweryfikować podjęty wysiłek; - przynosi korzyści marketingowe; - zwiększa motywację menedżerów i pracowników; - poprawia wizerunek firmy; - pozwala firmie wejść do rodziny ISO; - przynosi korzyści ekonomiczne.

6 1. Zgłoszenie organizacji do procedury certyfikującej. 2. Negocjacje warunków i przyjęcie zlecenia. 3. Przegląd dokumentacji. 3. Ustalenie zakresu, czasu i terminów auditu. 4. Audit certyfikujący. 5. Opracowanie raportu. 6. Działania korygujące. 7. Przyznanie i wręczenie certyfikatu. 8. Nadzór.

7 Certyfikatów nie wydaje ISO lecz jednostki certyfikujące, które z punktu widzenia organizacyjno-prawnego są firmami. Nadzór nad jednostkami certyfikującymi mają: - organizacje zrzeszające – Iqnet. - państwowe i Unijne jednostki akredytujące;


Pobierz ppt "Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google