Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA ZAŁOŻEŃ ORP III spotkanie interesariuszy w Grudziądzu, 25 sierpnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA ZAŁOŻEŃ ORP III spotkanie interesariuszy w Grudziądzu, 25 sierpnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA ZAŁOŻEŃ ORP III spotkanie interesariuszy w Grudziądzu, 25 sierpnia 2011 roku

2 C ZYM JEST LOKALNE ORP ? Wzorzec instytucji o charakterze obserwacyjnym, którego głównym zadaniem jest wymiana informacji między instytucjami rynku pracy a pracodawcami,w celu wspierania strategii zarządzania personelem w organizacjach działających na terenie dwóch powiatów województwa kujawsko- pomorskiego. Tworzona instytucja będzie zarazem platformą komunikacji jak również siecią współpracy instytucji rynku pracy i pracodawców.

3 C ZYM POWINNO ZAJMOWAĆ SIĘ ORP? Centrum (platforma) wymiany informacji Diagnozowane potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy Instytucja wspierania nawiązywania i utrzymywania współpracy instytucji zajmującymi się problemami lokalnego rynku pracy

4 ORP JAKO PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI ORP docelowo będzie pełniło funkcję centrum przepływu informacji dotyczących sytuacji osób 50+ na lokalnym rynku pracy. Dane te powinny być dostarczane do ORP w sposób systematyczny przez lokalne instytucje rynku pracy, pracodawców i ośrodki uczelniane i powinny zawierać informację poruszające m.in. następującą problematykę: a) poziom i struktura zatrudnienia oraz bezrobocia osób powyżej 50 lat,

5 ORP JAKO PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI CD. b) potencjał zawodowo-kwalifikacyjny grupy zawodowej 50+, jak i niedobory kwalifikacyjne, c) analiza czynników zachęcających i zniechęcających do dalszej aktywności zawodowej pracowników 50+, d) źródło informacji dotyczącej przedstawianych i pożądanych kierunków szkoleń i przekwalifikowań zawodowych Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do budowy strategii zarządzania wiekiem.

6 D IAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Potrzeba szczegółowej diagnozy wynika z tego, że obecne pokolenie 50+ jest formalnie gorzej wykształcone, gdyż miało w okresie młodości mniejsze szanse edukacyjne. W celu określania potencjału starszych pracowników i ich niedostatków kwalifikacyjnych przewidziany jest sondaż wśród pracodawców i starszych pracowników.

7 D IAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH CD. Aby osiągnąć założony cel, ORP posłuży się następującymi instrumentami: badania i analizy lokalnych instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia itp. badania i analizy prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia analiza sprawozdań prowadzonych przez PUP – m.in. monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

8 D IAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH CD. Sporządzenie ankiety dla pracodawców badającej kierunki i zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe Sporządzenie ankiety dla pracowników 50 + / osób bezrobotnych badającej kierunki i zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe Zapotrzebowania zgłaszane przez lokalnych pracodawców zgłaszane na bieżąco Ankieta będzie zamieszczona również na stronie internetowej ORP

9 U TRZYMYWANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUCJAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY ORP jako centrum wymiany informacji umożliwi zarówno nawiązywanie wielostronnych kontaktów między podmiotami, budowanie sieci instytucji wymieniających informacyjnej między sobą, jak i prowadzanie konsultacji na temat aktywizacji zawodowej osób 50+. Analiza danych uzyskanych w trakcie wywiadów telefonicznych z instytucjami i partnerami rynku pracy wskazywała, że istnieje powszechna świadomość potrzeby współpracy na rzecz osób starszych. Cykliczne (co najmniej raz na miesiąc) spotkania interesariszy ORP Komunikację ułatwi strona internetowa ORP.

10 S TRONA I NTERNETOWA ORP Strona ORP została stworzona z najpopularniejszych modułów, wśród których można odnaleźć m.in.: aktualności, które prezentują ostatnio dodane informacje; często użytkownik ma możliwość wyboru, w jaki sposób informacje mają być pokazywane; newsletter dający możliwość wysyłania informacji do użytkowników portalu; sondę, ankietę dające umożliwiające badanie opinii osób odwiedzających portal,

11 S TRONA I NTERNETOWA ORP Ponadto, strona internetowa ORP będzie zawiera: szeroko przedstawioną informację na temat interesariuszy oraz ich oferty skierowanej w szczególności dla osób 50+; analizę, badania i dane statystyczne pozyskiwane głownie od interesariuszy jak i badania własne; informacje o obserwatorium forum

12 P REZENTACJA STRONY INTERNETOWEJ ORP DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Groszewski Moderator ORP Tel. 784-627-898 e-mail tegro@op.pl


Pobierz ppt "ANALIZA ZAŁOŻEŃ ORP III spotkanie interesariuszy w Grudziądzu, 25 sierpnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google