Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne pracownie informatyczne są otwarte dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne pracownie informatyczne są otwarte dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 Szkolne pracownie informatyczne są otwarte dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

2 Podczas spotkań młodzieży i nauczycieli odbywających się w ramach zajęć pozalekcyjnych komputer jest narzędziem pracy i źródłem wiedzy. Wykorzystywane są portale edukacyjne, pakiety multimedialne oraz oprogramowanie dostępne w pracowni komputerowej i centrum multimedialnym.

3 Zajęcia pozalekcyjne, w których technologia informacyjna i komunikacyjna jest narzędziem i źródłem poszukiwań i które umożliwiają wszechstronny rozwoju uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie oraz pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi. Inicjatywy dla społeczności lokalnej, których celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom podniesienia swoich kompetencji informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych obecnie i niezbędnych w przyszłości zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu społecznym.

4 Pracownie informatyczne – zajęcia pozalekcyjne

5 Spis treści: 1. Koło zainteresować dla logistyków Koło zainteresować dla logistyków 2. Szkolny Klub Przedsiębiorczości Szkolny Klub Przedsiębiorczości 3. Zajęcia pozalekcyjne dla ekonomistów Zajęcia pozalekcyjne dla ekonomistów 4. Szansa edukacyjna Szansa edukacyjna 5. Zajęcia fakultatywne z marketingu Zajęcia fakultatywne z marketingu 6. Droga do sukcesu Droga do sukcesu 7. Efektywny projekt realizacji prac – jak to zrobić ? Efektywny projekt realizacji prac – jak to zrobić ? 8. Matematyka i komputer na drodze do sukcesu Matematyka i komputer na drodze do sukcesu 9. Kółko informatyczne Kółko informatyczne 10. Fakultety informatyczne Fakultety informatyczne 11. Obsługa komputerowych programów użytkowych Obsługa komputerowych programów użytkowych 12. Komputer w firmie Komputer w firmie 13. Kółko fotograficzne Kółko fotograficzne

6 Koło zainteresowań dla logistyków Strona główna

7 Cele edukacyjne: Zapoznanie uczniów z problematyką teorii gospodarki przestrzennej w aspekcie nieustannych przemian w rozwoju miast. Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koło prowadzi Ewa Bielejewska. Strona główna

8

9 Szkolny Klub Przedsiębiorczości Strona główna

10 Celem działań podjętych przez SKP jest: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Kształtowanie i planowanie własnej kariery zawodowej. Pogłębianie wiedzy ekonomicznej. Rozwijanie pasji, zainteresowań. Promocja szkoły. Szkolny Klub Przedsiębiorczości prowadzi Katarzyna Bielejewska. Strona główna

11

12 Zajęcia pozalekcyjne dla ekonomistów Strona główna

13 Cele zajęć pozalekcyjnych: Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Kształtowanie i planowanie własnej kariery zawodowej. Kształtowanie umiejętności zbierania i selekcjonowania informacji. Umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień. Trzeba dopisać prowadzącą/prowadzącego ;x Strona główna

14

15 Szansa edukacyjna Strona główna

16 Zajęcia przeznaczone dla klasy czwartej technikum handlowego. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z potrzebą inwestowania w siebie i swoją przyszłość. Zajęcia mają na celu rozwijanie, kształtowanie cech młodego człowieka niezbędnych w radzeniu sobie w sytuacjach życia codziennego, zapoznanie z rynkiem pracy, wskazanie drogi dalszego rozwoju. Program prowadzi Anna Dolna. Strona główna

17

18 Zajęcia fakultatywne z marketingu Strona główna

19 Nadrzędnym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu marketingu dla poznania i zrozumienia mechanizmów oddziaływania reklamy. Zadaniem zajęć będzie kształtowanie umiejętności: Miejsce i rola reklamy w marketingu, Rodzaje reklam i apeli reklamowych, Modele oddziaływania reklamy, Niebezpieczeństwo reklamy podprogowej, Ocena podstawowych środków przekazu reklamy, Etyka reklamy, Zasady konstrukcji dobrych sloganów reklamowych Prowadzącą zajęcia jest Agnieszka Geremek. Strona główna

20

21 Droga do sukcesu Strona główna

22 Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z potrzeba inwestowania w siebie i swoją przyszłość. Zajęcia mają na celu rozwijanie, kształtowanie cech młodego człowieka niezbędnych w radzeniu sobie w sytuacjach życia codziennego. Koordynatorem zajęć jest Paulina Giś. Strona główna

23

24 Efektywny projekt realizacji prac – jak to zrobić ? Strona główna

25 Założenia projektu: Program przeznaczony dla uczniów klas czwartych technikum handlowego. Wspieranie ucznia w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Doskonalenie do praktyki gospodarczej. Doskonalenie umiejętności poruszania się po rynku pracy Koordynatorem jest Maria Kaczorowska Strona główna

26

27 Matematyka i komputer na drodze do sukcesu Strona główna

28 Cel projektu: Wszechstronny rozwój osobowości ucznia, a przed wszystkim rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego logicznego myślenia, oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i sprawności (np. przykład rachunkowych). Projekt prowadzi Anna Konieczka. Strona główna

29

30 Kółko informatyczne Strona główna

31 Celem zajęć na kółku informatycznym jest: Zdobycie wiedzy na temat platform internetowych opartych o nowoczesne języki programowania. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sieci. Instalacja przykładowych witryn CMS-Joomla, Wordpress. Instalacja przykładowego forum w CMS Joomla. Zajęcia prowadzi Tomasz Kurpiel. Strona główna

32

33 Fakultety informatyczne Strona główna

34 Cel projektu to uzyskanie certyfikatu Cisco CompTIA A+ Certyfikat zapewnia: Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera. Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie. Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności. Zajęcia prowadzi Dariusz Nowak. Strona główna

35

36 Obsługa komputerowych programów użytkowych Strona główna

37 Celem zajęć pozalekcyjnych z Obsługi komputerowych programów użytkowych jest opanowanie podstawowych pakietów programów komputerowych, takich jak: Excel Word Paint Oraz wykorzystanie komputera jako źródło wiedzy i rozrywki. Prowadzącym jest Magdalena Toman-Kossakowska. Strona główna

38

39 Komputer w firmie Strona główna

40 Zajęcia z działu Komputer w firmie prowadzone są w pracowniach komputerowych. Celem zajęć są: Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki dla potrzeb przyszłej pracy zawodowej. Przygotowanie do egzaminów zawodowych. Uświadamianie potrzeb aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia prowadzi Krystyna Wala. Strona główna

41

42 Kółko fotograficzne Strona główna

43 Celem zajęć w bieżącym projekcie jest wyprowadzenie uczniów w tematykę fotograficznych środków wyrazu- sposobu w jaki fotografia pozwala wyrazić złożone treści. Dokona się to poprzez przedstawienie całości procesu twórczego w fotografii artystycznej, reklamowej, modowej i innych od pomysłu, poprzez realizację, postprocesing aż do gotowej fotografii. Uczniowie poznają w jaki sposób może przebiegać taki proces a jednocześnie będą sami mogli pracować nad sposobami wyrażania siebie w fotografii. Koło zainteresowań fotografia prowadzi Łukasz Łukasiak. Strona główna

44

45

46


Pobierz ppt "Szkolne pracownie informatyczne są otwarte dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google