Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zakładanie własnej firmy – multimedialne własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół materiały pomocnicze dla uczniów szkółponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zakładanie własnej firmy – multimedialne własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół materiały pomocnicze dla uczniów szkółponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Zakładanie własnej firmy – multimedialne własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół materiały pomocnicze dla uczniów szkółponadgimnazjalnych opracowanie: Anna Kristowska Plan prezentacji

2 2 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej Motywy podejmowania działalności gospodarczej Sukces dla przedsiębiorcy Internet jako źródło wiedzy o działalności gospodarczej Wady i zalety form organizacyjno-prawnych dla działalności w niewielkim rozmiarze Jednoosobowe przedsiębiorstwo Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Biznesplan – pierwszy krok do sukcesu Przykłady biznesplanu ze stron internetowych Procedura założenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Źródła finansowania działalności gospodarczej Porównanie form opodatkowanie dla firmy jednoosobowej Internet – pomocne narzędzie przy zakładaniu firmy Wykorzystanie Internetu jako formy promocji firmy Zakończenie Spis stron internetowych Plan prezentacji

3 3 Zadaniem prezentacji jest pokazanie roli technologii informacyjnej w zdobywaniu wiedzy o gospodarce rynkowej oraz roli Internetu jako pomocnego narzędzia przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Plan prezentacji

4 4 Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Podstawowym aktem prawnym regulującym status prawny, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w Polsce jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807). Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Plan prezentacji

5 5 Rodzaje działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej Podstawowe dziedziny działalności gospodarczej to: Działalność usługowa Działalność handlowa Działalność budowlana Działalność wytwórcza Plan prezentacji

6 6 Motywy podejmowania działalności gospodarczej Czynniki zewnętrzne: sytuacja na rynku, położenie geograficzne, sytuacja polityczna i finansowa kraju. Czynniki wewnętrzne: charakter, wiedza, umiejętności, kwalifikacje, motywacja przedsiębiorcy. Ważnym motywem może być posiadanie ciekawego pomysłu na firmę lub znalezienie na rynku tzw. niszy. Plan prezentacji

7 7 Sukces dla przedsiębiorcy może oznaczać Satysfakcję Utarg Kapitał Cele Elastyczność Strategię Plan prezentacji

8 8 Internet jako źródło wiedzy o działalności gospodarczej Informacje dotyczące działalności gospodarczej są najczęściej zawarte na stronach instytucji rządowych, naukowych, fundacji, stronach dzienników ogólnopolskich i stacji telewizyjnych. Przykłady stron internetowych Plan prezentacji Kolejne przykłady stron

9 9 Strona www.twoja-firma.pl/poradnikwww.twoja-firma.pl/poradnik pochodzi z serwisu Bankier.pl S.A Portal Akademia PARP Portal http://www.franchising.info.plwww.franchising.info.pl Plan prezentacji Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności

10 10 Wady i zalety form organizacyjno-prawnych dla działalności w niewielkim rozmiarze dla działalności w niewielkim rozmiarze Formy prowadzenia działalności: Przedsiębiorstwo jednoosobowe Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Plan prezentacji

11 11 Jednoosobowe przedsiębiorstwo Jednoosobowe przedsiębiorstwo Działalność reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Zalety Jedynym właścicielem jest przedsiębiorca Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku Możliwość wyboru uproszczonych form rozliczania się z podatku Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia przedsiębiorstwa Wady Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym właściciela za zobowiązania Możliwa jest raczej niewielka skala działalności Plan prezentacji

12 Spółka cywilna Spółka cywilna Działalność reguluje Kodeks Cywilny Zalety Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach, ma wpływ na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Wkłady wniesione do spółki mogą być w formie pieniężnej lub rzeczowej Prosty i szybki sposób rejestracji Możliwość wyboru formy opodatkowania Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia spółki Wady Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki Niewielka skala działalności Każdy ze wspólników musi uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej Plan prezentacji

13 13 Spółka jawna Spółka jawna Działanie normuje Ustawa Kodeks Spółek Handlowych Zalety Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia działalności Duża swoboda w formułowaniu umowy spółki Duża elastyczność funkcjonowania W tej formie może być prowadzone większe przedsiębiorstwo Brak określonych wymagań kapitałowych Wady Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, jeżeli zobowiązań nie można zaspokoić z majątku spółki tzw. subsydiarna odpowiedzialność Spółkę może założyć, co najmniej dwóch wspólników Kosztowna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (opłata sądowa 1 000 zł oraz opłata za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł) Nie posiada osobowości prawnej Plan prezentacji

14 14 Spółka partnerska Spółka partnerska Działanie normuje Ustawa Kodeks Spółek handlowych Zalety Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniedbania Brak określonych wymagań kapitałowych do uruchomienia spółki Możliwość wyboru formy opodatkowania, gdyż nie jest wymagana pełna księgowość Spółka może być zarządzana przez zarząd, jeżeli przewiduje to umowa spółki Wady Wspólnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna wykonująca wolny zawód określony przez przepisy np.: adwokat, aptekarz, lekarz, architekt, radca prawny Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego Kosztowna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Plan prezentacji

15 15 Biznesplan – pierwszy krok do sukcesu Biznesplan to dokument, w którym określone są: cele działalności gospodarczej, taktyka działania, strategia oraz czas, w jakim te cele powinny zostać osiągnięte. Typowe elementy biznesplanu Streszczenie Profil i zakres działania firmy Założenia planu strategicznego Analiza SWOT Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan finansowy Wnioski i podsumowanie Załączniki Plan prezentacji Przykłady biznesplanu

16 16 Przykłady biznesplanu ze stron internetowych Internetowe wydanie magazynu Firma emitowanego w telewizji TVN Szkolenie dotyczące przygotowania biznesplanu Plan prezentacji Biznesplan

17 17 Procedura założenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Etapy działań przedsiębiorcy Znalezienie pomysłu na własne przedsiębiorstwo Pozyskanie kapitału Wybór formy organizacyjno-prawnej Działania związane z rejestracją przedsiębiorstwa Plan prezentacji

18 18 CZYNNOŚĆ I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Koszt 100 zł Plan prezentacji

19 19 CZYNNOŚĆII Wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON w wojewódzkim oddziale Urzędu Statystycznego Nie podlega opłacie Plan prezentacji

20 20 CZYNNOŚĆIII Otwarcie rachunku bankowego Wybierając bank przedsiębiorca powinien się kierować kosztami prowadzenia rachunku i własną wygodą. Koszty zależą od wybranego banku Plan prezentacji

21 21 CZYNNOŚĆIV Zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP zgłoszenie rejestracyjne przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (rejestracja jako płatnik VAT) za potwierdzenie rejestracji 152 zł opłaty skarbowej wybór formy opodatkowania Plan prezentacji

22 22 CZYNNOŚĆV Wykonanie pieczęci firmowej Koszt około 30 zł Plan prezentacji

23 23 CZYNNOŚĆVI Zgłoszenie w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS-ie bezpłatnie Plan prezentacji

24 24 CZYNNOŚĆVII Zgłoszenie do organów kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Wydziału Prewencji Straży Pożarnej. Plan prezentacji

25 25 Źródła finansowania działalności Źródła finansowania działalności gospodarczej Własne środki przedsiębiorcy Kredyt bankowy Kredyt preferencyjny uzyskany za pośrednictwem instytucji doradczych lub programów wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Skorzystanie z leasingu Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna Informacje o pomocy finansowej można znaleźć na stronach internetowych Plan prezentacji

26 26 Przykłady stron Fundusz Mikro Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Plan prezentacji Źródła finansowania

27 27 FORMY OPODATKOWANIA Karta PodatkowaKwotowo Podatek nie zależy od przychodu i dochodu Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Od przychodu wg określonych stawek Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów Zasady ogólne: - podatek wg skali podatkowej (19, 30, 40 %) - stawka liniowa 19 % Od dochodu wg skali podatkowej Sposób opodatkowania Uwagi Konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Forma Plan prezentacji

28 28 Przykłady stron ułatwiających przedsiębiorcom rejestrację działalności przedsiębiorcom rejestrację działalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych Plan prezentacji Strona Izby Skarbowej w Warszawie http://www.izba-skarbowa.waw.pl Kolejne przykłady stron

29 29 serwis internetowy Urzędu Miasta Szczecina http://bip.um.szczecin.pl Serwis informacyjny miasta Nowy Dwór Mazowiecki http://www.bip.nowydwormaz.pl/public/?id=632 http://www.bip.nowydwormaz.pl/public/?id=632 można pobrać jedynie druk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Rejestracja elektroniczna nie jest jeszcze możliwa. Plan prezentacji Rejestracja działalności drogą elektroniczną - przykład

30 30 Przykład rejestracji działalności gospodarczej drogą elektroniczną Plan prezentacji PoprzedniPoprzedni przykład

31 31 Wykorzystanie Internetu jako formy promocji firmy Firmy działające na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego Portal miejski - firmy nowodworskie Internetowa książka telefoniczna Plan prezentacji

32 32 Przykłady stron internetowych firm nowodworskich Firma Netit Centrum Edukacyjne Octopus Firma mGraf Plan prezentacji Poprzednia strona

33 33 Prezentacja miała pokazać rolę technologii informacyjnej w zdobywaniu wiedzy ze źródeł elektronicznych, a przede wszystkim znaczenie Internetu w podejmowaniu działalności gospodarczej i zdobywaniu informacji na ten temat. Umiejętność posługiwania się komputerem i korzystanie z Internetu staje się niezbędne dla każdego przedsiębiorcy, a przede wszystkim dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej. Plan prezentacji

34 34 www.twoja-firma.pl/poradnik www.1praca.gov.pl www.postawnaswoim.pl www.parp.gov.pl http://ipis.pl www.franchising.info.pl www.tvn24firma.onet.pl http://parp.eduportal.pl/szkolenie5.aspx www.biznespartner.pl www.um.warszawa.pl www.funduszmikro.pl www.efrwp.com.pl www.bgk.com.pl www.mf.gov.pl www.zus.pl http://www.izba-skarbowa.waw.pl http://www.lubawa.pl http://bip.um.szczecin.pl Polskie Książki Telefoniczne Panorama Firm Google http://www.nowydwormaz.home.pl/msi/firmy.php Spis stron internetowych Plan prezentacji

35 35 Koniec prezentacji Plan prezentacji


Pobierz ppt "1 Zakładanie własnej firmy – multimedialne własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół materiały pomocnicze dla uczniów szkółponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google