Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół"— Zapis prezentacji:

1 własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół
Zakładanie własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowanie: Anna Kristowska Plan prezentacji

2 Plan prezentacji Wstęp
Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej Motywy podejmowania działalności gospodarczej Sukces dla przedsiębiorcy Internet jako źródło wiedzy o działalności gospodarczej Wady i zalety form organizacyjno-prawnych dla działalności w niewielkim rozmiarze Jednoosobowe przedsiębiorstwo Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Biznesplan – pierwszy krok do sukcesu Przykłady biznesplanu ze stron internetowych Procedura założenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Źródła finansowania działalności gospodarczej Porównanie form opodatkowanie dla firmy jednoosobowej Internet – pomocne narzędzie przy zakładaniu firmy Wykorzystanie Internetu jako formy promocji firmy Zakończenie Spis stron internetowych

3 Zadaniem prezentacji jest pokazanie roli technologii informacyjnej w zdobywaniu wiedzy o gospodarce rynkowej oraz roli Internetu jako pomocnego narzędzia przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Plan prezentacji

4 Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej
Podstawowym aktem prawnym regulującym status prawny, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w Polsce jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1807). Reguluje ona podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Plan prezentacji

5 Rodzaje działalności gospodarczej
Podstawowe dziedziny działalności gospodarczej to: Działalność usługowa Działalność handlowa Działalność budowlana Działalność wytwórcza Plan prezentacji

6 Motywy podejmowania działalności gospodarczej
Czynniki zewnętrzne: sytuacja na rynku, położenie geograficzne, sytuacja polityczna i finansowa kraju. Czynniki wewnętrzne: charakter, wiedza, umiejętności, kwalifikacje, motywacja przedsiębiorcy. Ważnym motywem może być posiadanie ciekawego pomysłu na firmę lub znalezienie na rynku tzw. niszy. Plan prezentacji

7 Sukces dla przedsiębiorcy
może oznaczać Satysfakcję Utarg Kapitał Cele Elastyczność Strategię Plan prezentacji

8 Przykłady stron internetowych
Internet jako źródło wiedzy o działalności gospodarczej Informacje dotyczące działalności gospodarczej są najczęściej zawarte na stronach instytucji rządowych, naukowych, fundacji, stronach dzienników ogólnopolskich i stacji telewizyjnych. Przykłady stron internetowych Kolejne przykłady stron Plan prezentacji

9 Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności
Strona pochodzi z serwisu Bankier.pl S.A Portal Akademia PARP Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności Portal Plan prezentacji

10 Wady i zalety form organizacyjno-prawnych
dla działalności w niewielkim rozmiarze Formy prowadzenia działalności: Przedsiębiorstwo jednoosobowe Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Plan prezentacji

11 Jednoosobowe przedsiębiorstwo
Działalność reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Zalety Jedynym właścicielem jest przedsiębiorca Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku Możliwość wyboru uproszczonych form rozliczania się z podatku Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia przedsiębiorstwa Wady Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym właściciela za zobowiązania Możliwa jest raczej niewielka skala działalności Plan prezentacji

12 Działalność reguluje Kodeks Cywilny
Spółka cywilna Działalność reguluje Kodeks Cywilny Zalety Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach, ma wpływ na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Wkłady wniesione do spółki mogą być w formie pieniężnej lub rzeczowej Prosty i szybki sposób rejestracji Możliwość wyboru formy opodatkowania Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia spółki Wady Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki Niewielka skala działalności Każdy ze wspólników musi uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej Plan prezentacji

13 Spółka jawna Działanie normuje Ustawa Kodeks Spółek Handlowych Zalety
Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę Nie jest wymagany ściśle określony kapitał do uruchomienia działalności Duża swoboda w formułowaniu umowy spółki Duża elastyczność funkcjonowania W tej formie może być prowadzone większe przedsiębiorstwo Brak określonych wymagań kapitałowych Wady Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, jeżeli zobowiązań nie można zaspokoić z majątku spółki tzw. subsydiarna odpowiedzialność Spółkę może założyć, co najmniej dwóch wspólników Kosztowna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (opłata sądowa zł oraz opłata za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł) Nie posiada osobowości prawnej Plan prezentacji

14 Spółka partnerska Działanie normuje Ustawa Kodeks Spółek handlowych
Zalety Każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniedbania Brak określonych wymagań kapitałowych do uruchomienia spółki Możliwość wyboru formy opodatkowania, gdyż nie jest wymagana pełna księgowość Spółka może być zarządzana przez zarząd, jeżeli przewiduje to umowa spółki Wady Wspólnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna wykonująca wolny zawód określony przez przepisy np.: adwokat, aptekarz, lekarz, architekt, radca prawny Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego Kosztowna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Plan prezentacji

15 Przykłady biznesplanu Typowe elementy biznesplanu
Biznesplan – pierwszy krok do sukcesu Biznesplan to dokument, w którym określone są: cele działalności gospodarczej, taktyka działania, strategia oraz czas, w jakim te cele powinny zostać osiągnięte. Przykłady biznesplanu Typowe elementy biznesplanu Streszczenie Profil i zakres działania firmy Założenia planu strategicznego Analiza SWOT Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan finansowy Wnioski i podsumowanie Załączniki Plan prezentacji

16 Przykłady biznesplanu ze stron internetowych
Internetowe wydanie magazynu Firma emitowanego w telewizji TVN Szkolenie dotyczące przygotowania biznesplanu Biznesplan Plan prezentacji

17 Procedura założenia jednoosobowego
przedsiębiorstwa Etapy działań przedsiębiorcy Znalezienie pomysłu na własne przedsiębiorstwo Pozyskanie kapitału Wybór formy organizacyjno-prawnej Działania związane z rejestracją przedsiębiorstwa Plan prezentacji

18 CZYNNOŚĆ I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Koszt 100 zł Plan prezentacji

19 CZYNNOŚĆ II Wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON w wojewódzkim oddziale Urzędu Statystycznego Nie podlega opłacie Plan prezentacji

20 CZYNNOŚĆ III Otwarcie rachunku bankowego
Wybierając bank przedsiębiorca powinien się kierować kosztami prowadzenia rachunku i własną wygodą. Koszty zależą od wybranego banku Plan prezentacji

21 CZYNNOŚĆ IV Zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym
uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP zgłoszenie rejestracyjne przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (rejestracja jako płatnik VAT) za potwierdzenie rejestracji 152 zł opłaty skarbowej wybór formy opodatkowania Plan prezentacji

22 CZYNNOŚĆ V Wykonanie pieczęci firmowej Koszt około 30 zł
Plan prezentacji

23 Zgłoszenie w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS-ie
CZYNNOŚĆ VI Zgłoszenie w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS-ie bezpłatnie Plan prezentacji

24 CZYNNOŚĆ VII Zgłoszenie do organów kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wydziału Prewencji Straży Pożarnej. Plan prezentacji

25 Informacje o pomocy finansowej można znaleźć na stronach internetowych
Źródła finansowania działalności gospodarczej Własne środki przedsiębiorcy Kredyt bankowy Kredyt preferencyjny uzyskany za pośrednictwem instytucji doradczych lub programów wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Skorzystanie z leasingu Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna Informacje o pomocy finansowej można znaleźć na stronach internetowych Plan prezentacji

26 Europejski Fundusz Rozwoju
Przykłady stron Fundusz Mikro Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Źródła finansowania Plan prezentacji

27 FORMY OPODATKOWANIA Sposób opodatkowania Forma Uwagi
Podatek nie zależy od przychodu i dochodu Karta Podatkowa Kwotowo Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Od przychodu wg określonych stawek Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów Zasady ogólne: podatek wg skali podatkowej (19, 30, 40 %) stawka liniowa 19 % Od dochodu wg skali podatkowej Konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Plan prezentacji

28 Przykłady stron ułatwiających przedsiębiorcom rejestrację działalności
Strona Izby Skarbowej w Warszawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kolejne przykłady stron Plan prezentacji

29 Rejestracja działalności drogą elektroniczną - przykład
serwis internetowy Urzędu Miasta Szczecina Serwis informacyjny miasta Nowy Dwór Mazowiecki można pobrać jedynie druk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Rejestracja elektroniczna nie jest jeszcze możliwa. Rejestracja działalności drogą elektroniczną - przykład Plan prezentacji

30 Przykład rejestracji działalności gospodarczej drogą elektroniczną
Poprzedni przykład Plan prezentacji

31 Wykorzystanie Internetu jako formy promocji firmy
Firmy działające na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego Portal miejski - firmy nowodworskie Internetowa książka telefoniczna Plan prezentacji

32 Przykłady stron internetowych firm nowodworskich
Centrum Edukacyjne Octopus Firma mGraf Firma Netit Poprzednia strona Plan prezentacji

33 Prezentacja miała pokazać rolę technologii informacyjnej w zdobywaniu wiedzy ze źródeł elektronicznych, a przede wszystkim znaczenie Internetu w podejmowaniu działalności gospodarczej i zdobywaniu informacji na ten temat. Umiejętność posługiwania się komputerem i korzystanie z Internetu staje się niezbędne dla każdego przedsiębiorcy, a przede wszystkim dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej. Plan prezentacji

34 Spis stron internetowych
Polskie Książki Telefoniczne Panorama Firm Google Plan prezentacji

35 Koniec prezentacji Plan prezentacji


Pobierz ppt "własnej firmy – multimedialne materiały pomocnicze dla uczniów szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google