Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuletyn Informacji Publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuletyn Informacji Publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Biuletyn Informacji Publicznej

2 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) To system stron internetowych, mających na celu bezpłatne udostępnienie ludziom informacji publicznych tj. działanie instytucji publicznych.

3 Dostęp do informacji w BIP można uzyskać poprzez:
Odwiedzenie strony głównej BIP ( na której znajdują się informacje o Organach BIP wraz z odnośnikami do stron BIP Odwiedzenie konkretnych biuletynów informacji publicznej.

4 organy władzy publicznej,
organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne, podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne, podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym, podmioty reprezentujące osoby prawne związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne, inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

5 Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym.

6 Status prawny lub forma prawna podmiotu
przedmiot działania i kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, majątek, którym dysponuje organ sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, tryb działania,

7 Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co nakłada obowiązek wykonania stron stron WWW w standardach HTML 4.01, XHTML 1.0 lub HTML 3.2. Należy podkreślić, iż obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer osobisty, komputer naręczny, telefon komórkowy itp.). W przyszłości planuje się włączyć w ramy tego rozporządzenia także wytyczne WCAG 1.0 co najmniej na poziomie A, co zrealizuje postulat e-Dostępności stron biuletynu.

8 Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

9 Biuletyn informacji publicznej urzędu miejskiego miasta Koszalin
Biuletyn Informacji Publicznej ZS nr9 Koszalin

10 Baner zawierający logo BIP herb miasta oraz nazwę Biuletynu
Jest to Biuletyn dotyczący Miasta Koszalin. Zawarte są w nim informacje dotyczące funkcjonowania miasta oraz linki do stron związanych z miastem (urzędów) Biuletyn zawiera: Baner zawierający logo BIP herb miasta oraz nazwę Biuletynu Stronę główną Menu nawigacyjne zawierające odnośniki do podstron oraz informacji zawartych w biuletynie (sposób załatwiania spraw w urzędach itp.) Menu zawierające skróty najnowszych artykułów oraz odnośniki do nich Menu Centralne w którym są wyświetlane zawartości Podstron Wyszukiwarkę Stopkę zawierają informacje na temat instytucji której dotyczy biuletyn (nazwa, ulica)

11 Menu boczne (najnowsze artykuły) Menu centralne
funkcje serwisu Baner Herb miasta Logo BIP wyszukiwarka Menu nawigacyjne Menu boczne (najnowsze artykuły) Menu centralne

12 Koszaliński BiP zawiera informacje na temat
Wyborów do rad osiedli 2008 oraz ich wyniki Konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Koszalin Karty usług oraz sposobie jej zdobycia Przyjmowania klientów w instytucjach rady miasta Zamówień publicznych Urzędu miejskiego w tym: Samorządu Statutu miasta Struktury organizacyjnej Planów rozwoju Zarządzania miastem Zatrudnienia i wynagrodzenia

13 Jednostek Organizacji miejskiej Placówek oświaty Budżetu miasta
Rady miasta w tym: Samorządu Uchwał Komisji Planu pracy Informacje o terminarzu oraz multimedia z sesji rady Jednostek Organizacji miejskiej Placówek oświaty Budżetu miasta Rejestrów i ewidencji Podatków Prawa lokalnego Wydziału Architektury i Urbanistyki Ochrony Środowiska Ogłoszeń wydziału nieruchomości Dotacji na zadania Pożytku bublicznego

14 Strona wyborów do rad osiedli zawiera informacje o dacie wyborów oraz odnośniki do plików word i pdf z wynikami tych wyborów

15 Strona konsultacji na temat zmiany granic zawiera odnośniki do plików word i pdf z wynikami konsultacji przeprowadzonymi z mieszkańcami miasta

16

17

18

19

20 Strona ta zawiera informacje o przyjmowaniu klientów przez prezydenta oraz jego zastępców oraz odnośniki do plików word z informacjami o przyjmowaniu i rejestracji klientów

21

22

23 Poza Sprawdzeniem informacji zawartych w BiP biuletyn umożliwia nam sprawdzenie statutu prywatnych spraw użytkowników. Wystarczy w zakładce „twoje sprawy” wpisać numer identyfikacyjny sprawy która załatwiamy aby uzyskać dostęp do informacji na jej temat

24

25

26 Biuletyn informacji Publicznej miasta Koszalin umożliwia pozyskanie informacji na temat przedsiębiorców zgłoszonych w ewidencji działalności gospodarczej. Możliwe jest wyszukiwanie przedsiębiorców podając ulicę nazwę miejscowość branżę lub numer ewidencyjny przedsiębiorcy

27 Twórcy biuletynu udostępnili odwiedzającym statystyki serwisu zawierające informacje o miesięcznej liczbie odwiedzin strony, zestawienie z poprzednimi miesiącami, oraz informacje o popularności artykułów zawartych w biuletynie

28 Więcej informacji na temat BiP Urzędu miasta Koszalin można znaleźć pod adresem bip.koszalin.pl

29

30 Dane Adresowe szkoły Status Szkoły Oraz Dyrektora Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy szkoły Kompetencje organów szkolnych Organizacje szkoły Sposoby załatwiania spraw Majątek publiczny

31 Druki szkolne Regulaminy i rejestry Budżet szkoły Oświadczenia majątkowe Zamówienia Publiczne

32 Organizacja szkoły to dział, w którym znajdują się takie informacje jak :
Kierunki kształcenia Statut szkoły Rekrutacja Druki podań do szkół Prawa i obowiązki ucznia

33 Majątek szkoły Zatrudnienie Wynagrodzenia Sprawność budżetowa
Środki trwałe Wyposażenie Zatrudnienie Dyrekcja – 3os Kierownicy - 1 os Administracja i obsługa – 14 os Nauczyciele – 60 os Wynagrodzenia Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą ok. 2mln zł Sprawność budżetowa informację o stanie środków na rachunku bankowym, stanie zatrudnienia i wynagradzania,

34 Wykaz regulaminów Wykaz Rejestrów Wykaz Kontroli
Regulamin pracy Zespołu Szkół nr 9 Regulamin premiowania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych pracowników obsługi Zespołu Szkół nr 9 Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym w Zespole Szkół nr 9 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 9 Regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 9 Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły pracownikom administracji i obsługi technicznej w Zespole Szkół nr 9 Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły pracownikom pedagogicznym w Zespole Szkół nr 9 Regulamin kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół nr 9 Regulamin egzaminu z przygotowania zawodowego i nauki zawodu Wykaz Rejestrów Rejestr pism przychodzących Rejestr wydanych zaświadczeń Rejestr wydanych zaświadczeń do Wojskowej Komendy Uzupełnień Rejestr wydanych legitymacji Rejestr wydanych duplikatów świadectw Rejestr wydanych duplikatów legitymacji rektora Rejestr wydanych zarządzeń Rejestr przeprowadzonych kontroli Rejestr skarg i wniosków Księga protokołów Rady Pedagogicznej Księga uchwał Rady Pedagogicznej Księga druków ścisłego zarachowania Księga uczniów Wykaz Kontroli

35 Wykaz Druków szkolnych
legitymacje szkolne świadectwa szkolne (promocyjne, ukończenia, dojrzałości) dyplomy uzyskania tytułu zawodowego Zasady wydawania wydruków Szkoła prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania. Druki wydawane są za pokwitowaniem. Wydaje się je zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów. Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej kierowany do dyrektora szkoły.

36

37

38 Ogółem odwiedzin (od 2006-08-25 02:08): 312
Ogółem odwiedzin w tym roku: 134 Ogółem odwiedzin w tym miesiącu: 3 Statystyki odwiedzin dla miesięcy: Styczeń20 6 % Luty17 5 % Marzec25 8 % Kwiecień21 6 % Maj26 8 % Czerwiec19 6 % Lipiec33 10 % Sierpień32 10 % Wrzesień29 9 % Październik44 14 % Listopad22 7 % Grudzień24 7 % Statystyki odwiedzin dla lat: Rok % Rok % Rok % Statystyki odwiedzin dla dni: Poniedziałek40 12 % Wtorek45 14 % Środa51 16 % Czwartek36 11 % Piątek59 18 % Sobota39 12 % Niedziela42 13 %


Pobierz ppt "Biuletyn Informacji Publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google