Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział IBM Software Sales Business Operations w regionie EMEA © 2011 IBM Corporation Program SVP – główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwoWrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział IBM Software Sales Business Operations w regionie EMEA © 2011 IBM Corporation Program SVP – główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwoWrzesień"— Zapis prezentacji:

1 Dział IBM Software Sales Business Operations w regionie EMEA © 2011 IBM Corporation Program SVP – główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwoWrzesień 2011 r. Dokument zewnętrzny Przegląd i opis głównych kroków procesu zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP Autorka prezentacji: Michelle Gardner 7 września 2011 r.

2 Partnerzy handlowi IBM © 2011 IBM Corporation Proces zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP | Wrzesień 2011 r.Strona 2 Wymagania dotyczące zgłoszeń do programu SVP: schemat ogólny Wymagania dla Partnerów Handlowych – PartnerWorld i SVI lub VAP Wymagania dla Partnerów Handlowych – przygotowanie wniosku SVP IBM – Sprawdzenie wniosku i umowy 1.Uczestnictwo w programie PartnerWorld 2.Uzyskanie certyfikatów lub spełnienie wymagań programu VAP 3.Złożenie wniosku o uczestnictwo i uzyskanie zatwierdzenia w programie VAP lub SVI 1.Utworzenie planu partnerskiego 2.Wypełnienie dodatkowego pliku informacyjnego dla regionu EMEA lub formularza wniosku (formularz wniosku obowiązuje od 29 sierpnia) 3. Zeskanowanie a) wpisu przedsiębiorstwa do rejestru oraz b) dokumentów podatkowych 4.Załączenie dokumentów z punktów 2, 3a) i 3b) do planu partnerskiego (zakładka z nazwą i adresem) 1.Wykonanie obowiązkowych weryfikacji BPO 2.Wykonanie weryfikacji kryteriów SVP 3.Sprawdzenie zgodności z umową (i uzyskanie podpisu IBM) 4.Zatwierdzenie w programie SVP Konieczne jest przekazanie wniosku z dużym wyprzedzeniem przed pierwszą próbą złożenia zamówienia. Przetwarzanie wniosków może zająć maksymalnie 20 dni roboczych (4 tygodnie) IBM podejmuje wszelkie niezbędne starania w celu terminowego przetworzenia wszystkich wniosków, jednak należy uwzględnić fakt, że nowe wnioski przekazane pod koniec miesiąca lub kwartału mogą nie zostać obsłużone w czasie pozwalającym na złożenie zamówienia w danym miesiącu lub kwartale. BARDZO WAŻNA INFORMACJA

3 Partnerzy handlowi IBM © 2011 IBM Corporation Proces zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP | Wrzesień 2011 r.Strona 3 1.Firma powinna zostać uczestnikiem programu PartnerWorld za pośrednictwem serwisu WWW pod adresem www.ibm.com/partnerworldwww.ibm.com/partnerworld 2.Należy uzyskać odpowiednie certyfikaty lub spełnić wymagania programu VAP. 3.Należy zgłosić wniosek o uczestnictwo i uzyskać pełne zatwierdzenie w jednym z następujących programów IBM Value Add Initiative: Software Value Incentive (SVI) albo Value Advantage Plus (VAP) w każdej grupie produktów, która ma być objęta odsprzedażą. Niezbędny będzie 1 certyfikat handlowy i 2 certyfikaty techniczne dla każdej grupy produktów, do której firma ma być upoważniona LUB zatwierdzone rozwiązanie VAP zawierające Oprogramowanie IBM z grupy produktów, do której firma ma być upoważniona. Ważna informacja: nie wszystkie certyfikaty dotyczące grup produktów umożliwiają udział w programie SVI/VAP/SVP. Należy zapoznać się z zawartością stron serwisu PartnerWorld dotyczących programów SVI/SVP w celu uzyskania informacji o odpowiednich certyfikatach: http://www-03.ibm.com/certify/partner/mem/na/mem_skillsreq.shtml Główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP

4 Partnerzy handlowi IBM © 2011 IBM Corporation Proces zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP | Wrzesień 2011 r.Strona 4 Główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP 4.Należy utworzyć plan partnerski lub korzystać już z takiego planu utworzonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 5.Należy zeskanować kopię (kopie) wpisu przedsiębiorstwa do rejestru oraz dokumentów rejestracji podatkowej. 6.Należy wypełnić formularz wniosku Partnera Handlowego o uczestnictwo w programie SVP. Wypełniony formularz wniosku Partnera Handlowego, wpis przedsiębiorstwa do rejestru oraz dokumenty rejestracji podatkowej powinny zostać zeskanowane i umieszczone w polu załączników planu partnerskiego. Pole załączników znajduje się na dole strony planu partnerskiego. Przed wyrażeniem zgody na warunki Umowy IBM z Partnerem Handlowym dotyczącej programu Software Value Plus (zgodnie z krokiem 7. A) konieczny jest wybór Oprogramowania IBM w jednym z dwóch pól jednostki organizacyjnej na zakładce z nazwą i adresem. Wniosek o zawarcie Umowy z Partnerem Handlowym dotyczącej programu Software Value Plus zostanie odrzucony, jeśli formularz wniosku nie będzie całkowicie wypełniony, podpisany i załączony do planu partnerskiego dotyczącego Oprogramowania IBM.

5 Partnerzy handlowi IBM © 2011 IBM Corporation Proces zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP | Wrzesień 2011 r.Strona 5 7.Po wykonaniu kroków 1-6 firma jest gotowa do zgłoszenia wniosku o uczestnictwo w programie SVP za pośrednictwem profilu w programie PartnerWorld. W tym celu należy skorzystać z następującego adresu WWW: https://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/svp_authorized_portfolio_apply i kliknąć odsyłacz w punkcie 4 opisany enroll through your PartnerWorld profile (zgłoś się za pośrednictwem profilu PartnerWorld). W ramach kroku zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w programie SVP (krok 7) niezbędne jest: A.Przejrzenie i zaakceptowanie Umowy IBM z Partnerem Handlowym dotyczącej programu Software Value Plus poprzez wykonanie czynności opisanych w punkcie (i) lub (ii) w zależności od obowiązującego prawa krajowego (zgodnie z definicją w Podręczniku operacyjnym dotyczącym umowy). i.W krajach, w których dopuszczalna jest umowa elektroniczna: niektórzy Partnerzy Handlowi mający siedziby w krajach, w których dopuszczone jest to przepisami prawa miejscowego, mogą zaakceptować warunki Umowy IBM z Partnerem Handlowym dotyczącej programu Software Value Plus w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu w programie PartnerWorld. Główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP

6 Partnerzy handlowi IBM © 2011 IBM Corporation Proces zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP | Wrzesień 2011 r.Strona 6 7. A. ii.W krajach, w których wymagane jest zawarcie umowy na piśmie: Partnerzy Handlowi, którzy nie mogą zaakceptować warunków umowy w postaci elektronicznej, muszą przygotować 2 egzemplarze wydruków Umowy IBM z Partnerem Handlowym dotyczącej programu Software Value Plus, Zasad postępowania oraz Umowy dotyczącej Wymiany Poufnych Informacji (a także wszelkich innych umów, które mogą wiązać się ze składanym wnioskiem). Oba egzemplarze każdego z wymienionych dokumentów należy podpisać i wysłać pod adresem: DSW BP Incentives, Customer Fulfilment, Building 5 Floor 1, IBM Ireland Technology Campus, Damastown Industrial Estate, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland Procesy wewnętrzne IBM: Po otrzymaniu przez zespół SVP dokumentów umów SVP zostanie wykonane sprawdzenie ich kompletności, a po pomyślnej weryfikacji pozostałych elementów wniosku umowy zostaną przekazane do podpisania przez IBM. Partner otrzyma jeden egzemplarz każdego z podpisanych dokumentów po uzyskaniu pełnego zatwierdzenia w programie SVP. Główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP

7 Partnerzy handlowi IBM © 2011 IBM Corporation Proces zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP | Wrzesień 2011 r.Strona 7 W ramach kroku 7. A niezbędne jest również wykonanie następujących czynności: i.Należy wybrać grupę (albo grupy) produktów, których odsprzedażą ma się zajmować firma. Należy wybrać jedynie grupy, w przypadku których firma spełnia wymagania programu SVP (zgodnie z krokami 2 i 3 na slajdzie 3). ii.Partner Handlowy musi także określić preferowanego dystrybutora. iii.Partner Handlowy musi również wybrać typ relacji, której dotyczy wniosek. W tym wypadku Partner musi zgłaszać się jako Value Added Reseller (VAR). Jeśli Partner Handlowy dokona zgłoszenia innego typu, przetwarzanie wniosku opóźni się, a Partner będzie zmuszony wykonać dodatkowe kroki w celu usunięcia błędu. iv.Należy kliknąć przycisk Zapisz i wyślij wniosek (Save and submit application). Wniosek zostanie przesłany do zespołu ds. kontroli dystrybucji w regionie EMEA w celu dokonania przeglądu i dalszego przetwarzania Ważna informacja: - Partnerzy Handlowi mogą prowadzić odsprzedaż odnowienia w przypadku wszystkich grup produktów, o ile zamówienie zawiera co najmniej jeden produkt, do którego odsprzedaży Partner jest upoważniony. Na przykład jeśli firma jest upoważniona do odsprzedaży produktów Lotus Portal, a zamówienie dotyczy odnowienia innych produktów i zawiera także produkt Lotus Portal, możliwe będzie złożenie takiego zamówienia. Nie będą akceptowane zamówienia zawierające co najmniej jedną grupę produktów, do której odsprzedaży Partner nie jest upoważniony. Grupy produktów otwartych nie są traktowane jako grupy produktów autoryzowanych. Główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwo w programie SVP


Pobierz ppt "Dział IBM Software Sales Business Operations w regionie EMEA © 2011 IBM Corporation Program SVP – główne kroki zgłaszania wniosków o uczestnictwoWrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google