Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

| spis treści |spis treści Prezentacja zawiera szereg pomysłów do wykorzystania w Szkolnej Witrynie Internetowej Aleksander Wiatrowski Ciechocinek, czerwiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "| spis treści |spis treści Prezentacja zawiera szereg pomysłów do wykorzystania w Szkolnej Witrynie Internetowej Aleksander Wiatrowski Ciechocinek, czerwiec."— Zapis prezentacji:

1 | spis treści |spis treści Prezentacja zawiera szereg pomysłów do wykorzystania w Szkolnej Witrynie Internetowej Aleksander Wiatrowski Ciechocinek, czerwiec 2001 r. | Microsoft PowerPoint 2000 v. 9.0.2716 | monitor 17 | rozdzielczość 800 x 600 High Color 16 bitów | SZKOLNA WITRYNA INTERNETOWA

2 | spis treści |spis treści Pytanie – czy szkoła powinna posiadać własną stronę, witrynę internetową jest retoryczne – oczywiście, że tak ! Osobnym zagadnieniem jest stopień jej zaawansowania, jej aktualność oraz jej dostępność. Ponadto musimy zdecydować – jakie funkcje ma pełnić nasza witryna? Najprostszą jest strona mająca charakter informacyjny, propagandowy. Bardziej zaawansowana witryna to taka, która na co dzień pełni rolę nie tylko foldera reklamowego, ale również rolę pomocy dydaktycznej – taka strona żyje, jest pomocą w pracy ucznia i nauczyciela. Pamiętajmy również, że budowa Szkolnej Witryny Internetowej to praca nawet i na dwa lata. Jej dalszemu prowadzeniu, aktualizowaniu i uzupełnianiu również trzeba poświęcić wiele czasu. Pamiętajmy jeszcze, że budowa i prowadzenie Witryny jest najbardziej wartościowe wtedy, gdy większość prac wykonują sami uczniowie, nauczyciel natomiast służy radą i sprawuje nadzór. W S T Ę P | spis treści |spis treści

3 | spis treści |spis treści Przystępując do pracy nad Szkolną Witryną Internetową należy bardzo dokładnie przemyśleć sobie jej konstrukcję, naszkicować jej szkielet, pamiętając o tym, że pewne rozwiązania narzuci nam jeszcze sama praktyka. Wydaje się, że właściwym rozwiązaniem będzie podział Witryny na trzy główne części: 1) STRONY OFICJALNE (dostęp dowolny z Internetu) 2) STRONY WEWNĘTRZNE (dostęp tylko z poziomu sieci szkolnej) 3) STRONY ROBOCZE (dostępne tylko dla osób uprawnionych) Oznacza to, że niektóre materiały mogą wystąpić w dwóch miejscach – na stronach oficjalnych i na stronach wewnętrznych. Jednocześnie trzeba jednoznacznie ustalić, kto i za co jest odpowiedzialny, które, poszczególne osoby mają prawo dostępu i w jakiej formie są realizowane prace związane z konstrukcją oraz prowadzeniem Witryny. Dla pełnego wykorzystania na terenie Szkoły naszej Witryny najlepszym obecnie (z dostępnych) wydaje się skład komputerowy wyposażony w karty sieci bezprzewodowej. Odpowiednia wydaje się być pracownia wyposażona w komputery Apple Macintosh z systemem M. OS X Server. UWAGI TECHNICZNE | spis treści |spis treści

4 | spis treści |spis treści Zamieszczając różne materiały na stronach www pamiętamy: 1) Jeżeli piszemy o jakiejś osobie, to najlepiej jest ją powiadomić i uzyskać jej zgodę (to samo dotyczy również oryginalnych wypowiedzi, które powinny być autoryzowane). Stosujemy zasadę nie pisania tego, co dla kogoś może być niemiłe, przykre lub też wiązać się z sytuacjami, o których nie chciałby publicznie informować (np. sprawy prywatne). 2)Zamieszczając czyjeś zdjęcia uzyskujemy zgodę osoby, którą przedstawiają; doradzamy także, które mogą wyjść najlepiej. 3)W przypadku niejasności, niezgodności czy też wątpliwości, materiału nie publikujemy, aż do czasu pełnego wyjaśnienia. 4)Zwracamy uwagę na słownictwo – unikamy żargonu, wyrazów niedbałych. Wulgaryzmy są stanowczo niedopuszczalne ! 5)We wszystkich wątpliwych sytuacjach zwracamy się zawsze w miarę wcześnie do osoby (nauczyciela) sprawującej nadzór. E T Y K I E T A | spis treści |spis treści

5 | spis treści |spis treści SPIS TREŚCI STRONA GŁÓWNARada SzkołySTRONY WEWNĘTRZNE W S T Ę PKomitet RodzicielskiPRACA W SZKOLE UWAGI TECHNICZNEInternatDokumenty Szkolne E T Y K I E T AWarsztaty szkolneInformacje Bieżące SPIS TREŚCIBiblioteka szkolnaRozkłady Zajęć Świetlica szkolnaProgramy i Wymagania STRONY OFICJALNEKlasyStrony Samorządowe S Z K O Ł APracownicy administracyjniStrony Samorządowe (W) SZTANDAR SZKOŁYPracownicy usługowiStrony Edukacyjne PATRON SZKOŁYGrono PedagogiczneStrony Edukacyjne (W) HISTORIA SZKOŁYZespoły nauczycielskieStrony Klas REGIONKsiądz, Katecheta szkolnyStrony Klas (W) PRZYJACIELEPedagog, Psycholog szkolnyStrony Pryw. Pracowników KSIĘGA GOŚCIPielęgniarka szkolnaStrony Pryw. Uczniów PUBLIKACJEBHPStrony Pryw. Uczniów (W 1) SZKOŁA W ŚRODOWISKUSamorząd SzkolnyStrony Pryw. Uczniów (W 2) KOMUNIKACJAOrganizacje młodzieżoweStrony Zakochanych KANDYDACI - INFORMACJEKoła zainteresowańDownload Kandydaci - Informacje (W)Zespoły uczniowskie NASZA SZKOŁAKRONIKA SZKOŁY Dyrekcja, kierownictwo Szk.POCZTA SZKOŁY SekretariatMATERIAŁY DO POBRANIA

6 | spis treści |spis treści Te strony są oficjalnymi stronami Waszej Szkoły i tym samym są one publikowane w Internecie. Dostęp do tych stron jest bezpośredni z każdego miejsca, gdzie tylko znajduje się zainstalowane połączenie internetowe. Wszystkie umieszczone na tych stronach materiały powinny być uzgodnione z osobą (nauczycielem) sprawującą nadzór. STRONY OFICJALNE | spis treści |spis treści

7 | spis treści |spis treści S Z K O Ł A Jest to strona tytułowa Waszej Szkoły. Na tej stronie powinny znaleźć się: Pełna nazwa szkoły Adres pocztowy szkoły telefon, faks Adres e-mail, adres strony www Można także umieścić fotografię szkoły, rok powstania szkoły, tło dźwiękowe, krótką informację o twórcach strony i datę powstania strony oraz datę jej ostatniej aktualizacji.

8 | spis treści |spis treści SZTANDAR SZKOŁY Jeżeli Wasza Szkoła posiada sztandar, to tę stronę możecie mu poświęcić. Można na niej umieścić: Zdjęcie rozwiniętego sztandaru; Opis symboliki zawartej na sztandarze; Kopię (scan) aktu nadania szkole sztandaru; Można wymienić sytuacje, w których używa się sztandaru szkoły; Fotoreportaż ze zdjęciami sztandaru szkoły z różnych uroczystości.

9 | spis treści |spis treści PATRON SZKOŁY Bardzo często szkołom nadaje się imię związane z jakąś osobą lub wydarzeniem. Tę stronę możecie mu poświęcić: Imię i nazwisko Patrona, jego zdjęcie; Kopię (scan) aktu nadania Szkole imienia; Życiorys osoby będącej Patronem Szkoły; Wybrane materiały związane z Patronem; Informacje o corocznych rajdach, konkursach, akademiach itp. nawiązujących do imienia Patrona Szkoły.

10 | spis treści |spis treści HISTORIA SZKOŁY Każda szkoła ma swoją historię – nawet ta, którą założono zaledwie rok temu. Strona z historią Waszej Szkoły jest wręcz obowiązkowa. Pamiętajcie o tym, że strona z historią szkoły jest stroną oficjalną, odbieraną na żywo w Internecie. Dlatego też powinna ona składać się z dwóch części: jednej – podanej skrótowo raz drugiej – w której można pozwolić sobie na nawet bardzo szerokie potraktowanie tematu.

11 | spis treści |spis treści REGION Szkoła Wasza umiejscowiona jest w określonym miejscu, środowisku geograficzno-społecznym. Tym miejscem jest wieś, miasteczko, miasto, okolica, powiat, region kulturowo-geograficzny. Na tych stronach można zamieścić: Dane o lokalizacji, mapki i mapy; Historia regionu; Walory turystyczne i rekreacyjne regionu, folder – fotoreportaż; Ważniejsze instytucje – linki, adresy.

12 | spis treści |spis treści PRZYJACIELE Nie jesteście sami – Szkoła Wasza posiada wielu przyjaciół. Im też poświęćcie jedną ze stron. Wasi Przyjaciele, to: Instytucje (i nie tylko oświatowe), które wam pomagają; Zaprzyjaźnione z Wami szkoły; Organizacje o osoby prywatne współpracujące ze Szkołą, wasi Rodzice i byli absolwenci, sponsorzy.

13 | spis treści |spis treści KSIĘGA GOŚCI Waszą Szkołę odwiedzają czasami różne osoby – Wasi Goście. Można założyć stronę, na której znajdą się wpisy Gości. Księgę Gości można np. prowadzić: Wpisy przeważnie dokonywane są w oryginalnej (papierowej) Księdze Gości. Można je skopiować (scan) i umieścić tutaj. Do każdego wpisu można podać krótki opis zawierający imię i nazwisko Gościa, datę wpisu, okazję, z racji której dokonano wpisu, krótkie dane o osobie wpisującej się.

14 | spis treści |spis treści PUBLIKACJE Z pewnością znajdą się w Waszej Szkole osoby posiadające swoje (lub jako prace zbiorowe) publikacje. Mogą to być nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz Wy sami. Możemy o tym poinformować, oraz zamieścić krótki opis pracy. Przez publikacje rozumiemy: druki zwarte (wydania książkowe), artykuły w czasopismach, rubryki w czasopismach poświęcone stałym doniesieniom (korespondenci), publikacje w Internecie (strony www), wygłoszone odczyty, referaty itp.

15 | spis treści |spis treści SZKOŁA W ŚRODOWISKU Szkoła Wasza nie istnieje w oderwaniu od otoczenia, wręcz przeciwnie – oddziałuje na środowisko i odwrotnie – otoczenie oddziałuje na Szkołę. Na tej stronie możemy: Umieścić fotoreportaże z imprez organizowanych przez Was dla środowiska oraz tych, organizowanych przez lokalne władze, w których Wy uczestniczycie; Podać listę stałych kontaktów (z kim oraz jakich zagadnień dotyczą; co osiągnięto, dokonano); Może wystąpiliście z jakimś apelem lub sami na niego odpowiedzieliście? – napiszcie o tym.

16 | spis treści |spis treści KOMUNIKACJA W obecnych czasach oprócz istnienia określonego podmiotu niezwykle ważny jest dostępny sposób komunikacji: Adresy pocztowe, telefony, faksy, adresy poczty e-mail, adresy stron www. Podajemy adresy: Dyrekcja i kierownictwo Szkoły; Sekretariat Szkoły; Jednostki podległe Szkole (internat, warsztaty itp.); Osoby (pracownicy) funkcyjne; Wybrani uczniowie pełniący społeczne funkcje. Oprócz adresów możemy umieścić również: Mapki lokalizacyjne oraz wyciąg z połączeń autobusowych i kolejowych.

17 | spis treści |spis treści KANDYDACI - INFORMACJE Szkołą mogą zainteresować się osoby (absolwenci gimnazjów), które pragną kształcić się w przyszłości w Waszej Szkole. Interesuje to także ich rodziców. Wskazane jest, aby Szkoła posiadała stronę informującą wszystkich kandydatów o warunkach przyjęć. Oprócz tego powinien być rozprowadzany specjalny folder propagujący Szkołę więcej

18 | spis treści |spis treści Kandydaci - Informacje (WIĘCEJ) Strona informująca o warunkach przyjęć powinna zawierać: * Krótką charakterystykę Szkoły (ta część ma charakter folderu reklamowego; należy w niej umieścić kilka zdjęć). W folderze zwracamy m.in. uwagę na to, jakie jeszcze inne możliwości rozwoju, oprócz typowych zajęć lekcyjnych, daje swoim uczniom Szkoła. * Typy szkół (profili), jakie u Was działają. * Okres nauki, uzyskiwane uprawnienia. * Uprawnienia dodatkowe, które można uzyskać na zajęciach (kursy, dodatkowe szkolenia) pilotowanych przez Szkołę. * Sposób przyjmowania kandydatów (egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw – przedmioty, punkty brane pod uwagę). * Wymagane dokumenty (świadectwa, zaświadczenia). * Terminy składania podań, terminy egzaminów, rozmów, terminy przekazania informacji o ewentualnym przyjęciu kandydata do Szkoły. * Sposób i miejsca przekazywania informacji (można dołączyć plan sytuacyjny). * Sposób (i terminy) składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. * Wyciąg z przepisów dotyczących rekrutacji w danym roku szkolnym.

19 | spis treści |spis treści NASZA SZKOŁA Na tych stronach umieszczamy wszystkie jednostki (wraz ze składami osobowymi) działające w ramach Waszej Szkoły. DYREKCJA, KIEROWNICTWO SZKOŁY Rada SzkołySekretariatPracownicy administracyjniSamorząd Szkolny Komitet RodzicielskiInternatPracownicy usługowiOrganizacje młodzieżowe WarsztatyGrono PedagogiczneKoła zainteresowań BibliotekaZespoły nauczycielskieZespoły uczniowskie ŚwietlicaKsiądz, (Katecheta) KlasyPedagog, Psycholog Pielęgniarka szkolna BHP

20 | spis treści |spis treści Dyrekcja, kierownictwo Szkoły Na tej stronie powinny znaleźć się imiona i nazwiska osób z aktualnej dyrekcji szkoły. Wskazane jest dołączenie zdjęcia (lub kilku zdjęć w formie fotoreportażu) oraz krótkich życiorysów. Tworząc tę i następne strony pamiętajmy o: > Zawsze przed imieniem i nazwiskiem podajemy tytuł. > Do skanowania najlepiej jest posiadać kilka zdjęć danej osoby po czym wybrać najlepszy scan. > Życiorysy podajemy niezbyt rozwlekłe; można dołączyć odnośnik do tekstu pełniejszego. > Stronę z pewnością urozmaicą dołączone swobodne wypowiedzi osób, którym jest ona poświęcona.

21 | spis treści |spis treści Sekretariat Sekretariat to pierwsza forpoczta szkoły – każda osoba z zewnątrz komunikuje się ze szkołą najczęściej przez jej sekretariat. Na tej stronie można podać: > Skład osobowy sekretariatu, zdjęcia pracowników, krótkie życiorysy. > Rodzaje połączeń telekomunikacyjnych, którymi dysponuje szkoła (telefony, faksy, adres szkolnej strony www, adresy poczt elektronicznych). > Mapka – szkic sytuacyjny (bez zbędnych szczegółów) umiejscowienia sekretariatu na terenie szkoły. > Godziny przyjęć interesantów.

22 | spis treści |spis treści Rada Szkoły Rada Szkoły to jeden z najważniejszych jej organów. Bez niej szkolna witryna internetowa nie będzie pełna. Pamiętajcie, że w skład Rady Szkoły, oprócz jej pracowników, nauczycieli, wchodzą również Wasi Rodzice. Strona ta może zawierać: > Skład Rady Szkoły – skład osobowy, zdjęcia, krótkie życiorysy. > Informację, czym zajmuje się Rada Szkoły – można dołączyć fotoreportaże z bieżącej działalności, także – krótkie wypowiedzi. > Wypowiedzi członków Rady Szkoły na temat wizji szkoły, jej przyszłości, zamierzenia i plany.

23 | spis treści |spis treści Komitet Rodzicielski Zadbajcie o stronę poświęconą Komitetowi Rodzicielskiemu. Praca Komitetu nie zawsze jest widoczna, jednak bez Jego pomocy trudno by było prowadzić szkołę. Umieśćcie na tej stronie: > Skład Komitetu Rodzicielskiego – krótkie życiorysy, zdjęcia; pamiętajcie, że w Jego skład wchodzą również przedstawiciele Rodziców z poszczególnych klas (trójki klasowe). > Informacja, czym zajmuje się Komitet Rodzicielski – można dołączyć fotoreportaże z bieżącej działalności, także – krótkie wypowiedzi. > Wypowiedzi członków Komitetu na temat współpracy ze szkołą oraz planowanych kierunków działań.

24 | spis treści |spis treści Internat Jeżeli Wasza Szkoła posiada internat lub warsztaty, należy tym jednostkom poświęcić stronę. Oprócz zdjęć internatu (pokoje i budynek) oraz zdjęć warsztatów napiszcie, co robicie na warsztatach oraz jak wygląda życie w internacie. Ponadto: > Nie zaszkodzi kilka zdjęć prac wykonanych przez Was na warsztatach szkolnych. > Można napisać o sprzęcie, którym dysponujecie. > Dołączcie kilka waszych wypowiedzi dotyczących pobytu w internacie (może kilka krótkich wspomnień). > Ciekawe będą krótkie fotoreportaże z imprez, które odbywają się w internacie.

25 | spis treści |spis treści Warsztaty szkolne Jeżeli Wasza Szkoła posiada warsztaty, należy im poświęcić stronę. Oprócz zdjęć warsztatów napiszcie, co robicie na warsztatach. Ponadto: > Nie zaszkodzi kilka zdjęć prac wykonanych przez Was na warsztatach szkolnych. > Można napisać o sprzęcie, którym dysponujecie. > Dołączcie kilka waszych wypowiedzi dotyczących pracy na warsztatach (może kilka krótkich wspomnień). > Ciekawe będą krótkie fotoreportaże ukazujące proces produkcji, tworzenia. > Jeżeli wykonujecie prace zlecone – powiadomcie o tym – co robicie, kto jest odbiorcą itp.

26 | spis treści |spis treści Biblioteka szkolna W każdej szkole jest biblioteka. Korzystacie z niej Wy i nauczyciele. Pisząc o bibliotece pamiętajcie, że obecnie zbiory biblioteczne to nie tylko książki i czasopisma – to również kasety wideo, taśmy magnetofonowe, krążki CD i dyskietki: > Napiszcie o tym, jakiego rodzaju (i w jakiej ilości) zbiory posiada Wasza biblioteka. > Biblioteka oprócz wypożyczania prowadzi o wiele bardziej szerszą działalność – konkursy, prelekcje, lekcje biblioteczne itp. Nie zapomnijcie o tym, dołączcie krótkie fotoreportaże. > Może jakieś zbiory są szczególnie ciekawe, warte odrębnego omówienia, pokazania ich scanów.

27 | spis treści |spis treści Świetlica szkolna Czasami w Waszej Szkole działa świetlica. Świetlica szkolna może spełniać różne funkcje, często realizuje bardzo zaawansowane działania. Jeżeli jest u Was świetlica szkolna, to napiszcie o niej: > Podajcie, kto jest opiekunem świetlicy. > Umieśćcie kilka zdjęć świetlicy. > Napiszcie o działalności świetlicy – np. organizowane wystawy, konkursy, może prowadzona jakaś działalność charytatywna. > Można też zamieścić kilka Waszych wypowiedzi, wspomnień związanych ze świetlicą.

28 | spis treści |spis treści Klasy Ta strona musi być! Możecie umieścić na niej różne rzeczy, pamiętajcie jednak, że te strony idą na żywo w Internecie. Tworząc tę stronę koniecznie współpracujcie z wychowawcami klas. Więc: > Podajcie, jakie klasy (typy) są w waszej szkole. > Umieśćcie zdjęcia wychowawców, spisy uczniów klas, krótkie wypowiedzi każdego z Was. > Należy napisać o osiągnięciach klas zespołów uczniowskich i waszych indywidualnych, osobistych. > Pamiętajcie, że większa część materiału znajduje się na stronach PRACA W SZKOLE/Strony Klas., Klasy, Klasy, Klasy, Klasy

29 | spis treści |spis treści Pracownicy administracyjni Strona ta poświęcona jest pracownikom administracyjnym Waszej szkoły. Często nie znacie wszystkich pracowników administracji szkolnej – poproście o pomoc kogoś z dyrekcji lub z nauczycieli (np. opiekuna samorządu szkolnego). Na tej stronie możecie: > Podać listę – spis pracowników administracyjnych. > Dołączyć fotografie oraz zdjęcia pomieszczeń pracy. > Można napisać trochę o rodzajach prac, które ci pracownicy wykonują.

30 | spis treści |spis treści Pracownicy usługowi Niektóre szkoły (szczególnie w zespoły szkół) zatrudniają dosyć dużo pracowników usługowych. Są nimi: p.p. sprzątaczki, woźny, palacz, stróż nocny, kucharki itd. Często nie znacie wszystkich tych pracowników – poproście o pomoc kogoś z dyrekcji lub z nauczycieli (np. opiekuna samorządu szkolnego). Umieśćcie na tej stronie: > Listę – spis pracowników usługowych. > Fotografie osób oraz zdjęcia pomieszczeń pracy. > Można napisać trochę o rodzajach prac, które ci pracownicy wykonują, zamieścić ich wypowiedzi.

31 | spis treści |spis treści Grono Pedagogiczne To jest strona poświęcona Waszym nauczycielom. Dane prezentowane na tej stronie powinny być uzgodnione z poszczególnymi osobami indywidualnie. Pamiętajcie o starannym doborze materiału fotograficznego. Na tej stronie możecie: > Podać listę wszystkich pracowników pedagogicznych pracujących w Waszej szkole. Można umieścić łącze do strony zawierającej listę wszystkich pracowników szkoły nawet z zamierzchłych lat. > Umieścić fotografie osób i ich krótkie życiorysy oraz zdjęcia zbiorowe; dołączyć krótkie wypowiedzi. > Można zamieścić fotoreportaż z np. któregoś z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

32 | spis treści |spis treści Zespoły nauczycielskie Coraz częściej nauczyciel w swojej pracy korzysta z doświadczeń i uzgodnień zespołu przedmiotowego, do którego należy. Można tym zagadnieniom poświęcić osobna stronę, a na niej: > Podać listę wszystkich pracowników pedagogicznych pracujących w Waszej szkole. Można umieścić łącze do strony zawierającej listę wszystkich pracowników szkoły nawet z zamierzchłych lat. > Umieścić fotografie osób i ich krótkie życiorysy oraz zdjęcia zbiorowe; dołączyć krótkie wypowiedzi. > Można także zamieścić fotoreportaż np. któregoś z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

33 | spis treści |spis treści Ksiądz, Katecheta szkolny Tym osobom jak najbardziej należy poświęcić osobną stronę. Ich praca jest czymś więcej, niż tylko przekazywaniem kolejnych porcji wiadomości. Na tej stronie możecie: > Oprócz zdjęcia i krótkiego życiorysu zamieścić ciekawy wywiad na temat np. drogi życiowej danej osoby. > Podać listę (i orientacyjne terminy) corocznych, stałych spotkań, zajęć organizowanych przez księdza lub katechetę. > Przedstawić jeden lub kilka fotoreportaży np. z pielgrzymki lub gwiazdki szkolnej.

34 | spis treści |spis treści Pedagog, Psycholog szkolny We współczesnej szkole coraz częściej pojawia się pedagog lub psycholog szkolny. Strona poświęcona tym osobom i ich pracy może okazać się bardzo interesująca. Może zawierać: > Dane osobowe pracownika (fotografia, życiorys). > Charakterystyka, tematyka pracy. > Typowe przykłady Waszych problemów, o których możecie porozmawiać. > Listę najczęściej udzielanych porad i procedur pomagających w rozwiązaniu trudniejszych sytuacji życiowych. > Fotoreportaż z któregoś ze spotkań, pogadanek.

35 | spis treści |spis treści Pielęgniarka szkolna Nie zawsze czujemy się w Szkole najlepiej. Czasami potrzebujemy pomocy osoby, która jest zawodowo przygotowana do jej udzielania. Osoba tą jest pielęgniarka szkolna. Strona ta może zawierać: > Dane osobowe pracownika (fotografia, życiorys). > Charakterystyka pracy; wyposażenie i zdjęcie gabinetu lekarskiego. > Typowe przykłady Waszych problemów, z którymi możecie (powinniście) się zgłaszać do pielęgniarki. > Porady (instrukcje) udzielania pierwszej pomocy. > Fotoreportaż z któregoś ze spotkań, pogadanek. > Odnośniki (linki) do artykułów na temat higieny.

36 | spis treści |spis treści BHP W każdej Szkole jest osoba (często jest to jeden z nauczycieli) zajmująca się sprawami BHP. Znajomość przepisów BHP jest ważna, a jeszcze bardziej ich stosowanie. Rzetelne ich przestrzeganie obniża w znacznym stopniu ryzyko wypadku oraz sprawia, że wykonywane prace są mniej męczące i bardziej przyjemne.Strona ta może zawierać: > Dane osobowe pracownika (fotografia, życiorys). > Opis najczęściej występujących przypadków łamania przepisów BHP (stanowisko i czas pracy, wycieczki). > Fotoreportaż z któregoś ze spotkań, pogadanek. > Linki do artykułów i przepisów na temat BHP.

37 | spis treści |spis treści Samorząd Szkolny Samorząd Szkolny posiada już swoje strony w dziale PRACA W SZKOLE/Strony Samorządowe. Tutaj, na stronach oficjalnych możecie: > Podać skład osobowy Samorządu (opiekun, zarząd, samorządy klasowe) wraz ze zdjęciami oraz krótkimi informacjami o danych osobach. > Napisać, czym obecnie w Waszej szkole zajmuje się Samorząd, co organizuje, za co odpowiada. > Przedstawić jeden lub kilka fotoreportaży z imprez organizowanych przez Samorząd. > Zamieścić kilka ciekawych wywiadów z członkami Samorządu.

38 | spis treści |spis treści Organizacje młodzieżowe Jeżeli w Waszej szkole działają organizacje młodzieżowe (o zasięgu ogólnopolskim), to powinny one posiadać swoje strony w Waszej witrynie: > Podajcie nazwę organizacji, skład osobowy jej szkolnego zarządu, ilość członków (na terenie szkoły). > Napiszcie o działalności organizacji – czym się zajmują jej członkowie, o jej programie; fotoreportaże. > Możecie zamieścić wyjątki z regulaminu oraz podać informację o możliwościach i sposobie zapisania się oraz o wymaganiach stawianych jej członkom. > Kilka ciekawych wywiadów uatrakcyjni stronę.

39 | spis treści |spis treści Koła zainteresowań Koła zainteresowań są bardzo cennym elementem w procesie Waszej edukacji. Te strony można nieco szerzej potraktować wykorzystując materiały z działu PRACA W SZKOLE. Pamiętajcie również o tym, że dużo kół jest w całości lub częściowo finansowanych z pieniędzy Komitetu Rodzicielskiego (co też można zaznaczyć): > Podajcie, jakie koła działają w Waszej szkole, kim są ich opiekunowie, ile liczą członków oraz procedury rekrutacyjne i stawiane ich członkom wymagania. > Napiszcie, czym się zajmujecie na zajęciach, jakie są Wasze osiągnięcia; dorzućcie kilka zdjęć. > Zamieśćcie kilka wypowiedzi o swojej działalności.

40 | spis treści |spis treści Zespoły uczniowskie Często działacie w grupach zorganizowanych, które nie są kółkami, nie są to również organizacje. Do takich zespołów można zaliczyć np. drużyny sportowe, szkolną orkiestrę, chór, kabaret itp. Zespoły te posiadają często bardzo duży dorobek: > Wymieńcie działające na terenie Waszej szkoły zespoły uczniowskie, podajcie ich opiekunów, szefów. > Opiszcie swoją działalność i zamieśćcie kilka o niej własnych wypowiedzi, osiągnięcia, trochę historii. > Dołóżcie trochę zdjęć, może fotoreportaż, scany uzyskanych dyplomów, wyróżnień.

41 | spis treści |spis treści KRONIKA SZKOŁY Ta kronika ma charakter oficjalny i jest ogólnie dostępna. Powinny znajdować się w niej same najważniejsze wydarzenia z historii szkoły: Kronikę prowadzimy chronologicznie. Wpisy powinny być uzgodnione z opiekującym się nauczycielem. Zapisy nie powinny być zbyt rozwlekłe, jednak dobrze jest czasami dołączyć autoryzowaną wypowiedź czy komentarz. Materiał słowny wzbogacamy zdjęciami (powinny zostać opisane).

42 | spis treści |spis treści POCZTA SZKOŁY Jest to oficjalna poczta elektroniczna (skrzynka pocztowa) szkoły: Nazwa adresu powinna być poważna i zawierać w sobie np. nazwę szkoły, miejscowość. Serwisy dające dobre adresy to np. onet.pl lub wp.pl. Pocztę używamy do prowadzenia korespondencji z zaprzyjaźnionymi szkołami, organizacjami, zespołami uczniowskimi (nie jest to poczta administracyjna!). Wszystkie pisma archiwizujemy usuwając jedynie te, które nie spełniają elementarnych zasad etyki.

43 | spis treści |spis treści MATERIAŁY DO POBRANIA Tutaj mogą znaleźć się uzupełnienia i rozszerzenia niektórych tematów, zagadnień przedstawianych na stronach oficjalnych. Dobór umieszczonych materiałów konsultujemy z nauczycielem opiekującym się. Materiały do pobrania (tzw. download) powinny być zarchiwizowane w postaci plików *.zip. Oprócz uzupełnień materiału tekstowego można również dołączyć większe pakiety zdjęć lub też filmy. Mile widziane będą całe prezentacje.

44 | spis treści |spis treści Te strony są stronami Waszej Szkoły, Waszymi i Waszych nauczycieli Nie są one w całości publikowane w Internecie, a jedynie ich fragmenty mogą znaleźć się na Stronach oficjalnych Szkoły. Dostęp do tych stron jest bezpośredni z sieci wewnątrzszkolnej. Wszystkie umieszczone na tych stronach materiały powinny być uzgodnione z osobą (nauczycielem) sprawującą nadzór. STRONY WEWNĘTRZNE | spis treści |spis treści

45 | spis treści |spis treści PRACA W SZKOLE Na tych stronach umieszczamy wszystko to, co jest związane z bieżącą pracą w Waszej Szkole

46 | spis treści |spis treści Jest to jedna z ważniejszych stron. Zarządzanie tą stroną powinno odbywać się w ścisłym porozumieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły. Dokumenty (akty prawne) można zamieścić w całości, można podać adresy stron www (głównie strony MEN i właściwego kuratorium) lub też podać linki do tych dokumentów w postaci spakowanych plików do pobrania. Za wiodące na tej stronie (przedstawione w całości) należy uznać wszystkie akty wewnątrzszkolne, które w szczególności powinny być znane uczniom szkoły: > Tekst ślubowania. > Statut Szkoły. > Regulaminy oraz przepisy wewnątrzszkolne. > Wybrane nadrzędne akty prawne. Dokumenty Szkolne

47 | spis treści |spis treści Na tej stronie mogą znaleźć się bieżące informacje dotyczące pracy w szkole, w szczególności uczniów, klas, kół zainteresowań, organizowanych rajdów, wycieczek, zabaw, konkursów, spotkań, występów itp. Pamiętajmy, że nie wszyscy mogą zamieszczać na tej stronie swoje zarządzenia oraz komunikaty. Osoby uprawnione to: > Dyrektor szkoły. > Wicedyrektor szkoły oraz kierownicy poszczególnych jednostek. > Osoby funkcyjne – pedagog, psycholog, pielęgniarka, sekretariat szkoły, Komitet Rodzicielski > Wychowawcy klas. > Opiekunowie kół zainteresowań, Samorządu Szkolnego itp. Informacje Bieżące

48 | spis treści |spis treści Tu umieścimy aktualny rozkład zajęć prowadzonych w szkole – skorzystają z niego uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz osoby odwiedzające lub wizytujące szkołę. > Rozkład zajęć prowadzonych w szkole to w rzeczywistości wiele rozkładów dotyczących różnych podmiotów: - tygodniowe plany lekcji dla klas i dla uczących nauczycieli; - godziny pracy kółek przedmiotowych i innych zajęć nadobowiązkowych; - godziny konsultacji nauczycieli przedmiotów; - godziny otwarcia biblioteki, świetlicy szkolnej, stołówki, kiosku szkolnego; - godziny przyjęć pedagoga lub psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej; - godziny przyjęć przedstawicieli organizacji działających na terenie szkoły; - godziny przyjęć interesantów, uczniów przez dyrektora i wicedyrektora szkoły, sekretariat szkoły, kierowników poszczególnych jednostek (warsztaty, internat, praktyki zawodowe). > Podana informacja powinna być w miarę pełna, czyli zawierać: - prowadzący, kogo dotyczy, godziny zajęć, miejsce zajęć. Rozkłady Zajęć

49 | spis treści |spis treści Te strony opracowują nauczyciele (indywidualnie lub zespołowo). Znajomość stosowanych wymagań oraz programów nauczania może wam pomóc w nauce. > Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów (może także dotyczyć tematyki zajęć nadobowiązkowych) mogą zawierać: - przedmiot, klasa, typ szkoły, rok szkolny, roczna i tygodniowa ilość godzin, numer programu, obowiązujący podręcznik (zeszyt ćwiczeń, zbiór zadań); - wymagane indywidualne przybory ucznia; - wykaz stałych miejsc realizacji zajęć; - przewidywane tematy zajęć (lub ich grup) oraz uwagi o sposobie ich realizacji (np. zamierzone cele, metoda, pomoce dydaktyczne, plan przebiegu lekcji, zadanie domowe itp.) – stopień uszczegółowienia może być tutaj różny; - wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej. > Przyjęte wymagania powinny być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz stosownym zarządzeniem MEN. Jeżeli stosujemy skalę punktową, należy dokładnie podać m. in. sposoby przeliczania punktów i ocen. Programy i Wymagania

50 | spis treści |spis treści Strony prowadzone przez Samorząd Szkolny, powinny być przede wszystkim łatwo dostępne oraz aktualizowane jak najczęściej ! > Z pewnością należy umieścić na początku strony dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, fotografia, krótki życiorys, funkcja, zakres obowiązków) opiekuna oraz osób wchodzących w skład Samorządu – nośnikiem może być tutaj prezentacja struktury Samorządu. > Pamiętajcie o Waszych poprzednikach – krótki zarys historii Waszego Samorządu Szkolnego nigdy nie zaszkodzi. > Przed kolejnymi wyborami jest to dobre miejsce do prezentacji kandydatów; tutaj też można ogłaszać wyniki wyborów. > Samorząd może (i powinien) prowadzić gazetkę szkolną. > Pod patronatem Samorządu możecie prowadzić oficjalną kronikę szkoły (strony z kroniką powinny być wyeksponowane osobno). > Można też się pokusić o zainstalowanie internetowej kawiarenki oraz poczty szkolnej (przy poczcie koniecznie stosujcie hasła). Strony Samorządowe więcej

51 | spis treści |spis treści Strony Samorządowe (WIĘCEJ) * Pamiętajcie o okresowym i jawnym informowaniu Waszej społeczności o : - stanie finansów samorządowej kasy (dochody, wydatki – wszystko musi się zgadzać !); - planach na bliższy i dalszy okres oraz okresowe rozliczenia z minionej działalności; - przebiegu zebrań (struktur wszystkich szczebli ponadklasowych); - dokonywanych zmianach w planach pracy lub w składzie osobowym. * Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, na których możecie się poruszać w ramach pracy w Samorządzie Szkolnym; niektóre z Waszych pomysłów możecie realizować poprzez gazetkę szkolną. * Tematyka gazetki szkolnej prowadzonej przez Wasz Samorząd może zawierać : - przypomnienia ważnych terminów (ostatni dzień klasyfikacji, imieniny, święta,...); - wywiady z gośćmi szkoły, dyrektorem, nauczycielami, uczniami, absolwentami, osobami znanymi w środowisku, sponsorami; - ogłoszenia i regulaminy konkursów (oraz ich wyniki), rajdów, wycieczek, imprez; - przypomnienia fragmentów regulaminów szkolnych; - działy pozdrowienia, humor szkolny, kupię, sprzedam, zamienię, poszukuję, oddam gratis, aktualności z życia szkoły; - porady psychologa, pedagoga szkolnego; - odkrycia nowych, ciekawych miejsc w Waszej okolicy; - zestawienia z ankiet uczniowskich; - skrzynka propozycji i uwag (może być jako e-mail).

52 | spis treści |spis treści Strony edukacyjne powinny zawierać materiał związany z prowadzoną w szkole działalnością naukową i popularnonaukową. Mogą to być: > Strony kół zainteresowań, biblioteki, pracowni specjalistycznych. > Strony popularnonaukowe nauczycieli. > Strony popularnonaukowe uczniów i zespołów uczniowskich. > Liga zadaniowa. > Strony przygotowywane przez nauczycieli lub uczniów i zawierające materiał uzupełniający do lekcji. > Strona ze wskazówkami na temat wyszukiwania danych w Sieci. > Liga zadaniowa, forum problemów. > Kopie dobrych, przydatnych i ciekawych stron z Internetu o tematyce popularnonaukowej (z zachowaniem autorstwa). Strony Edukacyjne więcej

53 | spis treści |spis treści Strony Edukacyjne (WIĘCEJ) * Strony edukacyjne powinny zawierać materiał, który jest rzeczywiście wartościowy oraz poprawny merytorycznie – będzie on służył innym do nauki ! * Jeżeli podajecie dane, które nie do końca są sprawdzone lub których interpretacja nie jest jeszcze jednoznaczna – należy to koniecznie zaznaczyć. * Dobrym i pożądanym zwyczajem jest podawanie źródeł, z których korzystacie. * Podając literaturę (bibliografię) dołączcie do niej również adresy stron www. * Niektóre z Waszych stron mogą wystąpić też w innych miejscach (np. Strony Prywatne) – można je umieścić i tu i tam; można też w jednym z wybranych miejsc podać informację oraz link do miejsca właściwego. * Niektóre materiały warto umieścić jako pliki.zip do pobrania. * Strony edukacyjne powinny mieć wygląd skromny – ich siłą jest jakość zaprezentowanego materiału, a nie różne, zbyteczne tiu tiu – uważam, że przykładem negatywnym są wydawane obecnie na płytkach CD najróżniejsze encyklopedie tematyczne (więcej w nich ozdóbek niż treści). * Tematyka stron edukacyjnych może być bardzo szeroka: | Zestawy zadań (wraz z odpowiedziami lub całymi rozwiązaniami) | Opracowania przekrojowe tematów z biologii, fizyki, chemii, j. polskiego,... | Tematy specjalistyczne opracowywane w sposób twórczy – rejestracja gniazd bocianich w Waszej okolicy; dokładne roczne pomiary temperatury, wilgotności, opadów; badania poświęcone losom absolwentów Waszej szkoły | Zestawy słownikowe z określonej (wąskiej) dziedziny; zestawy zdjęć z krótkimi opisami (np. 20 gatunków sosny Pinus silvestris L., albo - typy krajobrazów) | Nowe technologie - instrukcje posługiwania się sprzętem, jego instalacja i sposoby wykorzystania |

54 | spis treści |spis treści Te strony są stronami poszczególnych klas. Możecie na nich umieścić: > Nazwa klasy, typ szkoły, rok szkolny. > Wychowawca klasy – tytuł, imię i nazwisko, zdjęcie. > Wasi Rodzice wchodzący w skład trójki klasowej. > Samorząd klasowy – osoby, pełnione funkcje, zdjęcia. > Lista uczniów Waszej klasy – adresy, telefony, zdjęcia, wypowiedzi. > Osiągnięcia klasy. > Osiągnięcia poszczególnych uczniów. > Fotoreportaże z wycieczek, zabaw, konkursów, lekcji, itp. > Dane tabelaryczne – średnia klasy, frekwencja. > Kronika klasowa, historia klasy. > Sprawy bieżące – komunikaty, wstępne ustalenia, składki. więcej Strony Klas

55 | spis treści |spis treści Strony Klas (WIĘCEJ) * Pamiętajcie – podając klasę należy koniecznie podać rok szkolny. * Przed imieniem i nazwiskiem Waszego wychowawcy powinien widnieć tytuł, który posiada; można również poprosić o krótką wypowiedź i ją zamieścić. * Wszystkie dołączone fotografie powinny uzyskać akceptację osób, które przedstawiają. * Można podać (za zgodą osób) numery ich telefonów (wychowawca, rodzice z trójki klasowej, uczniowie pełniący funkcję w samorządzie klasowym. * W liście uczniów Waszej klasy możecie oprócz imienia i nazwiska umieścić adres, telefon, zdjęcie oraz krótką wypowiedź danej osoby o sobie; wypowiedź może być poważna lub dowcipna. * Podając osiągnięcia klasy oraz jej uczniów zwracamy uwagę na rzetelność prezentowanych danych oraz ich kompletność (data, rodzaj osiągnięcia, zdobyte miejsce, kto był organizatorem, miejsce konkursu, skład zespołu); można dołączyć zdjęcia lub np. scan uzyskanego dyplomu. * Fotoreportaże – pełne pole do popisu; dużo zdjęć, niezbyt długie opisy, nie bać się humoru i dowcipu, pamiętać o opisaniu każdego zdjęcia; wydarzenia, imprezy powinny mieć swój tytuł, czas trwania, miejsce, kto jest organizatorem, kto był uczestnikiem. * W danych tabelarycznych można podać frekwencję klasy, średnią klasy (również z lat wcześniejszych), tygodniowe plany lekcji, nazwiska nauczycieli uczących, nazwiska i średnie osób najlepszych (najsłabszych nie podajemy !).

56 | spis treści |spis treści To są strony wszystkich (!) pracowników Waszej szkoły – nauczycieli, kierowników, dyrektorów, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Mogą one zawierać: > Tytuł, imię i nazwisko osoby, której strona jest poświęcona. > Adres, telefon, adresy innych własnych stron www. > Krótki życiorys, kariera zawodowa, rodzina, fotografie. > Plany na przyszłość, zamierzenia, ścieżka awansu zawodowego. > Zainteresowania, hobby, przemyślenia. > Linki do ulubionych stron www. > Wybrane wspomnienia z pracy w szkole. Pamiętajmy, że nie każdy pracownik szkoły potrafi samodzielnie przygotować stronę www – będzie wdzięczny za Waszą pomoc. Znajdą się też osoby, które trzeba zachęcić, poradzić im i podpowiedzieć pomysły. Strony Prywatne Pracowników

57 | spis treści |spis treści Na tych Waszych osobistych stronach możecie zaprezentować siebie o wiele wszechstronniej niż na lekcjach. Mogą one zawierać: > Imię i nazwisko osoby, której strona jest poświęcona. > Adres, telefon, adresy innych własnych stron www. > Krótki życiorys, rodzina, fotografie. > Plany na przyszłość, zamierzenia. > Zainteresowania, hobby. > To, co lubisz i to, czego nie lubisz; to, co Ci imponuje. > Twoja wizja szkoły, społeczeństwa, miejsca zamieszkania. > Koleżanki, koledzy, przyjaźnie, autorytety. > Linki do ulubionych stron www. Strony Prywatne Uczniów więcej

58 | spis treści |spis treści Strony Prywatne Uczniów (WIĘCEJ 1/2) * Na swojej prywatnej stronie możecie wyżyć się do woli – jedyne, co należy przestrzegać, to: (!) kulturalny język (bez wulgaryzmów); (!) przedstawiany materiał nie powinien nikogo urażać (nacjonalizm, rasizm, szowinizm, uczucia religijne, obsceniczność, pornografia,...); (!) zamieszczając fotografie, dane osobowe i wypowiedzi bliskich Ci osób uzyskaj wcześniej ich zgodę na publikację; (!) staraj się unikać kategorycznych sądów, opinii – najlepszy, najgorszy,..., lepiej posłużyć się zwrotem moim zdaniem..., uważam, że..., według.... * Zanim zaczniesz budować swoją stronkę, zobacz w Internecie inne strony – znajdziesz tam wiele dobrych, bardzo dobrych i takich sobie; niektóre pomysły możesz wykorzystać, niektóre elementy graficzne – skopiować. * Jeżeli jakieś dane ulegają zmianie – aktualizuj je; jeżeli zamieszczasz na stronie linki do innych stron – co jakiś czas sprawdzaj ich aktualność oraz zawartość tych stron. * Przemyśl koncepcję swojej strony – logiczny, przejrzysty układ to podstawa dobrej strony; zamieść na niej to, czym rzeczywiście chciałbyś się podzielić z innymi; w zagadnieniach szczegółowych staraj się być fachowcem. * Większą część swojej strony poświęć na jeden, najwyżej dwa tematy, zagadnienia – za to opracuj je w miarę szeroko, bogato i wyczerpująco; stron o wszystkim i niczym jest w Internecie bardzo dużo i nikt ich nie ogląda ! więcej - kliknij

59 | spis treści |spis treści Strony Prywatne Uczniów (WIĘCEJ 2/2) * Czasami nie zdajesz sobie sprawy z tego, czym się interesujesz, co lubisz – zastanów się, nazwij to i napisz; może to być np. jedno lub kilka z wymienionych: - muzyka, historia zespołów, wykonawcy, style, prądy, imprezy muzyczne, sprzęt; - samochody, motocykle - wyścigi, parametry techniczne, wyposażenie, kierunki rozwoju; - lotnie, szybowce, rowery, rolki, narty, nurkowanie, żeglarstwo, kajakarstwo; - sport – dyscypliny, zawodnicy i ich osiągnięcia, imprezy sportowe, sprzęt, kluby; - literatura, poezja, malarstwo – Twoje ulubione wiersze, obrazy, twórcy; - film i teatr – aktorzy, reżyserzy, spektakle, Twoje recenzje; - komputery – gry, programy, sprzęt, programowanie, porady, download; - Twoje ulubione miejsca – opis, historia, co ciekawego do zwiedzania; - hobby – filatelistyka, numizmatyka, starocie, ale i wszystko inne, co tylko można zbierać; - kluby, do których należysz, grupy młodzieżowe, z którymi identyfikujesz się; - nurty filozoficzne i ich reprezentacja w codziennym życiu (np. Daleki Wschód); - kwiaty, iglaki, skalniaki – pielęgnacja, kompozycje, sposoby pozyskiwania; - minerały, osobliwości naturalne, skamieniałości, może coś do wymiany; - wybrane dyscypliny, zagadnienia naukowe – ochrona środowiska, fizyka, chemia, historia; - wiedza z pogranicza – UFO, cywilizacje, parapsychologia, magia, zjawiska tajemnicze; - zagadki matematyczne, szachy, ciekawe rozwiązania problemów fizycznych, chemicznych; - ciekawe wypracowania z j. polskiego, opracowania zagadnień z różnych przedmiotów.

60 | spis treści |spis treści W każdej społeczności, również w szkolnej znajdą się osoby, które siebie dzielą na dwoje, a dwoje w jedność łączą. Może i oni zapragną odkryciem siebie podzielić się na stronie z innymi. > Podajcie na takiej Waszej stronie krótką historię wzajemnego poznania się, może też fotoreportaż z jakiejś wspólnej wycieczki. > Dobierzcie kilka ładnych zdjęć i spokojne, łagodne tło muzyczne. > Możecie też napisać, co szczególnie dobrego widzicie w tej drugiej osobie oraz co wam przeszkadza, z czym nie możecie się zgodzić. > Umieśćcie na stronie jeden, dwa romantyczne wiersze. > Możecie poprosić Wasze koleżanki, kolegów o kilka krótkich wypowiedzi na Wasz temat. > Napiszcie, co zmieniło się w Waszym życiu na lepsze. > Pamiętajcie o zachowaniu właściwej granicy w wypowiedziach – nie wszystko, co jest Wasze, jest dla wszystkich. Strony Zakochanych

61 | spis treści |spis treści Celem tej strony jest zgromadzenie wszystkich ważnych plików, programów i dokumentów związanych z pracą w szkole z możliwością ich pobrania. Przy zamieszczaniu zbiorów należy kierować się: > Pliki powinny być w postaci spakowanej (najlepiej *.zip). > Każdy plik powinien być opisany (np. według ustalonego wzorca). > Ze względu na dużą ilość różnorodnych zbiorów konieczny jest ich podział tematyczny. > Przykład tabeli: Download DZIAŁ TEMATYCZNY NAZWA PLIKU WIELKOŚĆ PLIKU KRÓTKI OPIS ZAWARTOŚCI OSOBA PUBLIKUJĄCA PLIK DATA PUBLIKACJI PLIKU UWAGI DODATKOWE


Pobierz ppt "| spis treści |spis treści Prezentacja zawiera szereg pomysłów do wykorzystania w Szkolnej Witrynie Internetowej Aleksander Wiatrowski Ciechocinek, czerwiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google