Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) IH & RA została założona w Londynie w marcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) IH & RA została założona w Londynie w marcu."— Zapis prezentacji:

1

2 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) IH & RA została założona w Londynie w marcu 1946r. Siedziba główna IH & RA mieści się w Paryżu.

3 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) Organizacja a jest kontynuatorką działalności kilku wcześniejszych stowarzyszeń hotelarskich, w tym zwłaszcza założonego w 1921 roku Międzynarodowego Związku Hotelowego. Przesłanką, która zdecydowała o jego utworzeniu była chęć integracji międzynarodowej działalności na rzecz branży hotelarskiej i gastronomicznej w ramach jednego stowarzyszenia.

4 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) Organizacja posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczo - Społecznej ONZ (ECOSOC), Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Radzie Europy. Ponadto współpracuje z wieloma organizacjami turystycznymi, w tym: Światową Organizacją Turystyki (WTO), Światową Federacją Narodowych Związków Biur Podróży (UFTAA), Międzynarodowym Związkiem Turystyki (AIT) i Światowym Stowarzyszeniem Agencji Podróży (WATA). Organizacja posiada także regionalne biura w Hong Kongu oraz w Meksyku.

5 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) CELE ORGANIZACJI Najważniejszym celem IH & RA jest reprezentowanie przemysłu hotelarskiego i restauracyjnego. Oprócz tego – dość ogólnie sformułowanego celu – Stowarzyszenie podejmuje wiele konkretnych, różnorodnych działań służących: Integracji branży, przez podejmowanie działań na rzecz zjednoczenia stowarzyszeń hotelarskich i restauracyjnych, Stwarzaniu im możliwości omawiania oraz rozwiązywania wspólnych problemów, Ochronie zawodowych interesów właścicieli i kierowników hoteli i restauracji, Rozwijaniu międzynarodowego przemysłu hotelarskiego i restauracyjnego oraz podnoszeniu jego reputacji, zwłaszcza poprzez wzrost standardu świadczonych usług.

6 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) CZŁONKOSTWO Do IH & RA należą krajowe stowarzyszenia hotelowe oraz restauracyjne ze 105 państw (po jednym z każdego kraju) oraz pojedyncze hotele i restauracji z ponad 150 państw. Ogólna liczba członków tej organizacji szacowna jest na około 600 tysięcy. Członkowie IH & RA są podzieleni na pięć kategorii: narodowe stowarzyszenia, łańcuchy hotelowe, członkowie sprzymierzeni, niezależne przedsiębiorstwa hotelarskie lub restauracyjne oraz członkowie indywidualni ( osoby fizyczne, które piastowały bądź piastują wysokie i odpowiedzialne stanowiska w hotelu członkowskim). Polskę w Stowarzyszeniu reprezentuje Polskie Zrzeszenie Hoteli. W Polsce odbyło się kilka ważnych spotkań i konferencji organizowanych przez IH & RA ( w tym XIX Kongres tej organizacji, zorganizowany w 1978 roku w Warszawie).

7 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA Naczelnym organem IH & RA jest Kongres Generalny, zbierający się raz w roku. Składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji członkowskich. Organem kierowniczym Stowarzyszenia jest 180 – osobowa Rada, która zbiera się dwa razy w roku. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona skład Komitetu Wykonawczego (około 30 osób). Prezydenta IH & RA , jego zastępcę, wiceprezydentów i Skarbnika. Komitet przedkłada Radzie swoje rekomendacje i realizuje jej decyzje. W strukturze Stowarzyszenia działają również komisje (np. hoteli sezonowych, kształcenia zawodowego, publikacji, agencji podróży, dokumentacji) i grupy roboczych.

8 Taymur Bayindir IH & RA Skarbnik
Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) IH & RH ZARZĄD 2011 – Komitet Wykonawczy Dr Ghassan Aidi IH & RA prezydent Chris Hartley IH & RH wiceprzewodniczący hotele Kazimierz Platzer IH & RH wiceprzewodniczący Restauracje Taymur Bayindir IH & RA Skarbnik Zakaria Zegoulli IH & RA Sekretarz

9 Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) IH&RA zajmuje się problemami polityki ekonomicznej stosowanej wobec hoteli i restauracji, ich ubezpieczeń, stanu zadłużenia, kształcenia kadry itd. Stowarzyszeniu utworzyło między innymi międzynarodowy system ułatwiający znalezienie pracy wykwalifikowanemu personelowi hotelarskiemu i gastronomicznemu, a także międzynarodową wymianę praktykantów. Prowadzi też działalność wydawniczą. Do najważniejszych publikacji zaliczyć należy: miesięcznik International Hotel Guide, Directory of Travel Agents, Worldwide Hotel IndustryStudy.Ponadto ukazują się materiały po każdym kongresie IH&RA, raporty z odbywających się spotkań ,,Think – Tank” oraz warsztatów. Wydawane są także inne publikacje dotyczące spraw środowiska, turystów niepełnosprawnych i budowania pozytywnej marki w hotelarstwie i gastronomii.

10 Zespół projektowy: Aneta Wańczyk, Joanna Pawlik, Wacław Wójcik
Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) LITERATURA: Zespół projektowy: Aneta Wańczyk, Joanna Pawlik, Wacław Wójcik


Pobierz ppt "Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji ( International Hotel & Restaurant Assocition – IH & RA) IH & RA została założona w Londynie w marcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google