Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przez Konsorcjum pod kierunkiem IMC Consulting LTD Termin realizacji Projektu: 19 listopada 2004 – 30 września 2005 Promocja Zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przez Konsorcjum pod kierunkiem IMC Consulting LTD Termin realizacji Projektu: 19 listopada 2004 – 30 września 2005 Promocja Zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przez Konsorcjum pod kierunkiem IMC Consulting LTD Termin realizacji Projektu: 19 listopada 2004 – 30 września 2005 Promocja Zatrudnienia – Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Podkarpackie PHARE 2002 SSG - RZL

2 CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU 2. zachęcanie do przedsiębiorczości – podprojekt 2 3.wzmocnienie instytucjonalne regionów w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, inicjowanie partnerstw lokalnych, ukierunkowanych na unowocześnienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych – podprojekt 3 1.przeciwdziałanie bezrobociu – łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji sektorów gospodarki – podprojekt 1

3 DZIAŁANIA - PODPROJEKT 1 poradnictwo zawodowe ogólne szkolenia dotyczące rynku pracy szkolenia zawodowe (teoretyczne i praktyczne) szkolenia w miejscu pracy wsparcie poszkoleniowe (formy aktywnego poszukiwania pracy) usługi pośrednictwa pracy

4 DZIAŁANIA - PODPROJEKT 2 szkolenia podstawowe szkolenia branżowe wsparcie doradcze

5 DZIAŁANIA - PODPROJEKT 3 szkolenia usługi doradcze studia, analizy konferencje granty na zakup sprzętu do szkoleń z zakresu IT, umożliwiające szkołom zaktualizowanie ich ofert szkoleniowych

6 PODPROJEKT 1 i 2: obszar terytorialny: cały region Podkarpacia ze szczególnym naciskiem na powiaty z największą stopą bezrobocia oraz powiaty, na terenie których przebiegają procesy restrukturyzacji przemysłu Grupa docelowa 1: 780 osób (40% kobiet) Grupa docelowa 2: 290 osób (40% kobiet)

7 PODPROJEKT 3: powiaty: leski, brzozowski, strzyżowski. Grupa docelowa 3: 110 reprezentantów lokalnej administracji i lokalnych udziałowców, nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych obszar terytorialny:

8 ZAŁOŻONE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ Podprojekt 1 Podprojekt 2 Podprojekt 3 Zachęcanie, poprzez podejście partnerskie, do zreformowania edukacji zawodowej, co doprowadzi do przygotowania 3 planów unowocześnionych ofert szkół zawodowych. Ze szkoleń i doradztwa skorzysta 290 osób, z których 58 rozpocznie własną działalność gospodarczą w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Ze szkoleń i doradztwa skorzysta 780 osób, z których co najmniej 234 powinno uzyskać stałe zatrudnienie.

9 PAKIET USŁUG DODATKOWYCH DLA BENEFICJENTÓW M.IN.: bezpłatne materiały szkoleniowe zasiłki szkoleniowe zwrot kosztów podróży ubezpieczenie beneficjentów badania lekarskie

10 BIURO PROJEKTU: Rzeszów, Rynek 7 Tel. (48 17) 862 15 05 Fax: 948 17) 862 14 61 e-mail: rzeszow@imcpolska.plrzeszow@imcpolska.pl


Pobierz ppt "Projekt realizowany przez Konsorcjum pod kierunkiem IMC Consulting LTD Termin realizacji Projektu: 19 listopada 2004 – 30 września 2005 Promocja Zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google