Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego, zasady dokumentowania kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego, zasady dokumentowania kosztów."— Zapis prezentacji:

1 www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego, zasady dokumentowania kosztów. Płotki - czerwiec - 2011 r

2 Rodzaje kosztów inwestycyjnych Koszty inwestycyjne (właściwe) (usługi budowlane, roboty ziemne i rozbiórkowe, usługi montażowe, sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie) Koszty ogólne – limit 10% (koszty usług doradczych, pośrednictwo formalne, dokumentacja, kosztorysy, licencje i patenty, koszty wymogów formalnych) Nakłady rzeczowe – limit 10% (zakupione w ramach projektu nieruchomości, posiadane nieruchomości jeśli po wniesieniu ich do projektu zmienia się sposób ich użytkowania, nakłady rzeczowe wykonane wewnętrznymi zasobami beneficjenta).

3 Koszty ogólne - Dokumentacja budowlana, ekonomiczna, techniczna i technologiczna, - Usługi konsultingowe, zarządcze, pośrednictwo formalne, - Koszty formalne, - Patenty, licencje, transfer wiedzy i technologii, ??? - Koszty połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię, nośniki energii, składki na ubezpieczenie społeczne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych Kwalifikowalne koszty ogólne nie mogą przekraczać 10% wartości operacji, muszą być związane bezpośrednio z realizowaną operacją Dokumentowanie kosztów ogólnych we wniosku – oferty, umowy, faktury

4 Nakłady rzeczowe - Nieruchomości nabywane w związku z realizacją operacji – wycena / operat szacunkowy, (10% limitu) - Posiadane nieruchomości (nowelizacja wnosi zastrzeżenie, o konieczności zmiany sposobu użytkowania) – wycena / operat szacunkowy, - Roboty konstrukcyjne i budowlane, - kosztorys powykonawczy, Roboty rozliczane kosztorysem powykonawczym, nie mogą przekraczać wysokości wkładu własnego beneficjenta (40% kosztów netto) Kwalifikowalne nakłady rzeczowe w formie robót nie mogą powstać wskutek pracy własnej beneficjenta lub wolontariuszy Uwaga na uprawnienia !

5 Koszt właściwe Budynki i budowle – kosztorys inwestorski na podstawie dokumentacji budowlanej, lub oferta wykonawcy na podstawie przedmiaru robót. Nowe maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu – koszty szacowane na podstawie ofert rynkowych lub ogólno dostępnych źródeł (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne itp.). Używane maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu – koszty szacowane na podstawie oferty rynkowej lub ogólnodostępnych źródeł – dodatkowo oferta na nowy sprzęt o podobnych parametrach. Usługi – oferty, źródła ogólnodostępne. Oferty nie są wiążące dla beneficjenta, stanowią materiał porównawczy dla osób weryfikujących wnioski. W przypadku kiedy dane dotyczące planowanych wydatków są ogólnodostępne, nie ma konieczności dołączania ofert W przypadku ofert w walutach obcych, możliwe jest zastosowanie 10% nawiązki na wypadek ryzyka kursowego

6 Planowanie kosztów Sztuka rzetelnego projektowania operacji to sztuka przewidywania ryzyka: - szacowanie realnego czasu finalizowania inwestycji, - przewidywanie zmian cen na rynku, - szacowanie korekt cenowych w przypadku operacji kilku etapowych ? - korzystanie z możliwości 10% nadwyżki w przypadku walut, - planowanie kosztów które nie są niezbędne – rezerwa środków. Paradoks ? Wniosek o dofinansowanie = jak najdrożej Realizacja = jak najtaniej

7 Uzasadnianie kosztów Planowanie kosztów to jedno, przekonanie Komitetu i weryfikujących wnioski to drugie ZŁOTY ŚRODEK Planując koszty, uzasadniajmy każdy wypadek wyboru konkretnego rozwiązania, ponieważ to przedsiębiorca ponosi ryzyko działalności ma prawo do: - wyboru rozwiązania o wysokiej jakości i trwałości (5 letni okres trwałości !), - wyboru rozwiązania o niskich kosztach eksploatacyjnych (ochrona środowiska), - wyboru rozwiązania o charakterze unikatowym (innowacyjność, konkurencyjność), - wyboru rozwiązania autorskiego, o odpowiednim dizajnie (marketing, wizerunek). Dobrze uzasadniony koszt bardzo trudno jest podważyć !

8 Wysokość kosztów a konkurencyjność Przeszacowanie kosztów: - wysokie koszty działalności (niska konkurencyjność, wysoka amortyzacja), - trudniejsze uzasadnienie operacji w biznes-planie, - ryzyko gorszej oceny przez Komitet. Niedoszacowanie kosztów: - ryzyko utraty płynności finansowej, - ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia operacji, - ryzyko niezrealizowania celów operacji, - konieczność oszczędzania, utrata jakości Planowanie operacji to proces równie ważny co realizacja

9 Zestawienie rzeczowo-finansowe Bardzo ważny element wniosku o dofinansowanie: - stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie, - pozycje zestawienia determinują zobowiązanie beneficjenta, - zmiana wysokości kosztów w pomiędzy pozycjami, mieszczące się w 10% ramach nie wymaga aneksowania umowy, - zmiana zakresu wymaga zmiany umowy – ponowna weryfikacja zakresu zmian - pozycje zestawienia są integralnym elementem wniosku o płatność. Dobrze skonstruowane zestawienie to spokojna realizacja operacji i łatwiejsze rozliczanie.

10 Zestawienie Rzeczowo-Fianansowe

11 Zestawienie Rzeczowo-Finansowe Pozycje w zestawieniu: Jasno określone – przekazujące bardziej cel, efekt jaki ma być osiągnięty poprzez realizację danej pozycji, niż szczegółowe parametry techniczne czy oznaczenia modelu : Przykład 1: Oferta: Koparka Atlas 1604 łyżka przedsiębierna 0,6 m ³ Zestawienie: Używana koparka kołowa z kompletem osprzętu – 1 szt. Przykład 2: Oferta: Meble Ogrodowe D340 Zestawienie: Zestaw mebli ogrodowych ze stołem i miejscami do siedzenia dla 4 osób – 1 kpl.

12 Zestawienie Rzeczowo-Finansowe Pozycje w zestawieniu Przykład 3 - Oferty: - dziesięć różnych ofert na wyposażenie lakierni samochodowej - Zestawienie: kompleksowe wyposażenie lakierni na podstawie opisu operacji Przykład 4 - Kosztorys inwestorski, kosztorysy branżowe -Zestawienie : Kompleksowa rozbudowa budynku zgodnie z projektem budowlanym.

13 Studium przypadku Beneficjent planuje utworzenie smażalni ryb w byłym budynku gospodarczym. Zaplanował następujący zakres rzeczowy: - Nakład rzeczowy – nieruchomość 200 tys. - Adaptacja budynku: - prace remontowo-budowlane – 20 tys. netto - instalacje CO i wod-kan - 10 tys. netto - instalacje elektryczne - 10 tys. netto - elewacje - 10 tys. netto - stoły drewniane 10 szt - 10 tys. netto - ławy drewniane 4 osobowe – 20 szt. – 10 tys. netto - kuchenne stoły nierdzewne – 3 szt. - 10 tys. netto - smażalnik – 1 szt. – 5 tys. netto - frytownice – 2 szt. – 5 tys netto - piec konwekcyjny – 1 szt. 10 tys. netto - kosztorysy – 2,5 tys. netto - projekt budowlany 5 tys. netto - przygotowanie koncepcji ekonomicznej i biznes-planu – 2,5 tys. netto Skonstruuj zestawienie finansowo rzeczowe – 5 min.

14 Studium przypadku

15 Zmiany w trakcie operacji Jeśli wystąpią zmiany mogące stanowić odpowiednie uzasadnienie, beneficjent może złożyć wniosek o aneks - nieprzewidywalne zmiany cen na rynku, - zmiana technologii, - zmiana trendów, - zaoszczędzenie środków – rozszerzenie zakresu w ramach założonego celu operacji. Odpowiednio elastyczny układ zestawienia pozwala unikać aneksu, jednak w razie potrzeby jest to jedna z form zarządzania projektem

16 Dziękuję za uwagę ! Płotki 2011 r Ziemowit Pirtań


Pobierz ppt "Www.ngr.pila.pl Ziemowit Pirtań Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego, zasady dokumentowania kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google