Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego,"— Zapis prezentacji:

1 Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego,
Warsztaty dla beneficjentów działań i 4.1.3 Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego, zasady dokumentowania kosztów. Płotki - czerwiec r Ziemowit Pirtań

2 Koszty inwestycyjne (właściwe)
Rodzaje kosztów inwestycyjnych Koszty inwestycyjne (właściwe) (usługi budowlane, roboty ziemne i rozbiórkowe, usługi montażowe, sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie) Koszty ogólne – limit 10% (koszty usług doradczych, pośrednictwo formalne, dokumentacja, kosztorysy, licencje i patenty, koszty wymogów formalnych) Nakłady rzeczowe – limit 10% (zakupione w ramach projektu nieruchomości, posiadane nieruchomości jeśli po wniesieniu ich do projektu zmienia się sposób ich użytkowania, nakłady rzeczowe wykonane wewnętrznymi zasobami beneficjenta).

3 Dokumentowanie kosztów ogólnych we wniosku – oferty, umowy, faktury
Koszty ogólne Dokumentacja budowlana, ekonomiczna, techniczna i technologiczna, Usługi konsultingowe, zarządcze, pośrednictwo formalne, Koszty formalne, Patenty, licencje, transfer wiedzy i technologii, ??? Koszty połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię, nośniki energii, składki na ubezpieczenie społeczne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych Kwalifikowalne koszty ogólne nie mogą przekraczać 10% wartości operacji, muszą być związane bezpośrednio z realizowaną operacją Dokumentowanie kosztów ogólnych we wniosku – oferty, umowy, faktury

4 Nakłady rzeczowe Nieruchomości nabywane w związku z realizacją operacji – wycena / operat szacunkowy, (10% limitu) Posiadane nieruchomości (nowelizacja wnosi zastrzeżenie, o konieczności zmiany sposobu użytkowania) – wycena / operat szacunkowy, Roboty konstrukcyjne i budowlane, - kosztorys powykonawczy, Roboty rozliczane kosztorysem powykonawczym, nie mogą przekraczać wysokości wkładu własnego beneficjenta (40% kosztów netto) Kwalifikowalne nakłady rzeczowe w formie robót nie mogą powstać wskutek pracy własnej beneficjenta lub wolontariuszy Uwaga na uprawnienia !

5 Koszt właściwe Budynki i budowle – kosztorys inwestorski na podstawie dokumentacji budowlanej, lub oferta wykonawcy na podstawie przedmiaru robót. Nowe maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu – koszty szacowane na podstawie ofert rynkowych lub ogólno dostępnych źródeł (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne itp.). Używane maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu – koszty szacowane na podstawie oferty rynkowej lub ogólnodostępnych źródeł – dodatkowo oferta na nowy sprzęt o podobnych parametrach. Usługi – oferty, źródła ogólnodostępne. „Oferty nie są wiążące dla beneficjenta, stanowią materiał porównawczy dla osób weryfikujących wnioski. W przypadku kiedy dane dotyczące planowanych wydatków są ogólnodostępne, nie ma konieczności dołączania ofert” W przypadku ofert w walutach obcych, możliwe jest zastosowanie 10% nawiązki na wypadek ryzyka kursowego

6 Planowanie kosztów Sztuka rzetelnego projektowania operacji to sztuka przewidywania ryzyka: szacowanie realnego czasu finalizowania inwestycji, przewidywanie zmian cen na rynku, szacowanie korekt cenowych w przypadku operacji kilku etapowych ? korzystanie z możliwości 10% nadwyżki w przypadku walut, planowanie kosztów które nie są niezbędne – rezerwa środków. Paradoks ? Wniosek o dofinansowanie = jak najdrożej Realizacja = jak najtaniej

7 Dobrze uzasadniony koszt bardzo trudno jest podważyć !
Uzasadnianie kosztów Planowanie kosztów to jedno, przekonanie Komitetu i weryfikujących wnioski to drugie ZŁOTY ŚRODEK Planując koszty, uzasadniajmy każdy wypadek wyboru konkretnego rozwiązania, ponieważ to przedsiębiorca ponosi ryzyko działalności ma prawo do: wyboru rozwiązania o wysokiej jakości i trwałości (5 letni okres trwałości !), wyboru rozwiązania o niskich kosztach eksploatacyjnych (ochrona środowiska), wyboru rozwiązania o charakterze unikatowym (innowacyjność, konkurencyjność), wyboru rozwiązania autorskiego, o odpowiednim dizajnie (marketing, wizerunek). Dobrze uzasadniony koszt bardzo trudno jest podważyć !

8 Planowanie operacji to proces równie ważny co realizacja
Wysokość kosztów a konkurencyjność Przeszacowanie kosztów: - wysokie koszty działalności (niska konkurencyjność, wysoka amortyzacja), trudniejsze uzasadnienie operacji w biznes-planie, ryzyko gorszej oceny przez Komitet. Niedoszacowanie kosztów: ryzyko utraty płynności finansowej, ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia operacji, ryzyko niezrealizowania celów operacji, konieczność oszczędzania, utrata jakości Planowanie operacji to proces równie ważny co realizacja

9 Zestawienie rzeczowo-finansowe
Bardzo ważny element wniosku o dofinansowanie: stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie, pozycje zestawienia determinują zobowiązanie beneficjenta, zmiana wysokości kosztów w pomiędzy pozycjami, mieszczące się w 10% ramach nie wymaga aneksowania umowy, zmiana zakresu wymaga zmiany umowy – ponowna weryfikacja zakresu zmian pozycje zestawienia są integralnym elementem wniosku o płatność. Dobrze skonstruowane zestawienie to spokojna realizacja operacji i łatwiejsze rozliczanie.

10 Zestawienie Rzeczowo-Fianansowe

11 Zestawienie Rzeczowo-Finansowe
Pozycje w zestawieniu: Jasno określone – przekazujące bardziej cel, efekt jaki ma być osiągnięty poprzez realizację danej pozycji, niż szczegółowe parametry techniczne czy oznaczenia modelu : Przykład 1: Oferta: Koparka Atlas 1604 łyżka przedsiębierna 0,6 m³ Zestawienie: Używana koparka kołowa z kompletem osprzętu – 1 szt. Przykład 2: Oferta: Meble Ogrodowe D340 Zestawienie: Zestaw mebli ogrodowych ze stołem i miejscami do siedzenia dla 4 osób – 1 kpl.

12 Pozycje w zestawieniu Zestawienie Rzeczowo-Finansowe Przykład 3
Oferty: - dziesięć różnych ofert na wyposażenie lakierni samochodowej Zestawienie: kompleksowe wyposażenie lakierni na podstawie opisu operacji Przykład 4 Kosztorys inwestorski, kosztorysy branżowe Zestawienie : Kompleksowa rozbudowa budynku zgodnie z projektem budowlanym.

13 Studium przypadku Beneficjent planuje utworzenie smażalni ryb w byłym budynku gospodarczym. Zaplanował następujący zakres rzeczowy: Nakład rzeczowy – nieruchomość 200 tys. Adaptacja budynku: - prace remontowo-budowlane – 20 tys. netto - instalacje CO i wod-kan tys. netto - instalacje elektryczne tys. netto - elewacje tys. netto stoły drewniane 10 szt tys. netto ławy drewniane 4 osobowe – 20 szt. – 10 tys. netto kuchenne stoły nierdzewne – 3 szt tys. netto smażalnik – 1 szt. – 5 tys. netto frytownice – 2 szt. – 5 tys netto piec konwekcyjny – 1 szt. 10 tys. netto kosztorysy – 2,5 tys. netto projekt budowlany 5 tys. netto przygotowanie koncepcji ekonomicznej i biznes-planu – 2,5 tys. netto Skonstruuj zestawienie finansowo rzeczowe – 5 min.

14 Studium przypadku

15 Zmiany w trakcie operacji
Jeśli wystąpią zmiany mogące stanowić odpowiednie uzasadnienie, beneficjent może złożyć wniosek o aneks nieprzewidywalne zmiany cen na rynku, zmiana technologii, zmiana trendów, zaoszczędzenie środków – rozszerzenie zakresu w ramach założonego celu operacji. Odpowiednio elastyczny układ zestawienia pozwala unikać aneksu, jednak w razie potrzeby jest to jedna z form zarządzania projektem

16 Dziękuję za uwagę ! Ziemowit Pirtań Płotki 2011 r


Pobierz ppt "Konstrukcja zestawienia finansowo rzeczowego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google