Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Dr. Wolfgang Auffermann

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Dr. Wolfgang Auffermann"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Dr. Wolfgang Auffermann
Opieka zdrowotna w Niemczech

2 Trzy rodzaje opieki zdrowotnej
OECD rozróżnia trzy rodzaje systemów zdrowotnych: Pierwszy Typ "Służba Zdrowia": finansowana z podatków (np. Wielka Brytania, Włochy). Drugi Typ "społeczne": finansowanie publiczne ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i prawnej (np. Niemcy, Francja). Trzeci Typ "prywatne ubezpieczenie": indywidualne lub w drodze finansowania składek przez przedsiębiorców (np. w USA). © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

3 Koszty opieki zdrowotnej w różnych krajach
Wg kosztów opieki zdrowotnej z 2003 r. (jako% produktu krajowego brutto, PKB) USA: 15% PKB Szwajcaria: 11,5% Niemcy: 11,1% Francja: 10,1% Włochy: 8,4% Polska: 7,7% © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

4 Fakty i liczby na temat zdrowia w Niemczech
Wydatki na zdrowie 82 Miliony € (Per capita) / Medycyna: € 3000 (= 11% PKB) Udział środków publicznych = 77%, Udział środków prywatnych = 23% Średnia długość życia = 79 lat 1 lekarz przypada na 256 mieszkańców Dla porównania; w Niemczech jest liczba powyżej średniej w Europie lekarzy, lekarzy specjalistów, psychologów, pielęgniarek i łóżek szpitalnych. Istnieją także inne dziedziny służby zdrowia, farmaceutów i ich pracownicy. - Bezpośrednio lub pośrednio w opiece zdrowotnej w Niemczech pracuje około 4,1 mln ludzi. Stanowi to około 10,3% całkowitego zatrudnienia. © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

5 Fakty i liczby dotyczące szpitalnej służby zdrowia
Liczba łóżek szpitalnych w 2080 szpitalach = około miejsc (około 1000 dodatkowych poradnie rehabilitacyjne) Średnia liczba łóżek: 250 (= 5,7 łóżka na 1000 mieszkańców), Sprawy rozpatrywane w szpitalach: 16,5 milionów, Średnia długość pobytu: 9,8 dni, Personel medyczny w szpitalach: , Pokoje dla personelu medycznego w szpitalach: pracowników, Całkowite zatrudnienie w szpitalach: 1,1 mln. pracowników Razem przychody ze szpitali: około 54 miliardów € rocznie © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

6 Fakty i liczby dotyczące ambulatoryjnej służby zdrowia
Liczba lekarzy rodzinnych i specjalistów: (według Krajowego Stowarzyszenia Biegłych Lekarzy Ubezpieczeń Zdrowotnych) Około lekarzy rodzinnych, lekarze specjaliści medyczni około plus około psychoterapeutów, Obciążenie pracą: od 50 do 70 h / ​​tydzień, Dochód: do € / rok, Liczba pracowników niemedycznych: (z czego około na pół etatu) Liczba aptek: około Liczba zatrudnionych w aptekach: © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

7 Finansowanie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej I.
Prawie 90 % spoleczenstwa jest ubezpieczone przez państwo. Składki są ustalane na podstawie poziomu dochodów (około 15,5% wynagrodzenia). Członkowie rodziny są współubezpieczeni za darmo. Świadczenia są niezależne od wysokości wpłaconych składek, ale ograniczone do usług, które są potrzebne, wystarczające, efektywne i ekonomiczne. Ok. 9% to ubezpieczania prywatne. Składki wyliczane są na podstawie zakresu usług, ogólnego stanu zdrowia, płci i wieku. 2,3% ma inne ubezpieczenia (np. wojsko, serwis społeczności, opieka społeczna) © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

8 Finansowanie niemieckiego systemu ochrony zdrowia II.
Tylko około 0,1 do 0,3% ludności niemieckiej jest bez ubezpieczenia zdrowotnego. Stale rosnący udział w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej. Ponadto istnieje znaczny rynek prywatnej opieki zdrowotnej dla "IHS" („Zintegrowane Usługi Zdrowotne"), medycyna alternatywna, ,fitness, wellness, anti-aging, chirurgia estetyczna, kosmetyczna i terapie rozwinięte. © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

9 Finansowanie niemieckich systemów szpitalnej opieki zdrowotnej.
Niemieckie szpitale podlegają wymogom kodeksu zabezpieczenia społecznego (SGBV) do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV). Ten system ubezpieczeń sięga i funkcjonuje aż od Otto von Bismarcka i ma następujące cechy: 1. Pierwsza Zasada Solidarności z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (§ 1 SGB V), Finansowanie przez pracodawców i pracownikow ubezpieczenie zdrowotne (§ 3 SGB V), Postulat stabilności wkładu (§ 71 SGB V). Stacjonarny system jest finansowany (w udziale około): prywatny do jednej trzeciej, państwowy do jednej trzeciej pochodzi od organizacji non-profit (kościoły, itp.) - ok. jedna trzecia - W Niemczech od 1972 r., zasada podwójnego finansowania: - Inwestycje szpitalne są finansowane przez (16) „landów” i instytucje prywatne, - Koszty biezace są finansowane z ubezpieczeń lub ubezpieczenia zdrowotnego © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

10 Finansowanie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej szpitalnego DRG .
Finansowanie bieżących kosztów w szpitalach od 2003 roku, opiera się na statystycznej średniej poszczególnych wypadku leczeń (a) ; (DRG = diagnoza związana z pojedynczym leczeniem). W Niemczech system DRG przekształcono na system ryczałtu i od tego czasu stosuje się rachunek za indywidualne traktowanie każdego typu i przypadku leczenia. Każdy DRG przedstawia średnie nakłady wymagane od poszczególnego leczenia. Pozostałe składniki przychodów (opłaty dodatkowe, inne opłaty i dopłaty, długośc maksymalnego leczenia i pobytu w szpitalu ) są ustalone przez prawo. Ponadto w Niemczech obowiązuje stawka podstawowa dla wszystkich szpitali To znaczy: Stawka podstawowa DRG pomnożona przez liczbę leczeń = dochody szpitali. © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

11 Koszt niemieckiego systemu opieki zdrowotnej
Najwyższe wydatki przypadające na: Choroby układu sercowo-naczyniowego: około 35,4 miliardów euro Choroby układu pokarmowego: ok. 31 mld. euro Choroby układu mięśniowo-szkieletowego: około 25 mld euro Choroby psychiczne: około 22 mld. euro Osoby powyżej 65 (obecnie około 17% populacji) powodują prawie 43% wydatków ogółem. 5% spoleczenstwa jest „odpowiedzialne” za około 53% całkowitych kosztów! © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

12 Wyzwania dla sektora zdrowia pacjenta w Niemczech I.
Dalej rosnące koszty leczeń przez rozwój medycyny, jej jakości i z nia związanych usług. Efektywność i konkurencja prowadzi do konsolidacji rynku wśród dostawców uslug medycznych. Konkurencja między dostawcami związanymi z usługami medycznymi. Pozycjonowanie znanej marketingowej Marki (dostawców) staje się coraz ważniejsza. Wymagane są oferty diagnostyki i zintegrowanego leczenia w celu stworzenia większej efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów z jednej strony, granic zawodowych, z drugiej strony i przesuniecie usług między ambulatoryjnymi a szpitalnymi. Oferowanie odrębnych umów pomiędzy dostawcami i firmami ubezpieczeń zdrowotnych a Kasami Chorych. © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

13 Wyzwania dla sektora zdrowia pacjenta w Niemczech II.
Wymagane są innowacje medyczne i organizacyjne (np. innowacyjne metody leczenia, zastosowanie IT, telemedycyny, itp.), strukturyzowane plany diagnostyki i leczenia oraz profesjonalne zarządzanie, a nie tylko kierownictwo. Zmiana profili pacjentów wymagają nowych usług: - Pacjenci są coraz bardziej zainteresowani medycyną, informacjami z tej dziedziny, - Pacjenci sa bardziej wymagający, wymagają doskonalych zabiegów i wysokiej jakości informacji i usług. © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

14 Fakty i liczby dotyczące kształcenia medycznego.
Medycynę w Niemczech można studiować wyłącznie na uczelni państwowej, (Liczba studentów to obecnie około ) Liczba klinik uniwersyteckich: 34 Czas trwania studiów: 6,25 lat (średnio 6,5 lat) Studia medycyny sa podzielony na trzy części: - Przedkliniczna: pierwsze 2 lata (kończy się na „ 1 egzaminie państwowym "ub tzw. „Physikum "). - Kliniczna: 4,25 roku (w ostatnim roku obejmuje okres praktyki (48 tygodni) i kończy się "2 egzaminem państwowym". Dopiero wtedy można się ubiegac o uprawnienie do wykonywaniazawodu lekarza / pracownika służby zdrowia. - Specjalistyczna / tzw. „Assistenzzeit” : 5-6 lat (33 główne specjalizacje, dalsze sub-specjalizacje), przeciętne wynagrodzenie to ok. € 3800) © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

15 Wyzwania kształcenia medycznego
- Aktualny wysoki niedobór lekarzy (szczególnie w byłej NRD), - Średni wiek lekarzy nadal rośnie ( % wszystkich lekarzy, to 60 lat). - Liczba absolwentów medycyny zmniejsza się - absolwenci tez są coraz bardziej zainteresowani obszarami poza praktyka medyczna (np. konsultanci lub zadania marketingowe) Rosnąca liczba kobiet lekarzy powoduje zwiekszenia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zarowno lekarze jak lekarki nie sa skłonne do prowadzenia gabinetów. (Tzn. Prowadzenia gabinetu jako niezależny przedsiębiorca) Starzenie się ludności i rosnąca liczba chorych z chorobami podeszłego wieku. - Postęp technologiczny i nowe zabiegi wymagają stałej i odpowiedniej edukacji i szkoleń. © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

16 Medycyna w Niemczech jest i będzie coraz bardziej "kobieca": Rosnąca liczba kobiet lekarzy w Niemczech © 2012 Diagnoseklinik Hamburg

17 Dziękuję za uwagę. Prof. Dr med
Dziękuję za uwagę. Prof. Dr med. Wolfgang Auffermann © 2012 Diagnoseklinik Hamburg


Pobierz ppt "Prof. Dr. Wolfgang Auffermann"

Podobne prezentacje


Reklamy Google