Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski| 25 września 2006 31 marca 2006Designator | author1 Finansowe wspieranie eksportu w ramach programu DOKE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski| 25 września 2006 31 marca 2006Designator | author1 Finansowe wspieranie eksportu w ramach programu DOKE."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski| 25 września 2006 31 marca 2006Designator | author1 Finansowe wspieranie eksportu w ramach programu DOKE

2 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 2 31 marca 2006Designator | author2 O czym będzie mowa? DOKE w skrócie Proces wnioskowania o umowę DOKE Korzyści dla importera i eksportera

3 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 3 31 marca 2006Designator | author3 Charakterystyka Programu DOKE Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych może być różnie traktowany: 7Metoda budżetowego wsparcia działań eksportowych w krajach OECD 7Dofinansowanie banku aranżującego kredyt dla nabywcy (tzw. buyers credit) 7Instrument zwiększający konkurencyjność krajowych dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym na rynkach zagranicznych 7Nakładka na istniejące struktury typu buyers credit zmniejszająca ryzyka w handlu zagranicznym

4 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 4 31 marca 2006Designator | author4 Charakterystyka Programu DOKE 6BGK administruje programem, inny bank podejmuje się finansowania 6Nie wystarczy znać program DOKE i spełniać warunki, trzeba jeszcze znaleźć bank, który sfinansuje projekt 6Zakres projektów, które mogą być objęte programem DOKE jest bardzo szeroki 6Jedyny taki program w kraju

5 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 5 31 marca 2006Designator | author5 Proces Aranżowania Finansowania w Ramach Programu DOKE 1.Złożenie do BGK wniosku o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE wniosek (najważniejsze dane projektu, 5 stron) 8Bank finansujący 8Dostawca 8Odbiorca 8Informacje o umowie eksportowej 8Informacje o planowanej umowie kredytowej 8Informacje dotyczące ubezpieczenia kredytu eksportowego załączniki 8Oświadczenie eksportera w sprawie krajowego pochodzenia eksportowanego towaru

6 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 6 31 marca 2006Designator | author6 Proces Aranżowania Finansowania w Ramach Programu DOKE 2.Złożenie przez BGK przyrzeczenia podpisania umowy DOKE –Przyrzeczenie zawiera: 8Zobowiązanie BGK do zawarcia z bankiem umowy DOKE 8Termin obowiązywania przyrzeczenia 8Wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego 8Zaakceptowane przez BGK warunki umowy eksportowej, umowy kredytowej oraz umowy ubezpieczenia kredytu –Obowiązywanie przyrzeczenia 8120 dni od daty wystawienia 8Można wnioskować o jego przedłużenie na maksymalnie kolejne 60 dni (stopa CIRR jest wtedy aktualizowana)

7 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 7 31 marca 2006Designator | author7 Proces Aranżowania Finansowania w Ramach Programu DOKE 3.Ubezpieczenie kredytu eksportowego w KUKE wniosek o ubezpieczenie (dość szczegółowy – 12 stron) tzw. Wniosek o Indywidualne Ubezpieczenie Kredytu Eksportowego 9Podstawowe informacje o stronach umowy kredytowej 9Informacje o warunkach umowy kredytowej 9Podstawowe informacje o kontrakcie eksportowym 9Deklaracja dotycząca wyboru zakresu ubezpieczenia załączniki 9Oświadczenie eksportera w sprawie krajowego pochodzenia eksportowanego towaru (1 strona) 9Kwestionariusz wpływu projektu na środowisko (22 strony)

8 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 8 31 marca 2006Designator | author8 Proces Aranżowania Finansowania w Ramach Programu DOKE 4.Uzyskanie promesy KUKE dotyczącej udzielenia umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego 5.Podpisanie umowy kredytu eksportowego z nabywcą 6.Zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego z KUKE 7.Złożenie do BGK wniosku o podpisanie umowy DOKE wraz z załącznikami (umowa eksportowa, umowa kredytowa, umowa ubezpieczenia kredytu) 8.Podpisanie umowy DOKE pomiędzy bankiem finansującym a BGK

9 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 9 31 marca 2006Designator | author9 Korzyści finansowania w ramach DOKE Od strony eksportera: 6Zwiększenie konkurencyjności oferty eksportera 6Zapłata całości należności kontraktowych po dostawie (realizacji) 6Prosta procedura otrzymywania należności kontraktowych 6Odciążenie eksportera z administracji dotyczącej wnioskowania o umowę DOKE 6Brak dodatkowych opłat BGK

10 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 10 31 marca 2006Designator | author10 Korzyści finansowania w ramach DOKE Od strony importera: 6Eliminacja wahań stóp procentowych 6Dogodne warunki finansowania (szczególnie w przypadku nabywców z krajów rozwijających się) 6Możliwość lepszego planowania cash flow dla danej inwestycji 6Dogodny okres spłaty kredytu (oddech finansowy i czas na zwrot z inwestycji): 5 - 8,5 lat dla krajów z I kategorii klasyfikacji dochodowej OECD 10 lat dla krajów z II kategorii klasyfikacji dochodowej OECD

11 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 11 31 marca 2006Designator | author11 Eliminacja wahań stóp procentowych Źródło: Ministerstwo Finansów

12 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 12 31 marca 2006Designator | author12 Eliminacja wahań stóp procentowych Źródło: Ministerstwo Finansów

13 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 13 31 marca 2006Designator | author13 Dogodne warunki finansowania dla importerów z krajów rozwijających się –Inwestor ukraiński o dobrej sytuacji finansowej chcący pozyskać finansowanie na zakup z Polski ma kilka zasadniczych problemów: 1.Rynek leasingowy jest bardzo słabo rozwinięty 2.Koszty kredytów inwestycyjnych są bardzo wysokie (np. LIBOR + 8%) 3.Banki lokalne nie są gotowe udzielać kredytów o okresach dłuższych niż 2-3 lata

14 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski | 14 31 marca 2006Designator | author14 Korzyści finansowania w ramach DOKE Dla obu stron kontraktu: 6Możliwość uzyskania zgody na częściowe zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia kredytu 6Ciężar rozliczeń w systemie DOKE spoczywa wyłącznie na bankach 6Lepsza kontrola realizacji kontraktu oraz płatności kontraktowych

15 Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski| 25 września 2006 31 marca 2006Designator | author15 Dziękuję Zbigniew Popowski Zespół ds. Finansowania Handlu Zagranicznego (0-22) 566 90 83 zbigniew.popowski@fortisbank.com.pl


Pobierz ppt "Bankowość Korporacyjna| Zbigniew Popowski| 25 września 2006 31 marca 2006Designator | author1 Finansowe wspieranie eksportu w ramach programu DOKE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google