Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-business poradnik jak założyć działalność w necie START.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-business poradnik jak założyć działalność w necie START."— Zapis prezentacji:

1 E-business poradnik jak założyć działalność w necie START

2 Rodzaje działalności gospodarczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej Firmy internetowe Firmy w Niemczech

3 PODSTAWOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podmiot: Osoba fizyczna Rodzaj ewidencji: CEIDG Wnioski: CEIDG-1 ZUS-ZUA/ZZA Podmiot: Spółka z o.o. Rodzaj ewidencji: KRS Rejestr przedsiębiorstw Wnioski: KRS-1 ZUS US GUS Podmiot: Spółka jawna Rodzaj ewidencji: KRS Rejestr przedsiębiorstw Wnioski: KRS-1 ZUS US GUS POWRÓT

4 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA Udajemy się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezydent miasta i czynność ta podlega opłacie w wysokości 100zł. Wniosek o wpis powinien zawierać następujące informacje: -imię i nazwisko - nazwa firmy (nieobowiązkowo) - nr ewidencyjny PESEL - adres zamieszkania - adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania) - rodzaj działalności - datę rozpoczęcia działalności

5 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA Po otrzymaniu wpisu firmy do ewidencji to udajemy się do wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, w którym składamy wniosek (RG-1) o nadanie numeru REGON. We wniosku przedstawiamy: - nazwę firmy, i adres siedziby, - formę prawno-organizacyjną, - stan aktywności prawnej i ekonomicznej, - rodzaj przeważającej działalności.

6 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA Wyrobienie pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe. Bardzo często jest ona jednak mile widziana. Wyrabiamy więc ją. Posiadanie konta firmowego nie jest koniecznie. Ale, po pierwsze, jest bardzo wygodne, po drugie, w wielu urzędach (np. urzędy skarbowe, ZUS) ciężko cokolwiek załatwić bez tego. Zakładamy więc firmowe konto. Udajemy się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania numeru NIP. W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy płatnikami podatku VAT.

7 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA Kolejny krok to rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Z kolejną (jeżeli zatrudniamy pracowników) wizytą musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do popularnego sanepidu. Jeżeli nasza działalność wymaga uzyskania jakiegoś rodzaju koncesji czy zezwoleń, to musimy to zrobić.

8 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA

9 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA

10 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBA FIZYCZNA PODSUMOWANIE

11 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna, spółka działająca na podstawie prawa handlowego. Nie różni się w zasadzie od spółki cywilnej, konieczne jest natomiast jej zarejestrowanie w rejestrze handlowym oraz ścisłe przestrzeganie reguł oznaczenia firmy, czyli nazwy spółki. Firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników albo nazwisko i przynajmniej pierwszą literę imienia jednego lub kilku wspólników z dodatkiem wskazującym na tę spółkę. Spółki jawne najczęściej zakładane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę

12 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA JAWNA Rejestracja spółki jawnej zaczyna się od napisania umowy, która w przeciwieństwie do większości rodzajów spółek nie musi być w formie aktu notarialnego. Wystarczy że jest spisana na papierze. Ma zawierać takie informacje jak: nazwa i siedziba spółki jakiej wysokości lub ile warte są wkłady wnoszone przez każdego z wspólników przedmiot działalności spółki czas trwania spółki nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, sposób reprezentacji. firma, siedziba i adres spółki nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników Dowód uiszczenia opłaty sądowej umowę spółki

13 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA JAWNA Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składa się, zależnie od tego gdzie znajduje się spółka do właściwego oddziału gospodarczego sądu rejonowego. Należy go złożyć na formularzu KRS-W1. Potrzebne będą również formularze KRS-WM oraz KRS-WB. Każde zarejestrowanie spółki podlega również ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka jawna jako, że jest podmiotem prawa której ustawa nadała zdolność prawną musi sobie wyrobić NIP oraz REGON.

14 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA JAWNA Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składa się, zależnie od tego gdzie znajduje się spółka do właściwego oddziału gospodarczego sądu rejonowego. Należy go złożyć na formularzu KRS-W1. Potrzebne będą również formularze KRS-WM oraz KRS-WB. Każde zarejestrowanie spółki podlega również ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka jawna jako, że jest podmiotem prawa której ustawa nadała zdolność prawną musi sobie wyrobić NIP oraz REGON.

15 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA JAWNA

16 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA JAWNA

17 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O. Minimalny kapitał zakładowy 5.000 złotych. Minimalna wartość jednego udziału 50 złotych. Liczba założycieli Minimum jeden. Jednakże jednoosobowa sp. z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o.o. Dopuszczalne wkłady Wkład pieniężny lub niepieniężny. Moment, w którym kapitał zakładowy musi być pokryty przez wspólnika (wspólników) Przed zgłoszeniem zawiązania sp. z o.o. do sądu

18 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O. Moment, w którym kapitał zakładowy musi być pokryty przez wspólnika (wspólników) Przed zgłoszeniem zawiązania sp. z o.o. do sądu Wymagania odnośnie badania wkładów niepieniężnych przez biegłego Brak. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania sp. z o.o. Brak. Z ekonomicznego punktu widzenia, ryzyko wspólników jest ograniczone do wartości wkładów wniesionych przez wspólników na pokrycie udziałów.

19 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O. Organy sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników, Zarząd (obligatoryjnie), Rada obowiązkowe, jeżeli kapitał zakładowy sp. z o.o. przewyższa kwotę 500.000 zł i równocześnie sp. z o.o. posiada więcej aniżeli 25 wspólników. W przypadku jednoosobowej sp. z o.o., jedyny wspólnik działa jako Zgromadzenie Wspólników.

20 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O. Aby zarejestrować spółkę z o.o. pisemnego zawarcia umowy spółki z o.o. (natomiast podczas rejestracji spółki w ramach procedury tzw. jednego okienka umowa spółki z o.o. koniecznie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego wniesienia przez wspólników wymaganych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. (minimum 5 tys. zł) ustanowienie organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rejestracja spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (KRS) otwarcie firmowego rachunku bankowego uzyskanie numeru REGON uzyskanie numeru NIP zgłoszenie płatnika składek w ZUS rejestracji jako podatnika VAT/ VAT-EU.

21 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O.

22 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O.

23 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KONIEC MENU ZAKOŃCZ

24 FIRMA INTERNETOWA Handel internetowy To możliwość realizowania transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu pomiędzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy). Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy w postaci sklepów wirtualnych.

25 FIRMA INTERNETOWA Rodzaje handlu internetowego Bezpośredni – cała transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez Sieć. Pośredni – poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatności odbywa się przez Internet, z kolei dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa się bezpośrednio, w tradycyjny sposób. Hybrydowy – to forma pośrednia między dwoma wyżej wymienionymi, np. wszystkie czynności za wyjątkiem płatności odbywają się przez Internet. B2B – z ang. business-to-business to wymiana handlowa między firmami dotycząca nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców itd. B2C – z ang. business-to-consumer to handel internetowy pomiędzy firmą a konsumentem. C2C – z ang. consumer-to-consumer to handel elektroniczny pomiędzy konsumentami. C2B – z ang. consumer-to-business to handel internetowy pomiędzy konsumentem a firmą..

26 FIRMA INTERNETOWA Kwestia podatkowa To, jaki podatek trzeba będzie zapłacić, dokonując transakcji poprzez Internet, zdecyduje forma aktywności. I tak inaczej rozlicza się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a inaczej osoby dokonujące transakcji prywatnie. Rodzaje opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – obowiązują tu dwa progi podatkowe: do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł; ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł. Miesięczna kwota zmniejszająca podatek w 2012 roku wynosi 46,33 zł, a roczna 556,02 zł. Natomiast roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku to 3 091 zł. Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36.

27 FIRMA INTERNETOWA Obowiązek podatkowy a koszty wysyłki Koszty wysyłki powinny: powiększać podstawę opodatkowania wysyłanych towarów lub pozostać poza zakresem opodatkowania VAT – w takiej sytuacji kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwo, które upoważnia go do zawarcia umowy z pocztą lub firmą kurierską w imieniu kupującego.

28 FIRMA INTERNETOWA PRZYKŁADOWY KOSZTORYS SKLEPU INTERNETOWEGO · Domena internetowa- czyli adres sklepu, np. mojsklep.pl Koszt 10 - 100 zł netto/ rok. Domenę trzeba co roku przedłużać, aby sklep funkcjonował. · Hosting, czyli serwer - Jest to podobnie jak domena - opłata roczna. ok 200zł Wynajem licencji 1 miesiąc / wersja START ok 50zł Wynajem licencji 1 miesiąc / wersja STANDARD ok 60 zł · Cena oprogramowania - w naszym systemie koszt użytkowania oprogramowania sklepu internetowego wynosi już od 40 zł netto. Na wszystkie usługi wystawiamy FVAT. · Cena grafiki - koszt jednorazowy, opcjonalny. Nie ma konieczności zamawiania grafiki sklepu. Jednak jest to stanowczo doradzane. Koszt jest jednorazowy. Dokładne, aktualne ceny znajdziesz w cenniku. Ok. 800-4000zł

29 FIRMA INTERNETOWA Fan Page na Facebooku - 200zł Wynagrodzenie dla pracownika (1) 1600zł Podsumowanie: Założenie sklepu internetowego wynosiłoby 6250zł (po wzięciu najwyższych kwot): 6250zł

30 FIRMA INTERNETOWA Kompletne wyposażenie sklepu o powierzchni 50-60m2 (średniej wielkości lokal) 40 000zł. Kwota ta nie uwzględnia kosztów przystosowania lokalu. I tak należy liczyć, że zaczynają się one od 5000zł (chyba że mają Państwo zaprzyjaźnione ekipy remontowe) Opłata licencyjna to 1200zł na 12-miesięcy. - wynajem lokalu – ok800zł - ZUS właściciela – ok350zł (zakładając że to jego pierwsza działalność) - media i inne wydatki – ok1200zł - reklama sklepu – ok400zł Wynagrodzenie dla pracownika (3) 4800zł 53750zł RAZEM: 53750zł

31 FIRMA INTERNETOWA Podsumowując koszt założenia sklepu internetowego 47500zł jest tańszy nawet o 47500zł

32 FIRMA INTERNETOWA KONIEC MENU ZAKOŃCZ

33 Zakładamy firmę w Niemczech Dobry pomysł Utworzyć nazwę firmy od nazwiska właściciela albo od usługi lub produktu, którym chcemy się zajmować Jan Kowalski EV Reinigung

34 Zakładamy firmę w Niemczech Executive summary - Streszczenie najważniejsza część planu biznesowego. Co zawrzeć w streszczeniu Misja - wyjaśnia, czym firma się zajmuje Dane firmy – kiedy firma została utworzona firma, nazwiska założycieli i ich role, liczbę pracowników i lokalizacji firmy Highlights wzrostu - podać przykłady rozwoju firmy, zarówno finansowe ljak i rynkowe Twoje produkty / usługi - krótki opis produktu lub usługi, które udostępniasz. Informacje finansowe – potrzeby finansowe Podsumowując przyszłych planów - wyjaśnij, jak chcesz rozwinąć swoją działalność. Stworzyć biznes plan

35 Zakładamy firmę w Niemczech Przeprowadzić konsultację z doradcą biznesowym Wyjaśnić potrzeby finansowe przyszłej firmy oraz sposób ich zabezpieczenia Przeprowadzić konsultacje w izbie rzemieślniczej albo handlowej Wybrać siedzibę firmy

36 Zakładamy firmę w Niemczech Zameldować firmę we właściwym urzędzie okręgowym

37 Zakładamy firmę w Niemczech Z urzędu skarbowego otrzymuje się automatycznie do wypełnienia formularz podatkowy, na podstawie którego zostanie wstępnie określona wysokość rat podatkowych.

38 Zakładamy firmę w Niemczech Firmy zatrudniające pracowników składają podanie o nadanie numeru ubezpieczenia socjalnego (odpowiednik REGON)

39 Zakładamy firmę w Niemczech W zakładzie pracownik posiada ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie wypadkowe Każdy zakład musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności firmy

40 FIRMA W NIEMCZECH KONIEC MENU ZAKOŃCZ

41 PODZIĘKOWANIA


Pobierz ppt "E-business poradnik jak założyć działalność w necie START."

Podobne prezentacje


Reklamy Google