Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAGNO GROUP PREZENTACJA DLA SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ Opoczno, 26 wrzesień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAGNO GROUP PREZENTACJA DLA SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ Opoczno, 26 wrzesień 2013."— Zapis prezentacji:

1 MAGNO GROUP PREZENTACJA DLA SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ Opoczno, 26 wrzesień 2013

2 PROSIMY ZAPIĄĆ PASY…

3 MAGNO GROUP to: To grupa specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku w czołowych towarzystwach i spółkach brokerskich. Znając potrzeby i oczekiwania naszych dotychczasowych Klientów postanowiliśmy działać niestandardowo. Biorąc pod uwagę, że ubezpieczenia osobowe w przedsiębiorstwach traktowane są jako forma benefitu dla pracownika, przyjęliśmy ten właśnie kierunek działania, starając się zmaksymalizować korzyści z funkcjonowania ubezpieczeń, a także rozszerzyć je o pozaubezpieczeniowe oferty.

4 NASI KLIENCI W swojej działalności ukierunkowaliśmy się na obsługę dużych grup zorganizowanych - przedsiębiorstw, stowarzyszeń, związków zawodowych i organizacji, na których zlecenie negocjujemy najlepsze profity ubezpieczeniowe dostępne dla ich pracowników, członków lub sympatyków. Nie zamykamy się również na segment średnich i małych przedsiębiorców - których organizujemy w GRUPY ZAKUPOWE, dzięki czemu jesteśmy w stanie wynegocjować znacznie korzystniejsze warunki polis w formule grupowej, skierowane do określonej branży. Dla Klientów indywidualnych mamy również przewidziane specjalne rozwiązania przygotowane w formule grupowej u wiodących na rynku ubezpieczycieli.

5 MAGNO GROUP TWORZĄ: MAGNO INSURANCE GROUP Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy OpenCredit – multiagencja ubezpieczeniowa MAGNO LEX – radca prawny MAGNO MEDIA – platforma mediowa [EVERY]GROUP*** – klub rabatowy Qtalent Sp. z o.o. Quality Talent Training Group – szkolenia

6 MAGNO INSURANCE GROUP Sp. z o.o. LICENCJONOWANY BROKER UBEZPIECZENIOWY

7 Kancelaria brokerska MAGNO INSURANCE GROUP powstała jako platforma zrzeszająca specjalistów z zakresu ubezpieczeń i prawa. Po kilku latach działalności, w lutym 2011 roku, nastąpiło przekwalifikowanie firmy na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz koncentracja działalności na prowadzeniu m.in.: - audytu i doradztwa ubezpieczeniowego - obsługi operacyjnej i administracyjnej w zakresie prawa i ubezpieczeń - prowadzenia przetargów - konsultacji prawnych - prowadzenia spraw związanych ze szkodowością ubezpieczeniową - dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli - prowadzenia szkoleń i konferencji o tematyce prawa i ubezpieczeń.

8 Broker ubezpieczeniowy prowadzi działalność jako niezależny doradca i pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.). Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru (aktualnie - Komisja Nadzoru Finansowego) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (rejestr prowadzony jest przez KNF – jako jawny i dostępny dla osób trzecich). KIM JEST BROKER UBEZPIECZENIOWY

9 Podstawowa działalność brokera ubezpieczeniowego polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegających m.in. na: - zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia - wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia - zarządzaniu umowami ubezpieczenia również w sprawach związanych z likwidacją szkód i dochodzeniem odszkodowań - organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich. KIM JEST BROKER UBEZPIECZENIOWY

10 W RAMACH WSPÓŁPRACY KLIENT OTRZYMUJE: 1.profesjonalne określenie zakresu ubezpieczenia, 2.monitoring rynku w zakresie ustalonych propozycji ochrony, 3.negocjacje ofert u wiodących ubezpieczycieli działających na rynku, 4.przedstawienie zebranych propozycji ubezpieczenia w czytelnej formie wraz z rekomendacją zawierającą uzasadnienie, 5.dystrybucję oraz wdrożenie programów w grupie docelowej, 6.serwis szkodowy - obsługa roszczeń, w szczególności wszelkich spornych spraw z ubezpieczycielem, zarówno w przypadku ubezpieczeń majątkowych, jak pracowniczych.

11

12 MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA OPENCREDIT Nasza multiagencja ubezpieczeniowa OpenCredit prowadzi niezależną działalność w ramach ubezpieczeń Działu I i II dla osób indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Równolegle świadczy serwis obsługowy dla brokera w ramach programów partnerskich oferowanych Klientom MAGNO INSURANCE GROUP. Wśród obsługiwanych ofert są specjalne pakiety dla pracowników poszczególnych firm w zakresie ubezpieczeń indywidualnych na specjalnie wynegocjowanych dla danej grupy warunkach, w zakresie m.in..: - ubezpieczeń komunikacyjnych - ubezpieczeń majątkowych - ubezpieczeń osobowych - ubezpieczeń NNW - ubezpieczeń ochrony prawnej

13 Na dzień dzisiejszy multiagencja ma podpisane umowy z 7 towarzystwami ubezpieczeń. Dla naszych klientów posiadamy jedyną w swoim rodzaju ofertę rozłożenia składki na 12 rat ( standardowo maksymalnie 4 raty). Dzięki takiej konstrukcji koszt ubezpieczenia staje się mniej uciążliwy dla gospodarstwa domowego i ubezpieczony nie musi rezygnować z należytej ochrony na rzecz ceny polisy. MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA OPENCREDIT

14

15 MAGNO LEX RADCA PRAWNY Bogata praktyka naszych prawników jest wsparciem dla działań w sferze ubezpieczeń i dochodzenia roszczeń. Stanowi również podporę dla działalności doradczej w zakresie prawa gospodarczego oraz sekcji szkoleniowej.

16 MAGNO MEDIA Pod egidą MAGNO MEDIA realizowana jest działalność z zakresu reklamy, PR, HR oraz wydawnicza. Posiadamy bogatą praktykę i zaufanie Klientów zdobyte jako agencja reklamowa i trener kadry menadżerskiej. MAGNO MEDIA

17 Qtalent Sp. z o.o. QUALITY TALENT TRAINING GROUP W ramach działalności eksperckiej oferujemy zarówno naszym obecnym Klientom, jak i wszelkim zainteresowanym podmiotom profesjonalne szkolenia z zakresu ubezpieczeń, szkolenia rozwoju kompetencji, biznesowe, specjalistyczne i.in. Liczne kontakty w środowisku ekspertów biznesu pozwalają na zaoferowanie naszym Klientom zakresów i tematyki szkoleń szytych na miarę.

18 Program Lojalnościowy Klubu Rabatowego [EVERY]GROUP*** to: Dodatkowy bonus i wartość dodana dla ubezpieczonych w programach grupowych Atrakcyjna oferta sukcesywnie poszerzana o nowych partnerów Zwrot części składki z tytułu ubezpieczenia grupowego odbierana w formie kart rabatowych Możliwość podwyższania kapitału punktowego poprzez program POLEĆ NAS Konkursy i dodatkowe nagrody dla członków klubu KLUB RABATOWY [EVERY]GROUP***

19 JAK PRZYSTĄPIĆ DO KLUBU Każdy ubezpieczony w ramach programu grupowego wynegocjowanego przez MIG w każdym czasie może zostać członkiem Klubu Rabatowego EVERYGROUP***. Członkostwo jest bezpłatne. Aby przystąpić do Klubu Rabatowego należy wypełnić krótką deklarację zgody dostępną u osób obsługujących ubezpieczenie w Państwa zakładzie pracy. JAK TO DZIAŁA Ubezpieczony opłacając składkę ubezpieczeniową gromadzi kapitał punktowy, który następnie może zostać wymieniony na atrakcyjne rabaty u Partnerów Klubu. Liczba punktów bonusowych za poszczególne warianty ubezpieczenia podana jest każdorazowo na ulotce informacyjnej do programu ubezpieczeń. KLUB RABATOWY [EVERY]GROUP***

20 KIEDY MOGĘ ODEBRAĆ SWÓJ RABAT Uzyskanie bonusa w postaci karty rabatowej jest możliwe po zebraniu odpowiedniej liczby punktów zależnych od wybranej wysokości rabatu u danego Partnera Klubu. Informacje o wysokości zebranego kapitału rabatowego oraz wyborze kart rabatowych dostępne są u osób obsługujących ubezpieczenie w Państwa zakładzie pracy. W przypadku chęci skorzystania z kapitału punktowego należy poinformować o tym fakcie osobę obsługująca ubezpieczenie – ze wskazaniem wartości rabatu oraz partnera, u którego rabat będzie realizowany. Karta podarunkowa zostanie przesłana do Państwa zakładu pracy lub na podany w deklaracji członkowskiej adres korespondencyjny. KLUB RABATOWY [EVERY]GROUP***

21 CO ZROBIĆ ABY SZYBCIEJ ZEBRAC PUNKTY Członkowie Klubu zainteresowani zebraniem dodatkowych punktów mogą je uzyskać wykupując prywatne ubezpieczenia majątkowe lub komunikacyjne w naszej multiagencji. O liczbie punktów bonusowych zostaniecie Państwo poinformowani w momencie przedstawienia oferty ubezpieczenia. Innym sposobem gromadzenia dodatkowych punktów na Państwa koncie jest program POLEĆ NAS. Kierując do nas swoich znajomych lub rodzinę zyskujesz dodatkowy kapitał punktowy zależny od wysokości opłaconej składki z tytułu zawartej polisy. Należy pamiętać, aby osoba, którą do nas skierujesz wskazała nam Ciebie jako polecającego. KLUB RABATOWY [EVERY]GROUP***

22 PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY DLA SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

23 W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ: Przygotowanie/renegocjowanie pełnego pakietu ubezpieczeń grupowych dla członków organizacji związkowych, z możliwością przystąpienia niezrzeszonych pracowników firm, z podziałem na poszczególne branże skupione w strukturach Sekretariatu: -ubezpieczenia na życie, -ubezpieczenia opieki medycznej, -ubezpieczenia NNW, -ochrona prawna w życiu prywatnym. Przygotowanie specjalnych propozycji ubezpieczeń majątkowych dla członków organizacji oraz pozostałych pracowników w formie indywidualnej na specjalnych warunkach, w tym: -ubezpieczenia komunikacyjne, -ubezpieczenia domów mieszkań, -ubezpieczenia turystyczne. W ramach powyższej propozycji możliwe rozbicie składki na aż 12 rat!!!

24 Specjalne programy dedykowane byłym pracownikom i ich rodzinom (niezależnie od powodu odejścia z pracy): - ubezpieczenie na życie, - ubezpieczenie NNW, - ubezpieczenie medyczne, - specjalne ubezpieczenie dla osób starszych - dedykowane byłym pracownikom lub rodzicom pracowników Ponadto dla członków organizacji związkowej: - specjalne ubezpieczenie ochrony prawnej ze składką ubezpieczeniową opłacaną w ramach składki członkowskiej W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ c.d. :

25 DODATKOWE KORZYŚCI: KLUB [EVERY]GROUP*** Udostępnienie wszystkim ubezpieczonym w ramach programów ubezpieczeń grupowych przygotowanych przez MAGNO GROUP Programu Lojalnościowego Klubu [EVER]YGROUP*** – a tym samym możliwości gromadzenia części kapitału z opłacanych składek i wymieniania ich na rabaty u Partnerów Klubu. RADCA PRAWNY Dostęp do fachowej pomocy prawnej w ramach współpracy.

26 W ramach działalności MIG MEDIA: wsparcie w organizowaniu spotkań, zjazdów, konferencji, organizacja wyjazdów integracyjnych, pozyskiwanie sponsorów, specjalne rabaty na zakup lub druk materiałów reklamowych np. kalendarze, materiały promocyjne, marketingowe, reklama internetowa, oprawa medialna, organizacja szkoleń tematycznych.

27 SZKOLENIA Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie członków organizacji oprócz szkoleń z zakresu problematyki ubezpieczeniowej chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na tematykę przywództwa i zaproponować szkolenie: "Autentyczne przywództwo - inspiracja do sukcesu" oraz szkolenia dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze zmianami w 2013r. Wskazani przez Państwa uczestnicy szkoleń mogą brać udział w kursach otwartych, wybrane szkolenia mogą być także przeprowadzane w Państwa siedzibie lub stanowić element zorganizowanego eventu lub konferencji. Szkolenia mogą być finansowane – z środków własnych, środków pracodawcy (w uzasadnionych przypadkach), środków sponsoringowych lub prewencyjnych pozyskiwanych od ubezpieczycieli w ramach współpracy, środków pochodzących od innych sponsorów pozyskanych przez MIG.

28 PODSUMOWANIE: Specjalne oferty dla członków Organizacji to: sposób na jeszcze większą konsolidację środowiska, preferencyjny bonus, który wpływa na możliwość pozyskania nowych członków, a tym samym wzmocnienia pozycji Organizacji, możliwość przygotowania preferencyjnych ofert ubezpieczeń w zakresach, którymi zainteresowani są przedstawiciele/członkowie Organizacji, wzmocnienie pozycji Zarządu Organizacji, możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych dla Organizacji na działalność statutową w ramach negocjacji z wybranym w konkursie ubezpieczycielem.

29

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opoczno 2013


Pobierz ppt "MAGNO GROUP PREZENTACJA DLA SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ Opoczno, 26 wrzesień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google