Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im"— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu Id grupy: 97/35_P_G1 Opiekun: Katarzyna Jardzioch Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama Semestr/rok szkolny: 2010/2011r

3 Plan Prezentacji: Zagadnienia teoretyczne dotyczące reklamy
Etyczna reklama – teoria, kodeks reklamy, akty prawne Rodzaje reklamy Jak działa reklama? Reklama jako narzędzie manipulacji.

4 Dlaczego etyczna reklama?
Wybierając temat projektu kierowaliśmy się chęcią przedstawienia czym powinni kierować się przedsiębiorcy w tworzeniu reklamy. Działalność biznesowa powinna przede wszystkim opierać się na zasadach etycznych. Jednak wiele przedsiębiorstw nie zna podstawowych zasad etyki, albo niestety po prostu ich nie stosuje i jest to głównym problemem współczesnej reklamy.

5 Tak jak w sporcie zawodnicy stosują zasady fair play, tak w pozostałych dziedzinach życia także powinny być one przestrzegane. Zasady fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. Przedsiębiorstwo powinno działać w sposób uczciwy oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

6 Reklama i jej podstawowe cele..
Reklama- jest to informacja połączona z komunikatem. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). Jest środkiem, narzędziem, którego można używać dobrze lub źle. Może przynosić i niejednokrotnie przynosi efekty pozytywne, ale może też wywierać i często wywiera negatywny wpływ na osoby i społeczeństwo.

7 Z tego wynika, że podstawowymi funkcjami reklamy są:
edukacja informacja wspieranie sprzedaży konkurencyjność manipulacja

8 Reklama internetowa Reklama telewizyjna Reklama prasowa
Reklama przybiera różną postać. Można powiedzieć, że jest swoistego rodzaju komunikatem łączącym reklamodawcę i adresata za pomocą różnych technik i narzędzi reklamowych. Reklamę możemy podzielić także na kilka rodzajów ze względu na media. Reklama internetowa Reklama telewizyjna Reklama prasowa Reklama radiowa

9 . Reklama bilbordowa Reklama tranzytowa Reklama ambientowa Reklama mobilna

10 KUP TO! SZANUJ NAS (ICH)! WYBIERZ MNIE (NAS)! RADZIMY CI POMOŻ NAM!
Typ reklamy: Apel Argumentacja: komercyjna KUP TO! Zalety produktu Dobra marka Idealny użytkownik Styl życia korporacyjna SZANUJ NAS (ICH)! Odpowiedzialność (etos społeczny) Patron/sponsor (etos kulturowy) Wizerunek firmy (etos biznesu) Zaangażowanie (etos polityczny) polityczna WYBIERZ MNIE (NAS)! Zalety kandydata (partii) Program kandydata (partii) Wady konkurencji Porównanie kandydata/konkurenta lub ich programów. społeczna RADZIMY CI Bezpieczeństwo Znajomość prawa Racjonalne działanie dobroczynna POMOŻ NAM! Współczucie Solidarność i moralność

11 Do kogo jest skierowana reklama?
Reklama jest skierowana głównie do konsumentów. Widzimy ogłoszenia w gazetach, słyszymy je w radiu, oglądamy w telewizji, otrzymujemy je wraz z pocztą elektroniczną (często wbrew naszej woli), czy nawet jako wiadomości SMS bezpośrednio na nasze telefony komórkowe. Możemy przekonać się dzięki temu, jak wielu reklamodawców łamie pierwszą z zasad etykiety reklamy: nie może być ona zbyt natarczywa.

12 Reklama nie jest ani dobra ani zła
Reklama nie jest ani dobra ani zła. To sposób jej wykorzystania świadczy o intencjach autora. To czy chce uzyskać pozytywną, czy też negatywna reakcję. Kłamiąc, reklamodawcy tracą wiarygodność,. Tworzą fikcyjne potrzeby, klient często nie zna prawdy i jest nieświadomy tego, że się nim manipuluje, często traci przez to środki finansowe jak też i materialne, które mógłby przeznaczyć na rzeczy, których naprawdę potrzebuję.

13 Tymczasem jak każda dziedzina, posiada swoją etykietę, czyli zespół zasad określających ramy, poza które wykroczyć przy przeprowadzaniu kampanii reklamowej nie wolno. Etykieta ta ma za zadanie ochronę społeczeństwa przed przekroczeniami ze strony twórców (choćby agencji reklamowych). Na czym więc polega etyka w reklamie?

14 Etyka a reklama Aby dowiedzieć się czym jest etyczna reklama, musimy zacząć od wyjaśnienia pojęcia etyki. Etyka należy do nauk humanistycznych, filozoficznych; to filozofia moralności, nauka o moralności. Etyki nie należy mylić z moralnością. Moralność, to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazujących w rodzaju: "Nie zabijaj", których słuszności nie da się dowieść ani zaprzeczyć, gdyż zdania rozkazujące niczego nie oznajmiają.

15 A więc możemy powiedzieć że etyczna reklama jest to taki komunikat promocyjny, który nie jest zbyt natarczywy i nie widzimy go nawet, mówiąc przenośnie, w momencie otwierana drzwi własnej lodówki. Reklama powinna także szanować konsumentów, nie dyskryminować żadnych z grup społecznych oraz nie być zbyt drastyczna w przekazie.

16 „Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu
„Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.” Henryk Elzenberg

17 Kodeks Etyki Reklamy zawiera szczegółowe przepisy zakazujące m.in.:
Dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, czy narodowość Używania elementów zachęcających do aktów przemocy Nadużywania zauafania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy Kodeks Etyki reklamy kładzie nacisk na zapewnienie by reklama nie wprowadzała w błąd, chroni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym.

18 Na straży prawa reklamy stoją m.in. przepisy zawarte w:
Konstytucji RP, Kodeksie Cywilnym, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawa prasowego, Ustawa o radiofonii i telewizji, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

19 W przypadku stwierdzenia, że dana reklama jest nieuczciwa czy nieetyczna, Komisja może wymierzyć sankcje, które mają zdyscyplinować osoby odpowiedzialne za tworzenie i rozpowszechnianie niezgodnych z Kodeksem przekazów. Podstawowa sankcja to wyrażenie opinii, że reklama powinna zostać zmieniona, lub że jej rozpowszechnianie powinno zostać wstrzymane. Wszystkie firmy i instytucje pragnące stać się aktywnymi uczestnikami systemu muszą zobowiązać się do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Reklamy, czego potwierdzeniem jest specjalny certyfikat "Reklamuję etycznie".

20 Reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy, treści dyskryminujących rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Nie mogą być realizowane w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym.

21 Reklama Jako narzedzie manipulacji
Można przyjąć, że reklama, która nie kłamie jest etyczna, natomiast ta, która wprowadza odbiorcę w błąd etyczna nie jest. Prosty podział, uwalniający od dwuznaczności. Pozornie.

22 W przypadku ludzkiej psychiki mamy do czynienia z tak wielką złożonością procesów, że określenie jednoznaczne jakiejś reklamy jako etycznej bądź nieetycznej jest co najmniej trudne. Posłużmy się przykładem Tomasza Nowaka, który uważa, że samochody marki Toyota są najlepszymi samochodami na świecie. Jeśli Tomasz będzie nakłaniał wszystkich do swojego poglądu, a do tego będzie odnosił w tym sukcesy, czy oznacza to, że samochody Toyoty są najlepsze? Niekoniecznie. Ktoś inny może powiedzieć, że Dodge robi lepsze samochody - i będzie to szczere. Jak więc odróżnić reklamę wprowadzającą w błąd od takiej, która jest “etyczna”?

23 Jak nie ulec reklamie – Kilka dobrych rad
Idąc do sklepu, zrób listę zakupów. To najprostsza rada. I choćbyś słyszał tam dźwięki jak głos rajskich ptaków i czuł zapachy najcudowniejsze, a Twój wzrok spływałby wciąż na tą jedną, najprzyjaźniej oświetloną półkę – nie daj się! Zawsze staraj się być sobą i nie wierz w złudny obraz świata, w którym szczęście daje modna marka. Tak naprawdę liczy się to, co masz w środku, a nie metki! Do obietnic zawartych w reklamach podchodź z dystansem i dużą dozą krytycyzmu. Pamiętaj, że modelka, która reklamuje krem na piękną cerę, ma grubą warstwę makijażu na twarzy i komputerowo wyretuszowane niedoskonałości! Zawsze pamiętaj, że reklama jest po to, żeby przekonać cię do kupna jakiegoś produktu, czyli skłonić do wydania pieniędzy!

24 Autorytet w reklamie Mamy swoje sympatie. Lubimy jednych aktorów, szanujemy innych pisarzy czy profesorów. Tę chęć naśladowania gwiazd oraz zaufanie do autorytetów wykorzystują również specjaliści od reklam. Występują w nich aktorzy, sportowcy, piosenkarze. Jedzą określone produkty, noszą odzież tylko jednej firmy, mają konta bankowe w określonym banku. A my zaczynamy wierzyć, że kupując reklamowany produkt staniemy się bardziej podobni do naszych idoli. Sympatię, którą ich darzymy, przenosimy na reklamowany przez nich produkt.

25 Reklama w branży hotelarskiej
W przyszłości my także zostaniemy prawdziwymi hotelarzami, w tej branży reklama odgrywa bardzo ważną rolę. Polska baza hotelowa cały czas się rozwija i panuje na niej coraz większa konkurencja. Ze względu natomiast na to, że w hotelach zatrzymują się przede wszystkim goście z innych miejscowości lub krajów, reklama musi do nich dotrzeć, zanim stawią się przed główną bramą wybranego hotelu.

26 Obecnie przejawia się ona w kilku głównych formach
Obecnie przejawia się ona w kilku głównych formach. Są to na przykład foldery reklamowe, rozdawane w biurach podróży bądź w okolicach dworców kolejowych, lotnisk oraz punktach informacji turystycznej. Mogą to również być reklamy w pismach o tematyce turystycznej, albo przewodnikach miejskich i na planach miast

27 Ponadto każdy szanujący się hotel czy pensjonat powinien zaistnieć w sieci i posiadać swoją własną stronę internetową. Niezależnie jednak od miejsca przeznaczenia takiej reklamy, jej najważniejszą częścią będą specjalistyczne zdjęcia reklamowe – przede wszystkim zdjęcia wnętrz hotelowych oraz jego zewnętrznej fasady. Fotografia reklamowa to prawdziwy przyjaciel branży hotelarskiej. Z reguły to właśnie te hotele, których reklamy zawierają najciekawsze zdjęcia reklamowe są później najchętniej wybierane przez turystów.

28 Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google