Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Realizowana w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Realizowana w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Realizowana w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w okresie 1 lipca 2011 do 28 lutego 2013

2 Lp. Data, miejsceOpis wydarzenia 1.Katowice, 30 listopada 2011Formularz zgłoszeniowy do projektu – wybór nauczycieli. 2.Katowice, 27 luty 2012Oświadczenia o wyrażeniu zgody w Projekcie. 3.Katowice, 27 luty 2012Zapoznanie się z Regulaminem pracy w Projekcie. 4.Katowice, 27 luty 2012Umowa współpracy nr 25/KLU/2012 z dyrektorem Przedszkola. 5.Katowice, 27 luty 2012Protokół zdawczo – odbiorczy pomocy dydaktycznych. 6.Katowice, 18 kwietnia 2012Udział w Konferencji Między wiedzą a wyobraźnią z udziałem Colina Rosea. 7.Gliwice, 23 kwietnia 2012Szkolenie nauczycieli w przedszkolu Konstruowanie wiedzy na zajęciach. 8.Gliwice, 24 kwietnia 2012Spotkania z rodzicami grup 3 latków, 4 latków, 5 latków. 9.Bytom / Gliwice 12 maja 2012 – 15 czerwca 2012 Szkolenie 60-godzinne z Projektu z trenerem Heleną Mirowską. 10.Gliwice, 25 września 2012 – 15 grudnia 2012 Realizacja Projektu w grupie: 3 latki Tęczowe Nutki – Joanna Podbilska, 4 latki Czarodzieje – Mirela Nawrot, 4 latki Biedronki – Anna Nocoń, 5 latki Słoneczka Bożena Orczyk, 5 latki Podróżnicy – Anna Brzenczek

3 Nie ma limitu na uczenie się Colin Rose Bożena OrczykAnna Brzenczek Mirela Nawrot Anna Nocoń Joanna Podbilska

4 Przedszkole Nr 8 Bytom, Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Gliwice 12 maja 2012 25 maja 2012 26 maja 2012 2 czerwca 2012 8 czerwca 2012 9 czerwca 2012 15 czerwca 2012

5

6 NauczycielkaWybrane moduły programu Anna BrzenczekMatematyka Sensoryczna Cz.1 Konstrukcje Cz.1 Mirela NawrotProgram Literacki Matematyka Sensoryczna Cz.1 Konstrukcje Cz.1 Anna NocońProgram Literacki Matematyka Sensoryczna Cz.1 Konstrukcje Cz.1 Bożena OrczykProgram Literacki Matematyka Sensoryczna Cz.1 Konstrukcje Cz.1 Joanna Podbilska Program Literacki Matematyka Sensoryczna Cz.1 Konstrukcje Cz.1

7 KONSTRUKCJE Rozwijanie umiejętności skupienia i koncentracji uwagi, sposobu budowania konstrukcji przez naśladowanie działań i powielanie ciągu konkretnych czynności. Rozwijanie samoregulacji, kreatywności. Utrwalanie nawyku porządkowania po skończonej zabawie. Efekty: Dziecko buduje przedmioty zgodnie z podanymi kryteriami, określa główne elementy konstrukcyjne mebla i buduje go z klocków. Sprząta klocki. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

8 MATEMATYKA SENSORYCZNA Rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów dwu- i trzywymiarowych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu kolorów spektrum. Doskonalenie umiejętności porównywania według tzw. norm sensorycznych. Efekty: Dziecko porządkuje i rozróżnia figury geometryczne, identyfikuje przedmioty na podstawie nazw wielkości, chowa laleczki w odpowiedniej kolejności. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

9 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. MATEMATYKA SENSORYCZNA Doskonalenie umiejętności dopasowywania kolorów. Rozwijanie umiejętności postrzegania świata z różnych perspektyw, porównywania trzech przedmiotów pod względem wielkości. Efekty: Dziecko wybiera dużą, średnią lub małą wersję tego samego przedmiotu, aby bezbłędnie zilustrować wydarzenia z prostej historyjki opowiadanej przez nauczyciela.

10 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. PROGRAM LITERACKI Rozwijanie umiejętności słuchania, zrozumienia i opanowania treści bajki. Zestawianie epizodów obrazków z modelami epizodów. Efekty: Dzieci potrafią z uwaga słuchać bajki oraz dzielić się własnymi spostrzeżeniami na jej temat, rozpoznają postacie dzięki charakterystycznym głosom, intonacji oraz skojarzonym z nimi ruchom.

11 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. KONSTRUKCJE Kształtowanie zdolności analizowania prostych konstrukcji. Tworzenie prostych konstrukcji poprzez naśladowanie działań i powielanie ciągu konkretnych czynności. Efekty: Dziecko porównuje wyniki swojej pracy z przykładem podanym przez nauczyciela. Podejmuje rolę instruktora w zabawie.

12 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. PROGRAM LITERACKI Udoskonalenie umiejętności zapamiętywania i ponownego, prawidłowego opowiadania bajki przy użyciu mediatorów zewnętrznych. Zachęcenie do odgrywania ról. Efekty: Dzieci potrafią prawidłowo rozpoznać i zinterpretować figury zastępcze, rozpoznać wydarzenia z bajki, które pasują do odpowiednich modeli epizodów.

13 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. MATEMATYKA SENSORYCZNA Rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu wybranych kolorów. Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów dwuwymiarowych i trójwymiarowych w kolejności zgodnej z ich wielkością. Efekty: Dziecko układa przedmioty według rozmiarów, łączy przedmioty tego samego koloru.

14 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. KONSTRUKCJE Poznanie umiejętności budowania konstrukcji przez naśladowanie – krok po kroku. Tworzenie prostych konstrukcji poprzez naśladowanie działań i powielanie ciągu konkretnych czynności. Efekty: Dziecko naśladuje działanie osoby dorosłej budując prostą konstrukcję.

15 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. PROGRAM LITERACKI Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego oraz zalążków umiejętności czytania i pisania; zdolność czytania to rozszyfrowywanie modeli epizodów, a zdolność pisania to ich zaszyfrowywanie. Efekty: Dzieci potrafią płynie rozpoznawać i prawidłowo zinterpretować figury zastępcze, rozpoznać wydarzenia z bajki, które pasują do odpowiednich modeli epizodu.

16 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. MATEMATYKA SENSORYCZNA Ćwiczenie kinestetycznej techniki badania kształtów. Rozwijanie umiejętności porównywania figury z tzw. normą sensoryczną. Efekty: Dziecko porządkuje i rozróżnia figury geometryczne. Rozróżnia i nazywa siedem kolorów spektrum. Właściwie używa określeń wielkości. Potrafi korygować ewentualne błędy.

17 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. KONSTRUKCJE Nabywanie świadomości relacji między konstrukcją przedmiotu a jego funkcjonalnym zastosowaniem. Rozwijanie umiejętności współpracy w planowaniu konstrukcji, negocjowania ról i współpracy w zespole. Efekty: Dziecko określa główne elementy konstrukcyjne mebla i buduje go z kloców. Poprawnie stosuje określenia wielkości i długości. Współpracuje w zespole.

18 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. PROGRAM LITERACKI Przedstawienie bajki o Trzech Małych Prosiaczkach, rozwijanie umiejętności słuchania, zrozumienia i opanowania treści bajki. Używanie ilustracji jako podpowiedzi podczas ponownego przedstawiania bajki. Efekty: Dzieci z pomocą nauczyciela układają obrazki epizodów w odpowiedniej kolejności.

19 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. MATEMATYKA SENSORYCZNA Rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu wybranych kolorów. Ćwiczenie w dobieraniu kolorów tzw. norm sensorycznych. Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów pod względem wielkości. Rozpoznawanie wybranych figur. Efekty: Dziecko układa trzy zabawki według rozmiaru. Reaguje na polecenia, w których użyto wyrazy: duży, średni, mały. Rozróżnia kolory oraz figury: koło, trójkąt.

20 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. KONSTRUKCJE Poznanie podstawowych klocków wykorzystywanych do ćwiczeń. Kształtowanie nawyku porządkowania klocków po zakończeniu sesji do odpowiednich pojemników. Efekty: Dziecko przyswaja informację, że każdy klocek ma swoją specjalną nazwę.

21

22 Nauczycielki prowadziły Dziennik Zajęć Praktycznych w ramach Projektu Klucz do uczenia się. Każda sesja zapisywana była w dzienniku.

23 26 października 2012 – obserwacja zajęć z Projektu Klucz do uczenia się przez audytorkę. Szczegółowe omówienie zajęć z nauczycielkami. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

24 W dniach 20 – 28 listopada 2012 nauczycielki prowadzące zajęcia z Klucza do uczenia się zorganizowały zajęcia otwarte dla rodziców w grupach 10 osobowych. Każda sesja była powtarzana 2 – 3 krotnie dla każdej grupy dzieci. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie w realizacji Projektu Klucz do uczenia się. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

25 Udział nauczycielek w doskonaleniu warsztatu pracy, Podwyższenie umiejętności zawodowych, Wprowadzenie modyfikacji i innowacji w realizacji zajęć dydaktycznych, Zróżnicowana oferta zajęć dydaktycznych dla dzieci, Poszerzenie bazy pomocy dydaktycznych w przedszkolu, Nawiązanie nowych zawodowych kontaktów z Przedszkolem Nr 8 w Bytomiu.

26 © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców. Sprawozdanie z realizacji Projektu Klucz do uczenia się przygotował zespół nauczycieli Przedszkola Niepublicznego Stokrotka w Gliwicach: Mirela Nawrot Anna Brzenczek Anna Nocoń Bożena Orczyk Joanna Podbilska Przedszkole Niepubliczne Stokrotka 44-100 Gliwice, ul. Studzienna 1 Tel. 32/231 25 85 e-mail: stokrotka30@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Realizowana w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google