Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w okresie 1 lipca 2011 do 28 lutego 2013”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w okresie 1 lipca 2011 do 28 lutego 2013”"— Zapis prezentacji:

1 w okresie 1 lipca 2011 do 28 lutego 2013”
Przedszkole niepubliczne „stokrotka” Gliwice, ul. Studzienna 1 Praktyka w ramach projektu Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” Realizowana w ramach Działania 9.4 PO KL „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w okresie 1 lipca 2011 do 28 lutego 2013”

2 Dziesięć kroków realizacji programu „klucz do uczenia się”
Lp. Data, miejsce Opis wydarzenia 1. Katowice, 30 listopada 2011 Formularz zgłoszeniowy do projektu – wybór nauczycieli. 2. Katowice, 27 luty 2012 Oświadczenia o wyrażeniu zgody w Projekcie. 3. Zapoznanie się z Regulaminem pracy w Projekcie. 4. Umowa współpracy nr 25/KLU/2012 z dyrektorem Przedszkola. 5. Protokół zdawczo – odbiorczy pomocy dydaktycznych. 6. Katowice, 18 kwietnia 2012 Udział w Konferencji „Między wiedzą a wyobraźnią” z udziałem Colina Rose’a. 7. Gliwice, 23 kwietnia 2012 Szkolenie nauczycieli w przedszkolu „Konstruowanie wiedzy na zajęciach”. 8. Gliwice, 24 kwietnia 2012 Spotkania z rodzicami grup 3 latków, 4 latków, 5 latków. 9. Bytom / Gliwice 12 maja 2012 – 15 czerwca 2012 Szkolenie 60-godzinne z Projektu z trenerem Heleną Mirowską. 10. Gliwice, 25 września 2012 – 15 grudnia 2012 Realizacja Projektu w grupie: 3 latki „Tęczowe Nutki” – Joanna Podbilska, 4 latki „Czarodzieje” – Mirela Nawrot, 4 latki „Biedronki” – Anna Nocoń, 5 latki „Słoneczka” Bożena Orczyk, 5 latki „Podróżnicy” – Anna Brzenczek

3 START ”Nie ma limitu na uczenie się” Colin Rose Bożena Orczyk
Anna Brzenczek Mirela Nawrot Joanna Podbilska Anna Nocoń

4 SZKOLENIE Z PROJEKTU Przedszkole Nr 8 Bytom,
Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” Gliwice 12 maja 2012 25 maja 2012 26 maja 2012 2 czerwca 2012 8 czerwca 2012 9 czerwca 2012 15 czerwca 2012

5 REALIZACJA PROJEKTU W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „STOKROTKA” wrzesień – grudzień 2012

6 PRAKTYKA NAUCZYCIELI IX – XII 2012
Nauczycielka Wybrane moduły programu Anna Brzenczek Matematyka Sensoryczna Cz.1 Konstrukcje Cz.1 Mirela Nawrot Program Literacki Anna Nocoń Bożena Orczyk Joanna Podbilska

7 ANNA BRZENCZEK Grupa 5-latki „Podróżnicy”
KONSTRUKCJE Rozwijanie umiejętności skupienia i koncentracji uwagi, sposobu budowania konstrukcji przez naśladowanie działań i powielanie ciągu konkretnych czynności. Rozwijanie samoregulacji, kreatywności. Utrwalanie nawyku porządkowania po skończonej zabawie. Efekty: Dziecko buduje przedmioty zgodnie z podanymi kryteriami, określa główne elementy konstrukcyjne mebla i buduje go z klocków. Sprząta klocki. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

8 ANNA BRZENCZEK Grupa 5-latki „Podróżnicy”
MATEMATYKA SENSORYCZNA Rozwijanie umiejętności porównywania rozmiarów dwu- i trzywymiarowych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu kolorów spektrum. Doskonalenie umiejętności porównywania według tzw. norm sensorycznych. Efekty: Dziecko porządkuje i rozróżnia figury geometryczne, identyfikuje przedmioty na podstawie nazw wielkości, chowa laleczki w odpowiedniej kolejności. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

9 MIRELA NAWROT Grupa 4-latki „Czarodzieje”
MATEMATYKA SENSORYCZNA Doskonalenie umiejętności dopasowywania kolorów. Rozwijanie umiejętności postrzegania świata z różnych perspektyw, porównywania trzech przedmiotów pod względem wielkości. Efekty: Dziecko wybiera dużą, średnią lub małą wersję tego samego przedmiotu, aby bezbłędnie zilustrować wydarzenia z prostej historyjki opowiadanej przez nauczyciela. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

10 MIRELA NAWROT Grupa 4-latki „Czarodzieje”
PROGRAM LITERACKI Rozwijanie umiejętności słuchania, zrozumienia i opanowania treści bajki. Zestawianie epizodów obrazków z modelami epizodów. Efekty: Dzieci potrafią z uwaga słuchać bajki oraz dzielić się własnymi spostrzeżeniami na jej temat, rozpoznają postacie dzięki charakterystycznym głosom, intonacji oraz skojarzonym z nimi ruchom. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

11 MIRELA NAWROT Grupa 4-latki „Czarodzieje”
KONSTRUKCJE Kształtowanie zdolności analizowania prostych konstrukcji. Tworzenie prostych konstrukcji poprzez naśladowanie działań i powielanie ciągu konkretnych czynności. Efekty: Dziecko porównuje wyniki swojej pracy z przykładem podanym przez nauczyciela. Podejmuje rolę instruktora w zabawie. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

12 ANNA NOCOŃ Grupa 4-latki „Biedronki”
PROGRAM LITERACKI Udoskonalenie umiejętności zapamiętywania i ponownego, prawidłowego opowiadania bajki przy użyciu mediatorów zewnętrznych. Zachęcenie do odgrywania ról. Efekty: Dzieci potrafią prawidłowo rozpoznać i zinterpretować figury zastępcze, rozpoznać wydarzenia z bajki, które pasują do odpowiednich modeli epizodów. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

13 ANNA NOCOŃ Grupa 4-latki „Biedronki”
MATEMATYKA SENSORYCZNA Rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu wybranych kolorów. Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów dwuwymiarowych i trójwymiarowych w kolejności zgodnej z ich wielkością. Efekty: Dziecko układa przedmioty według rozmiarów, łączy przedmioty tego samego koloru. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

14 ANNA NOCOŃ Grupa 4-latki „Biedronki”
KONSTRUKCJE Poznanie umiejętności budowania konstrukcji przez naśladowanie – krok po kroku. Tworzenie prostych konstrukcji poprzez naśladowanie działań i powielanie ciągu konkretnych czynności. Efekty: Dziecko naśladuje działanie osoby dorosłej budując prostą konstrukcję. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

15 BOŻENA ORCZYK Grupa 5-latki „Słoneczka”
PROGRAM LITERACKI Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego oraz zalążków umiejętności czytania i pisania; zdolność „czytania” to rozszyfrowywanie modeli epizodów, a zdolność „pisania” to ich zaszyfrowywanie. Efekty: Dzieci potrafią płynie rozpoznawać i prawidłowo zinterpretować figury zastępcze, rozpoznać wydarzenia z bajki, które pasują do odpowiednich modeli epizodu. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

16 BOŻENA ORCZYK Grupa 5-latki „Słoneczka”
MATEMATYKA SENSORYCZNA Ćwiczenie kinestetycznej techniki badania kształtów. Rozwijanie umiejętności porównywania figury z tzw. normą sensoryczną. Efekty: Dziecko porządkuje i rozróżnia figury geometryczne. Rozróżnia i nazywa siedem kolorów spektrum. Właściwie używa określeń wielkości. Potrafi korygować ewentualne błędy. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

17 BOŻENA ORCZYK Grupa 5-latki „Słoneczka”
KONSTRUKCJE Nabywanie świadomości relacji między konstrukcją przedmiotu a jego funkcjonalnym zastosowaniem. Rozwijanie umiejętności współpracy w planowaniu konstrukcji, negocjowania ról i współpracy w zespole. Efekty: Dziecko określa główne elementy konstrukcyjne mebla i buduje go z kloców. Poprawnie stosuje określenia wielkości i długości. Współpracuje w zespole. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

18 JOANNA PODBILSKA Grupa 3-latki „Tęczowe Nutki”
PROGRAM LITERACKI Przedstawienie bajki o „Trzech Małych Prosiaczkach”, rozwijanie umiejętności słuchania, zrozumienia i opanowania treści bajki. Używanie ilustracji jako podpowiedzi podczas ponownego przedstawiania bajki. Efekty: Dzieci z pomocą nauczyciela układają obrazki epizodów w odpowiedniej kolejności. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

19 JOANNA PODBILSKA Grupa 3-latki „Tęczowe Nutki”
MATEMATYKA SENSORYCZNA Rozwijanie umiejętności rozpoznawania siedmiu wybranych kolorów. Ćwiczenie w dobieraniu kolorów tzw. norm sensorycznych. Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów pod względem wielkości. Rozpoznawanie wybranych figur. Efekty: Dziecko układa trzy zabawki według rozmiaru. Reaguje na polecenia, w których użyto wyrazy: duży, średni, mały. Rozróżnia kolory oraz figury: koło, trójkąt. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

20 JOANNA PODBILSKA Grupa 3-latki „Tęczowe Nutki”
KONSTRUKCJE Poznanie podstawowych klocków wykorzystywanych do ćwiczeń. Kształtowanie nawyku porządkowania klocków po zakończeniu sesji do odpowiednich pojemników. Efekty: Dziecko przyswaja informację, że każdy klocek ma swoją specjalną nazwę. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

21 „POŚREDNICY ZEWNĘTRZNI”

22 DZIENNIK NAUCZYCIELA Nauczycielki prowadziły Dziennik Zajęć Praktycznych w ramach Projektu „Klucz do uczenia się”. Każda sesja zapisywana była w dzienniku.

23 SPOTKANIE Z SUPERVISOREM
26 października 2012 – obserwacja zajęć z Projektu „Klucz do uczenia się” przez audytorkę. Szczegółowe omówienie zajęć z nauczycielkami. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

24 ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW
W dniach 20 – 28 listopada 2012 nauczycielki prowadzące zajęcia z „Klucza do uczenia się” zorganizowały zajęcia otwarte dla rodziców w grupach 10 osobowych. Każda sesja była powtarzana 2 – 3 krotnie dla każdej grupy dzieci. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie w realizacji Projektu „Klucz do uczenia się”. © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.

25 KORZYŚCI DLA PRZEDSZKOLA
Udział nauczycielek w doskonaleniu warsztatu pracy, Podwyższenie umiejętności zawodowych, Wprowadzenie modyfikacji i innowacji w realizacji zajęć dydaktycznych, Zróżnicowana oferta zajęć dydaktycznych dla dzieci, Poszerzenie bazy pomocy dydaktycznych w przedszkolu, Nawiązanie nowych zawodowych kontaktów z Przedszkolem Nr 8 w Bytomiu.

26 PODSUMOWANIE PROJEKTU
Sprawozdanie z realizacji Projektu „Klucz do uczenia się” przygotował zespół nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gliwicach: Mirela Nawrot Anna Brzenczek Anna Nocoń Bożena Orczyk Joanna Podbilska Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” Gliwice, ul. Studzienna 1 Tel. 32/ © PN Stokrotka Zdjęcia dzieci opublikowano za zgodą rodziców.


Pobierz ppt "w okresie 1 lipca 2011 do 28 lutego 2013”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google