Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Wiązowna, 22 czerwca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Wiązowna, 22 czerwca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Wiązowna, 22 czerwca 2011 r. Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie ul. Kościelna 21 www.gok-wiazowna.pl

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Projekt realizowany w ramach: Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ramy czasowe projektu: 01.03 – 30.06.2011 Zasięg projektu: Gmina Wiązowna Udział w projekcie:bezpłatny

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Cel główny projektu: Zapewnienie grupie 30 dzieci w wieku 10-16 lat, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w gminie Wiązowna, odpowiednich form uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym gminy oraz zwiększenie ich integracji społecznej

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA GRUPA DOCELOWA Projekt skierowany był do osób spełniających łącznie warunki wskazane w poniższych punktach (KRYTERIUM DOSTĘPU): dzieci i młodzież w wieku 10 - 16 lat – osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie odpowiednio miały skończone 10 lat i jednocześnie nie ukończyły 16 lat, pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujące gminę Wiązowna. Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby zamieszkujące wsie o utrudnionym dostępie do centrum gminy Wiązowna.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA W ramach projektu wsparciem objętych zostało 36 Uczestników/czek Projektu spełniających kryteria uczestnictwa.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie w ramach projektu to: Warsztaty teatralne Warsztaty plastyczne Warsztaty rzeźbiarskie WARSZTATY realizowane były w 3 grupach, po 22 godziny lekcyjne. oraz Wyjazd do teatru w Warszawie ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA WARSZTATY TEATRALNE: w programie m.in. zabawy aktorskie, ćwiczenia z zakresu poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, śpiewu, tańca i pantomimy oraz wspólna praca nad spektaklem teatralnym Instruktor: Wojciech Machnicki

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdjęcia z realizacji warsztatów teatralnych

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA WARSZTATY PLASTYCZNE: w programie m.in. różne rodzaje technik i środków wyrazu plastycznego (rysunek, malarstwo, tworzenie z wikliny itp.) oraz tajniki projektowania scenografii, charakteryzacji, projektowania i szycia strojów Instruktorka: Karolina Smolińska

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdjęcia z realizacji warsztatów plastycznych

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA WARSZTATY RZEŹBIARSKIE: w programie m.in. zasady klasycznej rzeźby, nowe techniki rzeźbiarskie, w których łączy się różne materiały, prace w drewnie, lepienie z gliny, szkliwienie i wypalanie oraz zasady aranżacji wnętrz i scenografii Instruktorka: Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdjęcia z realizacji warsztatów rzeźbiarskich

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Realizowane były również wspólne spotkania grup warsztatowych (4 godz. lekcyjne), na których wybrano temat spektaklu, przygotowywano scenografię, kostiumy i rekwizyty oraz wspólnie dopracowywano wydarzenie finałowe.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA WYDARZENIE FINAŁOWE: Spektakl teatralny w wykonaniu uczestników i uczestniczek projektu, oraz wystawa prac stworzonych przez nich w trakcie warsztatów.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA REZULTATY PROJEKTU (1) Realizacja projektu pozwoliła na osiągniecie następujących rezultatów : 30 dzieci pobudziło i rozwinęło swoją aktywność w obszarze umiejętności: - plastycznych (10 osób) - rzeźbiarskich (10 osób) - teatralnych (10 osób)

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA REZULTATY PROJEKTU (2) 30 dzieci : zwiększyło swoje uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym gminy zostało objęte wsparciem mającym na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Obok rozwijania indywidualnej wrażliwości i praktycznych umiejętności artystycznych uczestnicy i uczestniczki projektu rozwijali/ły zdolności społeczne takie jak: kreatywność, umiejętność pracy w grupie oraz współdziałania na rzecz realizacji wspólnych celów.

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Dodatkowym zadaniem osób uczestniczących w projekcie było stworzenie wspólnej pracy (w wybranej formie i technice) propagującej przełamywanie stereotypów dotyczących płci.

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Kilka słów o zasadzie równości płci Perspektywa równości płci, czy też w szerszym rozumieniu szanse dla wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia, płci czy niepełnosprawności ma szczególne znaczenie w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską. W praktyce sprowadza się do umożliwienia wszystkim obywatelom Unii Europejskiej pełnego i sprawiedliwego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie w zakresie zatrudnienia, szkolenia i edukacji.

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA MITY polityki równości płci i STEREOTYPY płci

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA MITY polityki równości płci Mit 1 – Polityka równości ma doprowadzić do tego, żeby kobiety i mężczyźni stali się tacy sami. Mit 2 – Polityka równości płci oznacza, że powinniśmy zawsze zachować parytet 50/50. Mit 3 – Polityka równości płci jest dla kobiet, robiona przez kobiety (a właściwie feministki) i dyskryminuje mężczyzn.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA STEREOTYPY płci 1 – uproszczone opisy męskiego mężczyzny i kobiecej kobiety, podzielane przez ogół społeczeństwa przypisujące wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom określone cechy. 2 – uogólnione przekonania dotyczące tego, jakie są kobiety i mężczyźni.

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA KOBIETY wrażliwe uczuciowe uległe subtelne ciepłe troskliwe mają trudności w podejmowaniu decyzji poświęcają się uczynne MĘŻCZYŹNI agresywni niezależni stanowczy silni pewni siebie głośni bezpośredni Dominujący niewrażliwi STEREOTYPY płci – przykłady:

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Rozpatrując kwestię równości płci nie mówimy o płci biologicznej, lecz o płci kulturowej. Płeć biologiczna (sex) odnosi się do biologicznych rożnic między kobietami a mężczyznami, które są uniwersalne i naturalnie niezmienne. Płeć kulturowa (gender) odnosi się do cech nadawanym kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi kształtowanych przez społeczeństwo.

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Równość płci (gender equality): idea oznaczająca, że wszyscy ludzie maja prawo rozwijać swoje osobiste zdolności i dokonywać wyborów bez ograniczeń wynikających z przypisanych im ról społeczno-kulturowych. Odnosi się także do dostrzegania i respektowania odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA WAŻNE! Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie ma nic wspólnego z równouprawnieniem, bądź mylnie pojmowanym feminizmem.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Nasz projekt jest realizowany zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci, gdyż m.in.: w proj. mogły wziąć udział wszystkie osoby w ramach zdefiniowanej grupy docelowej na takich samych prawach; w ramach promocji projektu przewidziano działania na rzecz przełamywania stereotypów nt. zasady równości płci (odpowiednia wizualizacja plakatów, niniejsza prelekcja); przygotowanie wspólnej pracy propagującej przełamywanie stereotypów dot. płci przez osoby uczestniczące w projekcie przybliży uczestnikom wiedzę z tego zakresu; aby umożliwić godzenie życia zawodowego z prywatnym zastosowano elastyczne formy zatrudnienia członków Zespołu Projektowego.

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na przedstawienie oraz wystawę prac, które powstały podczas warsztatów. Roman Sadowski ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA Wiązowna, 22 czerwca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google