Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji w wadach zgryzu III klasy. Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Joanna Śliwa, Jolanta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji w wadach zgryzu III klasy. Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Joanna Śliwa, Jolanta."— Zapis prezentacji:

1 Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji w wadach zgryzu III klasy. Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Joanna Śliwa, Jolanta Kardasz-Pawlik Centrum Dentystyczno-Ortodontyczne ORTHO.PL we Wrocławiu Katarzyna Łagowska Zakład Anatomii Stomatologicznej AM we Wrocławiu Marzena Dominiak Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu 14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 30 września – 3 października 2010 r.

2 Czynniki etiologiczne recesji przyzębia 1) Czynniki morfologiczne pierwotne Uwarunkowania kostne Uwarunkowania kostne - budowa kości wyrostka zębodołowego- proporcja kości gąbczastej do zbitej- klasa D1-D4 wg Misha - budowa kości wyrostka zębodołowego- proporcja kości gąbczastej do zbitej- klasa D1-D4 wg Misha - budowa spojenia żuchwy - gęstość kości - kształt i wielkość kości wyrostka zebodołowego szczęki i/lub żuchwy (m.in. pierwotne zwężenie łuku zębowego spowodowane niedoliczbowoscią zębów) - pierwotne fenestracje, dehiscencje blaszki zewnętrznej wyrostka zębodołowego związane z wyrzynaniem zębów poza szczytem wyrostka -zaburzenia wzajemnego stosunku podstaw kostnych szczęki i żuchwy

3 Uwarunkowania śluzówkowe Uwarunkowania śluzówkowe - grubość dziąsła zrogowaciałego - położenie wędzidełek warg, języka i mięśnia policzkowego - głębokość przedsionka jamy ustnej Uwarunkowania zębowe Uwarunkowania zębowe - kształt i wielkość zębów - zaburzenia topografii zębów

4 Czynniki etiologiczne recesji przyzębia 2) Uwarunkowania czynnościowe Endogenne- pierwotne - Dyskinezy ustno-twarzowe - Wady zgryzu - Parafunkcje zwarciowe i niezwarciowe - Zaburzenia postawy ciała

5 2) Uwarunkowania czynnościowe Egzogenne (wtórne)-urazowe - Szczotkowanie zębów (uraz mechaniczny) - Zaburzenia zwarcia centrycznego i ekscentrycznego (uraz mechaniczny) - Jatrogenia stomatologiczna (uraz mechaniczny lub chemiczny) - Oral pircing (mechaniczny) - Nikotynizm (chemiczny) 3) Uwarunkowania zapalne (czynniki wtórne) Zła higiena jamy ustnej Zapalenie przyzębia 4) Wiek, płeć (czynniki wtórne )

6 Cel pracy ocena wpływu wybranych czynników mięśniowych, zębowych i kostnych podczas leczenia ortodontycznego na powstawanie recesji u osób z wadą zgryzu III klasy

7 Materiał i metoda badań Materiał 21 pacjentów, w tym 14 kobiet, z III klasą szkieletową lub zębową w wieku od 11 do 36 lat (średnia wieku: 20,43) pacjenci leczeni byli zachowawczo techniką bioprogresywną lub łuku prostego u wszystkich pacjentów przed i po leczeniu wykonano zdjęcie cefalometryczne metodą cyfrową, w sumie wykonano 42 zdjęcia przy użyciu programu komputerowego Orto-Studio 1.1 dokonano pomiarów cefalometrycznych wg analizy Rickettsa oraz Björka z modyfikacją wg Dominiak klinicznie oceniono średnią wysokość i liczbę recesji Metoda badań

8 Materiał i metoda badań parametry kostne kąt szerokości wargowej kości w wymiarze strzałkowym w przednim odcinku żuchwy API-CEJ2-B[°] < 16° wzrasta ryzyko rozwoju recesji API-B [mm] CEJ2-B [mm] wysokość dehiscencji kostnej CEJ2-ID [mm] > 1,4mm wzrasta ryzyko rozwoju recesji parametry mięśniowe odległość punktu B od punktu autorskiego D, wyznaczającego szerokość mięśnia bródkowego B-D [mm] Pomiary cefalometryczne wg Dominiak:

9 Materiał i metoda badań parametry zębowe Dla oceny położenia zęba siecznego żuchwy posłużono się: Analizą Rickettsa, z której wykorzystano: > ii/A-Pog [mm] > ILi-API/NB [°] > ii [°]- kąt międzysieczny Analizą Björka, z której wykorzystano: > ii/N-B [mm] > ILi-API/ML[°] > ILi-API- Me [°] ocena relacji pionowych szczęk (Analiza Björka) NL/ML [°] > Pog/NB [mm] > wskaźnik N-Sp/Sp-Gn

10 Wyniki badań ParametrPrzed leczeniemPo leczeniup Kąt API-CEJ2-B [°]16,66 4,9013,97 5,440,033 Odległość API-B [mm]4,44 1,723,62 1,330,034 Odległość CEJ2-ID [mm]1,69 1,302,50 1,750,011 Odległość CEJ2-B [mm]8,43 2,368,94 2,430,321 Szerokość B-D [mm]14,07 1,9314,38 1,880,297 Reguła Holdoweya (x 100)940 17421751 58080,540 Odlegość ii/NB [mm]19,30 7,3317,86 9,230,369 Kąt inklinacji Steinera [°]20,40 7,0419,47 9,280,613 Odległość ii/A-Pog [mm]2,65 2,022,51 2,070,743 Kąt międzysieczny [°]137,5 10,3136,5 11,50,680 Kąt ILi-ML [°]89,18 7,4888,15 10,230,520 Kąt Me-API-II [°]12,96 10,299,77 11,750,102 Kąt NL/ML [°]21,79 6,2921,97 6,820,693 Odległość Pog-NB [mm]2,14 1,432,31 1,570,259 wskaźnik N-Sp/Sp-Gn79,2 7,777,8 6,80,188 Liczba recesji0,57 2,040,86 1,800,148

11 Opis przypadku Pacjentka A.B. lat 16

12 14,18 o 0,31mm Ryzyko rozwoju recesji: kąt API-CEJ2-B < 16 o wysokość dehiscencji kostnej CEJ2-ID > 1,4mm

13 Opis przypadku

14 18,8 o 0,58mm Ryzyko rozwoju recesji: kąt API-CEJ2-B < 16 o wysokość dehiscencji kostnej CEJ2-ID > 1,4mm

15

16

17

18 Wnioski 1.U pacjentów z III klasą szkieletową lub zębową, leczonych zachowawczo, stwierdzono istotne zmniejszenie wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego w przednim odcinku żuchwy. 2.Nie odnotowano istotnych zmian w położeniu liniowym i kątowym zęba siecznego żuchwy. 3.Średnia liczba recesji uległa nieistotnemu zwiększeniu. 4.Parametry opisujące strukturę kostną wyrostka zębodołowego mają duże znaczenie diagnostyczne. Umożliwiają wybór odpowiedniej techniki leczenia ortodontycznego co pozwala uniknąć powikłania w postaci recesji przyzębia.

19 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji w wadach zgryzu III klasy. Justyna Warmuz, Piotr Puszkiel, Joanna Śliwa, Jolanta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google