Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia i regionalizm w zbiorach PBW w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia i regionalizm w zbiorach PBW w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Ekologia i regionalizm w zbiorach PBW w Łodzi
materiały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Płyty DVD Film edukacyjny przeznaczony dla młodzieży szkolnej.
Ukazuje atrakcje przyrodnicze lasów Nadleśnictwa Spała na tle zmieniających się pór roku, z nastrojową muzyką i spokojnym komentarzem, skierowanym głównie do młodszych odbiorców.

3 Płyty DVD Filmowy zestaw zadań edukacyjnych do realizacji w terenie, zrealizowanych w gołuchowskim arboretum. Można wykorzystać jako wzorzec lekcji terenowej, łączącej zajęcia z historii i botaniki. Jest przykładem kształtowania u uczniów właściwych postaw wobec przyrody oraz umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.

4 Płyty DVD Animowany film edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży. W filmie zwierzęta: sowa, lis, borsuk, niedźwiedź i wiewiórka wyjaśniają zasady właściwego zachowania się w lesie, opowiadają o zagrożeniach wynikających z obecności człowieka w ich środowisku naturalnym oraz o potrzebie stałej troski o las i jego mieszkańców.

5 Płyty DVD Rola grzybów symbiotycznych w życiu lasu oraz znaczenie mikoryz dla życia i rozwoju roślin. Interesujące zdjęcia grzybów, również mikroskopowe. Film adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

6 Płyty DVD Film prezentuje sytuację ekologiczną rzek Polski (Biebrza, Narew, Kurtynia, Pasłęka i Drwęca). Zróżnicowana sytuacja ekologiczna kilku wybranych rzek jest tłem dla popularyzacji zagadnień związanych ze stanem środowiska naturalnego i możliwości oceny jego wartości przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego.

7 Płyty DVD Autorzy zaprezentowali trzy gatunki raka występujące w polskich rzekach: rak szlachetny, rak błotny, rak pręgowany zwany amerykańskim. W filmie poruszono zagadnienie sytuacji ekologicznej polskich rzek. Przedstawiono wypowiedzi pracowników naukowych nt. strategii zaraczania regionów Polski i możliwości odbudowy populacji raków.

8 Płyty DVD Film prezentuje unikatowe sceny z życia ptaków Polski północno-wschodniej. Są to m.in.: walka kruków i myszołowów o zwierzęce padło, polowanie orła przedniego, atak orłów bielików na kolonie kormoranów, tańce godowe cietrzewi i żurawi. Autor filmu zrezygnował z komentarza słownego. Na emocje widza oddziaływują zdjęcia i ścieżka dźwiękowa.

9 Płyty DVD Opowieść o drzewach w wykonaniu znanego aktora Bogusława Sochnackiego. Film edukacyjny odkrywający humanistyczne wartości, jakie niesie obcowanie z naturą. Film szczególnie przydatny w szkołach, łączący zajęcia z przyrody i języka polskiego.

10 Płyty DVD Przepiękne zdjęcia leśnej przyrody wyzwalają u widzów pozytywne emocje, proekologiczne postawy i poczucie odpowiedzialności za środowisko. Film prezentuje informacje m.in. o zasadach i celach gospodarowania w lasach. Omawiane treści są zgodne z podstawą programową nauczania przyrody, geografii i biologii. Nie bez znaczenia jest aspekt wychowawczy filmu. Pozycja szczególnie przydatna na II i III etapie kształcenia. Film dostępny również na nośniku VHS.

11 Płyty DVD Film szeroko promujący drewno w życiu człowieka jako surowiec wszechczasów. Aktorzy, rzeźbiarze, lutnicy, szkutnicy i naukowcy przedstawiają swoją fascynację drewnem, jego walorami, różnorakimi sposobami wykorzystania. Tematyka filmu ma charakter interdyscyplinarny. Można go wykorzystać na lekcjach plastyki, techniki i geografii jako audiowizualną pomoc dydaktyczną .

12 Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.
Płyty CD Oskar wyrusza za miasto - właśnie tu żyją ulubione przez dzieci jeże, krety, zające, sarny, sowy i wiele innych zwierząt. Dodatkowo 12 zabawnych gier ściśle związanych z fabułą programu. Zalecane dla dzieci w wieku 5-10 lat . Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.

13 Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.
Płyty CD W programie Oskar udaje się w odkrywczą podróż do świata zwierząt. Wiosną, latem, jesienią i zimą zwierzęta opowiadają o swoim życiu, zwyczajach, pożywieniu, kryjówkach, przyjaciołach i wrogach. Używając zaczarowanego balonu, pozwalającego przemieszczać się pomiędzy porami roku, można obserwować, jak przyroda wpływa na życie lasu. Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.

14 Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.
Płyty CD W programie Oskar odwiedza mieszkańców jeziora. Poznaje rośliny i zwierzęta, mieszkające w wodzie i na brzegu. Może z nimi rozmawiać, dowiadując się wielu ciekawych rzeczy o życiu jeziora i jego okolicy. Dzięki zaczarowanemu balonowi przeniesie się do dowolnej pory roku, co pozwoli mu lepiej zaznajomić się z wodną fauną i florą. Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.

15 Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.
Płyty CD W programie Oskar odwiedza zwierzęta hodowane w gospodarstwie rolnym oraz rośliny uprawiane na polach i w sadach. Seria wydawnicza: „Świat wokół Nas. Tajemnice Świata Przyrody”.

16 Płyty CD Program zawiera multimedialną encyklopedię pojęć ekologicznych oraz gry i zabawy. Uzupełnieniem jest książka - słownik ilustrowany. Zalecany dla dzieci w wieku 7-12 lat.

17 Płyty CD Płyta przeznaczona dla każdego, kto chce poznać niezwykle różnorodny, dźwiękowy świat ptaków. Znajdują się na niej nagrania czterdziestu, zarówno pospolitych, jak i rzadkich gatunków. Atutem płyty są doskonałej jakości nagrania oraz szczegółowy opis ptasich śpiewów i głosów zawarty w dołączonej książeczce, a także wnikliwy komentarz czytany w trakcie nagrań przez Janusza Szydłowskiego .

18 Płyty CD Płyta zawiera nagrania 77. głosów 13. gatunków sów europejskich. Zawartość wkładki: ogólne informacje o wokalizacji oraz o poszczególnych gatunkach i głosach, oscylogramy głosów terytorialnych, tabela aktywności głosowej. Wkładka dwujęzyczna: polski i angielski.

19 Płyty CD . Program multimedialny opracowany z myślą o nauczycielach prowadzących zajęcia z zakresu ścieżek ekologicznych w szkole podstawowej.

20 Płyty CD Program multimedialny opracowany z myślą o nauczycielach prowadzących zajęcia z zakresu ścieżek ekologicznych w gimnazjum.

21 Płyty CD Program multimedialny opracowany z myślą o nauczycielach prowadzących zajęcia z zakresu ścieżek ekologicznych w liceum.

22 Płyty CD Program tematem obejmuje system obszarów chronionych w Polsce, wszystkie formy ochrony z charakterystyką parków narodowych oraz dobrze dobranych reprezentantów pozostałych kategorii. W opracowaniu uwzględniono m.in. organizację ochrony przyrody w Polsce i na świecie oraz historię ochrony. Na szczególną uwagę zasługuje również obszerny słownik terminologiczny.

23 Kasety AV Pełnometrażowy film animowany o fascynujących przygodach chłopca w Królestwie Zielonej Polany. Jest to pierwsza polska Eko-Bajka, (czyli) duża sprawa. Jest nauka, jest zabawa!

24 Kasety AV Tematyką filmu są zasady tworzenia ścieżek dydaktycznych na terenie nadleśnictw w celu upowszechniania wiedzy o lesie i leśnictwie.

25 Kasety AV W filmie omówiono znaczenie lasu jako czynnika chroniącego wodę.

26 Kasety AV Film prezentuje największy w Europie Środkowo-Wschodniej zespół parkowo-pałacowy, gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

27 Kasety AV Dwuczęściowy zestaw edukacyjny składa się z 24. filmów rysunkowych oraz przykładowych scenariuszy lekcyjnych z zastosowaniem tych ekranizacji. Materiał prezentuje, na przykładach zaczerpniętych z życia, zasady harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska. Uzupełnieniem są scenariusze zajęć opracowane przez Joannę Angiel, Annę Banach i Helenę Gutowską „Notatnik przyrodniczy : przewodnik metodyczny dla nauczycieli”.

28 Kasety AV Czteroczęściowy film o niezwykłym świecie plaż.
Dowiadujemy się, jak znikają i powstają plaże, jak powstają fale i niebezpieczne prądy, obserwujemy świat organizmów żyjących wśród wydm, w piasku i w strefie rozbryzgu fal. Poznajemy mikroorganizmy nadlatujące wraz z morską bryzą.

29 Kasety AV Trzyczęściowy film o powodziach w Polsce:
Największe kataklizmy powodziowe na ziemiach polskich od czasu legendarnego potopu. Rytm powodziowych zjawisk, a gwałtowne wahania klimatu. Historia powodzi letniej w roku. Nowa rola wału przeciwpowodziowego. Opinie naukowców o przewidywalności kataklizmów.

30 Książki – druki zwarte Przewodnik autorstwa Tadeusza Maćkowiaka zawiera wyczerpujące informacje na temat Łagiewnik. Omówiono w nim ich nazwę, położenie, historię, legendę oraz najciekawsze miejsca: kościoły, seminarium, cmentarz i Las Łagiewnicki.

31 Książki – druki zwarte Pozycja opracowana pod red. Aliny Popławskiej prezentuje materiał merytoryczno-metodyczny niezbędny do realizacji tematu przy jednoczesnym ukierunkowaniu procesu kształcenia poprzez dobór celów, głównych problemów i literatury oraz tekstów źródłowych i in. Uzupełnieniem są konspekty i scenariusze do realizacji ścieżki regionalnej.

32 Książki – druki zwarte Podręcznik dla gimnazjum autorstwa Marka Kotera, Stanisława Liszewskiego, Andrzeja Suliborskiego i Teresy Wieczorek. Książka może być wykorzystywana na wielu lekcjach np. geografii, historii, języka polskiego wychowania obywatelskiego lub podczas zajęć integrujących tj. ścieżka edukacyjna „Edukacja regionalna”. W założeniu autorów podręcznik ma być źródłem wiedzy o regionie oraz przewodnikiem wskazującym na wartości naszej ojczyzny, która dla nas zaczyna się tam, gdzie mieszkamy.

33 Książki – druki zwarte Pozycja opracowana pod red. Romualda Olaczka.
Mieszkaniec miasta, nawet wtedy, gdy ma park w pobliżu domu, nie korzysta z niego codziennie w celach spacerowych. Łódź – w dość powszechnie utrzymującym się, stereotypowym wyobrażeniu – miasto fabryczne, zanim przestała być fabryczną z powodu upadku właściwego jej przemysłu stała się niepostrzeżenie miastem zieleni.

34 Książki – druki zwarte Pakiet scenariuszy zajęć opracowany w postaci karty pracy ucznia. Materiały mogą być wykorzystane na lekcjach geografii, historii, języka polskiego, sztuki czy godzinach wychowawczych.

35 Książki – druki zwarte Wspólna lektura w grupie przedszkolnej czy w domu z rodzicami na pewno pomoże poznać piękno naszego miasta, nauczy inaczej patrzeć na otaczający nas świat. Książka przeznaczona jest dla dzieci 5-6-letnich.

36 Książki – druki zwarte Łódź na długie dziesięciolecia stała się przykładem bardzo dobrego współżycia przedstawicieli różnych nacji i religii. Była nie tylko „ziemią obiecaną”, ale w wielu przypadkach „domem rodzinnym”. Książka prezentuje Łódź jako miasto, na które istotny wpływ mieli – obok Polaków – przedstawiciele innych narodowości. Oprac. Marzena Andrzejewska we współpracy z Iwoną Jaroszek i Zofią Michalec


Pobierz ppt "Ekologia i regionalizm w zbiorach PBW w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google