Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální"— Zapis prezentacji:

1 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

2 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

3 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Cele ogólne Celem tej europejskiej inicjatywy jest realizowanie współpracy transgranicznej, której dotąd nie było. Realizatorami projektu są Partner wiodący – sekcja filologii polskiej katedry slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu Partner – slawistyka Uniwersytetu Opolskiego Wsparcie współpracy w dziedzinie kształcenia czeskich polonistów i polskich bohemistów Celem jest wzbogacić, urozmaicić i ujednocić humanistycznie zorientowane programy nauczania studentów obu uniwersytetów Optymalizacja programów jest przewidziana w zakresie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

4 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Promocja projektu dotyczy informacji we wszystkich materiałach edukacyjnych ogłoszenia w środkach przekazu zastosowania tablicy pamiątkowej informacji na stronach internetowych http://czpl.polonistika.upol.cz/ informacji w dokumentacji projektowej i prezentacjach ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

5 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

6 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Strona internetowa będzie zawierała http://czpl.polonistika.upol.cz/ Informacje o projekcie – cele oraz historię Informacje o partnerach – uniwersytetach oraz osobach obu zespołów Program działań Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Ołomuńcu oraz Czeskiego Centrum Kultury i Edukacji w Opolu Zakres działań Klubu przyjaciół Filmu Polskiego w Ołomuńcu/ Klubu przyjaciół Filmu Czeskiego w Opolu Materiały dydaktyczne oraz naukowe Pożyteczne połączenia ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

7 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Program Klubu přátel polského kina/ Program Klubu Przyjaciół kina Polskiego 4. březen 2009, 16:30, učebna 340 Zedník (Murarz), rež. Krzysztof Kieślowski 17Krzysztof Kieślowski Pohledem nočního vrátného (Z punktu widzenia nocnego portiera), rež. Krzysztof Kieślowski 16Pohledem nočního vrátnéhoKrzysztof Kieślowski 11. březen 2009, 16:30, učebna 340 Personál (Personel), rež. Krzysztof Kieślowski 72Personál Krzysztof Kieślowski 18. březen 2009, 16:30, učebna 340 Muchoplácač (Muchotłuk), rež. Marek Piwowski 12Muchoplácač Požár! Požár! Konečně se něco děje... (Pożar! Pożar! Coś nareszcie dzieje się...), rež. Marek Piwowski 13Požár! Požár! Konečně se něco děje... 1. duben 2009, 16:30, učebna 340 Psychodrama (Psychodrama), rež. Marek Piwowski 28Psychodrama ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

8 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Program Klubu přátel polského kina/ Program Klubu Przyjaciół kina Polskiego 15. duben 2009, 16:30, učebna 340 Hair (Hair), rež. Marek Piwowski 17Hair Vývrtka (Korkociąg), rež. Marek Piwowski 10Vývrtka 22. duben 2009, 16:30, učebna 340 Wanda Gościmińská, přadlena (Wanda Gościmińska,włókniarka), rež. Wojciech Wiszniewski 20 Slabikář (Elementarz), rež. Wojciech Wiszniewski 8Wanda Gościmińská, přadlena Slabikář 29. duben 2009, 16:30, učebna 340 Stolař (Stolarz), rež. Wojciech Wiszniewski 13 Stolař 06. květen 2009, 16:30, učebna 340 Vyprávění o člověku, který vykonal 552 % normy (Opowieść o człowieku, który wykonał 552 % normy), rež. Wojciech Wiszniewski 25 Vyprávění o člověku, který vykonal 552 % normy 13. květen 2009, 16:30, učebna 340 Zakončení cyklu, shrnutí výsledků, udělování kreditů ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

9 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

10 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach współpracy zostały założone Polskie Centrum Kultury i Edukacji w Ołomuńcu – listopad 2008 r. Klub Przyjaciół Kina Polskiego – KPKP w Ołomuńcu – listopad 2008 r. Czeskie Centrum Kultury i Edukacji w Opolu Klub Przyjaciół kina Czeskiego – KPKCz w Opolu – luty 2009 r. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

11 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

12 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Cele szczególne projektu Polonistyka w Ołomuńcu W ramach programu nauczania Filologia Polska innowacja przedmiotów Polski Film Fabularny oraz Polski Film Dokumentalny oraz nowoczesne wyposażenie sali wykładowej nr 333 i 341 Slawistyka/Bohemistyka w Opolu W ramach programu Filologia Czeska wprowadzenie nowych przedmiotów Czeski Film Fabularny oraz Czeski Film Dokumentalny oraz nowoczesne wyposażenie sali wykładowej nr 215 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

13 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

14 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Grupy docelowe projektu = 370 osób Liczby studentów będą się powiększały UP – Ołomuniec Studenci Filologii Polskiej, razem ok. 200 osób + studenci Uniwersytetu III. wieku – ok. 50 osób UO – Opole Studenci Filologii Czeskiej, razem 120 osób ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

15 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

16 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Oba zespoły stworzą bazę czeskich/polskich tłumaczeń list dialogowych do 40 filmów polskich/czeskich zespół czeski opracował 30 filmów polskiego dokumentu filmowego W roku akademickim 2009/2010 poszerzymy ofertę filmów polskich w projekcjach dla uczestników Uniwersytetu 3 wieku oraz dla studentów innych kierunków Wydziału Filozoficznego. Projekcje będą dotyczyły Dekalogu Kieślowskiego. Wynikiem tej czynności będzie poszerzenie liczby potencjalnych odbiorców poza uniwersyteckich, dla ktorych będą po zakończeniu prac na projekcie zorganizowane Festiwal Filmu Polskiego w Ołomuńcu Festiwal Filmu Czeskiego w Opolu ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

17 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Festiwal Filmu Polskiego – Ołomuniec organizowany przez członków Klubu Przyjaciół Kina Polskiego w marcu 2011, 2013, 2015, 2017 roku Festiwal Filmu Czeskiego – Opole organizowany przez członków Klubu Przyjaciół Kina Czeskiego w marcu 2012, 2014, 2016, 2018 roku ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

18 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Następne osiągnięcia projektu Partner czeski organizuje 4 konferencje międzynarodowe 19. 11. – 21. 11. 2008 Spór o Polskę i jego refleksje w literaturze polskiej Partner polski organizuje 1 konferencję międzynarodową 19 luty 2009 Spór o sens czeskiej historii ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

19 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

20 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Konferencje międzynarodowe – Ołomuniec 19. 11. – 21. 11. 2008 Spór o Polskę i jego refleksja w literaturze polskiej 23. 3. – 27. 3. 2009 Festiwal polskiej i czeskiej aforystyki z okazji 100 rocznicy urodzin St. J. Leca 12. 4. – 16. 4. 2010 Międzynarodowa konferencja z okazji 200 rocznicy urodzin K. H. Máchy Wrzesień 2010 Międzynarodowa konferencja podsumowujaca Wszystkie materiały z konferencji znajdą się na specjalnym CD oraz na stronach inernetowych ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

21 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Konferencje międzynarodowe – Ołomuniec 19. 11. – 21. 11. 2008 Spór o Polskę i jego refleksja w literaturze polskiej Prezentacja projektu Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne Szok kulturowy – kształtowanie się historiografii narratywistycznej w Polsce na przykładzie tekstów Jana Tomasza Grossa Zbigniew Herbert i jego refleksja świata oraz człowieka (na przykładzie tłumaczeń czeskich) Smetištní průzkum. Charakteristika tvorby nejmladších polských prozaiků, syntéza generačních znaků Tadeusz Różewicz ocenia współczesną Polskę Dwubiegunowość czyli naszaracja i ich kłamstwo w okresie stanu wojennego na materiale podziemnej poezji śpiewanej ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

22 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj- Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Konferencje międzynarodowe – Ołomuniec 23. 3. – 27. 3. 2009 Festiwal polskiej i czeskiej aforystyki z okazji 100 rocznicy urodzin St. J. Leca Stanisław Jerzy Lec (6 marca 1909 – 7 maja 1966) Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem. Czas robi swoje. A ty człowieku? Dlaczego piszę te krótkie fraszki? Bo słów mi brak. Mądrości powinno być pod dostatkiem, któż z niej bowiem korzysta. Sumienie miał czyste. Nieużywane. PROGRAM Wszystkie materiały z konferencji znajdą się na CD oraz na stronach inernetowych ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

23 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Konferencje międzynarodowe – Ołomuniec PROGRAM 24. 3. 2009 9:00– 9:30Rozpoczęcie obrad – Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. 9:45 – 10:15Prezentacja projektu – Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. 10:20 – 11:00Prof. dr hab. Mieczysław Balowski, UAM Poznań: Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy 11:10 – 11:50 Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, UW Warszawa: Zbigniew Herbert jako aforysta 12:00 – 12:40Mgr Mirosław Jelonkiewicz, UW Warszawa: Fraszki Jana Sztaudyngera 13:00 – 13:30Prof. PhDr., Jiří Fiala, CSc., UP Olomouc: To nejlepší z české aforistiky – diachronně 13:45 – 14:10Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., UP Olomouc: To nejlepší z české aforistiky – synchronně 14:15 – 15:00Dyskusja oraz zakończenie obrad pierwszego dnia Wszystkie materiały z konferencji znajdą się na specjalnym CD oraz na stronach inernetowych ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

24 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Konferencja międzynarodowa – Opole 19. luty 2009 r. Program konferencji Spór o sens czeskich dziejów: Prezentacja projektu Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne – dr hab. Joanna Czaplińska, UO Podpisanie listu założycielskiego Klubu Przyjaciół Czeskiego Kina Postać Huberta Gordona Schauera i jego podejście do sprawy czeskości w XIX wieku – Marcin Wawrzkiewicz, UWr Głos Miloša Martena w sporze o sens czeskich dziejów – dr Aleksandra Pająk, UO Spor o smysl českých dějin na konci 60. let v polemice Kundera vs. Havel – Jan Mervart, UHK, Hradec Králové ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

25 Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Konferencja międzynarodowa – Opole Program konferencji - kontynuacja Wydarzenia Praskiej Wiosny oczyma Milana Kundery – Adrianna Mazurkiewicz, UO Alois Jirásek a tożsamość narodowa – Grzegorz Marchel, UWr Mroki Aloisa Jiráska a rehabilitacja czeskiego baroku – Dorota Glensk, UO Wokół problemu historii i tożsamości w powieści Radki Denemarkovej Peníze od Hitlera – Olga Czernikow, UWr XX-wieczne dzieje Czechów i ich państwa w wybranych współczesnych polskich i brytyjskichpodręcznikach do historii – Adam Piwek, UWr ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

26 ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE Zakończenie prac nad projektem 31. 12. 2010 roku. Kontynuacje wyników projektu do 2018 roku. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Pobierz ppt "Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální"

Podobne prezentacje


Reklamy Google